Sunteți pe pagina 1din 14

CONCURSUL DE MATEMATICĂ Numele ……………………….

Prenumele …………………….
„MERIDIAN MATEMATIC”
Prenumele tatălui ……………..
2 IUNIE 2012
Şcoala ………………………...
ŞCOALA GENERALĂ NR. 1 ROVINARI
Clasa ………………………….
CLASA a II-a

 Problema nr. 1 – punctaj: 3p

Calculează: 97 – 45 + 5 – 23 + 7 + 197 =
a) 238 b) 204 c) 267 d) 248 e) 178

 Problema nr. 2 – punctaj: 3p

În grădină un cățel păzește 2 purcei, 3 gâște și 4 iepuri.


Câte picioare sunt în total ?
a) 24 b) 34 c) 36 d) 30 e) 26

 Problema nr. 3 – punctaj: 3p

Scade din vecinul mai mic al lui 25 vecinul mai mare al lui 17.
Cât ai obținut?
a) 7 b) 5 c) 8 d) 6 e) 9

 Problema nr. 4 – punctaj: 3p

Mă gândesc la un număr. Din el scad de două ori pe 18, adaug apoi 39 și obțin 81.
Care este dublul numărului la care m-am gândit ?
a) 156 b) 178 c) 198 d) 136 e) 138

 Problema nr. 5 – punctaj: 4

Din 900 scade pe rând trei numere consecutive. Știind că al doilea număr consecutiv
este 177, cât ai obținut ?

a) 372 b) 366 c) 369 d) 368 e) 377

 Problema nr. 6 – punctaj: 4p

Află triplul scăzătorului, știind că descăzutul este suma dintre 246 și 385, iar
diferența este dublul lui 293.
a) 45 b) 165 c) 135 d) 145 e) 48
 Problema nr. 7 – punctaj: 4p

Un teren în formă de dreptunghi are lățimea de 196 m, iar lungimea cu 19 m mai


mare . Află lungimea gardului care înconjoară terenul respectiv.
a) 215 m b) 411 m c) 430 m d) 822 m e) 860 m

 Problema nr. 8 – punctaj: 5p

Suma a trei numere este 900. Dacă din fiecare se scade același număr se obțin
rezultatele: 100, 200 și 300.Află numerele micșorate cu 78.
124,224, 200,300. 300,200, 322,122, 122,222,
a) b) e)
344 400 c) 100 d) 222 322

 Problema nr. 9 – punctaj: 5p

Andrei și Alin și-au propus să citească în fiecare zi cu 7 pagini mai multe decât
în ziua precedentă. Dacă alaltăieri au citit câte 4 pagini, câte pagini vor citi
împreună poimâine?
a) 32 b) 24 c) 12 d) 64 e) 36

 Problema nr. 10 – punctaj: 5p

Află suma a + b + c, știind că b este mai mare decât a cu 198, c este egal cu suma
dintre predecesorul și succesorul numărului 68, iar a este cel mai mare număr
natural format din două cifre pare distincte.
a) 506 b) 530 c) 246 d) 534 e) 516

NOTĂ: Fiecare problemă are o singură variantă de răspuns corectă. Voi trebuie să
marcaţi căsuţa care conţine răspunsul corect cu un X. Ex:

Dacă nu marcaţi nici una din variantele date sau marcaţi mai mult de o variantă, atunci
problema nu se va puncta.

Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru 120 min.

PUNCTAJUL OBŢINUT:

CONCURSUL DE MATEMATICĂ Numele ……………………….

Prenumele …………………….
„MERIDIAN MATEMATIC”
Prenumele tatălui ……………..
2 IUNIE 2012
Şcoala ………………………...
ŞCOALA GENERALĂ NR. 1 ROVINARI
Clasa ………………………….
CLASA a III-a
 Problema nr. 1 – punctaj: 3p

Calculează : 50 : ( 6 – 8 : 8 ) - ( 100 : 10 – 1 x 0 ) =
a) 0 b) 1 c) 4 d) 2 e) 3

 Problema nr. 2 – punctaj: 3p

Dacă a + 3 = 2 x b = c : 5 = 8 , află suma numerelor 2a + 2b+ 2c. Cât ai obținut?


a) 49 b) 98 c) 88 d) 48 e) 78

 Problema nr. 3 – punctaj: 3p

Dacă din suma vecinilor predecesorului lui 94 iei dublul succesorului lui 15, cât
obții ?

a) 172 b) 146 c) 170 d) 154 e) 178

 Problema nr. 4 – punctaj: 3p

La o stână sunt 128 de miei albi și cu 79 mai puțini miei negri. Știind că numărul
oilor este cât dublul numărului mieilor, câte animale sunt la stână ?

a) 177 b) 354 c) 384 d) 531 e) 453

 Problema nr. 5 – punctaj: 4

Trei copii au au împreună 18 ani. Peste 6 ani suma vârstelor celor trei copii o să fie
egală cu dublul numărului :

a) 48 b) 60 c) 72 d) 56 e) 68

 Problema nr. 6 – punctaj: 4p

Sfertul sumei a patru numere consecutive pare este 89 . Află numerele.


a) 76,78,80,82 b) 92,86,88,90 c) 78,80,82,84 d) 88,90,92,94 e) 86,88,90,92

 Problema nr. 7 – punctaj: 4p


Un gospodar are 4 cai și 10 oi. El le dă zilnic 132 kg de fân. Află câte kilograme de
fân consumă o oaie și un cal împreună într-o săptămână, știind că un cal consumă
cât 3 oi într-o zi.
a) 102 kg b) 168 kg c) 144 kg d) 110 kg e) 120 kg

 Problema nr. 8 – punctaj: 5p

Diferența dintre semiperimetrele a două pătrate este 22 dam. Suma perimetrelor lor
este 7480 m. Află latura fiecărui pătrat în metri.
a) 880m,990m 770m,880m 440m,550m 550m,660m 660m,770m
b) c) d) e)

 Problema nr. 9 – punctaj: 5p

Să se afle perimetrul unui dreptunghi, știind că lungimea lui este de 4 ori mai mare
decât lățimea, iar lățimea este egală cu latura unui pătrat a cărui sumă dintre
perimetru și semiperimetru este 654 m.
a) 13 082 m b) 1090 m c) 3270 m d) 2180 m e) 981 m

 Problema nr. 10 – punctaj: 5p

Află suma a + b + c, dacă sunt îndeplinite condițiile: b > a cu 9


b < c cu 7
2c + 3b + 5a = 359
a) 211 b) 215 c) 112 d) 213 e) 115

NOTĂ: Fiecare problemă are o singură variantă de răspuns corectă. Voi trebuie să
marcaţi căsuţa care conţine răspunsul corect cu un X. Ex:

Dacă nu marcaţi nici una din variantele date sau marcaţi mai mult de o variantă, atunci
problema nu se va puncta.
Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru 120 min.
PUNCTAJUL OBŢINUT:

CONCURSUL DE MATEMATICĂ Numele ……………………….

Prenumele …………………….
„MERIDIAN MATEMATIC”
Prenumele tatălui ……………..
2 IUNIE 2012
Şcoala ………………………...
ŞCOALA GENERALĂ NR. 1 ROVINARI
Clasa ………………………….
CLASA a IV-a

 Problema nr. 1 – punctaj: 3p

Află suma numerelor m, n, q, p, dacă:


m : 23 = n x 100 = q + 89 = p – 2006 =10 x 10 x 1 + 0
a) 4428 b) 2211 c) 2300 d) 4418 e) 2106

 Problema nr. 2 – punctaj: 3p


Un sportiv înconjoară un teren în 2 minute. De câte secunde are nevoie pentru a
parcurge 1/6 din teren ?
a) 10 s b) 120 s c) 20 s d) 30 s e) 40 s

 Problema nr. 3 – punctaj: 3p

Calculează a – 2b + c , știind că :
a = 3 x 4 + 123 x 62 ; b = 836 : 2 + 93 : 3 ; c = a - b
a) 14378 b) 13929 c) 14827 d) 7638 e) 7189

 Problema nr. 4 – punctaj: 3p

Dacă adun un număr cu împătritul și înzecitul său, obțin 2610. Află numărul care
este de 53 de ori mai mare decât numărul căutat.
a) 9222 b) 12860 c) 6194 d) 8227 e) 1227

 Problema nr. 5 – punctaj: 4

Calculează :
9 x { 8 + 7 x [ 6 + 5 x ( 4 + 3 x 2 x 1 ) ] } : ( 9 + 8 + 7 + ……. + 2 + 1 ) =
a) 40 b) 80 c) 50 d) 90 e) 45

 Problema nr. 6 – punctaj: 4p


Media aritmetică a trei numere este 209. Determină pe al treilea număr, dacă primele
două dintre ele reprezintă cele mai mici numere din trei cifre impare diferite.
a) 355 b) 272 c) 1 d) 419 e) 208

 Problema nr. 7 – punctaj: 4p

Mama a hotărât să plece la cumpărături cu o sumă de bani. Pentru că nu-i ajungeau ,


dublează suma, din care cheltuiește apoi 6/8, dublează restul rămas și mai
cheltuiește 3/4. Îi mi rămân 40 lei. Află sfertul jumătății sumei inițiale.
a) 80 lei b) 30 lei c) 40 lei d) 160 lei e) 20 lei

 Problema nr. 8 – punctaj: 5p

Suma a trei numere naturale este 480. Dacă triplez suma primelor două, îl obțin pe
al treilea, iar al treilea este de 12 ori mai mare decât primul.
Află întreitul fiecărui număr.
a) 360,720,209 b) 108,90,27 c) 240,360,840 d) 240,720,480 e) 90,270,1080

 Problema nr. 9 – punctaj: 5p

Se știe că: a+ b + c = 1284


a + b > de 3 ori decât b
b + c > de 2 ori decât a
Află sfertul lui a, dublul lui b și treimea lui c.
a) 72,86,146 b) 214, 642, 428 c) 642,428,214 d) 107,428,214 e) 107,428,204

 Problema nr. 10 – punctaj: 5p


În patru magazii se află 15 t și 28 q de grâu. În prima magazie sunt cu 2 q și 29 kg
mai puțin decât în cea de-a doua magazie, în a doua magazie sunt cu 90 kg mai puțin
decât în cea de-a treia, iar în a treia magazie sunt cu 3 q și 65 kg mai puțin decât în a
patra magazie. Câte kilograme de grâu se află în a treia și a patra magazie ?
a) 9197 kg b) 9287 kg c) 8732 kg d) 8227 kg e) 9293 kg

NOTĂ: Fiecare problemă are o singură variantă de răspuns corectă. Voi trebuie să
marcaţi căsuţa care conţine răspunsul corect cu un X. Ex:

Dacă nu marcaţi nici una din variantele date sau marcaţi mai mult de o variantă, atunci
problema nu se va puncta.
Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru 120 min.
PUNCTAJUL OBŢINUT:
CONCURSUL DE MATEMATICĂ Numele ……………………….

Prenumele …………………….
„MERIDIAN MATEMATIC”
Prenumele tatălui ……………..
2 IUNIE 2012
Şcoala ………………………...
ŞCOALA GENERALĂ NR. 1 ROVINARI
Clasa ………………………….
CLASA A V-a

 Problema nr. 1 – punctaj: 3p

Câte numere naturale de trei cifre au produsul cifrelor zero?

a) 162 b) 171 c) 180 d) 163 e) 153

 Problema nr. 2 – punctaj: 3p

Calculați 1 + 3 + 5 + ... + 211.

a) 11236 b) 10236 c) 11226 d) 11232 e) 21236

 Problema nr. 3 – punctaj: 3p

Aflați câte perechi de numere naturale (x,y) verifică relația: 2x+2y+2x+y = 44.
a) 0 b) 1 c) 3 d) 2 e) 4

 Problema nr. 4 – punctaj: 3p


Determinați câte numere de trei cifre au proprietatea că prin eliminarea primei cifre
se obține un număr de cinci ori mai mic decât cel inițial.

a) 12 b) 7 c) 1 d) 5 e) 3

 Problema nr. 5 – punctaj: 4p

Împărțind numărul 2007 la un număr de trei cifre identice se obține restul 9.Câte
astfel de numere sunt?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

 Problema nr. 6 – punctaj: 4p

Un tren lung de 35 dam intră pe podul de la Cernavodă cu viteza de 600m/min.


După 7 minute iese de pe pod. Ce lungime are podul?
a) 4200m b) 4050m c) 3850m d) 4000m e) 39 km

 Problema nr. 7 – punctaj: 4p

O bluză și un costum costă cât un costum și trei tricouri. Cu banii pe care îi are,
George poate cumpăra 4 tricouri și 2 bluze. Dacă ar mai avea 4 lei, ar putea cumpăra 2
costume. Cât costă un costum daca un tricou, o bluza si un costum costa în total 110 lei?
a) 60 b) 54 c) 12 d) 36 e) 62

 Problema nr. 8 – punctaj: 5p

Să se determine câte cifre are cel mai mic număr natural cu suma cifrelor egală cu
2012.
a) 2000 b) 200 c) 2012 d) 224 e) 214

 Problema nr. 9 – punctaj: 5p

Un ceas electronic, cu cântec: „de câte ori aparea pe ecran cifra 5, el suna continuu
cât timp ramânea cifra 5 afișată”. Știind că indică timpul sub forma de la 00:00 pâna la
23:59, să se stabilească durata „concertului” zilnic în minute.
a) 330 b) 120 c) 450 d) 350 e) 420

 Problema nr. 10 – punctaj: 5p

Doua submulțimi disjuncte A si B ale mulțimii {1, 2, ..., 2012} au același număr n
de elemente. Se știe că prin împărțirea oricărui element al lui A la orice element al lui B
se obține câtul 1. Care este valoarea maximă pe care o poate avea n?
a) 503 b) 504 c) 500 d) 501 e) 502

NOTĂ: Fiecare problemă are o singură variantă de răspuns corectă. Voi trebuie să
marcaţi căsuţa care conţine răspunsul corect cu un X. Ex:
Dacă nu marcaţi nici una din variantele date sau marcaţi mai mult de o variantă, atunci
problema nu se va puncta.
Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru 120 min.

PUNCTAJUL OBŢINUT:
CONCURSUL DE MATEMATICĂ Numele ……………………….

Prenumele …………………….
„MERIDIAN MATEMATIC”
Prenumele tatălui ……………..
2 IUNIE 2012
Şcoala ………………………...
ŞCOALA GENERALĂ NR. 1 ROVINARI
Clasa ………………………….
CLASA A VI-a

 Problema nr. 1 – punctaj: 3p

Pe o tablă sunt scrise numerele 1, 2, 3, ..., 2009. Ștergem 3 numere la întâmplare și


scriem suma lor. Repetăm operația până pe tablă rămâne scris un singur numar. Câte
operații sun necesare?
a) 1002 b) 1003 c) 1004 d) 1005 e) 1000

 Problema nr. 2 – punctaj: 3p

Fie 2011 puncte distincte cu proprietatea că oricare trei sunt necoliniare. Care este
numărul de drepte determinate de aceste puncte ?
a) 2112555 b) 2000005 c) 2011 d) 221055 e) 2021055

 Problema nr. 3 – punctaj: 3p

Elevii Andrei, Bogdan şi Costel joacă ping-pong. Cel care pierde un set lasă loc la
masă celui care s-a odihnit. În final Andrei a jucat 13 seturi iar Bogdan 27. Câte jocuri a
jucat Costel?
a) 13 b) 27 c) 14 d) 15 e) 20

 Problema nr. 4 – punctaj: 3p

Câte numere naturale împărțite la 2007 dau restul egal cu cubul câtului?
a) 13 b) 15 c) 17 d) 19 e) 21

 Problema nr. 5 – punctaj: 4p


Un părinte își împarte averea astfel: primul copil primește 10 000 lei plus o cincime
din rest; al doilea copil primește 20 000 lei plus o cincime din noul rest; al treilea copil
primește 30 000 lei plus o cincime din noul rest și așa mai departe. Să se afle suma
împărțită de părinte.
a) 160000 b) 150000 c) 100000 d) 140000 e) 120000
 Problema nr. 6 – punctaj: 4p
Considerăm triunghiul isoscel ascuțitunghic ABC, cu AB  AC . Punctele M şi N
sunt în aşa fel încât AB separă C şi M, AC separă B şi N, unghiurile MAB și NAC fiind
drepte, iar AM  AM  AB. Dacă, în plus, triunghiul MNB este isoscel, calculaţi măsura
unghiului BAC.
a) 75° b) 90° c) 30° d) 45° e) 60°

 Problema nr. 7 – punctaj: 4p


Fie dreapta d și punctele A, O, F pe dreapta d în această ordine. Cu vârful în O, de
aceeași parte a dreptei d, se construiesc unghiurile adiacente AOB, BOC, COD, DOE,
EOF . Măsurile acestor unghiuri sunt direct proporționale cu cinci numere naturale nenule
consecutive. Calculați măsura unghiului BOC.
a) 45° b) 36° c) 30° d) 26° e) 60°

 Problema nr. 8 – punctaj: 5p

Numerele naturale nenule a, b, c sunt invers proporționale cu numerele b + c, c+


a respectiv a + b . Aflați suma a+b+c stiind ca a3 + b3 + c3 = 2(ab + bc + ca).
a) 9 b) 4 c) 5 d) 6 e) 3

 Problema nr. 9 – punctaj: 5p


Se consideră ΔABC dreptunghic în A și cu m(<B) = 30°. Fie O mijlocul lui (BC), M
mijlocul lui (CO), MN perpendiculară pe AO, N aparține dreptei AO. Dacă MN = 1cm,
calculați lungimea lui (AB).
a) 6 b) 3 c) 1 d) 2 e) 4

 Problema nr. 10 – punctaj: 5p


11 copii sunt așezați în jurul unei mese rotunde. Suma vârstelor oricăror 3 copii
alăturați este cel mult 19 ani și suma vârstelor oricăror 4 copii alăturați este cel puțin 25
de ani. Aflați suma vârstelor celor 11 copii știind că aceasta se exprimă printr-un număr
natural.
a) 44 b) 75 c) 33 d) 69 e) 25

NOTĂ: Fiecare problemă are o singură variantă de răspuns corectă. Voi trebuie să
marcaţi căsuţa care conţine răspunsul corect cu un X. Ex:
Dacă nu marcaţi nici una din variantele date sau marcaţi mai mult de o variantă, atunci
problema nu se va puncta.
Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru 120 min.
CONCURSUL DE MATEMATICĂ Numele ……………………….
PUNCTAJUL OBŢINUT:
Prenumele …………………….
„MERIDIAN MATEMATIC”
Prenumele tatălui ……………..
2 IUNIE 2012
Şcoala ………………………...
ŞCOALA GENERALĂ NR. 1 ROVINARI
Clasa ………………………….
CLASA A VII-a
 Problema nr. 1 – punctaj: 3p
Suma unor numere naturale impare consecutive este 209000, iar diferența dintre
ultimul termen si al treilea termen al sumei este 194. Câte numere sunt?
a) 97 b) 98 c) 99 d) 100 e) 101

 Problema nr. 2 – punctaj: 3p

Dacă , calculați .

a) 7 b) 11 c) 9 d) 3 e) 5

 Problema nr. 3 – punctaj: 3p

Pe laturile unui triunghi oarecare ABC, cu m(∢A) < 60°, se construiesc în exterior
triunghiurile echilaterale ABM și respectiv ACN. Se consideră punctul S astfel ca ANSM
să fie paralelogram. Calculați măsura unghiului BSC.
a) 75° b) 30° c) 45° d) 90° e) 60°

 Problema nr. 4 – punctaj: 3p

Determinați câte numere întregi n există astfel încât să fie număr natural.

a) 2 b) 3 c) 1 d) 0 e) 4

 Problema nr. 5 – punctaj: 4p

În ΔABC notăm cu M si N mijloacele laturilor [AB] si [AC]. Bisectoarea unghiului


ABC taie dreapta MN în P. Calculați măsura unghiului APB.
a) 30° b) 60° c) 90° d) 45° e) 75°

 Problema nr. 6 – punctaj: 4p


Fie ∆ABC cu laturile de lungimi a, b și c astfel încât următoarele relații se verifică
simultan: a2 = 6a + b – c – 9, b 2 = 8b + c – a – 16, c 2 = 10c + a – b – 25. Ce fel de
triunghi este ABC?
nu
a) isoscel b) echilateral c) dreptunghic d) e) scalen
există
 Problema nr. 7 – punctaj: 4p
Doua blocuri de locuințe care au înălțimea de 21m fiecare sunt situate pe un
teren plat. La ora 10, umbra primului bloc proiectată pe cel de-al doilea, are
înălțimea de 15m, iar umbra celui de-al doilea bloc pe pământ are lungimea de 42m.
Ce înălțime are umbra primului bloc pe cel de-al doilea la ora 11, dacă umbra celui
de-al doilea bloc pe pământ este de 31,50m?
a) 12 b) 13 c) 14 d) 11 e) 10

 Problema nr. 8 – punctaj: 5p


Fie n un număr natural dat diferit de 2. Determinaţi perimetrul triumghiului cu
laturile x, y, z pentru care x n  yz, y n  zx şi z n  xy.
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 9

 Problema nr. 9 – punctaj: 5p


Fie a, b, c trei numere reale nenule astfel încât a + b + c = 1 și .
Calculați a2 + b2 + c2.
a) 2 b) 7 c) 3 d) 1 e) 0

 Problema nr. 10 – punctaj: 5p


Câte triunghiuri dreptunghice având lungimile laturilor numere naturale si aria 2008
există?
a) 4 b) 1 c) 3 d) 0 e) 2

NOTĂ: Fiecare problemă are o singură variantă de răspuns corectă. Voi trebuie să
marcaţi căsuţa care conţine răspunsul corect cu un X. Ex:
Dacă nu marcaţi nici una din variantele date sau marcaţi mai mult de o variantă, atunci
problema nu se va puncta.
Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru 120 min.

PUNCTAJUL OBŢINUT:

CONCURSUL DE MATEMATICĂ Numele ……………………….

Prenumele …………………….
„MERIDIAN MATEMATIC”
Prenumele tatălui ……………..
2 IUNIE 2012
Şcoala ………………………...
ŞCOALA GENERALĂ NR. 1 ROVINARI
Clasa ………………………….
CLASA A VIII-a
 Problema nr. 1 – punctaj: 3p

Determinaţi câte perechi de numerele întregi (a,b) au proprietatea că


a 2b  ab 2  a  b  1  0.
a) 4 b) 2 c) 3 d) 0 e) 1

 Problema nr. 2 – punctaj: 3p

Calculați maximul pe mulțimea numerelor reale al funcției f(t) = -5t2 + 200t.


a) 2500 b) 1000 c) 1200 d) 200 e) 2000

 Problema nr. 3 – punctaj: 3p

Se consideră 2012 puncte distincte în spațiu astfel încât 2011 dintre ele se află în
același plan, iar al 2012-lea punct să nu fie în acest plan. Care este numărul de drepte
distincte determinate de două câte două dintre aceste puncte?
a) 2011 b) 4024 c) 2012 d) 2000 e) 4022

 Problema nr. 4 – punctaj: 3p

Fie SABC este o piramidă triunghiulară regulată cu baza ABC în care M este
mijlocul laturii (AC), SB=5cm si m(<MSB)=90°. Calculați pătratul laturii bazei.
a) 25 b) 50 c) 16 d) 36 e) 49

 Problema nr. 5 – punctaj: 4p

Dacă numerele întregi x,y,z verifică relația xy + z (x – y) = z2 + 5 , atunci calculați |x


+ y|.
a) 5 b) 6 c) 0 d) 4 e) 1

 Problema nr. 6 – punctaj: 4p

Aflați valoarea maximă a expresiei .


a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7

 Problema nr. 7 – punctaj: 4p

Într-un joc, Cătălin și Lucian au vândut împreună n curci cu câte n lei fiecare,
acționând succesiv: dintâi Lucian, apoi Cătălin. Lucian a luat 10 lei, Cătălin a luat 10 lei,
apoi din nou Lucian și așa mai departe. Lui Cătălin i-a revenit la sfârșit o sumă mai mica
decât 10 lei. El a luat acest rest și o curcă de la Lucian, ambii acceptând că au obținut
același câștig. Cât costă o curcă?
a) 2 b) 4 c) 3 d) 10 e) 5
 Problema nr. 8 – punctaj: 5p

Dacă , calculați .
a) 9 b) 27 c) 81 d) 47 e) 49

 Problema nr. 9 – punctaj: 5p

Câte plane pot fi duse la egală distanță de patru puncte necoplanare date?
a) 6 b) 5 c) 7 d) 3 e) 4

 Problema nr. 10 – punctaj: 5p

Într-un reper cartezian xOy se consideră punctele A i,j(i,j), cu


Determinați numărul triunghiurilor care au ca vârfuri trei dintre punctele date.
a) 58 b) 84 c) 50 d) 60 e) 76

NOTĂ: Fiecare problemă are o singură variantă de răspuns corectă. Voi trebuie să
marcaţi căsuţa care conţine răspunsul corect cu un X. Ex:
Dacă nu marcaţi nici una din variantele date sau marcaţi mai mult de o variantă, atunci
problema nu se va puncta.
Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru 120 min.

PUNCTAJUL OBŢINUT:

REZOLVĂRI – „MERIDIAN – 2012”

II III IV

1–A 1–A 1-D


2–B 2–B 2–C
3–D 3–D 3–B
4–A 4–D 4–A
5–C 5–C 5–B
6–C 6–E 6–A
7–D 7–B 7–E
8–E 8–A 8–E
9–D 9–B 9–D
10 – A 10 – E 10 – B

V VI VII VIII

1-B 1-C 1-D 1-A


2-A 2-E 2-B 2-E
3-D 3-C 3-E 3-C
4-E 4-A 4-A 4-B
5-D 5-A 5-C 5-B
6-C 6-D 6-D 6-C
7-E 7-B 7-B 7-A
8-D 8-D 8-A 8-D
9-C 9-E 9-D 9-C
10-A 10-D 10-D 10-E