Sunteți pe pagina 1din 8

Solutii fisa de lucru nr.

1
1. Calitatea, este o categorie filozofica ce exprima insusirile esentiale ale unui
produs, serviciu care il fac sa se distinga de altele similare ce au aceeasi destinatie,
respectiv utilitate.

2. Cuvântul “calitate” sau “qualitas” işi are originea în latinescul “qualis” care are
înţelesul de fel de a fi.

3.Caracteristicile calitatii sunt:


-caract. tehnico-functionale
-caract. sociale
-caract. econamice
-caract. psiho-senzoriale

4. a)1-activitatile desfasurate
2-clientilor
3-obtinerea calitatii
b)1-activitatile
2-conducerii
3-calitatea

5.

Produs Activitate Resurse umane Activitate Activitate


industriala comerciala financiara
-proiect -organizatie -remunerare -imagine -credite
-inovatie -instalatii -absentiesm -clienti -planificare
-materiale -caliatate -colaborare -service -lichiditati
-prototip -motivatie

6. 1-d
2-b
3-a
4-c
5-e
Rezolvare 2
1. Procesele care asigură că proiectul realizează un produs/serviciu la nivelul de
calitate dorit sunt: planificarea calitatii ; asigurarea calitatii si controlul
calitatii.

2. Costurile necesare pentru a asigura calitatea cerută sunt compuse din


costurile activităţilor care asigură că sunt respectate cerinţele/calitatea si din costurile
activităţilor de corecţie, necesare în cazurile în care se depistează că nu a fost
respectat nivelul de calitate.

3. a) Cerinţele privind sistemul de management al calităţii au fost structurate


pe următoarele secţiuni:
 Sistemul de management al calităţii
 Responsabilitatea conducerii
 Managementul resurselor
 Realizarea produsului
 Măsurare, analiză şi îmbunătăţire

b) Elementele care ţin de responsabilitatea conducerii pot fi considerate ca


reprezentând elemente de conducere a sistemului de management al calităţii.

c) Elementele corespunzătoare celorlalte secţiuni reprezintă elemente de


desfasurare a sistemului de management al calităţii.

4 . Coresponedenta dintre A si B:
a) 1, 3, 4, 7, 8
b) 2, 5, 6
5. Cinci dintre factorii cheie şi principiile sistemului de management al calităţii sunt:

 Orientarea către client. Satisfacţia clientului

 Implicarea personalului

 Abordarea managementului ca sistem

 Abordarea pe baze de fapte în luarea deciziilor

 Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorul


REZOLVARE 3

I:
1)Supravegherea calitatii reprezinta monitorizarea si verificarea continua a
starii unei entitati ,in scopul asigurarii ca cerintele specificare sunt satisfacute.

2)Fluxul tehnologic se determina in candrul elaborarii planului general de


organizare a intreprinderii industrial.

II:
1) Organizarea activităţilor referitoare la calitate se refera la stabilirea
anasamblului activităţilor în cadrul Sistemului de management al calităţii pentru
realizarea obiectivelor stabilite în domeniul calităţii.

2) Ciclul de viaţă al produsului etse perioada de timp cuprinsă între momentul


lansării şi cel al eliminării acestuia de pe piaţă.

3) Se cunosc trei tipuri de flux tehnologic:


- de tip orizontal
-de tip vertical
-de tip mixt.

III:
1)Adevarat

2)Adevarat

3) Fals.
REZOLVARE 4
I:
1)Regula principala a calitatii este obtinerea produsului “fara defecte”

2)Pentru a ajunge sa se stapaneasca calitatea este nevoie de un management de


calitate care sa asigure o permanenta informare,formare,motivare si responsabilizare
a factorului uman.

II:
1)Asigurarea calitatii include procesele prin care performantele calitative ale
firmei sunt masurate si comparate cu obiectivele care deriva din politica organizatiei
pentru calitate si cu prevederile standardelor fixate ca referentiale in vederea
eliminarii deficientelor constatate.

2)Factorii de care depinde obtinerea unor rezultate favorabile sunt urmatorii:

1. definirea clara a politicii calitatii, de catre conducerea de varf


2. determinarea riguroasa a obiectivelorreferitoare la calitate
3. definirea strategiilor si tacticilor pentru realizarea obiectivelor stabilite
4. asigurarea unei organizari adecvate
5. coordonarea tuturor activitatilor
6. antrenarea intregului personal
7. tinerea sub control a tuturor proceselor
8. asigurarea calitatii, prin activitati preventive
9. utilizarea unor metode, tehnici si instrumente corespunzatoare

III:
1)Adevarat

2)Adevarat

3)Fals.
REZOLVARE 5
I:
1)Inspectia calitatii reprezinta activitatile prin care se masoara, examineaza,
incearca una sau mai multe caracteristici ale unei entitati si se compara rezultatul cu
cerintele specificate.

2)Organizarea pentru calitate depinde e marimea si specificul fabricatiei din


cadrul intreprinderii.

II:
1)Prin documentarea si tinerea sub control a fluxurilor de lucru creste
eficacitatea acestora si calitatea produselor si serviciilor oferite.

2)Argumentele esentiale pentru implementarea standardelor in vigoare sunt:


imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor comercializate, cresterea vanzarilor,
diminuarea greselilor si derularea activitatii de comert exterior in spatial comunitar.

III:
1) Adevarat

2)Adevarat

3)Adevarat.

REZOLVARE 6

1) a) Fals
b) Fals
c) Adevarat
d) Fals

2) a) 1, 3, 6, 8.
b) 2, 4, 5, 7.

3) a) Clientul este asemănat cu un rege şi-n consecinţă trebuie ţinut cont de:
caracterul schimbator, caracterul nemilos si caracterul exigent.

b) Analiza SWOT cuprinde urmatoarele elemente: puncte tari, puncte


slabe, amenintari si oportunitati.

4) Cinci principii ale managementului calitatii sunt:

 orientarea către client


 abordarea bazată pe conceptul de proces

 abordarea sistemică a managementului

 abordarea bazată pe fapte în luarea deciziilor

5) Datele care urmeaza a se prelucra pot fi interne sau externe

REZOLVARE 7
1) Prin neconformitate se intelege orice probleme a calitatii.
Actiunea preventiva reprezinta analizarea şi înţelegerea celei de-a doua diferenţe
pentru a încerca o soluţionare astfel incat. aceasta să nu mai apară.
Actiunea corectiva reprezinta analizarea şi înţelegerea primei diferenţe pentru a
încerca o soluţionare astfel incat. aceasta să nu se repete.

2) Intelegerea problemei consta in desfasurarea urmatoarelor activitati:


 Obtinerea informatiilor asupra problemei
 Formularea problemei

Stabilirea solutiei consta in desfasurarea urmatorele activitati:


o Stabilirea solutiilor posibile
o Alegerea solutiei optime

3) a) 1, 2, 5, 7,
b) 3, 4, 6, 8,

4) a) Instrumentele calsice pot fi denumite si instrumente "de prima generație".

b) In Algoritmul general de soluţionare a problemelor calităţii dupa identificarea


cauzelor problemei urmeaza selectionarea solutiei optime.

c) Unul dintre principiile aplicate în procesul de rezolvare a problemelor calităţii


este : Principiul: ,, PROBLEMA- CAUZA - SOLUTIE”.

d) Efectul este motivul pentru care problema-cauza trebuie sa fie solutionata .

5) Doua scopuri ale utilizarii instrumentelor clasice in rezolvarea problemelor calitatii


sunt:

 ordonarea și sintetizarea datelor referitoare la calitate


 controlarea stabilității unui proces, în scopul atingerii nivelului de calitate
impus.
REZOLVARE 8
1) S – Specific
M – Măsurabil
A – Accesibil
R – Realist
T – încadrat în Timp

2) Doua dintre principiile de bază în cadrul politicii referitoare la calitate sunt:

 Imbunatatirea continua a calitatii produselor, astfel incat sa poata fi


satisfacute in permanenta nevoile exprimate sau implicate ale clientior si altor parti
implicate.
 A da incredere propriei conduceri si celorlalti angajati ca cerintele referitoare la
calitate sunt satisfacute in mod constant si ca se urmareste imbunatatirea calitatii.

3) Cerintele de care trebuie sa se tina cont in asigurarea succesului în realizarea


obiectivelor calităţii sunt:
► să fie explicit formulate, concrete, bine delimitate pentru a fi înţelese de
lucrătorii firmei, dar şi de clienţii acesteia;
► să permită evaluarea lor prin criteriile impuse, chiar dacă sunt calitative;
► să fie în concordanţă cu posibilităţile şi restricţiile organizaţiei;
► să existe o compatibilitate structurală a obiectivelor şi o continuitate îb timp
a lor:
► să fie realiste, astfel încât să existe posibilitatea îndeplinirii lor în proporţie
de 70%.

4) Managementul prin obiective reprezintă un sistem de conducere ce are la bază


următoarea premisă – eficacitatea unei firme depinde de întrepătrunderea
obiectivelor sale cu obiectivele subsistemelor.

5) Coordonatele esenţiale ale metodei managementului prin obiective sunt:


 Orientare spre rezultate
 Motivarea economica a lucratorilor in realizarea obiectivelor
 Responsabili-tatea revine individului
 Participarea personalului la solutionarea obiectivelor pe verticala
 Motivarea economica a lucratorilor in realizarea obiectivelor

6) Avantajele pentru firma in momentul cand utilizeaza managementul prin


obiective sunt:

 creşterea realismului obiectivelor firmei şi ale componentelor sale;


 amplificarea nivelului de motivare a personalului;
 dezvoltarea unui climat de creativitate;
 întărirea responsabilităţilor faţă de realizarea obiectivelor;
 corelarea mai strânsă a nivelului salarizării cu rezultatele efectiv obţinute.

S-ar putea să vă placă și