Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaţiei

al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Fizica

RAPORT
despre lucrarea de laborator Nr. 3
la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Calculul caracteristicilor cinematice ale punctului


material.
V-3

A efectuat: st. gr. CR-21 Cațer Cătălin

A verificat: Conf. univ., dr. Andronic Silvia

Chişinău 2020
Scopul lucrării:
Calculul caracteristicilor cinematice ale mișcării punctului material.
Mersul lucrării:
Limbajul de programare, inclus în MATLAB este destul de simplu şi
conţine minimum necesar pentru scrierea programelor. Înainte de a programa
în MATLAB trebuie de înţeles, că toate programele pot fi sau file-funcţii, sau
file-programe. File-programa este un fişier cu extensia ”.m”, de exemplu
”myprog.m”, în format text în care sunt înscrişi operatorii MATLAB. La
apelarea file-programei toate comenzile din ea se execută.
Exercițiul 1: De declarat funcţia din tabel file-funcţie şi de construit graficele
pe segmentul dat cu ajutorul plot (cu pasul 0.05) şi fplot.

Varianta 3:

File-funcția: (myfun.m)
function y=myfun (x);
y=sqrt((abs(sin(21.*pi.*x)))./(2+sin(20.*pi.*x)));

Matlab:
>> figure (1)
>> x=[0:0.05:1];
>> y=myfun (x);
>> plot (x,y)
>> figure (2);
>> fplot ('myfun',[0,1]);

Exercițiul 2: De scris două file-funcţii. Prima (spre exemplu, cu denumirea xy) are
parametrul de întrare - t (timpul) , iar parametrii de ieşire valorile coordonatelor punctului
material în timpul mişcării (x şi y) pentru timpul respectiv . A doua (spre exemplu, cu
denumirea figpas) are parametrii de întrare numărul ferestrei grafice(fig) şi pasul de calcul al
coordonatelor x şi y (pas) ,iar la ieşire afişază traiectoria punctului în intervalul dat de timp
şi poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment de timp ales aleatoriu din intervalul dat.
Chemarea file-funcţiei figpas se face din Comand Window.
a) De construit graficul traiectoriei plane a punctului material cu ajutorul
comenzilor comet şi plot.De arătat poziţia punctului pe traiectorie pentru un
moment de timp ales aleatoriu din intervalul dat. De experimentat diferite valori
ale pasului de calcul.
b) De calculat viteza, acceleraţia, acceleraţia tangenţială, acceleraţia normală şi raza
curburii traiectoriei penru momentul de timp ales.
c) De arătat pe graficul traiectoriei toţi vectorii din punctul precedent, utilizînd
pentru aceasta instrumentele ferestrei grafice.
d) De construit un tabel cu toate rezultatele obţinute.

II
1. Prima (cu denumirea xy) are parametrul de întrare – t (timpul) , iar parametrii de ieşire
valorile coordonatelor punctului material în timpul mişcării (x şi y) pentru timpul respectiv:
File-funcția:
1 (xy.m)
function [x,y]=xy(t);
x=9.*sin(t/10)-1./2.*sin(9.*t/10);
y=9.*cos(1.*t/10)+1./2.*cos(9.*t/10);
2 (figpas.m)
function figpas (fig,pas);
tmax=4*pi;
t=0:pas:tmax;
[x,y]=xy(t);
figure (fig)
%Construim traiectoria punctului material
comet (x,y);
plot (x,y);
hold on;
%Determinam timpul de calcul si pozitia punctului
t=tmax*rand
[x,y]=xy(t);
%Construim pozitia punctului pe traiectorie
plot (x,y,'ro-')
title(['t = ',num2str(t)])
hold on
grid on
xlabel('axa-OX')
ylabel('axa-OY')
legend('y=f(x),Traiectoria')

Matlab:
>> figpas(1,0.05)

>> figpas(2,0.3)
t = 6.8723
10
y=f(x),Traiectoria

7
axa-OY

3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
axa-OX *

a) Calcularea vitezei, acceleraţiei, acceleraţiei tangenţiale,


acceleraţiei normale şi raza curburii traiectoriei penru
momentul de timp ales.
File-funcția: (ex2b.m)
syms t;
x=9.*sin(t/10)-1/2.*sin(9/10).*t;
y=9.*cos(1/10).*t+1/2.*cos(9/10).*t
vx=diff(x)
vy=diff(y)
v=sqrt(vx.^2+vy.^2)
ax=diff(vx)
ay=diff(vy)
a=sqrt(ax.^2+ay.^2)
at=(abs(vx.*ax+vy.*ay))./v
an=sqrt(a.^2-at.^2)
ro=v.^2./an

b) Tabelul cu rezultatele obținute.

t v a at an ro
1 9.2794 0.0110 5.9479e-04 0.0110 7.8368e+03

c) Reprezentare vectorilor pe grafic.


Exercițiul 3: De scris două file-funcţii. Prima (spre exemplu, cu denumirea xyz) are
parametrul de întrare - t (timpul) , iar parametrii de ieşire valorile coordonatelor punctului
material în timpul mişcării (x,y şi z) pentru timpul respectiv . A doua (spre exemplu, cu
denumirea figpas) are parametrii de întrare numărul ferestrei grafice(fig) şi pasul de calcul al
coordonatelor x şi y (pas) ,iar la ieşire afişază traiectoria punctului în intervalul dat de timp
şi poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment de timp ales aleatoriu din intervalul dat.
Chemarea file-funcţiei figpas se face din Comand Window.

a) De construit graficul traiectoriei spaţiale a punctului material cu ajutorul comenzilor


comet3 şi plot3.De arătat poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment de timp
ales aleatoriu din intervalul dat. De experimentat diferite valori ale pasului de calcul.
b) De calculat viteza, acceleraţia, acceleraţia tangenţială, acceleraţia normală şi raza
curburii traiectoriei penru momentul de timp ales.
c) De construit un tabel cu toate rezultatele obţinute.

a) File-funcția (x,y,z);
function [x,y,z]=xyz(t)
x=exp.^-t.*cos(t);
y=sin(t);
z=1.2.*t.^1.2;
b) File-funcția (fig-pas);
function figpas(fig,pas)
tmax=4*pi;
t=0:pas:tmax;
[x,y,z]=xyz(t)
figure(fig)
comet3(x,y,z);plot3(x,y,z)
hold on
t=tmax*rand;
[x,y,z]=xyz(t)
plot3(x,y,z,'ro-')
title(['t = ',num2str(t)])
hold on
grid on
xlabel('axa-OX')
ylabel('axa-OY')
legend('y=f(x),Traiectoria')

Matlab:
figpas(1,0.05)

figpas(2,0.3)
с) Calcularea vitezei, acceleraţiei, acceleraţiei tangenţiale,
acceleraţiei normale şi raza curburii traiectoriei penru momentul de
timp ales.
File-funcția: (ex3c.m)

syms t;
x=t.^2-(2.*cos(t));
y=1-sin(t)
vx=diff(x)
vy=diff(y)
v=sqrt(vx.^2+vy.^2)
ax=diff(vx)
ay=diff(vy)
a=sqrt(ax.^2+ay.^2)
at=(abs(vx.*ax+vy.*ay))./v
an=sqrt(a.^2-at.^2)
ro=v.^2./an

c) Tabelul cu rezultatele obținute.

t v a at an p
1 4.3467 2.8372 2.5952 1.1465 16.4793

Concluzie:
În concluzie, pot spune că la lucrarea de laborator numărul 3, am constatat
faptul că redactorul încorporat din matlab are aceleaşi facilităţi ca şi linia de
comanda, plus avantajele unui compilator modern. De asemenea pe parcursul
acestei lucrari am calculat caracteristicile cinematice ale mișcării punctului
material.

S-ar putea să vă placă și