Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Departamentul Fizica

RAPORT
despre lucrarea de laborator Nr. 5
la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Elemente ale sistemului MATLAB


Varianta 3

A îndeplinit: CR-201, Cațer Cătălin

A verificat: Conf. univ., dr. Andronic Silvia

Chişinău – 2021
Sarcina lucrării nr.5
I. Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O1 perpendiculare la planul
desenului conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad. Pe placă este montată rigid bila M, poziţia căreia
este determinată de segmentul (sau arcul) OM .Datele numerice şi desenele respective sunt
ataşate.

a) De determinat momentul de timp în care φe= φ1 .


>> coef=[1,1.5,0.75,-125*pi/180];
>> t=roots(coef)

t=
-1.1606 + 1.1443i
-1.1606 - 1.1443i
0.8213 + 0.0000i
b) Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi acceleraţia punctului M al plăcii.
>> syms t;
>> fi=t^3+1.5*t^2+0.75*t;
>> omega=diff(fi);
>> epsilon=diff(omega);
>> t=0.82;
>> eval(omega);
>> eval(epsilon);
>> R=25;
>> OM=pi*R/8;
>> O1O=2*pi*R/4;
>> O1M=O1O-OM;
>> Vm=omega*O1M;
>> eval(Vm)

ans =

153.9537

>> Aax=omega^2*O1M;
>> eval(Aax);
>> Arot=epsilon*O1M;
>> eval(Arot);
>> Am=sqrt(Aax^2+Arot^2);
>> eval(Am)

ans =
837.8720

c) Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v , a ax , arot, a) .


>> syms t;
>> fi=t^3+1.5*t^2+0.75*t;
>> omega=diff(fi);
>> epsilon=diff(omega);
>> t=0.82;
>> eval(omega)

ans =

5.2272

>> eval(epsilon)

ans =

7.9200

>> R=25;
>> OM=pi*R/8;
>> O1O=2*pi*R/4;
>> O1M=O1O-OM;
>> Vm=omega*O1M;
>> eval(Vm)

ans =

153.9537

>> Aax=omega^2*O1M;
>> eval(Aax)

ans =

804.7470

>> Arot=epsilon*O1M;
>> eval(Arot)
ans =

233.2633

>> Am=sqrt(Aax^2+Arot^2);
>> eval(Am);

II. Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O1 perpendiculare la planul
desenului conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad. Datele numerice sunt ataşate, iar desenele – în
punctul precedent.
a).De determinat momentul de timp în care φe= φ1 .

function phi = lab5a2(t)


phi = 16*(sin(pi*t))^2-125*pi/180;
>> t=fzero('lab5a2',pi/2)
t=
1.8796
b).Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi acceleraţia punctului O al plăcii.
>> syms t;
>> phi = 16*(sin(pi*t))^2-125*pi/180;
>> omega=diff(phi);
>> epsilon=diff(omega);
>> t=1.87;
>> eval(omega);
>> eval(epsilon);
>> R=25;
>> OO1=2*pi*R/4;
>> Vo=omega*OO1

Vo =

400*pi^2*cos(pi*t)*sin(pi*t)

>> eval(Vo)

ans =

-1.4389e+03
>> An=omega^2*OO1;
>> At=epsilon*OO1;
>> Ao=sqrt(An^2+At^2)

Ao =
((625*pi^2*(32*pi^2*sin(pi*t)^2 - 32*pi^2*cos(pi*t)^2)^2)/4 +
163840000*pi^6*cos(pi*t)^4*sin(pi*t)^4)^(1/2)
>> eval(An);
>> eval(At);
>> eval(Ao);

ans =

5.3404e+04
c).Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v, a ax , arot, a) .
>> syms t;
>> phi = 16*(sin(pi*t))^2-125*pi/180
>> omega=diff(phi)

omega =

32*pi*cos(pi*t)*sin(pi*t)

>> epsilon=diff(omega)

epsilon =

32*pi^2*cos(pi*t)^2 - 32*pi^2*sin(pi*t)^2

>> t=1.87;
>> eval(omega)

ans =

-36.6420

>> eval(epsilon)
ans =

216.1987

>> R=25;
>> OO1=2*pi*R/4;
>> Vo=omega*OO1;
>> eval(Vo);
>> An=omega^2*OO1

An =

12800*pi^3*cos(pi*t)^2*sin(pi*t)^2

>> At=epsilon*OO1

At =

-(25*pi*(32*pi^2*sin(pi*t)^2 - 32*pi^2*cos(pi*t)^2))/2

>> Ao=sqrt(An^2+At^2);
>> eval(An)

ans =

5.2725e+04

>> eval(At)

ans =

8.4901e+03

>> eval(Ao);

Concluzii:
In urma elaborarii acestei lucrari de laborator am efectuat calculul caracteristicilor cinematice
ale miscarii corpului rigid, am determinat vitezele punctelor rigidului la mişcarea plan-paralelă,
am rezolvat ecuatii algebrice in MATLAB. Lucrarea a fost putin complicata, dar m-am ispravit.

S-ar putea să vă placă și