Sunteți pe pagina 1din 2

Nume elev................................

Data.................
TEST INITIAL
NUMERE ÎNTREGI - Introducere

(10 p) 1. Fie mulţimea M=-11; 8; 0; -2; 19; +13; -282; 1;-929.Determinaţi mulţimile:
A=x xA şi xZ -=……………………………….
B=x xA şi xZ +=………………………………
(20 p) 2. Aflaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:
12
a) -15Z (…….) b) +9Z - (…….) c) 0Z (…….) d) Z (…….) e) 0,8Z (…….)
31

16
f) 0Z* (…….) g) +9Z + (…….) h) -2,3Z- (…….) i) 0Z - (…….) j)  Z (………..)
4

(12 p) 3. Compleţi spaţiile libere( cu unul din simbolurile  sau  ) pentru a obţine propoziţii
adevărate:
18 450
a)+1 …. Z ; b) -8 ….N ; c)-6,7 …. Z* ; d) …. Z ; e)-9 ….. Z+ ; f) …. N .
3 10
(10 p) 4. Enumeraţi toate numerele întregi cuprinse între -5 şi +1:……………………………… .
(8 p) 5. Ordonaţi crescător şirul de numere întregi: -67; +76; -69; 0; 766; -96; +1:
………………………………………………………….. .
(16 p) 6. Comparaţi :
a) -13 ….. 0 e) -23 ……-32
b) -23 …..+76 f) -234 …..-2034
c) 0…..+9 g) +8…..8
d) -1001 …..+1 h) +1267….+7621
(14 p) 7. Aşezaţi pe axa numerelor următoarele numere întregi: -1; -5; 3; 0; -2; +4; +7:

o Timp de lucru: 20 minute


o Se acordă 10 puncte din oficiu
SUCCES!