Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie:

SF. GRIGORIE TEOLOGUL, Panegiric în cinstea Sfântului Vasile cel Mare. Cuvântul 43, trad.,
introd. și note de Ioana Costa, București, Ed. Basilica, 2014

SF. GRIGORIE TEOLOGUL, Cuvântul la Sfânta Lumină (Bobotează). Cuvântul la Cincizecime.


Cuvântul 37, trad. și note de Drd. Nicușor Deciu, București, Ed. Basilica, 2012

SF. GRIGORIE DE NAZIANZ, „Întâia cuvântare teologică”, 4, în: Cele cinci cuvântări
teologice, trad., introd. și note de Pr. Dumitru Stăniloae, București, Ed. Anastasia, 1993

SF. GRIGORIE DE NAZIANZ, Cuvântări praznicale și morale, trad., introd. și note de Nicușor
Deciu, studiu introd. de Ionuț Daniel Băncilă, Iași, Ed. Doxologia, 2019, 291 pp.

Jean BERNARDI, Grigorie din Nazianz. Teologul și epoca sa, trad. de Cristian Pop, cu o
selecție a Poemelor autobiografice în trad. Diac. Ioan I. Ică jr., Sibiu, Ed. Deisis, 2002, 396
pp.

John A. MCGUCKIN, Sf. Grigorie de Nazianz. O biografie intelectuală, trad. de Adrian


Podaru, Cluj-Napoca, Ed. Renașterea, 2013, 618 pp.