Sunteți pe pagina 1din 1

Tabelul nr.

2
Nr. Indicatori Abateri ∆ Indici
crt. - mii lei - PREVEDERI REALIZARI (±) (%)
1. Metoda fluxurilor
1 Excedentul brut de
exploatare (EBE)
2 + Alte venituri din
exploatare
3 - Alte cheltuieli de
exploatare
4 + Venituri financiare
5 - Cheltuieli financiare
6 + Venituri extraordinare
7 - Cheltuieli extraordinare
8 -Impozitul pe profit
9 - Participare salariaţi la profit
(15% din rezultatul net)
10 Capacitatea de autofinanţare
(CAF)
11 - Dividende distribuite (25%
din rezultatul net)
12 Autofinanţarea (AF)
2.Metoda aditivă
1 Rezultatul net (Rnet)
2 + Amortizări şi provizioane
3 -Reluări amortizări şi
provizioane
4 - Participare salariaţi la profit
5 Capacitatea de autofinanţare
(CAF)
6 - Dividende distribuite
7 Autofinanţarea (AF)

S-ar putea să vă placă și