Sunteți pe pagina 1din 8

RAPORT DE AUTOEVALUARE ASUPRA ACTIVITATII DESFASURATE IN ANUL

SCOLAR 2020-2021

Numele şi prenumele: Ciobanu Andreea-Loredana


Specialitatea: educator-învățător
Vechime în învăţământ: 1 an, 6 luni
Unitatea de învăţământ: GPP Nr. 1, Tomești

Prin prezentul RAPORT DE AUTOEVALUARE ,doresc sǎ evidenţiez activitatea instructiv- educativǎ şi


metodico-ştiinţificǎ din anul școlar 2020-2021, cu scopul de a justifica punctajul acordat pentru obținerea
calificativului anual.
În elaborarea acestui raport am urmărit prezentarea a cât mai multor aspecte cuprinse în cele șapte
criterii din fişa de autoevaluare.
În munca cu copiii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi cu posibilitatile
copiilor din grupa mare pe care am condus-o.
Ca educatoare caut să fiu mereu informată cu tot ce apare nou legat de specialitatea mea şi să fiu mereu
bine documentată şi pregatită în ceea ce priveşte:

1. PROIECTAREA ACTIVITATII
1.1 Respectarea programei scolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum
si adaptarea acesteia la particularitatile grupei/clasei
 In cadrul clasei se afla permanet noul curriculum al invatamantului prescolar dupa care m-am ghidat
atunci cand am realizat proiectarea anuala a activitatii de la clasa.
 De asemenea in portofoliul personal detin si alte documente ajutatoare necesare proiectarii activitatilor
saptamanale, zilnice (ghiduri de aplicare ale programei elaborate de edituri precum Delta/ Diana Paralela
45 ect.).
 Planificarea activitatilor anuale si saptamanale am efectuat-o in termenele stabilite.
 Proiectarea am realizat-o in urma sustinerii testelor de evaluare initiala pentru a stabili temele deficitare
in a fi cunoscute dar si dorintele copiilor de a cunoaste anumite tematici.
 Proiectarea zilnica am realizat-o creativ, in special in functie de particularitatile de varsta dar si a
specificului cunoasterii fiecarui prescolar, testele, intrebarile fiind in conformitate cu nivelul de invatare
al fiecaruia.
 Am folosit la lectii in special materiale didactice personale, desene, planse realizate personal care ne-au
ajutat sa invatam eficient, imaginile fiind sugestive in cadrul invatarii la aceasta varsta.

1.2 Implicarea in activitatile de proiectare a ofertei educationale la nivelul unitatii


 Proiectarea activitatilor am realizat-o tinand cont de curriculum prescolar, si am realizat planificarea
calendaristica situand copilul in centru procesului de predare-invatare.
 In cadrul primei sedinte cu parintii am prezentat acestora oferta gradinitei din care parintii au ales
optionalele dorite.

1
1.3 Folosirea TIC in activitatea de proiectare
 Proiectarea activitatiilor atat celor de la clasa cat si cele de parteneriat si extrascolare am realizat-o pe
calculator, in special activitatile din semestrul II, ca urmare a starii de urgenta declansata de noul virus
COVID19, care a dus la sustinerea lectiilor asistate pe calculator.

1.4 Proiectarea unor activitati extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile si


interesele educabililor, palnul managerial al unitatii
 Am realizat proiectarea intalnitilor cu parintii, tematicile fiecarei intalniri saptamanale precum si
procesele verbale ale acestor intalniri, la care parintii au participat in proportie de 80% de fiecare data,
ceilalti lipsind motivat (fiind la serviciu).
 In planificarea activitatilor extrascolare si perteneriate de la clasa am tinut cont de nevoile copiilor, de
activitatile realizate la nivel national.

2. REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE


2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigura caracterul aplicativ al invatarii si formarea
competentelor specifice
 Am conceput lectiile in concordanta cu achizitiile pe care le detineau de acasa si am stabilit astfel si
modul diferentiat de predare deoarece anumiti prescolari detineau mai multe informatii de acasa si a
trebuit sa-i aduc si pe ceilalti prescolari la nivelul lor fara sa-i tin pe loc pe ceilalti.
 Am căutat să asigur un echilibru între activităţile statice şi cele dinamice – atât în în cursul unei zile cât şi
în timpul unei săptămâni - şi să acord atenţia cuvenită mişcării în aer liber a copiilor, atunci cand timpul
ne-a permis, chiar daca numarul mare de prescolari a fost un impediment.
 Am stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate în cadrul activităţilor artistico-
plastice şi practice, fiind activitatile lor preferate.
 Mi-am propus si am realizat lectiile urmarind sa existe o concordanta intre obiectivele specifice-
operationale-continuturile invatarii-metode si mijloace didactice ( se observa asta din proiectele
didactice), am urmarit sa realizez activitati integrate cat mai diverse in care metodele noi-
activ/participative-sa fie incluse.
 De asemenea in cadrul activitatilor integrate am incercat sa realizez activitati din perspectiva
transdisciplinare.

2.2 Utilizarea eficienta a resusrelor materiale din unitatea de invatamant in vederea optimizarii
activitatilor didactice inclusiv TIC
 In ceea ce priveste materialul folosit la lectii am fost interesata de confectionarea de material didactic in
functie de varietatea tematicilor si continuturilor de invatare si a particularitatilor de varsta a copiilor; am
folosit atat material existent in gradinita cat si confectionat de mine sau procurat prin eforturi proprii, sau
din sponsorizari ale parintilor.
 Pentru ca „ambianta” salii de grupa sa fie placuta si convingatoare, declansatoare de bucurii, de dorinta
arzatoare a copilului de a reveni cu placere, am fost interesata in primul rand de
confectionarea/procurarea de imagini expuse in interiorul grupei mele, in asa fel incat sa incante
copilului privirea si sa doreasca reintoarcerea la gradinita.

2
 Folosesc cu cea mai mare placere calculatorul, DVD-ul la orele de curs pentru prezentarea imaginilor,
povestilor, a predarii noilor cunostinte, softuri EDU sau Pitic-clic, deoarece invatarea se face mult mai
usor.

2.3 Diseminarea, evaluarea si valorizarea activitatilor realizate


 Am realizat activitati comune parinti-copii-educatoare in cadrul carora parintii au putut vedea cum se
desfasoara o ora de curs in gradinita.
 Fiecare lucrare practica/plastica realizata a fost expusa si vizualizata de catre parinti, si toate acestea
precum si alte fise de lucru sunt stocate in portofoliile copiilor.
 Am dat parintilor chestionare pentru realizarea unui studiu in ceea ce priveste activitatile pe care si-ar
dori sa le desfasor la clasă.

2.4 Organizarea si desfasurarea activitatilor extracurriculare, participarea la actiuni de


voluntariat
 Fiecare activitate desfasurata in cadrul activitatilor de parteneriat, actiune realizata , a fost finalizata cu
proces verbal, adeverinta de voluntariat, contract de sponsorizare, etc.

2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual si in echipa in vederea formarii/dezvoltarii


competentei de “a invata sa inveti”
 Mi-am innoit cunostintele despre traditii, management, educatie fizica, literatura, proiecte educationale
etc prin studiu individual (materialele de studiu regasindu-se o parte in portofoliu personal, alta parte in
referatele pe care le-am sustinut in cadrul unor simpozioane).
 In cadrul intalnirilor cu parintii pe tematica de psihologie m-am consultat cu colega si am realizat studiu
in echipa pentru a putea prezenta parintilor modele de comportamenete ale copiilor, moduri de dezvoltare
la aceasta varsta etc.

3. EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII


3.1. Asigurarea transparentei criteriilor, a procedurilor de evaluare
 Pe parcursul anului scolar am realizat atat evaluari initiale, periodice–la lectii, semestriale si finale
consemnad datele in planificarea activitatilor instructiv educative dar si in fisele de observatie existente
la grupa.
 Evaluarea initiala am realizat-o la începutul anului şcolar sub forma unor teste pentru a identifica nivelul
cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor dar şi pentru a determina în funcţie de profilul grupei ritmul
desfăşurării activităţii, în baza căruia să proiectez planificarea săptămânală, semestrială si anuala;
 Evaluarea formativa am realizat-o permanent prin mai multe modalităţi: fise de lucru, autoevaluare, teste
cu imagini etc.;
 Evaluarea sumativă am realizat-o la finalul proiectelor, semestrelor şi al anului şcolar, online din cauza
starii de urgenta declansata de noul COVID19.

3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea si comunicarea rezultatelor


 In ceea ce priveste obiectivele stabilite la fiecare lectie proiectata, acestea au urmarit dezvoltarea
deprinderilor concomitent cu dezvoltarea intelectuala a acestora, tinand cont ca fiecare activitate
desfasurata a fost integrata si am considerat ca, fiecare informatie insusita este mai bine retinuta daca se

3
finalizeaza cu o activitate practica/plastica (sa redea el insusi prin desen, pictura, colaj imaginea formata
despre informatia primita).
 Abordând la modul cel mai serios şi responsabil actul educaţional, rezultatele deosebite obţinute în
pregătirea copiilor preşcolari nu au întârziat să apară, astfel că la finele anului şcolar 2019-2020 s-a
obţinut în procent de 85%- 90%, comportament atins, excepţie făcând 2-3 copii care au obţinut un
comportament în dezvoltare, aşa cum reiese şi din centralizatoarele evaluărilor finale în comparaţie cu
cele ale evaluărilor iniţiale.
 Făcând comparație între evaluările inițiale și finale se poate observa progresul copiilor în fiecare an
școlar, rezultate ce reies și din fișa de apreciere a progresului preșcolarilor.
 De fiecare data mi-am propus obiective specifice varstei prescolarilor pe care-i pregatesc si in
conformitate cu nivelul de dezvoltare intelectuala al acestora.
 Progresul/regresul (nu este cazul) fiecarui copil a fost consemnat semestrial prin completarea fiselor de
evaluare a fiecarui prescolar.
 Fiecare copil este diferit şi nu poate fi comparat „decât cu sine însuşi”. Câteva lucruri esenţiale îi fac pe
toţi să fie asemenea: toţi au nevoie de dragoste, de securitate, de îngrijire, de exerciţiu şi de încurajare.

3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de
evaluare unica
 Dintre modalităţile alternative de evaluare amintesc: lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor,
aprecierile verbale, autoevaluarea, afişarea lucrărilor, aprecierea rezultatelor prin laude, încurajări,
ecusoane, medalii, stampile etc.
 Am folosit modalităţi diverse de evaluare a progresului copiilor şi am acordat atenţie implicării copiilor
în procesul evaluării.
 De asemena fiecare copil are propriul lui portofoliu in care sunt depozitate toate fisele de lucru de la
clasa.
 Evaluarea am realizat-o si prin intermediul unor jocuri pe calculator destinate lor de tipul soft-urilor
Pitic-clic sau EDU.

3.4. Promovarea autoevaluarii si interevaluarii


 Am promovat in cadrul lectiilor desfasurate autoevaluarea copiilor cat si evaluarea colegilor realizand
astfel o preciere obiectiva si din perspectiva copilului si nu numai din partea cadrului didactic;
 Autoevaluarea a fost promovata si prin folosirea caietelor de lucru in cadrul carora este prevazuta
autoevaluarea.
 Interevaluarea la nivelul clasei am realizat-o pentru activitatile desfasurate oral dar si pentru cele practice
– aici identificand modul de lucru, acuratetea lucrarilor realizate, curatenia lurarilor si a locului de lucru.

3.5. Evaluarea satisfactiei beneficiarilor educationali


 Am aplicat parintilor diverse chestionare pentru cunoasterea situatiilor familiale, a comportamentului
acestora cu copii dar si pentru a cunoaste cum considera ei activitatea de la clasa cu copiii a cadrelor
didactice.
 Cursurile optionale, precum si caietele de lucru ale copiilor au fost alese de catre parinti la inceputul
anului scolar, noi prezentandu-le diferite oferte.

4
 De asemenea am realizat intalniri periodice, pe langa cele zilnice prin care am informat parintii despre
demersul copiilor, cu ocazia diferitelor actiuni organizate: donatie pentru copiii neajutorati, realizarea
unei machete cu personaje din povesti, colaje de Paste.

3.6. Coordonarea elaborarii portofoliului educational ca element central al evaluarii rezultatelor


invatarii
 In ceea ce priveste portofoliul educational al fiecarui prescolar acesta a fost prezent la clasa si a
inregistrat toata activitatea desfasurata de catre copil.
 La finalul anului scolar a fost inmanat parintilor iar lucrarile lipsa au fost compensate cu diplomele
obtinute prin trimiterea acestor lucrari la diferite concursuri.

4. MANAGEMANTUL CLASEI
4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduita, atitudini, ambient) pentru desfasurarea
activitatilor in conformitate cu particularitatile clasei de elevi
 Regulile stabilite a fi respectate in clasa au fost prezentate copiilor la clasa in timpul orelor de educatie
civica si vizualizate pin imaginile postate pe peretele clasei.
 Am incercat sa creez un ambient placut in clasa, peretii incercand sa-i decorez mai bine cu picturi sau
imagini specifice lipite pe pereti.

4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor si gestionarea situatiei conflictuale


 Deoarece in clasa sunt si fete si baieti, fiecare provenind din familii diferite si avand comportamentul
sau de acasa, au existat la inceput diferite situatii conflictuale intre copii. Din fericire, prin masurile luate,
am reusit sa ameliorez aceste situatii conflictuale, unele chiar le-am stopat, asa ca foarte putini copii mai
creeaza asemenea situatii.
 Ameliorarea, stoparea situatiilor conflictiuale a fost posibila si datorita activitatilor saptamanale de
consiliere ale parintilor prin care acestia au fost informati de comportamentul copiilor si au contribuit
eficent.

4.3 Cunoasterea, consilierea si tratarea diferentiata a elevilor


 Un efec benefic in consilierea copiilor l-a avut desfasurarea activitatilor de dimineata ADP - in care am
discutat permanent despre comportamentul bun/rau pe care-l pot avea in contact cu colegii, parintii,
educatoarea, cu cei din jur.
 Am creat copiilor condiţii pentru a lucra în ritm propriu (am formulat sarcini adecvate ritmului acestora,
am adaptat formele de învăţare în funcţie de nevoile copiilor, am dat copiilor posibilitatea de a termina
sarcina folosind cât timp au nevoie).
 Am situat copilul in centrul procesului de predare –invatare.
 Am căutat să asigur un echilibru între activităţile statice şi cele dinamice – atât în în cursul unei zile cât şi
în timpul unei săptămâni - şi să acord atenţia cuvenită mişcării în aer liber a copiilor, atunci cand timpul
ne-a permis, chiar daca numarul mare de prescolari si grupa mica a fost un impediment.
 Am stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate în cadrul activităţilor artistico-
plastice şi practice, fiind activitatile lor preferate.

5
 Menţionez că prin întregul demers instructiv-educativ desfăşurat, am promovat principiile educaţiei
incluzive, precum acceptarea, valorizarea fiecăruia, integrarea, relaţiile armonioase, solidaritatea,
respectul, implicarea.
 Copii au beneficiat de toată atenţia mea şi în această direcţie am elaborat Planuri suplimentare de sprijin
în cazul copiilor cu dificultăţi de adaptare şi învăţare.
 În urma acestor intervenţii copiii au înregistrat un real progres favorabil unei integrări în etapa
următoare a ciclului curricular.
 Prin întreaga activitate, am vizat iniţierea şi desfăşurarea de activităţi care să determine tratarea
diferențiată în rândul preşcolarilor.

4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de buna practica


 In activitatile pe care le-am propus, atat in cadrul parteneriatelor cat si in cadrul activitatilor de la clasa,
am implicat prescolarii in realizarea unor activitati de buna practica precum: donarea de haine, jucarii,
realizarea de planse practice, plastice donate in scopuri caritabile etc.
 Cu acest prilej am reusit sa responsabilizez copiii si au invatat ce inseamna sa iubesti si sa ocrotesti
natura, sa-ti iubesti semenii etc.

5. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTARII PROFESIONALE


5.1 Valorificarea competentelor stiintifice, didactice si metodice dobandite prin participarea la
programele de formare continua/perfectionare
 Am participat la programe de formare profesională, atât în management cât și în specialitate:
Tot ce am invatat am pus in practica in desfasurarea proiectelor la care am participat.

5.2 Implicarea in organizarea activitatilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil


 In cursul anului scolar 2019-2020 am sustinut in cadrul comisiei metodice a educatoarelor referate si
lectii demonstrative la grupa. În calitate de membrul al comisiei metodice m-am implicat în proiectarea
activitatilor metodice pe parcursul anului scolar unde am expus temele ce le vom parcurge.
 Am participat in cadrul Cercului Pedagogic.
 Am tinut evidenta proiectelor de parteneriat, a activitatilor extrascolare din gradinita, am initiat activitati
pe care apoi le-am transmis si colegelor, din care s-au inspirat in programul “Scoala Altfel” si am realizat
raporturile finale pentru toate aceste activitati.

5.3 Realizarea /Actualizarea portofoliului profesional si dosarul personal


 Am actualizat protofoliul personal cu proiecte didactice noi, legile necesare, metodologii folositoare
clasei, diplome, curriculum vitae.

5.4 Dezvoltarea capacitatii de comunicare si relationare in interiorul si in afara unitatii cu


prescolarii, personalul scolii, echiapa manageriala si cu beneficiarii din cadrul comunitatii-
familiilor prescolarilor.
 Am sustinut permanent legatura cu colegele pentru orice activitate desfasurata in scoala, cu conducerea
unitatii.
6
 Nu am avut conflicte majore cu colegele, iar daca acestea au existat au fost minore si s-au rezolvat pe
cale amiabila, prin comunicare si am respectat intocmai regulamentul de ordine interioara, normele de
organizare si functionare ale institutiei; acestea fiind expuse si parintilor in cadrul sedintelor de
consiliere/lunare.

5.5 Manifestarea atitudinii morale si civice (limbaj, tinuta, respect, comportament), respectarea si
promovarea deontologiei profesionale
 Consider ca atitudinea morala pe care mi-am format-o ca și cadru didactic in unitate, este una de respect
atat a mea fata de colege si personalul auxiliar/de ingrijire/sanitar, fata de parinti, cat si invers.
 Mi-am sustinut punctul de vedere acolo unde am stiut ca am dreptate si am cedat in fata unor divergente
de opinii acolo unde am stiut ca gresesc, fara a-mi stirbi integritatea morala, fara a jigni pe cineva intr-un
limbaj de mahala.

6. CONTRIBUTIA LA DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA SI LA PROMOVAREA IMAGINII


UNITATII SCOLARE
6.1 Dezvoltarea de parteneriate si proiecte educationale in vederea dezvoltarii institutionale

6.2 Promovarea ofertei educationale


 Oferta educationala (activitati extrascolare si de la clasa) a gradinitei am promovat-o prin intermediul
didactic ro., pagina institutiei, pe care o adminstrez de trei ani. Acest lucru a dat posibilitatea tuturor
persoanelor ce doresc sa-si inscrie copiii in unitatea noastra, sa cunoasca oferta gradinitei.
 Oferta a mai fost promovata si prin intermediul parintilor ce recomanda unitatea datorita modului (bun)
in care sunt tratati copiii in gradinita.

6.3 Promovarea imaginii scolii in comunitate prin participare si rezultatele elevilor la olimpiade,
concursuri competitii, activitati extracurriculare si extrascolare
 Am participat cu prescolarii, prin intermediul lucrarilor sau prin prezenta directa) la competitii
locale/judetene/nationale/internationale, promovand astfel in mod deliberat imaginea unitatii.
 Concursurile şcolare la care copiii au participat i-au determinat să-şi dorească să intre în competiţie atât
cu sine cât şi cu ceilalţi.
 Rezultatele deosebite s-au concretizat în obţinerea de premii, menţiuni și premii speciale. Participarea la
concursuri a fost întotdeauna numeroasă, majoritatea copiilor dorindu-şi să se afle în postura de
concurent.

6.4 Realizarea/participarea la programe/activitati de Prevenire si combatere a violentei si


comportamentelor nesanatoase in mediul scolar, familie si societate
 Am promovat in cadrul activitatilor de la clasa sau in cele desfasurate cu parintii comportamente
sanatoase, activitati de combatere a discriminarii si a vilolentei in gradinita, in afara ei.

6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sanatate si securitatea muncii si de PSI si ISUJ pentru
toate tipurile de activitati desfasurate in cadrul unitatii de invatamant precum si a sarcinilor
suplimentare
7
 Am desfasurat activitati despre sanatatea copiilor, protectia sanatatii atat la grupa cat si in cadrul
activitatilor de consiliere si in cadrul parteneriatului cu cabinetul medical al gradinitei si al medicului de
familie. Prin întreaga activitate desfăşurată , am promovat o educţie de calitate, pentru toţi copiii, am
participat activ, permanent și constant la creșterea prestigiului unității de învățământ în care lucrez.
 Activitatea şi implicarea unei educatoare nu cred că se poate rezuma în câteva rânduri. Cu multă
dragoste , o pregătire temeinică, permanentă perfecţionare, respect și dragoste pentru profesia de
educator, am obținut rezultate deosebite cu copiii , încercând să modelez personalitatea fiecăruia, încă
din anii frumoşi şi plini de farmec ai copilăriei.

7.CONDUITA PROFESIONALĂ:
 Manifest atitudini moral-civice - cooperare, civice (limbaj, ţinută, respect, flexibilitate,
colegialitate, toleranţă, receptivitate, promptitudine, corectitudine, seriozitate, conştinciozitate,
spirit de observaţie şi iniţiativă. Limbajul folosit în relațiile cu beneficiarii educaționali, părinții
preșcolarilor, personalul grădiniței și comunitatea este decent. Respect şi am respectat prevederile
O.M.E.N. Nr. 5144/2013 cuprivire la Strategia anticorupţie în sectorul educational și prevederile
O.M.E.N. Nr. 5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de
corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor
subordonate/coordonate a cărora ctivitatevizează învăţământul preuniversitar.
 Am capacitatea de aexercita sarcinile de serviciu în condiții de cinste și probitate morală și
profesională, discreție profesională cu privire la informațiile de care iau cunoștință în exercițiul
funcției. Aceasta este activitatea mea profesională, de perfecţionare, autoperfecţionare şi
extracurriculară din perioada anului şcolar 2019- 2020 .

S-ar putea să vă placă și