Sunteți pe pagina 1din 1

Tabelul nr.

1
Soldurile intermediare de Abateri Indici
Nr. gestiune PREVEDERI REALIZARI (Δ) ± (%)
crt. - mii lei -
1 Vânzări de mărfuri (Vmf)
2 Costul mărfurilor vândute (Chmf)
3 Marja comerciala (Mc) (1-2)
4 Producţia vânduta (Pv)
5 Cifra de afaceri neta (CA) (1+4)
6 Variaţia stocurilor (±ΔS)
7 Producţia imobilizata (Pi)
8 Producţia exerciţiului (Pex) (4+6+7)
9 -Consumuri intermediare (Ci)
10 Valoarea adăugata (Vad) (3+8-9)
11 + Subvenţii de exploatare
12 - Alte impozite si taxe
13 - Cheltuieli cu personalul
14 = Excedent brut de exploatare (EBE)
15 + Alte venituri din exploatare
16 - Ajustarea valorii imobilizării
17 - Alte cheltuieli de exploatare
18 = Rezultatul din exploatare (Rexp)
19 +Venituri financiare
20 - Cheltuieli financiare
21 = Rezultatul financiar (Rfin)
22 Rezultatul curent (Rcrt) (18+21)
23 + Venituri extraordinare
24 - Cheltuieli extraordinare
25 = Rezultatul extraordinar (Rextr)
26 Rezultatul brut (Rbr) (22+25)
27 Venituri totale
28 - Cheltuieli totale
29 = Rezultatul brut (Rbr) (27-28)
30 -Impozitul pe profit
31 = Rezultatul net (Rnet) (29-30)

S-ar putea să vă placă și