Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de activitate didactică

Instituția : Liceul Teoretic Mihai Marinciuc


Clasa: aXa
Profesor : Bîrsan Vasile
Data : 03. 2021
Obiectul : Dezvoltare personală
Tema : Autoeficacitate şi succes
Tipul lecţiei : Formare de priceperi şi deprinderi
Scopul : Înţelegerea conceptului de autoeficacitate şi a rolului acestuia în
obţinerea succesului.

Obiective operaţionale :

 să identifice caracteristicile unor persoane „cotate” de succes;


 să analizeze rolul autoeficacităţii în obţinerea succesului în activitate;
 să exemplifice influenţa autoeficacităţii asupra deciziilor, efortului depus şi
anivelului de stres în activitate.

Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, expunerea, învăţarea prin cooperare,


brainstormingul.

Mijloace de învăţământ: fişe de lucu „influenţa autoeficacităţii”.


Demersul metodic-analitic al activităţii

Etapele Strategia didactică Metode şi


lecţiei procedee
1 2 4
1.Managementu Verificarea prezenţei 2 min conversaţia
l Pregătirea materialului necesar desfăşurării în condiţii
clasei optime a activităţii.

3.Anunţarea „Astăzi vom rămâne în continuare la activităţile de 1 min explicaţia


temei autocunoştere şi dezvoltare personală şi vom vorbi de
autoeficacitate”

4.Evocarea 1. Elevii sunt rugaţi să se gândească la o persoană de 10 min Brainstorming-ul


succes şi să identifice caracteristicile acesteia. Se
notează pe tablă caracteristicile identificate.
2. Se subliniază rolul sentimentului de autoeficacitate în
obţinerea succesului. (convingerile despre sine şi
abilităţile proprii ajung să îndeplinească o funcţie de
autoreglare. Aceasta îi permite individului să îşi
direcţioneze acţiunile şi să acţioneze asupra mediului
înconjurător. Autoeficacitatea percepută reprezintă
convingerile oamenilor despre propriile abilităţi
necesare pentru atingerea obiectivelor şi îndeplinirea
sarcinilor propuse).
3. Se discută cu elevii relaţia dintre autoeficacitate şi
succesul şcolar sau în alte domenii de activitate (de
exemplu, în activităţi sportive, artistice, etc). Se conduce
discuţia înspre influenţa autoeficacităţii asupra:
1 2 3 4
 Alegerilor pe care le fac oamenii, acestea
fiind în mare măsură influenţate de autoeficacitatea
percepută.majoritatea oamenilor se implică în
sarcinile unde se simt competenţi şi încrezători în
reuţită, respectiv evită situaţiile în care ar putea eşua.
 Cantităţii efortului depus
autoeficacitatea percepută determină persevernţa şi
rezistenţa în faţa obstacolelor. Efortul depus,
perseverenţa şi rezistenţa cresc direct proporţional cu
nivelul autoeficacităţii.
 Nivelul stresului şi anxietăţii resimţite
de exemplu, persoanele cu o autoeficacitate redusă
percep sarcinile ca fiind mult mai complicate decât
sunt în realitate. Această percepţie greşită reduce mult
alternativele de rezolvare a problemelor, ulterior
ducând la stări de anxietate şi depresie.

5.Realizarea 1. Se distribuie elevilor fişele de lucru. 20 min Învăţarea prin


sensului Elevii sunt rugaţi să noteze în fişa de lucru exemple de cooperare
situaţii în care sentimentul de autoeficacitate
(autoeficacitate scăzută sau autoeficacitate crescută) le-a
influenţat comportamentul, din perspectiva celor trei
dimensiuni (alegerile realiste, efortul depus şi nivelul de
stres resinţit). Elevii sunt lăsaţi să lucreze individul şi
apoi în echipă.
2. Fiecare echipă va prezenta o situaţie
descrisă. Se vor analiza aceste situaţii şi se va căuta să se
enumere modalităţi de dezvoltarea a autoeficacităţii.
1 2 3 4
6. Reflecţia În echipă elevii răspund la întrebările: 15 min
 Ce se întâmplă dacă o persoană are abilităţile
necesare pentru a avea succes şi nu este convins că va
reuţi să aibă succes întrâo activitate?
 Ce este mai important pentru a avea succes: să
ai abilităţi pentru activitatea respectivă, sau să ai
convingerea că ai suficiente abilităţi pentru a reusi?
Argumentaţi
7.Evaluarea Se fac aprecieri despre aportul elevilor la desfăşurarea 2 min
activităţii activităţii.
FIŞĂ DE LUCRU „INFLUENŢA AUTOEFICACITĂŢII”

Autoeficacitate crescută Autoeficacitate scăzută


Cum mi-a influenţat alegerea?

Cum a influenţat nivelul de


efort pe care l-am depus?

Cum a influenţat nivelul de


stresresimţit?