Sunteți pe pagina 1din 19

LABORATOARELE S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Pentru monitorizarea calităţii apei potabile există un laborator central care efectuează analize
fizico - chimice şi microbiologice, zilnic pentru toţi indicatorii prevăzuţi în legislaţia în vigoare.

În cadrul Laboratorului de Apă Potabilă situat pe strada Petru Rareş nr. 1/B se
monitorizează calitatea apei de dren captate şi tratate de la SP1, SP3, SP2, SP4, apa potabilă
din zonele de aprovizionare şi de la rezervoarele de apă. Laboratorul de Apă Potabilă a fost
amenajat în cursul anului 2004 în actualul sediu, fiind echipat cu aparatură prin programul
M.U.D.P.-II în anul 1999 şi din surse proprii în anul 2004.

Pentru urmărirea calităţii apei uzate descărcate în canalizarea municipală există în staţia
de epurare un laborator care monitorizează calitatea apelor provenite de la agenţii economici şi
urmăreşte evoluţia parametrilor pe fluxul tehnologic din staţia de epurare până la evacuarea în
emisar.

În anul 2009, Laboratorul de Apă Potabilă a fost acreditat RENAR şi, conform politicii şi
obiectivelor sistemului de management al calităţii definite în Manualul Calităţii, s-a stabilit,
implementat şi menţinut un sistem de management al calităţii conform standardului în vigoare
SR EN ISO 17025 / 2005 privind cerinţele generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări
şi etalonări.

Pentru efectuarea monitorizării de control în conformitate cu Hotărârea nr. 974 / 2004,


Laboratorul de Apă Potabilă este înscris în Registrul laboratoarelor capabile să efectueze
monitorizare de control pentru apa potabilă la ministerul Sănătăţii. Pe lângă monitorizarea de
control pe care laboratorul o efectuează pentru Compania de Apă, el este abilitat să efectueze
monitorizare de control în egală măsură cu laboratorul Direcţiei de Sănătate Publică Bihor şi
pentru terţe persoane respectiv distribuitori de apă primării din judeţ contra cost.

MONITORIZAREA CALITĂŢII APEI POTABILE

Ţinând cont că apa destinată consumului


uman trebuie să fie lipsită de orice
microorganisme sau substanţe care prin
număr sau concentraţie pot afecta sănătatea
publică, în cadrul Companiei de Apă există
un laborator de analize microbiologice,
organoleptice şi fizico - chimice. În acest
laborator, pe lângă controlul fluxului
tehnologic care presupune controlul complet
atât al apei brute cât şi cel al apei clorinate
pompate în reţeaua de distribuţie, se face şi
monitorizarea de control a zonelor de
aprovizionare care verifică periodic calitatea
organoleptică şi microbiologică a apei potabile
şi eficienţa procedeelor de tratare, în special
dezinfecţia.

Conform cerinţelor Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările
ulterioare aduse prin Legea 311/2004 şi a Hotărârii 974/2004 - Normă de supraveghere, inspecţie
sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, producătorii de apă potabilă au obligaţia de a
întocmi anual Programe de monitorizare de control pentru staţiile de tratare, rezervoare şi zone
de aprovizionare şi Programe de monitorizare de audit pentru staţiile de tratare şi zone de
aprovizionare.

Planul de monitorizare conţine:

1. Program de monitorizare de control la ieşirea din staţiile de tratare


2. Program de monitorizare de control la ieşirea din rezervoare
3. Program de monitorizare de control pentru zonele de aprovizionare
4. Program de monitorizare de audit pentru staţiile de tratare
5. Program de monitorizare de audit pentru zonele de aprovizionare

1. Programul de monitorizare de control al apei potabile la staţiile de tratare a fost stabilit în


funcţie de sursa de alimentare şi debitul fiecărei staţii.

• SP1+SP3 au ca sursă de alimentare drenul de la SP1 şi un debit total de 32.900 mc/zi


• SP2 are ca sursă de alimentare drenul de la SP2 şi un debit de 10.100 mc/zi
• SP4 are ca sursă de alimentare drenul de la SP4 şi un debit de 24.200 mc/zi

Nr. standard de probe Nr. standard de probe


Punct de prelevare
bacteriologice de prelevat/an chimice de prelevat /an

Staţia de tratare nr.1+ nr.3 365 156


Staţia de tratare nr.2 208 52
Staţia de tratare nr.4 365 104

Indicatorii analizaţi şi metodele de analiză pentru


monitorizarea de control la ieşirea din staţiile de tratare

Nr. Parametri determinaţi Legea 458 /2002


crt. Parametru U.M. Valoare Metoda de analiză
Parametri bacteriologici
1 Streptococi fecali nr./100 0 SR EN ISO 7899-2/04
2 Clor rezidual total şi liber mg/l 0.5 STAS 6364 / 78
3 E. Coli(ca şi coli fecali nr./100 0 SR EN ISO 9308/04
Parametri chimici şi bacteriologici
1 Culoare * A.C. SR ISO 7887/97
2 Gust * A.C. SR EN 1622/2000
3 Miros * A.C. SR EN 1622/2000
4 Turbiditate UNT ≤5 SR EN ISO 7027/01
5 pH unit de pH ≥6.5;≤9.5 SR ISO 10523/97
6 Indice de permanganat mgO2/l 5 SR EN ISO 8467
7 Amoniu mg/l 0.5 SR ISO 7150-1/01
8 Nitraţi mg/l 50 SR ISO 7890-3/00
9 Nitriţi mg/l 0.5 SR ISO 6777/02
10 Durit. totală grade germ. minim min.5 SR ISO 6059/84
11 Sulfaţi mg/l 250 Kit HACH
12 Cloruri mg/l 250 SR ISO 9297 /01
13 Sodiu mg/l 200 -
14 Conductivitate ľS/cm la 20şC 2500 SR EN 27888/97
15 Coliformi totali nr /100 ml 0 SR EN ISO 9308-1/04
16 Bacterii la 37şC nr /cm3 20 SR EN ISO 6222/04
17 Bacterii la 22şC nr /100 ml 0 SR EN ISO 6222/04
A.C. - acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală

2. Programul de monitorizare de control la ieşirea din rezervoarele de apă potabilă

S.C. Compania de Apă Oradea S.A. are trei rezervoare de înmagazinare a apei potabile
şi regularizare a presiunii în reţeaua de distribuţie care au următoarele capacităţi:

1. Rezervorul nr. 1 - 2.000 mc


2. Rezervorul nr. 2 - 10.000 mc
3. Rezervorul nr. 3 - 10.000 mc

Compartimentele rezervoarelor 2 şi 3 sunt conectate hidraulic între ele, deci le


considerăm o singură sursă de apă.

Nr. standard de probe Nr. standard de probe


Punct de prelevare
bacteriologice de prelevat/an chimice de prelevat /an

Rezervorul nr.1 52(săptămânal) 52(săptămânal)


Amestec rezervoare nr.2,3 52(săptămânal) 52(săptămânal)

Indicatorii analizaţi şi metodele de analiză pentru


monitorizarea de control la ieşirea din rezervoare

Nr.cParametri determinaţi Legea 458 /2002 şi Legea 311/2004


rt. Parametru U.M. Valoare Metoda de analiză
limită
1 Streptococi fecali nr./100 cm3 0 SR EN ISO 7899-2/04
2 Clor rezidual total şi mg/l 0.25 SR ISO 7393-2/02
liber
3 E. Coli nr./100 cm3 0 SR EN ISO 9308 / 04
4 Coliformi totali nr /100 cm3 0 SR EN ISO 9308-1/04
5 Bacterii la 37ºC nr / cm2 20 SR EN ISO 6222/04
Bacterii la 22ºC nr / cm2 100 SR EN ISO 6222/04
6 Turbiditate NTU ≤5 SR EN ISO 7027/01

3. Program de monitorizare de control pentru zonele de aprovizionare


Pentru că o zonă de aprovizionare reprezintă un teritoriu în care se distribuie apă
potabilă, care are aceiaşi presiune, aceleaşi caracteristici ale sistemului de distribuţie, în care
calitatea apei potabile nu se modifică semnificativ şi punctul de prelevare este reprezentativ
pentru întreaga zonă într-un an, în municipiul Oradea s-a stabilit un număr de patru zone de
aprovizionare.
Nr.
Zona de aprovizionare Sursa de alimentare Nr. consum. / zonă
crt.
1. Mal drept Crişul Repede SP1+SP3+rezerv. 2+3 96.155
2. Mal stâng Crişul Repede SP2+SP4 83.458
3. str:Piatra Craiului, Cantonului, Sofiei, Rezervorul nr.1 200
Emil Isac
4. Comuna Oşorhei SP4 1000

În funcţie de numărul de consumatori rezidenţi în fiecare zonă de aprovizionare, din


tabelele cuprinse în Normele de supraveghere sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile se
stabileşte numărul standard de probe necesare a fi recoltate într-un an.

MONITORIZAREA DE CONTROL PENTRU ZONELE DE APROVIZIONARE

Nr. standard de probe Nr. standard de probe


Punct de prelevare
bacteriologice prelevate / an chimice prelevate / an
Zona de aprovizionare nr.I 230 104
Zona de aprovizionare nr.II 200 104
Zona de aprovizionare nr.III 12 4
Zona de aprovizionare nr.IV 12 6

Deoarece zonele de aprovizionare nr. I şi nr. II sunt extinse ca suprafaţă, s-au stabilit
împreună cu D.S.P. - Igiena mediului, câte 12 puncte de prelevare pentru fiecare zonă.

Pentru zona de aprovizionare nr. I (mal drept) au fost stabilite următoarele 12


puncte de prelevare :

Nr. crt. Adresa Punct de recoltare


1. str. Matei Corvin Real 2
2. str. Bihorului S.C. Arnos
3. Piaţa Rogerius robinet piaţă
4. Şoseaua Borşului S.C. Scorpion - cafe bar
5. B-dul Dacia Pensiunea Venus
6. Str. republicii Spital CFR
7. str. Izvorului - spălătorie spital T.B.C. spălătorie spital T.B.C.
8. str. Louis Pasteur Spitalul nr. 6
9. Gara Episcopia Gara Episcopia
10. str. M. Eminescu Administraţia taberelor
11. Piaţa Decebal robinet piaţă
12. Str. Petru Rareş Sediu reţele Compania de Apă

Pentru zona de aprovizionare nr. II (mal stâng) au fost stabilite următoarele 12


puncte de prelevare:
Nr. crt. Adresa Punct de recoltare
1. str. Cazaban robinet piaţă
2. str. Calea Clujului Mag Metro
3. str. Meşteşugarilor Pensiunea Ardealul
4. str. Ogorului Real 1
5. Piaţa Mare robinet piaţă
6. str. Armatei Române Cimitirul Rurikovcski
7. str. Decebal Staţia Peco OMV
8. str. Războieni Staţia Peco Rompetrol
9. str. Leonardo da Vinci Braseria Salca
10. Str. Nufărului Complexul Lotus
11. str. Calea Clujului Staţia Petrom
12. Str. Duiliu Zamfirescu Sediu Compania de Apă

Pentru zona de aprovizionare nr. III a fost stabilit un punct de prelevare:

1. str. Piatra Craiului nr. 12 - A.B.C.

Pentru zona de aprovizionare nr. IV a fost stabilit un punct de prelevare:


1. comuna Oşorhei ultima cişmea stradală

Pe lângă aceste programe de monitorizare de control a calităţii apei pentru anul 2010 s-a
încheiat un contract pentru monitorizarea de audit cu Direcţia de Sănătate Publică Bihor.
La 24 de ore de la remedierea avariilor survenite pe reţeaua de distribuţie, se prelevează
probe de apă care sunt analizate în cadrul laboratorului pentru a controla efectul dezinfecţiei
locale din conducta avariată.
În pagina "Informaţii clienţi" se poate vizualiza buletinul săptămânal privind analiza
calităţii apei potabile furnizate de S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Indicatorii analizaţi şi metodele de analiză pentru


monitorizarea de control la consumator
Nr. crt. Parametri determinaţi Legea 458 /2002 şi Legea 311/2004
Parametru U.M. Valoare limită Metodă de analiză
Parametri bacteriologici
1 Streptococi fecali nr./100 cm3 0 SR EN ISO 7899-2/04

2 Clor mg/l 0.25 SR ISO 7393-2/02


rezidual
total şi
liber

3 Coliformi totali nr /100 cm3 0 SR EN ISO 9308-1/04


4 E. Coli nr./100 cm3 0 SR EN ISO 9308 / 04
Parametri chimici
1 Culoare * A.C. SR ISO 7887/97
2 Gust * A.C. SR EN 1622/2000
3 Miros * A.C. SR EN 1622/2000
4 Turbiditate NTU ≤5 SR EN ISO 7027/01
5 pH unit de pH ≥6.5;≤9.5 SR ISO 10523/97
6 Indice demgO2/l 5 SR EN ISO 8467
permanganat
7 Amoniu mg/l 0.5 SR ISO 7150-1/01
8 Nitraţi mg/l 50 SR ISO 7890-3/00
9 Nitriţi mg/l 0.5 SR ISO 6777/02
10 Durit. totală grade germ.min.5 SR ISO 6059/84
minim

11 Conductivitate µS/cm la 20ºC 2500 SR EN 27888/97

A.C. - acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală

ANALIZE TERŢI

Laboratorul de Apă Potabilă efectuează contra cost analize pentru apa potabilă pentru
persoane fizice sau persoane juridice care doresc să –si analizeze apele din propriile fântâni,
puţuri etc.. Cei interesaţi se vor adresa Compartimentului SSM Calitate Mediu pentru
comunicarea condiţiilor de prelevare, preţul şi modalitatea de plată. Preţurile pentru fiecare
indicator de calitate au fost aprobate de Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă.

CALITATEA APEI UZATE

• Laboratoare de încercări fizico-chimice pentru apa uzată

Monitorizarea calităţii apei uzate în S.C. Compania de Apă Oradea S.A. se face în Laboratorul de
Apă uzată unde se monitorizează calitatea apei pe fluxul de epurare şi la evacuarea în emisar
precum şi calitatea apei uzate evacuate în sistemul de canalizare şi staţia de epurare.

Frecvenţa de monitorizare şi indicatorii de calitate monitorizaţi sunt cei impuşi prin Autorizaţia de
mediu, prin Autorizaţia de gospodărire a apelor şi prin legislaţia aplicabilă în domeniu.

Laboratorul de încercări efectuează contra cost analize fizico-chimice pentru terţi (agenţi
economici sau persoane fizice), detalii privind condiţiile de prelevare, preţurile şi modalităţile de
plată fiind disponibile la Comp. Mediu - Calitate.

• Condiţii de calitate

Contractul negociat de S.C. Compania de Apă


Oradea S.A. cu clienţii săi este unul complex
care presupune o serie de drepturi şi obligaţii
atât pentru operator cât şi pentru utilizator.
Agenţii economici, beneficiari ai serviciilor
oferite de S.C. Compania de Apă Oradea S.A.
au, printre altele, o serie de obligaţii
referitoare la calitatea apei uzate deversate în
canalizare: asigurarea condiţiilor de prelevare
a probelor, recunoaşterea probelor recoltate prin semnarea Raportului de prelevare ape uzate,
asigurarea condiţiilor de descărcare prevăzute de operator, respectarea condiţiilor maxime
admise la evacuare, asumarea penalităţilor pentru depăşirile înregistrate la parametrii de calitate.

În ceea ce priveşte apa uzată, pe lângă contractul de apă-canal, Compania de Apă a impus
obţinerea avizului de vidanjare şi încheierea unui contract de preluare apă uzată pentru controlul
şi monitorizarea calităţii apelor uzate provenite din activităţi de vidanjare. Acest tip de contract se
adresează agenţilor economici care vidanjează şi transportă ape uzate şi agenţilor economici
neracordaţi la reţeaua de canalizare sau care colectează ape uzate în bazine vidanjabile.

• Monitorizarea industriilor

Programul de monitorizare al S.C. Compania de Apă Oradea S.A. cuprinde aproximativ 100 de
agenţi economici cu o gamă diversă de activitate, acoperind întregul spectru economic al
municipiului: ind. alimentară şi farmaceutică, zootehnie, ind. textilă şi a pielăriei, tăbăcării şi
prelucrarea blănurilor, ind. de prelucrare a materialelor, ind. chimică, ind. petrochimică, ind.
materialelor de construcţii , transporturi, carburanţi, benzinării, spălătorii auto, curăţătorii şi
spălătorii textile, servicii urbane, servicii hoteliere, comerţ etc. În funcţie de profilul de activitate,
de încărcarea apelor evacuate, de nocivitatea poluanţilor evacuaţi agenţii economici sunt
monitorizaţi bilunar, lunar, trimestrial.

Agenţii economici cu risc poluator major sunt


monitorizaţi cu frecvenţă sporită. Acest
program de control al calităţii apei evacuate în
sistemul de canalizare este perfecţionat şi
extins în scopul prevenirii unor situaţii extreme
în ceea ce priveşte capacitatea de epurare a
apelor uzate şi implicit poluarea emisarului
Crişul Repede.
Rezultatele monitorizării sunt centralizate de
către Comp. Mediu - Calitate şi agenţii
economici care au înregistrat depăşiri la
parametrii de calitate suportă penalităţile
conform H.G. 472/2000 şi O.U. 107/2002.

Începând cu luna iunie 2005 Compania de Apă aplică principiul poluatorul plăteşte care constă în
perceperea unor tarife suplimentare pentru serviciile de canalizare-epurare acelor agenţi
economici care prin apele uzate evacuate s-au dovedit a fi poluatori sau potenţial poluatori.
Tarifele suplimentare au fost aprobate de către Consiliul Local prin HCL 393/31.05.2005 şi se
aplică diferenţiat pe grupe de risc de poluare stabilite în funcţie de poluanţii prezenţi în apele
uzate evacuate caracteristice activităţii desfăşurate de agenţii economici. Modul de aplicare a
tarifelor suplimentare este descris în Normele de aplicare a principiului poluatorul plăteşte
aprobate prin HCL 932/22.12.2005.

Spectrofotometru de absorbţie atomică cu accesorii AAS Analyst - 400


Permite estimarea conţinutului metalelor şi nemetalelor în apele naturale, reziduale, soluţii, soluri, roci,
produse alimentare şi alte materiale biologice
Cromatograf Clarus-500 FID ECD cu accesorii
Permite estimarea conţinutului substanţelor organice: pesticide, detergenţi, substanţe petroliere, etc. în
apele naturale, reziduale, soluţii, soluri, roci, produse alimentare şi alte materiale biologice.

Spectrofotometru T 80, UV-VIS cu set de software


Permite realizarea cercetărilor ecologice, chimice, biochimice: investigarea calităţii apei (potabile, naturale,
reziduale), produselor alimentare, componenţei deşeurilor (industriale, menajere ), determinarea
intoxicaţiei endogene, etc.
Spectrofotometru are o putere mare de rezoluţie şi o sensibilitate înaltă. Dispune de 2 surse de iluminare:
pentru spectrul vizibil al luminii - lampă cu halogeni, pentru razele ultraviolete - lampă cu deuteriu.
Spectroscan-5
Permite, prin metoda Rötgen-fluorescentă, însoţită de un complex de programe, determinarea calitativă şi
cantitativă a microelementelor în diapazonul de la Ca până la U.

Echipamentul prezentat este asigurat cu diverse seturi de software, bazate pe sistemul Microsoft Windows,
ce permite dirijarea completă aparatajului cu ajutorul computerului şi cu ajutorul acestor programe pot fi
pregătite totalizări ale măsurărilor.
Aparatul Kieldal VELP
Permite arderea materiei organice pentru determinarea compuşilor azotului, inclusive azotul organic.
Metode de cercetare:
Sunt utilizate metode uzuale în cercetările hidrochimice şi hidrobiologice (metode standardizate de analiză a
calităţii apei (Analytical Methods for Atomic Absorption, Copyright © 1996 The Perkin-Elmer Corporation.
Printed in the United States of America.Spectroscopy, Руководство по химическому анализу
поверхностных вод суши,под редакцией А.Д.Семенова, 1977; Руководство по методам
гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений ,под редакцией
В.А.Абакумова; Л., 1983.
Lucrările experimentale se bazează pe lucrările lui Stroganov N.S. Биологический аспекты: проблемы
нормы и патологии водной экотоксикологии, Москва, 1983, metodele Johnson, W. W., Finley, M. T.,
Handbook of Acute Toxicity of Chemicals to Fish and Aquatic Invertebrates, Resource 1980. Publication 137.
U.S. Department of Interior, Fish and Wildlife Service, Washington, DC.ş.a.
Lista publicaţiilor in 2008:
Culegeri - 1
Проблемы экологии и гидробиологии Сборник статей: / Ред. И.К.Тодераш, С.А.Остроумов,
Е.И.Зубкова. - М.: MAX Press, 2008. - 80 с.
Articole

• Zubcov E., Ungureanu L., Zubcov N., Şuberneţkii I., Munjiu O. The inffluence of some
abiotic factors on phytoplankton development and biotic processes in Prut river ecosystems/
Proceedings of 37th IAD Conference The danube River basin in a changing World, Chisinau,
Moldova, 29.10.08-02.11.08. - P.82-86.
• Natalia Zubcov, Elena Zubcov and Daniel Schlenk The dynamics of metals in fish from
Dniester and Рrut rivers // Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research.
Wetlands Biodiversity, 2008, 34-38.
• Ungureanu Laurenţia. The structure and the importance of the Cyanophyta algae
communities in the main aquatic ecosystems of the Republic of Moldova. Muzeul Olteniei
Craiova. Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii. 2008,Tom.XXIV. p. 7-12.
• Iulia Trombitcaia Public participation in joint bodies for transboundary
water cooperation: a new development by the Plenipotentiaries of Moldova and Ukraine //
Environmental Law Network International (ELNI) Review, 2008, nr.2, p.86-92.
• Зубкова Н.Н., Шленк Д.*, Зубкова Е.И., Билецки Л.И., Андреев Н.Г., Крепис О.И.,
Чебану А.С. Содержания металлов в рыбе из Дубоссарского и Кучурганского
водохранилищ //Buletinul AŞM. Seria Ştiinţele vieţii, nr.1 (304), 2008, р.115-121.
• Andreev N., Toderaş I., Munteanu A., Rotaru A. Cultivarea speciei melcului viţei-de-vie
Helix pomatia L. în melcării de tip deschis. - Buletinul AŞM. Seria Ştiinţele vieţii, nr.1 (304),
2008. - р.108-114.
• Trombitcaia Iulia, Historical Development of the International Law of Non-Navigational
Uses// ISSN 1857-1999. Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale.
- Nr.1, 2008. - P.103-109.
• Zubcov E., Ungureanu L., Şuberneţkii I. Starea ecologică a râurilor Cahul, Ialpug şi a unor
lacuri din bazinul hidrografic al acestor râuri // Академику П.М.Жуковскому - 120 лет:
Сборник научных статей. - Кишинев, 2008. - С.147-153.
• Зубкова Е.И., Тодераш И.К., Остроумов С.А., Билецки Л.И., Зубкова Н.Н., Мунжиу
О.В., Андреев Н.Г., Багрин Н.И., Шубернецкий И.В. Моллюски и их значимость в
биогенной миграции металлов в водных экосистемах // Академику П.М.Жуковскому -
120 лет: Сборник научных статей. - Кишинев, 2008. - С.153-160.
• Negru Maria, Şuberneţkii Igor. Diversitatea şi efectivul numeric a bacteriilor planctonice
din heleşteiele piscicole din bazinul Nistrului // Академику П.М.Жуковскому - 120 лет:
Сборник научных статей. - Кишинев, 2008. - С.84-86.
• Шубернецкий И. Фауна макробеспозвоночных верхней части Среднего Днестра в
условиях современного гидрологического режима // Академику П.М.Жуковскому - 120
лет: Сборник научных статей. - Кишинев, 2008. - С.133-135.
• Bileţchi L. Contribuţii la cercetarea plantelor acvatice superioare în fluviul Nistru.//
Managementul bazinului transfrontalier al fl.Nistru şi Directiva-Cadru a Apelor a Uniunii
Europene. Materialele Conferinţei Internaţionale, Chişinău, 2-3 octombrie 2008. - Chişinău,
2008. - P.32-35.
• Мунжиу О. Использование популяций дрейссены реки Днестр в качестве ключевого
элемента сбалансированного функционирования водоема и кормового объекта //
Managementul bazinului transfrontalier al fl.Nistru şi Directiva-Cadru a Apelor a Uniunii
Europene. Materialele Conferinţei Internaţionale, Chişinău, 2-3 octombrie 2008. - Chişinău,
2008. - P.208-211.
• Negru Maria, Şuberneţkii Igor Analiza retrospectivă a bacterioplanctonului în Nistru
Inferior // Managementul bazinului transfrontalier al fl.Nistru şi Directiva-Cadru a Apelor a
Uniunii Europene. Materialele Conferinţei Internaţionale, Chişinău, 2-3 octombrie 2008. -
Chişinău, 2008. - P.212-213.
• Шубернецкий И.В., Лебеденко Л.А. Современное состояние зоопланктона в
экосистеме Среднего Днестра // Managementul bazinului transfrontalier al fl.Nistru şi
Directiva-Cadru a Apelor a Uniunii Europene. Materialele Conferinţei Internaţionale, Chişinău,
2-3 octombrie 2008. - Chişinău, 2008. - P.293-296.
• Тромбицкая Юлия Типы институциональной организации трансграничного водного
сотрудничества государств // Managementul bazinului transfrontalier al fl. Nistru si
Directiva-Cadru a Apelor a Uniunii Europene. - Mat. Conf. Int. Chisinau, 2-3 oct. 2008.
Chisinau: Eco-TIRAS, 2008. - P. 322-325.
• Унгуряну Л.Н. Видовое разнообразие и количественный состав фитопланктона
Гидигичского водохранилища // Managementul bazinului transfrontalier al fl.Nistru şi
Directiva-Cadru a Apelor a Uniunii Europene. Materialele Conferinţei Internaţionale, Chişinău,
2-3 octombrie 2008. - Chişinău, 2008. - P.341-345.
• Унгуряну Л.Н. Особенности развития фитопланктона реки Бык // Managementul
bazinului transfrontalier al fl.Nistru şi Directiva-Cadru a Apelor a Uniunii Europene.
Materialele Conferinţei Internaţionale, Chişinău, 2-3 octombrie 2008. - Chişinău, 2008. -
P.346-350.
• Зубкова Е.И. Динамика главных ионов и минерализации воды Кучурганского
водоема-охладителя Молдавской ГРЭС // Managementul bazinului transfrontalier al
fl.Nistru şi Directiva-Cadru a Apelor a Uniunii Europene. Materialele Conferinţei
Internaţionale, Chişinău, 2-3 octombrie 2008. - Chişinău, 2008. - P.378-382.
• Зубкова Н.Н., Зубкова Е.И., Крепис О.И., Билецки Л.И. Роль и возможности
применения микроэлементов при заводском воспроизводстве и выращивании рыб
//Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. Сб. науч.трудов. вып.24.- Минск РУП «Институт
рыбного хозяйства», 2008. - С.85-88.
• Зубкова Е.И., Зубкова Н.Н., Турятко И.П., Шубернецкий И.В., Пернай В.И.
Дальневосточная кефаль пелингас Mugul so-iuy Basilewsky - новый перспективный вид
прудового рыбоводства //Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. Сб. науч.трудов.
вып.24.- Минск РУП «Институт рыбного хозяйства», 2008. - С.89-90.
• Мунжиу О.В., Шубернецкий И.В., Билецки Л.И. Dreissena polymorpha как
потенциальный кормовой объект для малакофагов (на примере Дубоссарского
водохранилища) //Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. Сб. науч.трудов. вып.24.-
Минск РУП «Институт рыбного хозяйства», 2008. - С.319-321.
• Zubcov E., Ungureanu L., Munjiu O., Bogonin Z., Lebedenco L. Influenţa unor factori
abiotici asupra dezvoltării hidrobionţilor planctonici în ecosistemele fluviale şi lacustre//
Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zon de interferenţă biogeografică. Simpozion
internaţional consacrat jubileului de 60 de ani al academicianului Ion Toderaş. -
Chişinău:Ştiinţa, 2008. - P.170-174.
• Лебеденко Л., Зубкова Н. Влияние хлорофоса и никеля на темп роста карпа// //
Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zon de interferenţă biogeografică. Simpozion
internaţional consacrat jubileului de 60 de ani al academicianului Ion Toderaş. -
Chişinău:Ştiinţa, 2008. - P.177-180.
• Мунжиу О. Изменение некоторых физиологических и биохимических показателей
Dreissena polymorpha под воздействием кадмия // Structura şi funcţionarea ecosistemelor
în zon de interferenţă biogeografică. Simpozion internaţional consacrat jubileului de 60 de ani
al academicianului Ion Toderaş. - Chişinău:Ştiinţa, 2008. - P.183-185.
• Шубернецкий И., Негру М. Качество воды Кучурганского водохранилища-
охладителя по микробиологическим показателям // Structura şi funcţionarea
ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografică. Simpozion internaţional consacrat
jubileului de 60 de ani al academicianului Ion Toderaş. - Chişinău:Ştiinţa, 2008. - P.183-185.
• Зубкова Е.И., Тодераш И.К., Мунжиу О.В., Остроумов С.А. Исследование
толерантности Dreissena polymorpha при инкубации в присутствии солей 13
металлов //Проблемы экологии и гидробиологии: Сборник статей/ Ред. И.К.Тодераш,
С.А.Остроумов, Е.И.Зубкова. - М.: MAX Press, 2008. - С.57-59.
• Мунжиу О.В. Влияние кадмия на потребление кислорода дрейссеной // Проблемы
экологии и гидробиологии: Сборник статей/ Ред. И.К.Тодераш, С.А.Остроумов,
Е.И.Зубкова. - М.: MAX Press, 2008. -С.60-63
• Zubcov E., Zubcov N., Schlenk D*. Biletchi L., O. Crepis, N. Andreev, A.Cebanu The
accumulation of trace element-metals in fish under different development stages and
environmental conditions and the role of trace element in organogenesis of fish//The
international Workshop Ecotoxicology and Biomonitoring, Czeche, Proceedings
http://www.vurh.jcu.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=146

Publicatii relevante:

• Alasalvar C., Taylor T., Zubcov E., Shahidi F, Alexis M. Differentiation of cultured and wila
sea bass (Dicentrarchus labrax) total lipid content, fatty acid and trace mineral composition//
Food Chemistry, 79, 2002, p.145-150.
• Zubcova E. Metal migration in Prut river ecosystems//Limnological reports, vol.34, IAD.
Proceedings of the 34th Conferince, Tulcea, Romania 2002, p.101-107.
• Zubcov N., Boicenco N., Munjiu O., Biletchi L. and Bogonin Z. The dynamics of the
hidrochemical indexes of the Prut river//Limnological reports, vol.34, IAD. Proceedings of the
34th Conferince, Tulcea, Romania 2002, p. 95-100.
• Daniel Schlenk, Natalia Zubcov, Elena Zubcov Efects of salinity on the Uptake,
Biotransformation, and Toxicity of Dietary Seleno-L-Methionine to Rainbow
Trout//Toxicological sciences, 2003.- V.75.- P. 309-313
• Laurentia Ungureanu Researches on the Prut river phytoplankton// Limnological reports,
vol.34, IAD. Proceedings of the 34th Conferince Tulcea, Romania 2002, p.189-193.
• Toderash I., Vladimirov M., Vicol M., Climenco V.Curent State of the Zoohydrodiont
Communities of the Prut River in thr Confluence Zone with the Danube river// Limnological
reports, vol.34, IAD. Proceedings of the 34th Conferince, Tulcea, Romania 2002, p. 381-386.
• Zubcova Elena , Toderash Ion, Zubcova Natalia, Csengeri Istvan, Alexis Maria, Szandor
Szuszana and Nadejda Andreev The seasonal dynamics of trace element and heavy metal
accumulation in freshwater fish//Diversitatea, valorificarea rationala si protectia lumii
animale.- Chisinau, 2001.- P. 208-215.
• Sandor Zsuzsanna, Csengeri Istvan, Oncsilk Maria B., Alexis Maria N. and Zubcova Elena
Trace Metal Levels in Freshwater fish, Sediment and Water//Environmental Science and
Pollution Research, 2001, Vol.8, No.4, p.265-268.
• Zubcova E., Toderash A., Zubcova N. Approaches to application of trace metal
preparations to fish food in pond farming//Fish and crustacean nutrition methodology and
research for semi-intensive pond-based farming systems. - Hungary, 2000.- p.137-141.
• Toderash I., Zubcova E., Muhammed Niram, Climenco V. Properties of accumulation of
trace elements in the freshwater shrimp Macrobrachium nipponense during ontogenesis//Fish
and crustacean nutrition methodology and research for semi-intensive pond-based farming
systems.- Hungary, 2000.- p.157-161.
• Zubcova E.I. Biogeochemical migration patterns of heavy metals in the ecosystems of the
Dnester and Prut rivers// Ecological problems of the Black sea Odesa.- 2000. - p.55-59.
• Zubcov Elena Coraportul proceselor productional-destructionale si a continutului
microelementelor ca indice al capacitatii de suport a ecosistemelor acvatice//Anale Stiintifice
ale Universitatii de Stat din Moldova, Chisinau, 2000.- p.189-192

Proiecte internationale:

• INCO- COPERNICUS "Quality monitoring & quality assurance of freshwater and seawater
aquaculture fish" - proiectul a fost îndeplinit împreună cu Grecia, Marea Britanie, Ungaria în
perioada 1999-2002.
• BGP-1 CRDF/MRDA "Assessment of current status of biodiversity and water quality in
Dniester river" în anii 2001-2003.
• CRDF MOBI-2651-CS-05„Nematodes and Microarthropods as Indicators of
Environmental Health", 2005-2007.
• BGP.3 - CRDF/MRDA MOB1-3051-CS-03 Accumulation and Effect of trace elements on
fish growth and development "2005-2007.
• CRDF/MRDA BPP -03-06 „Elaboration of Growth Tehnologz of Kefal Pelingas, 2005-
2006.
• Fundaţia Rusiei pentru cercetări fundamentale -06.26.CRF „Rolul speciilor dominante de
moluşte în migraţia biogenă a metalelor şi în procesele de autoepurare a ecosistemelor
acvatice" - Роль массовых видов моллюсков в биогенной миграции металлов и
самоочищении водных экосистем.

2 burse şi 1 grant pentru doctoranzi:

• Boicenco N. - "Migration patterns of heavy metals, trace elements and substance nutrition
in Reut and Byc rivers ", 2002.
• Munjiu O - "The impact of nutritive and toxic substances on hydrobionts" ,2003 de la
Guvernul Elveţiei.
• Andreev Nadejda - Studiul influenţei unor microelemente (Zn+Cu+Mn) asupra
particularităţilor reproductive la Helix pomatia de la Centenary Research Grants, Malacological
Society of London, 2004-2005.

Proiect independent naţional:


07.407.26 INDA Elucidarea rolului şi elaborarea metodelor de utilizare a microelementelor în acvacultură,
2007-2008

Spectrofotometru de absorbţie atomică cu accesorii AAS Analyst - 400


Permite estimarea conţinutului metalelor şi nemetalelor în apele naturale, reziduale, soluţii, soluri, roci,
produse alimentare şi alte materiale biologice
Cromatograf Clarus-500 FID ECD cu accesorii
Permite estimarea conţinutului substanţelor organice: pesticide, detergenţi, substanţe petroliere, etc. în
apele naturale, reziduale, soluţii, soluri, roci, produse alimentare şi alte materiale biologice.

Spectrofotometru T 80, UV-VIS cu set de software


Permite realizarea cercetărilor ecologice, chimice, biochimice: investigarea calităţii apei (potabile, naturale,
reziduale), produselor alimentare, componenţei deşeurilor (industriale, menajere ), determinarea
intoxicaţiei endogene, etc.
Spectrofotometru are o putere mare de rezoluţie şi o sensibilitate înaltă. Dispune de 2 surse de iluminare:
pentru spectrul vizibil al luminii - lampă cu halogeni, pentru razele ultraviolete - lampă cu deuteriu.
Spectroscan-5
Permite, prin metoda Rötgen-fluorescentă, însoţită de un complex de programe, determinarea calitativă şi
cantitativă a microelementelor în diapazonul de la Ca până la U.

Echipamentul prezentat este asigurat cu diverse seturi de software, bazate pe sistemul Microsoft Windows,
ce permite dirijarea completă aparatajului cu ajutorul computerului şi cu ajutorul acestor programe pot fi
pregătite totalizări ale măsurărilor.
Aparatul Kieldal VELP
Permite arderea materiei organice pentru determinarea compuşilor azotului, inclusive azotul organic.
Metode de cercetare:
Sunt utilizate metode uzuale în cercetările hidrochimice şi hidrobiologice (metode standardizate de analiză a
calităţii apei (Analytical Methods for Atomic Absorption, Copyright © 1996 The Perkin-Elmer Corporation.
Printed in the United States of America.Spectroscopy, Руководство по химическому анализу
поверхностных вод суши,под редакцией А.Д.Семенова, 1977; Руководство по методам
гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений ,под редакцией
В.А.Абакумова; Л., 1983.
Lucrările experimentale se bazează pe lucrările lui Stroganov N.S. Биологический аспекты: проблемы
нормы и патологии водной экотоксикологии, Москва, 1983, metodele Johnson, W. W., Finley, M. T.,
Handbook of Acute Toxicity of Chemicals to Fish and Aquatic Invertebrates, Resource 1980. Publication 137.
U.S. Department of Interior, Fish and Wildlife Service, Washington, DC.ş.a.

• Acasă
• Ce facem la cutremur
• Despre noi
• Legislatie
Bloc A20′s Blog
Flux RSS pentru posturi | Comentarii RSS
Cautare

Categorii
o Administratie Bloc
o Amintiri
o Comunitate locala
o Economie
o Fun
o Uncategorized
Arhive
o ianuarie 2009
o martie 2008
o februarie 2008
Comentarii recente

• Blogroll
o Drumul Taberei
o Primaria Sector 6
Romania Verde
Top Clicks
o Nespecificat
Flickr Photos

More Photos

ApaNova are Statie Alerta de Poluare la Crivina


Posted on 09/01/2009 by bloca20

A trecut doar o luna de la inaugurarea modernei statii de supraveghere a apei de la


Crivina. Cu o valoare aproximata la jumatate de milion de euro, este operata de 3
oameni. Fiind un laborator complet automatizat, este echipata cu analizoare online care
monitorizeaza calitatea apei astfel incat aceasta sa se inscrie in parametrii normali.

Datorita noii tehnologii incorporate se pot supraveghea si transmite online mai departe
temperatura apei, turbiditatea, precum si prezenta amoniului, fenolii, carbonul organic,
fierul, manganul, produsele petroliere si clorurile.

Statia de Alerta Poluare vine ca o completare pentru uzina de la Crivina, care asigura
20% din necesarul de apa potabila al Bucurestiului. A fost proiectata la inceputul anilor
1990 pentru o capacitate de 6 m³/s. Sursa de apa bruta este raul Arges. Apeductul pentru
apa tratata cu o lungime totala de 26 km a fost construit partial (portiunea aval de 14 km)
in anii 90 pentru a face pentru a face legatura intre uzina Crivina si municipiul Bucuresti.
Mai multe detalii despre uzina, aici.

Depindem de apa pentru a supravietui. Organismul uman este 70% apa. Pe masura ce la
nivel international poluarea creste, populatia la fel, resursele de apa proaspata devin din
ce in ce mai pretioase. Apa Nova este constienta de toate aceste schimbari. Prin aceasta
staţie ne dorim să diminuam deversarile necontrolate in raul Arges, sa protejam astfel
mediul si să urmarim calitatea resursei de apa care intra in captarea Crivina, ce deserveste
staţiile Crivina si Rosu,

declara dl. Epsica CHIRU, director general adjunct Apa Nova Bucuresti.
Statia de tratare a apei de la Crivina

Apa Nova Bucuresti, filiala Veolia Apa, este din noiembrie 2000 pentru o durata de 25 de
ani concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Bucuresti.
Mai multe despre Statia de Alerta Poluare de pe Arges, de la Crivina, aici.