Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data:
Clasa: a X-a
Durata: 45 min
Obiectul: Dezvoltare personală
Subiectul lecției: Imunitatea și imunizarea.
Tipul lecției: mixtă
Profesor: Bîrsan Vasile

Obiective operaționale:
O1 să definească noţiunea de imunitate.
O2 să clasifice tipurile de imunitate după modul de apariţie.
O3 să descrie mecanismul răspunsului imun.

Strategii didactice:
1. Activități de învățare și evaluare: Învățarea prin descoperire, Asalt de idei, explicația, Ciorchine, Graficul Pro și Contra
2. Materiale didactice: prezentare Power Point.
3. Moduri de activitate: frontal, individual, în grup.
Bibliografie:
 Curiculum la dezvoltarea personală
 Internet
Desfășurarea lecției:
Etapele Ob. Activitatea profesorului și elevului Strategii
lecției didactice
Evocarea În baza unei imagini elevii descoperă subiectul lecției.
Captarea - Cu cît ești mai fericit cu atît corpul tău produce mai mulți anticorpi.
atenției Știați că...Fructele de mare cresc imunitatea. (conțin Seleniu, zinc, Vitamina B12)
Realizarea Anunțarea subiectului și obiective lecției.
sensului - Ce cunoașteți despre sistemul imunitar?
O1 Imunitatea reprezintă capacitatea de rezistență a organismului omului față de infecții Asalt de
(microorganisme, virusuri și substanțe produse de ele). idei
Pielea mucoasele

recunoaște substanțe proprii (self) Sistemul imunitar substanțe improprii (non self)

Ficatul sistemul limfatic

Prezint informații în prezentare Power Point despre imunitate.

Imunitatea

O2 Naturală Dobîndită
funcționează se formează
Tehnica
bariere mecanice (pielea, mucoasele) organism factorii patogeni Ciorchine
substanțe chimice antimicrobiene se realizează
fagocitoza
reacțiilor inflamatorii mecanisme nespecifice specifice
fagocitoză anticorpi
Organismul răspunde
agresiunile agenților infecțioși

mecanisme celulare umorale

fagocitoza și pinocitoza anticorpii


O3 Lucrul în grup:
I gr. – Fagocitoza Explicația
II gr. – Anticorpii
III gr. – Vaccinurile și serurile imune
Ser – lichid extras din sîngele unui animal vaccinat sau preparat pe cale artificială, folosit pentru
vindecarea unor boli.(partea lichidă a sîngelui care conține anticorpi)
- Cum se manifestă imunitatea scăzută.
- Care sunt factorii de risc în scăderea imunității?

Reflecția Elevii vor scrie cîteva recomandări pentru întărirea imunității.


Profesorul vine cu informații suplimentare.
- Recomandări pentru întărirea imunității.

Studiu de caz: Vaccinarea. Pro sau contra?


Argumente pro şi contra vaccin
 
PENTRU CONTRA
   Vaccinurile care se fac la naştere (BCG, anti-virus    Toate aceste vaccinuri pot avea efecte secundare: Graficul
hepatic) şi cele de după, la 2-5 zile, la 2, 4, 6 sau 12 luni - umflături şi pete roşii în locul vaccinării;
Pro și
(vaccinul împotriva virusului hemphilus influenzae, DTP, - durere de cap şi muşchi;
VPO) îl pot scuti pe bebeluşul tău de consecinţele - febră; Contra
dureroase ale multor boli, cum ar fi: hepatita, meningita, - ameţeli;
- iritaţii;
difterie, rujeola, tetanos. - stare de vomă;
- dureri abdominale.
   Nimeni nu ştie în mod precis cum funcţionează sistemul
imunitar. Această protecţie împotriva bolilor nu presupune
  Vaccinurile protejează copilul şi de boli mai grave cum ar
neapărat şi viaţă lungă şi sănătoasă. Corpul uman este
fi tuberculoza sau cancerul. Imunizarea prin vaccinuri
foarte sensibil şi de-a lungul vieţii, poate contracta diferite
presupune introducerea în organism de anticorpi care îl vor
afecţiuni împotriva cărora vaccinurile nu au niciun efect.
feri de virusurile respective. De asemenea această protecţie
Ceea ce poate proteja foarte bine copilul de contractarea
împotriva bolilor este de lungă durată, de la 3 la 20 de ani
diferitelor boli fără a fi nevoie de vaccinuri este alăptarea
sau chiar protecţie pe viaţă.
cît mai îndelungată ca şi hrana cît mai echilibrată şi
sănătoasă.
   Mulţumită programelor moderne de vaccinuri atît la    Doctorii de specialitate spun că vaccinul cauzează
naştere cît şi în timpul primilor ani de viaţă, copiii au, leziuni ale creierului. Cercetătorii au descoperit că atunci
astăzi, o speranţă de viaţă mult mai mare. Vaccinul este cînd vaccinezi un animal, celulele imunitare ale creierului
considerat de către mulţi medici "un miracol al medicinei (migroglia) se activează parţial şi sunt într-o stare de
moderne". alertă. Dacă sistemul imunitar este din nou activat (în
termen de zile, săptămîni, luni) aceste celule se alertează la
  Olga Cîrstea, medic pediatru la un centru de vaccinare din maxim şi încep să determine secreţia substanţelor chimice
capitală, menționează că prevenirea maladiilor infecțioase distructive peste normă. Această reacţie exagerată poate fi
pe calea imunizării este cea mai eficientă contribuţie la foarte distructivă şi îi face pe oameni să se simtă foarte
îmbunătățirea sănătății copiilor.  depresivi.
  Vaccinul este un mijloc facil şi rapid de a „împuşca mai      Pe lîngă reacţiile adverse directe ale vaccinului în
mulţi iepuri deodată", adică de a te pune la adăpost tu sau perioada luptei cu virusul pasiv organismul, de obicei,
copilul tău de multe boli şi afecţiuni. Cunoştinţele şi slăbeşte. Această scădere temporară a imunităţii poate
medicul tău recomandă vaccinurile şi legea obligă ca nou- duce la agravarea unor boli prezente/ascunse sau chiar
născutul să le primească. apariţia altora noi.
 
  Tatiana Lojnicova, medic de familie la Policlinica Nr 2    În caz că medicul propune administarea unei doze triple
din capitală, susține că părinții nu trebuie să piardă nici o de adjumant imunitar într-o zi (exemplu: vaccinul
ocazie de a-și vaccina copiii: ,,Aceasta este o metodă de antigripal, pneumococcic şi meningococcic) pentru a
profilaxie împotriva multor boli, este o absurditate să nu-ți economisi timp trebuie să refuzi. Ceea ce doctorul ignoră
imunizezi copilul. Vaccinurile obligatorii sunt gratis, deci să îţi spună este că asta înseamnă că organismul şi creierul
tău sau al copilului va fi asaltat de o doză masivă de
activatori imunitari puternici, despre care se ştie deja că
nu-i costă nimic pe părinți, este doar grija pentru copilul activează sistemul imunitar al creierului la niveluri
lor". Doamna Lojnicova spune că la maternitate copilul periculoase chiar şi atunci cînd este administrată o singură
primește vaccinul anti-hepatita B (AHB) și vaccinul doză.
antituberculoză (BCG).    Pe de-o parte, vaccinurile de orice fel promit să îi asigure
copilului tău, pe cît posibil, o viaţă lungă şi sănătoasă. Pe
  La vârsta de 2 luni se efectuează trei vaccinuri: anti de altă parte, ele produc nu numai efecte secundare de
diftero-tetano-pertusis (DTP), (VPOT) vaccinul scurtă durată dar şi cu durată mai lungă (leziunile de pe
antipoliomielitic și vaccinul anti-hepatita B. Pe măsură ce creier) care pot produce diferite afectiuni ale sistemului
copilul crește, el primește și alte vaccinuri. nervos, de la începuturi de nevroze la depresii. Şi alte
efecte precum: autism, deficit de concentrare, diabet,
reacţii alergice şi boli autoimune.
Extinderea Explicație
Eseu: Importanța vaccinurilor și clasificarea lor în contextul pandemiei Sars-cov-2.