Sunteți pe pagina 1din 1

Data:______________ Numele:________________

Fişă de lucru
Grupurile de sunete oa, ua, uă

1. Completează enunţurile cu cuvinte care să conţină grupurile de


sunete învăţate.
___________ este anotimpul roadelor bogate.
Făina se macină la ______________.
_____________ a înviorat natura.
La concurs vor participa ___________ fete.

2. Taie cuvântul scris greşit:


uaie şoarec uaspete frumoasă
oameni
oaie şuarec oaspete frumuasă
uameni

3. Alcătuiţi câte o propoziţie cu fiecare cuvânt scris corect la exerciţiul


anterior.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

4. Alintă cuvintele astfel încât să conţină unul din grupurile de sunete


învăţate.
pălărie- _________________ salcie-___________________
inimă- __________________ mustaţă-_________________
raţă- ___________________ sanie-___________________

5. Cum e ea, dacă el este:


fricos- __________________ mătăsos-_________________
curajos- ________________ mincinos-_________________
lucios-__________________ lăudăros-_________________

6. Înlocuieşte, pe rând, consoana din cuvântul nouă cu alta.


____________ ___________ ___________

S-ar putea să vă placă și