Sunteți pe pagina 1din 22

Noutăţi fiscale APRILIE - IUNIE 2009

Lector: Delia Cataramă

Acesta este un suport de curs. Autorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice acţiune sau abţinere de la acţiune rezultată în
urma folosirii acestor informaţii
Acest suport de curs este protejat de legile dreptului de autor.

NOUTĂȚI FISCALE APRILIE - IUNIE 2009

Agenda

Impozit pe profit
Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
Impozit pe veniturile din activități independente
TVA
Înregistrări cheltuieli pe bază de bon fiscal
Procedura fiscală
Garda Financiară
Cazierul Fiscal

NOUTĂȚI FISCALE APRILIE - IUNIE 2009

LEGISLAŢIE

™Pe 14.04.2009 se publică OUG 34/2009 prin care se introduce impozit


forfetar minim pentru societăți comerciale cu incepere de la 01 Mai
2009
2009.

™Pe 30 Aprilie 2009 se publică HG 488/2009 de aprobare a normelor


metodologice cu intrare in vigoare la 01 Mai 2009

™Pe 25 Mai 2009 se publică OUG 46/2009 care modifică Codul fiscal,
Codul de procedură fiscală, Ordonanţa privind organizarea Gărzii
Financiare şi Ordonanţa privind organizarea cazierului fiscal cu intrare
în vigoare la 25 Mai 2009

1
IMPOZITUL PE PROFIT
impozit minim
– Se stabileşte impozitul minim pentru toţi contribuabilii,
indiferent de domeniul de activitate, astfel:

Venituri totale anuale (lei) Impozit minim anual


(lei)
0-52.000 2.200
52.001-215.000 4.300
215.001-430.000 6.500
430.001-4.300.000 8.600
4.300.001-21.500.000 11.000
21.500.001-129.000.000 22.000
Peste 129.000.001 43.000

IMPOZITUL PE PROFIT
impozit minim
Venituri totale anuale (lei) Presiunea fiscală a
impozitului forfetar
0-52.000 Infinit – 4,23%
52.001-215.000 8,27% - 2%
215.001-430.000 3,02% - 1,51%
430.001-4.300.000 2% - 0,2%
4.300.001-21.500.000 0,26% - 0,05%
21.500.001-129.000.000 0,10% - 0,02%
Peste 129.000.001 0,03% - 0

IMPOZITUL PE PROFIT
impozit minim
Venituri totale anuale Impozit Profit brut Impozit pe profit
(lei) minim anual (cu o marja de 7%) (lei)
(lei) (lei)
0-52.000 2.200 0-3.640 0 – 582
52.001-215.000 4.300 3.640 – 15.050 582 – 2.408
215.001-430.000 6.500 15.050 – 30100 2.408 – 4.816
430.001-4.300.000 8.600 30.100 – 301.000 4.816 – 48.160
4.300.001-21.500.000 11.000 301.000 – 15.050.000 48.160 – 240.800
21.500.001-129.000.000 22.000 15.050.000 – 9.030.000 240.800 –
1.444.800
Peste 129.000.001 43.000 Peste 9.030.000 Peste 1.444.800

2
IMPOZITUL PE PROFIT
impozit minim
Venituri totale anuale (lei) Impozit minim Marjă de profit necesară
anual (lei) pentru ca impozitul pe profit
= Impozit minim
0-52.000 2.200 infinit – 26%
52.001-215.000 4.300 51% - 13%
215.001-430.000 6.500 19 % - 9%
430.001-4.300.000 8.600 13% - 1%
4.300.001-21.500.000 11.000 2% - 0,3%
21.500.001-129.000.000 22.000 0,6% - 0,1%
Peste 129.000.001 43.000 Sub 0,2%

IMPOZITUL PE PROFIT
impozit minim
• Acest impozit pe profit minim urmează a se calcula astfel: dacă
impozitul pe profit calculat cu regulile cunoscute este mai mic
decât impozitul minim, atunci se va plăti impozitul minim. Pentru
anul 2009 se prevede ca mod de calcul următorul:

• pentru trimestrul al II-lea se compară impozitul pe profit datorat la


sfârşitul trimestrului cu impozitul minim anual, recalculat în mod
corespunzător pentru perioada 1 mai-30 iunie 2009, prin împărţirea
impozitului minim anual la 12 luni şi înmulţirea cu numărul de luni
aferent perioadei respective;

• pentru trimestrele al III-lea şi al IV-lea se compară impozitul pe profit


datorat la sfârşitul fiecărui trimestru cu impozitul minim anual,
recalculat în mod corespunzător pentru trimestrul respectiv, prin
împărţirea impozitului minim anual la 12 luni şi înmulţirea cu numărul
de luni aferent trimestrului respectiv.

IMPOZITUL PE PROFIT
impozit minim
• Pentru încadrarea în tranşa de venit se vor lua în calcul veniturile totale
din orice sursă de la 31 decembrie a anului anterior celui de calcul, din
care se vor scădea:

• veniturile din variaţia stocurilor;


• veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
• veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenţiilor
guvernamentale şi a altor resurse pentru finanţarea investiţiilor;
• veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a
acordat deducere, conform reglementărilor legale;
• veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate
bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul
profitului impozabil, conform reglementărilor legale;
• veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare;
• veniturile neimpozabile, prevăzute expres în acorduri şi memorandumuri
aprobate prin acte normative.

3
IMPOZITUL PE PROFIT
impozit minim
Exemplu de calcul impozit pe profit pentru o societate comerciala platitoare de
impozit pe profit care la 31 decembrie 2008 a inregistrat venituri incadrate in transa
0 – 52.000 lei, iar in 2009 inregistreaza profituri in crestere de la un trimestru la altul.
Societatea nu definitivează închiderea anului 2009 pâna la 15 februarie 2010
LEI

Trim I Trim II Trim III Trim IV


Profit impozabil cumulat de
Profit impozabil cumulat de 
la inceputul anului pana la 
sfarsitul trimestrului 0 1.200 2.500 ‐
Impozit pe profit cumulat 0 192 400 ‐
Impozit pe profit platit pana 
in trimestrul respectiv 0 0 367 ‐
Impozit de plata cu reguli 
vechi 0 192 33 ‐
Impozit minim 0 367 550
Impozit de plata 0 367 550 550

IMPOZITUL PE PROFIT
impozit minim
Exemplu de calcul impozit pe profit pentru o societate comerciala platitoare de
impozit pe profit care la 31 decembrie 2008 a inregistrat venituri incadrate in transa
0 – 52.000 lei, iar in 2009 inregistreaza profit numai in trimestrul II. Societatea nu
definitiveaza închiderea anului 2009 pâna la 15 februarie 2010
LEI

Trim I Trim II Trim III Trim IV


P fit i
Profit impozabil cumulat de 
bil l td
la inceputul anului pana la 
sfarsitul trimestrului 0 10.000 10.000 ‐
Impozit pe profit cumulat 0 1.600 1.600 ‐
Impozit pe profit platit pana 
in trimestrul respectiv 0 0 1.600 ‐
Impozit de plata cu reguli 
vechi 0 1.600 0 ‐
Impozit minim 0 367 550 ‐
Impozit de plata 0 1.600 550 550

IMPOZITUL PE PROFIT
impozit minim
• Care dintre contribuabili nu plăteşte impozitul minim stabilit de impozitul
pe profit?

– cei cu activitate de bar, club de noapte, discotecă, cazino, pariuri


sportive;
– nerezidenţi care desfăşoară activitate în România într-o într o asociere fără
personalitate juridică;
– străini care realizează venituri în legătură cu proprietăţi imobiliare
situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de
participare deţinute la o persoană juridică română;
– persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române în
asocieri fără personalitate juridică;
– toţi cei scutiţi de la plata impozitului pe profit (art. 15 – Ex. ONG-uri);
– cei cu scutiri speciale (art. 38 – Ex. Nuclearelectrica SA)

4
IMPOZITUL PE PROFIT
impozit minim

• Ce fac cei nou înfiinţaţi în cursul anului ?

– Dacă sunt bănci: Plătesc impozit minim cu plăţi anticipate la nivelul


de minim 2
2.200
200 lei

– Dacă sunt altfel de contribuabili: Nu plătesc impozit minim

IMPOZITUL PE PROFIT
impozit minim
• Ce fac cei suspendaţi ? (inactivitate temporară, art. 237, Legea 31/1990)

• Dacă la 01.05.2009 erau deja în stare de inactivitate temporară, atunci


p
nu vor aplica impozit
p minim începând
p cu 01.05.2009. Mai mult dacă
această stare de inactivitate temporară încetează în cursul anului 2009,
atunci nu se va datora impozit minim nici pentru perioada de la încetarea
inactivităţii până la 31.12.2009. Dacă perioada de inactivitate temporară
va înceta ulterior atunci se va datora impozit minim de la data încetării
inactivităţii până la 31.12 a anului.

IMPOZITUL PE PROFIT
impozit minim
• Ce fac cei suspendaţi ? (inactivitate temporară, art. 237, Legea 31/1990)

• Dacă la 01.05.2009 nu erau în stare de inactivitate temporară, atunci vor


p
aplica impozitul
p minim p
pentru p
perioada cuprinsă
p între 01.05.2009 şi
ş data
când societatea înregistrează la oficiul registrului comerţului cererea de
înscriere de menţiuni. După data înregistrării cererii de înscriere menţiuni
la Registrul Comerţului nu vor mai datora impozitul minim. Dacă perioada
de inactivitate temporară va înceta ulterior atunci se va datora impozit
minim de la data încetării inactivităţii până la 31.12 a anului.

• Problemă: Calculul impozitului pe profit se face trimestrial!!! Nu există nici


o prevedere în modul de calcul care să permită calculul pe zile!!!

5
IMPOZITUL PE PROFIT
cheltuieli cu combustibilul

• Se vor mai putea deduce în continuare cheltuielile de funcţionare,


întreţinere şi reparare pentru maşinile utilizate de persoanele cu
funcţii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice, deductibile
limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel
de atribuţii, cu excepţia cheltuielilor cu combustibilul.

IMPOZITUL PE PROFIT
cheltuieli cu combustibilul
• În perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010 nu se vor mai putea
deduce cheltuielile cu combustibilii aferenţi vehiculelor destinate
exclusiv transportului de persoane (cu max 9 locuri şi max. 3.500 kg) cu
excepţia situaţiilor în care autovehiculul se încadrează în următoarele
categorii:

• vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi


protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de
desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a
fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de
vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;
• vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv
pentru activitatea de taxi;

• vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru


desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi

IMPOZITUL PE PROFIT
cheltuieli cu combustibilul
• Vehicule destinate exclusiv transportului de persoane (cu max 9 locuri şi
max. 3.500 kg)

Conform OUG 109/2005, art. 2, alin. B


• Pentru a beneficia de excepţie vehiculele trebuie utilizate EXCLUSIV într-
una sau mai multe destinaţii exceptate. Dacă un vehciul se foloseşte
mixt: şi pentru o destinaţie exceptată şi pentru una neexceptată nu se va
încadra în excepţie.Cum dovedesc excepţiile?

– Obiect de activitate;
– Personal angajat cu calificare în domeniile exceptate;

– Foi de parcurs;
– Orice alte dovezi

6
IMPOZITUL PE PROFIT
cheltuieli cu combustibilul
• transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii:

– Pentru transport angajaţi;

– De acasă la sediu SAU de la sediu la loc desfăşurare activitate SAU


de acasă la loc desfăşurare activitate;
– Condiţii:

• există dificultăţi evidente de a găsi alte mijloace de transport ŞI


• există un acord colectiv între angajator şi angajaţi prin care
angajatorul se obligă să asigure gratuit acest transport;

IMPOZITUL PE PROFIT
cheltuieli cu combustibilul
• Agenţi de vânzări:

– Angajaţii care se ocupă în principal cu prospectarea pieţei,


desfăşurarea activităţii de merchandising, negocierea condiţiilor
de vânzare, derularea vânzării bunurilor, asigurarea de servicii
postvânzare şi monitorizarea clienţilor.
clienţilor (COR 341904)

– Se limitează deductibilitatea cheltuielii la cel mult un vehicul


utilizat de fiecare agent de vânzări.

– În această categorie se cuprind şi vehiculele de test-drive utilizate


de dealerii auto;

IMPOZITUL PE PROFIT
rezerve din reevaluare

• Rezervele din reevaluare constituite după data de 1 ianuarie 2004 se


vor impozita pe măsura amortizării fiscale a mijlocului fix de care
aparţin şi la cedarea mijlocului fix se va impozita integral ce a mai rămas
din rezerva din reevaluare concomitent cu trecerea pe cheltuieli
deductibile fiscal a valorii rămase neamortizate fiscal.

7
IMPOZITUL PE PROFIT
rezerve din reevaluare
• Exemplu:

• Persupunem că aţi achiziţionat un mijloc fix în decembrie 2006 cu o


valoare de 12.000 lei. Presupunem că mijlocul fix se amortizează şi
contabil şi fiscal în 10 ani, liniar, cu o normă de amortizare de 10%.
Amortizarea anuală este deci 1.200 lei

• În decembrie 2007 se face o reevaluare a mijlocului fix de 1.080 lei.


Norma de amortizare devine 11,11% aplicabilă sumei de 11.880 lei.
Amortizarea anuală devine 1320 lei, din care 1200 lei este aferent valorii
de intrare şi 120 lei reevaluării.

IMPOZITUL PE PROFIT
rezerve din reevaluare
• Exemplu:

Perioada Înreg contabilă Tratament fiscal


2006 212 = 404 12.000 lei
l i
2007 681 = 281 1.200 lei Chelt. deductibilă cu amo fiscal 1.200 lei
212 = 105 1.080 lei

2008 681 = 281 1320 lei Chelt. deductibilă cu amo fiscal 1.320 lei

IMPOZITUL PE PROFIT
rezerve din reevaluare
• Exemplu:

• Apoi vom analiza două situaţii:

– Situaţia 1: Mijlocul fix se vinde în aprilie 2009 cu 100 lei

– Situaţia 2: Mijlocul fix se vinde în iulie 2009 cu 100 lei

8
IMPOZITUL PE PROFIT
rezerve din reevaluare
• Exemplu: Mijlocul fix se vinde în aprilie 2009 cu 100 lei
2009 Înreg contabilă Tratament fiscal
Ianuarie 681 = 281 110 lei Chelt. deductibilă cu amo fiscal 110 lei
Februarie 681 = 281 110 lei Chelt. deductibilă cu amo fiscal 110 lei
Martie 681 = 281 110 lei Chelt. deductibilă cu amo fiscal 110 lei
Aprilie 411 = 758 100 lei Venit impozabil 100 lei
281 = 212 2.850 lei
658 = 212 10.230 lei Chelt. deductibilă cu valoarea rămasă neamortizată 10.230
lei
105 = 1065 1.080 lei Valoarea surplusului din reevaluare este realizată. Această
rezervă a fost deductibilă integral la calculul impozitului pe
profit (150 lei prin intermediul amortizării fiscale şi restul de
930 lei prin intermediul valorii rămase neamortizate)Rezerva
din reevaluare va trebui impozitată ca element asimilabil
veniturilor, însă numai în momentul schimbării destinaţiei
rezervei, adică acoperirii din 1065 a unei pierderi sau
încorporării lui 1065 în capitaluri proprii ş.a.m.d

IMPOZITUL PE PROFIT
rezerve din reevaluare
• Exemplu: Mijlocul fix se vinde în iulie 2009 cu 100 lei
2009 Înreg contabilă Tratament fiscal
Ianuarie 681 = 281 110 lei Chelt. deductibilă cu amo fiscal 110 lei
Februarie 681 = 281 110 lei Chelt. deductibilă cu amo fiscal 110 lei
Martie 681 = 281 110 lei Chelt. deductibilă cu amo fiscal 110 lei
Aprilie 681 = 281 110 lei Chelt. deductibilă cu amo fiscal 110 lei
M i
Mai 681 = 281 110 lei
l i Ch lt deductibilă
Chelt. d d tibilă cu amo fi
fiscall 110 lei
l i
Element asimilabil veniturilor (rezerva) impozabil 10 lei
Iunie 681 = 281 110 lei Chelt. deductibilă cu amo fiscal 110 lei
Element asimilabil veniturilor (rezerva) impozabil 10 lei
Iulie 411 = 758 100 lei Venit impozabil 100 lei
281 = 212 3.180 lei
658 = 212 9.900 lei Chelt. deductibilă cu valoarea rămasă neamortizată 9.900 lei
105 = 1065 1.080 lei Valoarea surplusului din reevaluare este realizată. Această rezervă a
fost deductibilă integral la calculul impozitului pe profit (180 lei
prin intermediul amortizării fiscale şi restul de 900 lei prin
intermediul valorii rămase neamortizate)Din această rezervă a fost
impozitat până acum 20 lei, în mai şi iunie. Restul se va impozita
acum.Element asimilabil veniturilor (rezerva) impozabil 1.060 lei

IMPOZITUL PE PROFIT
rata dobânzii la împrumuturi în valută

Pentru 2009: 8%

HG 616/2009
MO 351/2009

9
IMPOZITUL PE VENITURILE
MICROÎNTREPRINDERILOR
– Se stabileşte impozitul minim pentru toţi contribuabilii,
indiferent de domeniul de activitate, astfel:
Venituri totale anuale (lei) Impozit minim anual
(lei)
0-52.000 2.200
52.001-215.000 4.300
215.001-430.000 6.500
430.001-4.300.000 8.600
4.300.001-21.500.000 11.000
21.500.001-129.000.000 22.000
Peste 129.000.001 43.000

IMPOZITUL PE VENITURILE
MICROÎNTREPRINDERILOR
Venituri totale anuale (lei) Impozit minim Impozit pe venit micro
anual (lei)

0-52.000 2.200 0 – 1.560


52.001-215.000 4.300 1.560 – 6.450
215.001-430.000 6.500 6.450 – 12.900
430.001-4.300.000 8.600 N/A
4.300.001-21.500.000 11.000 N/A
21.500.001-129.000.000 22.000 N/A
Peste 129.000.001 43.000 N/A

IMPOZITUL PE VENITURILE
MICROÎNTREPRINDERILOR

Modul de calcul este similar celui de la impozit pe profit,


singura diferenţă fiind că impozitul minim se compară cu
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat;

Nu există nici un fel de prevederi referitoare la cei înfiinţaţi în


cursul anului, cei suspendaţi ETC.

10
IMPOZITUL PE VENIT
Venituri din activităţi independente
• În perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010 nu se vor mai putea
deduce cheltuielile cu combustibilii aferenţi vehiculelor destinate
transportului de persoane (cu max 9 locuri şi max. 3.500 kg) cu excepţia
situaţiilor în care autovehiculul se încadrează în următoarele categorii:

• vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie


intervenţie, reparaţii
reparaţii, pază şi
protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de
desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a
fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de
vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;

• vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv


pentru activitatea de taxi;

• vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru


desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi.

TVA
Achiziţie autovehicule
• În perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010 nu se va mai putea
deduce TVA aferent achiziţiei de vehicule destinate transportului de
persoane (cu max 9 locuri şi max. 3.500 kg) cu excepţia situaţiilor în
care autovehiculul se încadrează în următoarele categorii:
• vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie,
intervenţie reparaţii,
reparaţii pază şi
protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de
desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a
fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de
vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;

• vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv


pentru activitatea de taxi;
• vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru
desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi.

TVA
Achiziţie autovehicule
• Ce este o achiziţie de autovehicul ?

• cumpărarea unui vehicul din România, importul sau achiziţia


intracomunitară a vehiculului.

• Ce fac cu avansurile acordate inainte de 01.05.2009 pentru vehicule care


se vor cumpara dupa 01.05.2009 ?

• La avans deduc
• La diferenta deduc numai daca autovehiculul este utilizat intr-una
dintre destinatiile precizate expres de lege

11
TVA
Achiziţie autovehicule
• Ce este leasingul ?

• OG 51/1997, cu modificări şi completări, art. 1, alin. 1

• o parte, denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă


determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun, al cărui proprietar este,
celeilalte părţi, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra
unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de
leasing locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al
locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de
leasing fără a schimba natura leasingului ori de a înceta raporturile
contractuale. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului
înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni,
dacă părţile convin astfel şi dacă achită toate obligaţiile asumate prin
contract

TVA
Achiziţie autovehicule
• Ce este leasingul ?

• Leasingul = prestare de servicii.

• Concluzie!

• Atâta timp cât automobilul este în folosinţa locatorului pe baza unui


contract de prestări servicii Î se poate deduce TVA-ul aferent
platilor efectuate in cadrul acestui contract de prestari servicii

• Din momentul in care automobilul este cumparat se pierde dreptul de


deducere a TVA, cu exceptia situatiei cand automobilul este folosit
pentru scopurile expres precizate in lege

TVA
Achiziţie autovehicule
• Cod fiscal, art. 129 si Norme cod fiscal Titlul VI TVA, pct. 7 alin. 2

• Transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing este


considerată prestare de servicii conform art. 129 alin. (3) lit. a) din Codul
fiscal. La sfârşitul perioadei de leasing, dacă locatorul/finanţatorul transferă
locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului,
bunului la solicitarea
acestuia, operaţiunea reprezintă o livrare de bunuri pentru valoarea la care se
face transferul. Se consideră a fi sfârşitul perioadei de leasing şi data la care
locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de
sfârşitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni. Dacă opţiunea
de cumpărare a bunului de către locatar/utilizator se exercită înainte de
derularea a 12 luni consecutive de la data începerii contractului de leasing,
respectiv data de la care bunul este pus la dispoziţia locatarului/utilizatorului,
se consideră că nu a mai avut loc o operaţiune de leasing, ci o livrare de
bunuri la data la care bunul a fost pus la dispoziţia locatarului/utilizatorului.

12
TVA
Livrare autovehicule
• Cod fiscal, art. 141 (2) lit. g.

• Sunt SFDD: “livrările de bunuri care au fost afectate unei activităţi scutite, în
temeiul prezentului articol, dacă taxa aferentă bunurilor respective nu a fost
dedusă, precum şi livrările de bunuri a căror achiziţie a făcut obiectul
excluderii dreptului de deducere
deducere, conform art
art. 145 alin
alin. (5) lit art 1451”
lit. b) şi art.

• Dacă am achiziţionat vehicul şi nu am dedus integral TVA la livrare îl


vând SFDD.

• Nu se aplică pentru cele achiziţionate în leasing.

TVA
Achiziţie combustibili
• În perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010 nu se va mai putea
deduce TVA aferent achiziţiei de combustibili destinati vehicule in
proprietate sau in folosinta destinate transportului de persoane (cu max 9
locuri şi max. 3.500 kg) cu excepţia situaţiilor în care autovehiculul se
încadrează în următoarele categorii:

• vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi


protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de
desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a
fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de
vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;
• vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv
pentru activitatea de taxi;

• vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru


desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi

TVA
Perioada fiscala
• Persoanele care depun decont trimestrial şi care fac o achiziţie
intracomunitară impozabilă în România vor depune decont lunar
începând din:

• prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente


achiziţiei intracomunitare intervine în această primă lună a respectivului
trimestru;
• a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente
achiziţiei intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru.

• prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei


aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a treia lună a unui trimestru
calendaristic.

13
TVA
Perioada fiscala
• Schimbarea perioadei fiscale trebuie făcută în termen de 5 zile lucrătoare
de la sfârşitul lunii în care a intervenit achiziţia intracomunitară prin
depunerea declaraţiei de menţiuni.

• Declarația 092: Ordin ANAF 1165/2009, MO 371/2009

• Nedepunerea declarației 2009: Amendă 1.000 – 5.000 lei

• Nu se va mai permite NICIODATĂ revenirea la plătitor trimestrial de TVA.

TVA
Perioada fiscala
• Ordin ANAF 1166/2009 MO 370/2009 Model Decont
Dacă exigibilitatea AIC intervine în luna iulie 2009 atunci persoana impozabilă va
depune pentru trimestrul II 2009 decont trimestrial cu termen de depunere 25 iulie
2009, iar începând cu luna iulie va depune decont lunar, primul termen fiind 25
august 2009
2009. Schimbarea vectorului fiscal se va face prin depunerea declaraţiei 092
până la 07 August 2009.

TVA
Perioada fiscala
• Ordin ANAF 1166/2009 MO 370/2009 Model Decont
Dacă exigibilitatea AIC intervine în luna august 2009 atunci persoana impozabilă va
depune un decont care va figura ca decont aferent lunii august 2009, însă care va
curpinde operaţiunile din iulie şi august 2009, termenul de depunere fiind 25
septembrie 2009.
2009 Începând cu luna septembrie,
septembrie va depune decont lunar
lunar, primul
termen fiin 25 octombrie 2009. Schimbarea vectorului fiscal se va face prin
depunerea declaraţiei 092 până la 07 Septembrie 2009.

14
TVA
Perioada fiscala
• Ordin ANAF 1166/2009 MO 370/2009 Model Decont
Dacă exigibilitatea AIC intervine în luna septembrie 2009 atunci persoana impozabilă
va depune pentru trimestrul III 2009 decont trimestrial cu termen de depunere 25
octombrie 2009, iar începând cu luna octombrie va depune decont lunar, primul
termen fiind 25 noiembrie 2009.
2009 Schimbarea vectorului fiscal se va face prin
depunerea declaraţiei 092 până la 07 Octombrie 2009.

TVA
Anulare înregistrare în scop de TVA (OUG 46)

• Se stabileşte că se poate anula înregistrarea în scopuri de TVA şi


pentru persoanele intrate în inactivitate temporară

TVA
Înmatriculare autovehicule noi (OUG 46)

Pentru înmatricularea în România a unui autovehicul achiziţionat


intracomunitar de o persoană neînregistrată în scop de TVA şi care nu
este obligată
g să se înregistreze
g ANAF va elibera un certificat din care
să rezulte:
•fie că s-a achitat TVA în cazul mijloacelor de transport noi;
•fie că nu s-a datorat TVA în cazul mijloacelor de transport vechi.

Ordin ANAF 1128/2009, MO 356/2009 Modele certificate

15
Înregistrări cheltuieli pe bază de bon fiscal

OMFP 293/2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor


publice nr. 1.714/2005 privind aplicarea prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor
comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor
metodologice
t d l i privind i i d întocmirea
î t i şii utilizarea
tili acestora,
t artt i,
i modifică
difi ă
alin. (2) al art. 1 al OMFP 1714/2005 astfel: „Bonurile fiscale emise de
aparatele de marcat electronice fiscale vor fi folosite începând cu data
de 1 ianuarie 2006 numai ca documente de înregistrare a plăţilor în
Registrul de casă. Fac excepţie de la această regulă, în sensul că stau
la baza înregistrărilor în contabilitate a cheltuielilor, următoarele
documente:

Înregistrări cheltuieli pe bază de bon fiscal

a) bonul fiscal emis conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.


28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările ulterioare,
utilizat pentru justificarea taxei pe valoarea adăugată aferente
carburanţilor
b ţil autot achiziţionaţi
hi iţi ţi în
î vederea
d desfăşurării
d fă ă ii activităţii,
ti ităţii dacă
d ă
este ştampilat şi are înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de
înmatriculare al autovehiculului;
b) bonul fiscal emis de aparatul de marcat fiscal utilizat în
activitatea de taximetrie, în conformitate cu prevederile Legii nr.
38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere,
cu modificările şi completările ulterioare;

Înregistrări cheltuieli pe bază de bon fiscal

c) bonul fiscal emis conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului


nr. 28/1999, republicată, cu modificările ulterioare, însoţit de
documentul care atestă plata prin cardurile bancare ale societăţilor
comerciale;
d) bbonull fiscal
fi l emis
i conform
f Ordonanţei
Od ţ i de
d urgenţăţă a G
Guvernului
l i nr.
28/1999, republicată, cu modificările ulterioare, a cărui valoare totală
este de până la suma de 100 lei (RON) inclusiv, dacă este ştampilat şi
are înscrise denumirea cumpărătorului, codul unic de înregistrare al
acestuia sau codul numeric, în cazul persoanelor fizice care desfăşoară
activităţi independente”

16
Înregistrări cheltuieli pe bază de bon fiscal

La 20 Februarie 2009 HG 831/1997 se abrogă Î OMFP 293/2006 nu


mai are aplicabilitate.

Documentele justificative sunt cele stabilite de OMEF 3512/2008


(M.O.
(M O 870/2008)
870/2008).

Este bonul fiscal document justificativ pentru înregistrarea de cheltuieli


în contabilitate?

Înregistrări cheltuieli pe bază de bon fiscal

www.mfinante.ro – Ghid practic privind reflectarea în contabilitate a


unor operaţiuni economice:

Înregistrarea în contabilitate a bunurilor achiziţionate sau a serviciilor prestate,


achitate cu numerar sau card bancar, pe bază de bon fiscal, se poate efectua în
următoarele condiţii:
(i) entitatea solicită furnizorului factura aferentă bunurilor livrate sau serviciilor
prestate, având ca anexă bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal;
sau
ii) entitatea justifică cheltuielile efectuate fie prin documente care atestă intrarea în
gestiune a bunurilor achiziţionate, fie cu alte documente cum sunt: ordin de deplasare,
decont de cheltuieli, la care se anexează bonul fiscal, documentele respective fiind
aprobate de persoana care autorizează efectuarea acestor cheltuieli. În cazul utilizării
decontului de cheltuieli, documentul utilizat este „Decont de cheltuieli – cod 14-5-5”
aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr 3512/2008 privind
documentele financiar-contabile, care va fi adaptat în mod corespunzător pentru
decontări interne

Procedura fiscala
Contraventii
• Se adaugă ca şi contravenţie:
– Nedepunerea declaraţiei recapitulative ŞI
– Depunerea declaraţiei recapitulative cu sume incorecte sau
incomplete

• Sancţiunea pentru contravenţia de mai sus se stabileşte astfel:


2% din suma totală a achiziţiilor/livrărilor intracomunitare de
bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferenţele nedeclarate
rezultate ca urmare a declaraţiilor incorecte ori incomplete

17
Procedura fiscala
Contraventii
• Nu se aplică sancţiunea dacă:
Declaraţia recapitulativă a fost corectată în termenul de
depunere;
Declaraţia recapitulativă a fost corectată din motive care nu ţin
de persoana impozabilă;

• Dacă declaraţia recapitulativă se corectează până la termenul de


depunere al următoarei declaraţii recapitulative amenda se reduce
cu 50%

• Nu se vor sancţiona persoanele care corectează, în termen de 30


de zile de la data intrării în vigoare OUG 34 (pana la 31 mai),
declaraţiile recapitulative cu termene de depunere anterioare lui
01.05.2009;

Procedura fiscala
Contraventii

Aceste prevederi se vor aplica faptelor constatate după


data intrării în vigoare a OUG 34/2009

Procedura fiscala
Contraventii (OUG 46/2009)

S-a abrogat prevederea că se aplică o amendă între


12.000 lei – 14.000 lei pentru nedepunerea la termen a
declaraţiei recapitulative.

18
Procedura fiscala
Inactivitate temporară (OUG 46/2009)

Se stabileşte că preşedintele ANAF va da un ordin prin care se


vor stabili condiţiile prin care cei care sunt în inactivitate
t
temporarăă pott solicita
li it depunerea
d declaraţiilor
d l ţiil la l alte
lt termene
t
sau condiţii;

Ordin 221/2009, M.O. 415/17.06.2009


Regimul de declarare derogatoriu se aplică pentru declaraţiile:
100, 101, 102, 103, 104, 120, 130, 300.

Procedura fiscala
Inactivitate temporară (OUG 46/2009)

PROCEDURA:

1) Se declară inactivitatea temporară la Registrul Comerţului;

2)) Se depune
p cerere la administraţia
ţ financiară pentru
p aprobarea
p regimului
g de
declarare derogatoriu, însoţită de o copie a extrasului de registru emis de către
oficiul registrului comerţului privind starea societăţii comerciale, referitoare la
suspendarea temporară a activităţii. În cerere trebuie declarat pe proprie
răspundere că se îndeplinesc următoarele condiţii:
• nu desfăşoară niciun fel de activitate;
• nu obţine venituri din exploatare, venituri financiare, venituri
extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;
• nu dispune de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de
reţinere la sursă a impozitului.

Procedura fiscala
Inactivitate temporară (OUG 46/2009)

PROCEDURA:

3) Pentru acceptarea regimului derogatoriu solicitantul trebuie să îndeplinească şi


următoarele condiţii:
• să figureze, în evidenţa fiscală, cu toate obligaţiile declarative şi de
plată îndeplinite;
• să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu
opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor;
• să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală, în curs de derulare;
• să nu fie înscrişi în lista contribuabililor declaraţi inactivi fiscal;
• în cazul contribuabililor, persoane juridice, înfiinţaţi în baza Legii nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul
comerţului, conform prevederilor art. 237 din legea menţionată.

19
Procedura fiscala
Inactivitate temporară (OUG 46/2009)

PROCEDURA:

4) Dacă cele de mai sus se îndeplinesc se poate acorda regimul derogatoriu pe o


perioadă limitată la maxim 3 ani consecutivi. Dacă iniţial regimul derogatoriu s-a
acordat pe o perioadă mai mică, prelungirea lui nu se poate face decât în baza
depunerii unei noi cereri

5) Pe perioada aplicării regimului derogatoriu nu există obligativitatea depunerii


declaraţiilor de mai sus. Dacă însă există fracţiuni de an în afara regimului
derogatoriu declaraţiile 101, 120 şi 130 vor trebui depuse pentru acele fracţiuni de
an la termenele legale.

6) Pentru celelalte declaraţii fiscale sau declaraţii informative, altele decât cele
prevăzute mai sus, pentru care contribuabilii au, potrivit legii, obligaţia depunerii
la organele fiscale, termenele de depunere şi procedurile de administrare aplicabile
sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare

Procedura fiscala
Inactivitate temporară (OUG 46/2009)

OBS!!!

Societăţile care se aflau în inactivitate temporară până la 01 mai 2009 şi care


beneficiau de un regim de declarare derogatoriu şi care doresc păstrarea acestui
regim trebuie să depună la Administraţia Financiară o copie a extrasului de registru
emis de către oficiul registrului comerţului privind starea societăţilor comerciale,
referitoare la suspendarea temporară a activităţii până la 16 IULIE 2009.

Procedura fiscala
Inactivitate fiscală (OUG 46/2009)
Până acum contribuabilii erau declaraţi inactivi dacă nu-şi îndeplineau
obligaţiile declarative la două termene consecutive de declarare. Acum
contribuabilii vor fi declaraţi inactivi dacă îndeplinesc cel puţin una dintre
următoarele:
a. nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nici o
obligaţie
bli i declarativă
d l i prevăzută de d lege;
l
b. se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale, prin declararea unor date
de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal
identificarea acestuia;
c. organele fiscale au constatat că nu funcţionează la sediul social sau la
domiciliul fiscal declarat.
Se exceptează de la această prevedere contribuabilii aflaţi în stare de
insolvenţă, sau contribuabilii pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o
hotărâre de dizolvare.

20
Procedura fiscala
Certificat atestare fiscala (OUG 46/2009)

Se stabileşte ca certificatul de atestare fiscală să poate fi emis şi


la solicitarea unor autorităţi publice, nu numai la solicitarea
contribuabilului.
t ib bil l i Această
A tă prevedere
d a ffostt necesarăă pentru
t
situaţii cum ar fi accesarea fondurilor europene, caz în care este
necesar ca acest certificat să fie emis cât mai repede;

OMFP 673/2009, MO 355/2009 Model certificat atestare


fiscală

Procedura fiscala
Dizolvare, insolventa, desfintare acte
administrative, împuternicit (OUG 46/2009)
În situaţia înregistrării la Registrul Comerţului a unei hotărâri judecătoreşti de
dizolvare nu se vor mai datora majorări de întârziere de la această dată

Se stabileşte o nouă ordine a stingerii obligaţiilor fiscale pentru cei aflaţi în


procedura insolvenţei;

Se întăreşte faptul că, în cazul desfinţării unui act administrativ prin care s-au impus
crenţe fiscale principale, se desfiinţează şi actele administrative prin care s-au impus
creanţe fiscale accesorii, chiar dacă acestea au devenit definitive în sistemul căilor
administrative de atac;

În cazul reprezentării unui contribuabil prin împuternicit se stabileşte că această


împuternicire se face prin înregistrarea la organul fiscal a actului de împuternicire în
formă scrisă, în original sau copie legalizată şi nu în formă autentică, cum era până
acum. De asemenea data de la care se revocă împuternicirea va fi data depunerii
actului de revocare şi nu data înregistrării acestui act ca până acum

Garda Financiară
(OUG 46/2009)

Se stabilesc ca drepturi ale comisarilor Gărzii Financiare


a. „să stabilească implicaţiile fiscale” ale actelor şi faptelor
constatate
t t t care au avutt ca efect
f t evaziunea
i şii frauda
f d fiscal;
fi l

b. să legitimeze şi să stabilească identitatea administratorilor


unităţilor controlate, precum şi a oricăror persoane
implicate în săvârşirea faptelor constatate şi să solicite
acestora explicaţii scrise;

21
Cazier fiscal
(OUG 46/2009)

Se vor înscrie în cazierul fiscal şi:

a. inactivitatea fiscală;

b atragerea
b. t răspunderii
ă d ii solidare
lid cu debitorul
d bit l declarat
d l t
insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului
fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor
administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească,
după caz.

Inactivitatea fiscală se va scrie atât în cazierul fiscal al


persoanei juridice, cât şi în cazierul fiscal al reprezentanţilor
acesteia.

Cazier fiscal
(OUG 46/2009)
De asemenea, dacă în cazierul fiscal există înscrise cele de mai sus, atunci nu se vor
autoriza operaţiunile:
1. înfiinţarea societăţilor comerciale, a societăţilor cooperative şi a
cooperativelor agricole, de către asociaţi, acţionari şi reprezentanţii legali
desemnaţi;
2.. so
solicitarea
c e înscrierii
sc e asociaţiilor
soc ţ o şşi fundaţiilor
u d ţ o în Registrul
eg s u asociaţiilor
soc ţ o şşi
fundaţiilor de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora;
3. autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi;
4. cesiunea părţilor sociale sau a acţiunilor de către noii asociaţi sau acţionari;
5. numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi la cooptarea de noi asociaţi
sau acţionari cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii
reprezentanţi legali, asociaţi şi acţionari

Pentru cei aflaţi în inactivitate fiscală la 25 Mai 2009 înscrierea în cazier a


inactivităţii se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei.

Intrebari si raspunsuri

Multumesc pentru atentie!

3Š&

22