Sunteți pe pagina 1din 2

Elevul(a)_____________________________- cl XI „B” Data__________________

EVALUARE SUMATIVĂ
HIDROCARBURILE AROMATICE (ARENE)
Varianta I
Nr Conținut Punctaj
1 Asociază numărul de ordine al clasei de hidrocarburi cu literele ce marchează formula 6p
ei generală:
1Alcani a)CnH2n-2
2Cicloalcani b) CnHn
3Alchene c) CnH2n
4Alcadiene d) CnH2n+2
5Alchine e) CnH2n-6
6 Arene f) C2nHn
2 Scrie formulele de structură și numește izomerii cu formula moleculară C8H10 6p
3 Termină ecuațiile reacțiilor chimice și numește produșii obținuți: 12p
hn
a)CH3−CH−CH3 +Cl2 →

CH3 FeCl3
b)CH3−CH2−CH═CH2+ Cl2 →
hn
c)C6H6 + Cl2 →

hn
c)C6H5−CH3 + Cl2 →

4 Pornind de la metan , alcătuiește schema de transformări pentru obținerea


bromobenzenului și scrie ecuațiile reacțiilor chimice ale acestor transformări.

5 Problemă:La arderea unei substanțe cu masa egală cu 2,76g , s-a obținut oxid de
carbon(IV) cu masa 9,24g și apă cu masa 2,16g. Densitatea vaporilor acestei
substanțe în raport cu aerul este egală cu 3,17. Stabiliți formula hidrocarburii
aromatice supuse arderii. Ce volum de aer se va consuma?

6 Încercuiește afirmațiile corespunzătoare(A-adevărat, F-fals): 5p


A F Benzenul decolorează apa de brom.
A F Vazelina se folosește la confecționarea lumânărilor.
A F Benzenul este denumirea chimică a benzinei.
A F Prima fracție de distilare la 120◦C se numeste păcură.
A F Partea de masă a carbonului în toluen este egală cu partea lui de masă în
benzen
Total
Elevul(a)_____________________________- cl XI „B” Data__________________
EVALUARE SUMATIVĂ
HIDROCARBURILE AROMATICE (ARENE)

Varianta II

Nr Conținut Punctaj
1 Selectează formulele moleculare ale hidrocarburilor aromatice 6p

a)C5H8 b) C6H6 c) C7H8 d) C2H2 e) C8H10 f) C10H14


2 Scrie formulele de structură și numește izomerii cu formula moleculară C6H4Cl2 6p

3 Termină ecuațiile reacțiilor chimice și numește produșii obținuți: 12p


H2SO4
a)Benzen+acid azotic →

H2SO4
b)Toluen + acid azotic→
Ni
c)Benzen +H2 →

hn
c)Benzen + Cl2 →

4 Scrie ecuațiile reacțiilor pentru următoarele transformări chimice:


CaC2→ CH≡CH→C6H6→CO2

5 Problemă:Un amestec de benzen și ciclohexenă cu masa de 5g a decolorat soluția de


apă de brom cu masa 128g în care partea de masă a bromului constituie 3,3%. Care
este partea de masă a componenților în amestecul inițial? Ce volum de oxigen se va
consuma(c.n.) la arderea aceleiași masă de amestec inițial?

6 Încercuiește afirmațiile corespunzătoare(A-adevărat, F-fals): 5p


A F Toluenul și metilbenzenul sunt denumiri ale aceiași substanță.
A F Parafina se folosește la confecționarea lumânărilor.
A F Benzenul reprezintă un gaz cu miros pătrunzător.
A F Benzina se distilează la temperatura de 120◦C .
A F Partea de masă a carbonului în benzen este mai mare decât în hexan.
Total