Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Fizica

RAPORT
despre lucrarea de laborator Nr. 1
la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Elemente ale sistemului MATLAB


Varianta 3

A îndeplinit: Cațer Cătălin CR-201

A verificat: Conf. univ., dr. Andronic Silvia

Chişinău – 2021
Scopul lucrării: Familiarizarea cu elementele de bază ale sistemului MATLAB.

Mersul lucrării:

Exerciţiul 1:
Descrieţi comenzile de bază în regimul de comandă a Programului MATLAB.

1. Descrieți comenzile de bază în reginmul de comandă a Programului MATLAB

a) Comenzile de redactare a rândului (redactorul rândului)

Combinaţia de taste Destinare


→ Deplasarea cursorului în dreapta la un simbol
← Deplasarea cursorului în stînga la un simbol
Ctrl + → Deplasarea cursorului în dreapta la un cuvînt
Ctrl + ← Deplasarea cursorului în stînga la un cuvînt
Home Deplasarea cursorului la începutul rîndului
End Deplasarea cursorului la sfîrşitul rîndului
↑ şi ↓ Răsfoirea comenzilor precedente în sus şi în jos
pentru includerea în rîndul de întroducere
Delete Ştergerea simbolului la dreapta de cursor
Backspace Ştergerea simbolului la stînga de cursor
Ctrl+k Ştergerea pînă la sfîrşitul rîndului
Esc Curăţirea rîndului de întroducere
Ins Deschiderea-închiderea regimului de includere
PgUp Răsfoirea foilor sesiunii în sus
PgDn Răsfoirea foilor sesiunii în jos

b) Comenzile de dirijare a ferestrei în regimul de comandă

clc - curăţă ecranul şi pune cursorul în colţul de sus din stânga a ecranului gol

home - întoarce cursorul în colţul de sus din stânga a ferestrei

echo <file_name> on – deschide regimul de scoatere pe ecran a textului Script-fail (fişier-scenariu)

echo <file_name> off – închide regimul de scoatere pe ecran a textului Script-fail

echo <file_name> - schimbă regimul de scoatere pe ecran la opus

echo on all – deschide regimul de scoatere pe ecran a textului tuturor m-fişierelor

echo off all – închide regimul de scoatere pe ecran a textului tuturor m-fişierelor

more on - deschide regimul de scoatere pe ecran pe pagini (de folos la vizionarea m-fişierelor mari)
more off - închide regimul de scoatere pe ecran pe pagini

Exerciţiul 2:
Se cere de a introduce într-o variabilă oarecare valoriile expresiilor când x = -1.75*10 -3 şi y = 3.1. De
calculat expresiile mai întâi într-un rând, iar pe urmă de optimizat (după posibilitate) folosind variabilele
intermediare.De prezentat rezultatul în diferite formate şi de studiat informaţia despre variabile cu ajutorul
comenzii whos.

 Rezolvarea expresiei într-un rând:

>> x=-1.75e-3;

>> y=3.1*pi;

B1=((x^3+tan(y))/(sin (y)-log(abs(x))))^(3.1)+(sin(y)-log(abs(x)))^(2.5)/(sqrt(abs(x^3+tan(y))))

B1 =

157.2342

B2=coth(x^1.3+(sin(y))^3)^2/sqrt(abs(x+(cos(y))^2))+log(abs(1*x+(cos(y))^2))/(x^1.3+
(sin(y))^3)^1.5
B2 =

1.1970e+03 + 3.0208e+00i

 Prezentarea rezultatelor în diferite formate:


>> format short; B1, B2

B1 =157.2342

B2 = 1.1970e+03 + 3.0208e+00i

>> format long; B1, B2

B1 = 1.572341591938366e+02

B2 =1.196987224200520e+03 + 3.020781504955451e+00i

>>format short e; B1, B2

B1 =1.5723e+02

B2 =1.1970e+03 + 3.0208e+00i

>>format long e; B1, B2

B1 =1.572341591938366e+02

B2 =1.196987224200520e+03 + 3.020781504955451e+00i

>>format short g; B1, B2

B1 =157.23

B2 =1197 + 3.0208i

>> format hex; B1, B2

B1 = 4063a77e3b6bf2bf

B2 =4092b3f2eae69c35 40082a8f7e6129a0i

>> format bank; B1, B2

B1 =157.23

B2 =1196.99

>> format rat; B1, B2

B1 =7390/47

B2 =93365/78 + 1163/385i

Studierea informaţiei despre variabile şi rezultate cu ajutorul comenzii


whos:

>> whos B1 B2
Name Size Bytes Class Attributes
B1 1x1 8 double
B2 1x1 16 double complex

Exerciţiul 3:
De calculat valorile funcţiei pe segmentul dat în N puncte la intervale egale unul de
altul.

Este dată condiţia :

>> format compact;

>> a=pi;

>> b=2*pi;

>> N=9;

>> pas=(b-a)/(N-1)

pas =

0.3927

>> x=a:pas:b

x=

3.1416 3.5343 3.9270 4.3197 4.7124 5.1051 5.4978 5.8905 6.2832

>> y=exp(x).*sin(x).*(x.^3+2)

y=

1.0e+04 *

0.0000 -0.0605 -0.2245 -0.5736 -1.1872 -2.0569 -2.9034 -2.8558 -0.0000

Concluzie:

Pe parcursul acestei lucrări de laborator am studiat sintaxa sistemului MATLAB.


Pot afirma faptul că în urma lucrării date, am însușit comenzile de bază ale
acestui program, care mai apoi au fost utilizate cu succes în elaborarea sarcinii
propuse, de asemenea am analizat erorile apărute pe parcursul efectuării sarcinii
lucrării și le-am corectat.

S-ar putea să vă placă și