Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Olimpiada Republicană la Chimie


Ediţia a XLII-2005
CLASA A X-a
TEST -20p
Atenţie! Citiţi fiecare item. Scrieţi răspunsurile pe foile tipizate.

2p. 1. Mercurul este element de tip:


a) s; b) p; c) d; d) f.
2p. 2. Arată configuraţiileelectronice pentru atomii elementelor ce formează oxidul volatil superior EO 3:
a) 4s1 3d3; b) 4s2 4p4; c) 3s2 3p4; d) 2s2 2p4.
2p. 3. Cu creşterea sarcinii nucleului, proprietăţile metalice ale elementelor în perioadele mari:
a) se micşorează mai repede decît în perioadele mici;
b) se micşorează mai lent; c) cresc mai repede; d) cresc mai lent.
2p. 4.În substanţa HNO3 atomul de azot formează cu atomul de oxigen:
a) patru legături covalente polare; b) cinci legături covalente nepolare;
c) cinci legături covalente polare; d) trei legături covalente obişnuite şi o legătură donor-acceptoare.
2p. 5. Arată tipul de hibridizare a atomului de carbon în molecula CO2, dacă ea are structura liniară (180) :
a) sp3; b) sp; c) sp2; d) sd.
2p. 6. Asupra echilibrului chimic al reacţiei 3Fe(cr.) + 4H2O(g) ↔Fe3O4(cr.) + 4H2(g)-Q nu influenţează :
a) micşorarea temperaturii; b) creşterea presiunii;
c) eliminarea produşilor reacţiei; d) creşterea temperaturii.
4p 7-8. În ce caz reacţia de neutralizare nu va avea loc:
a) Al(OH)3 + HCl → b) Al(OH)3 + CH3COOH →
c) Al(OH)3 + H3PO4 → d) Al(OH)3 + H2S → ?
Alcătuieşte ecuaţia reacţiei inverse pentru acest caz.
2p 9.Arată seria în care metalele utilizate pentru protejarea fierului contra coroziunii electrochimice, se află în
ordinea crescîndă a proprietăţilor protectoare:
a) Au, Zn, Cu, Cr, Ni; b) Au, Cu, Ni, Cr, Zn;
c) Ni, Cr, Zn, Au, Cu; d) Zn, Cr, Cu, Au, Ni.
2p. 10. Arată suma coeficienţilor în ecuaţia moleculară: Zn + HNO3  ? + NH4NO3 + ?
a) 14; b) 8; c) 30; d) 22.
(S. Kudriţcaia)

PROBLEME
I. Un aliaj al aluminiului şi al unui metal divalent a fost dizolvat în soluţie concentrată de acid azotic şi s-au
degajat 4,48 l (c.n.) de gaz. La prelucrarea aceleiaşi probe de aliaj c soluţie alcalină s-au degajat 6,72 l (c.n.) de
gaz. Determinaţi compoziţia aliajului, dacă se ştie că la dizolvarea în acid sulfuric concentrat a 12,8 g de metal
divalent ce intră în compoziţia aliajului s-au degajat 4,48 l (c.n.) de oxid de sulf (IV). Calculaţi volumul soluţiei
folosite de NaOH (ρ=1,44 g/cm3) cu partea de masă NaOH 40%. 10p
(M. Bîrcă)

II. O substanţă necunoscută luată în cantitate mai mică de 0,1 mol formează o hidrură cu masa de 2 g. aceiaşi
cantitate de substanţă formează un compus cu fluorul cu masa de 6,5 g. determinaţi cantitatea exactă de substanţă
luată pentru reacţie şi formulele hidrurii şi fluorurii. 10p

III. Pentru obţinerea industrială a dicromaţilor, cromitul de fier FeCr2O4 este tratat, la temperatură înaltă, cu
hidroxidul de potasiu topit în prezenţa oxigenului atmosferic. Ca urmare se obţin compuşi în care ambele
elemente au acelaşi grad de oxidare. Amestecul rezultat se răceşte, se dizolvă în apă. Fierul se separă sub
formă de un compus al Fe (III). Apoi soluţia se evaporează şi se acidulează cu H 2SO4.
a) Determinaţi gradele de oxidare a Fe şi Cr în FeCr 2O4.
b) Scrieţi ecuaţiile reacţiilor ce au avut loc.
Procesul alternativ constă în topirea cromitului de fier FeCr 2O4 cu carbonat de sodiu în prezenţa oxigenului
atmosferic. Ca urmare se obţin compuşi în care metalele au grad oxidare diferit.
c) Scrieţi ecuaţia reacţiei de oxido-reducere ce are loc.
d) Propuneţi o metodă de separare a Cr şi Fe din amestecul obţinut.
e) Determinaţi compoziţia dicromatului de sodiu (cristalohidrat) dacă din 230 t de cromit se obţin 304 t de
produs. 20p
(V. Stavila, S. Kudriţcaia)

S-ar putea să vă placă și