Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

3-2152/2020 /2-20111616-12-3-08092020/
HOTĂRÎRE
În numele Legii
(Dispozitiv)
20 aprilie 2021 mun. Chișinău
Judecătoria Chişinău (sediul Râșcani)
În componența:
Președintele ședinței, judecător Gandrabur Marcel
Grefieri Roșca Andrian, Repeșco Veronica
examinând în ședință de judecată publică, cauza de contencios administrativ
intentată de Vrînceanu Ion împotriva Direcției Generale Educație, Tineret și Sport
a mun. Chișinău, persoană terță Solomițchi Veronica cu privire la contestarea
actului administrativ individual defavorabil, obligarea emiterii actului
administrativ individual favorabil ce vizează încasarea salariului pentru absență
forțată de la muncă, restabilirea în funcția anterior deținută și compensarea
cheltuielilor de judecată.
În conformitate cu prevederile art. 219, 224-225, 229 din Codul Administrativ
al Republicii Moldova, instanţa de judecată,

hotărăște:

Se admite parțial acțiunea.


Se anulează ordinul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a mun.
Chișinău nr. 1651-p din 17 august 2020 ”Cu privire la destituire”.
Se obligă Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a mun. Chișinău să
achite în beneficiul lui Vrînceanu Ion, salariul pentru absenţa forţată de la muncă
pentru perioada 17 august 2020 – 20 aprilie 2021, cu reținerea sumelor obligatorii
ce urmează a fi vărsate în bugetul public național și bugetul asigurărilor sociale.
Se obligă Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a mun. Chișinău să
achite în beneficiul lui Vrînceanu Ion, suma de 5 000 lei (cinci mii lei) cu titlu de
cheltuieli de asistență juridică, excedentul sumei neîncasate cu acest titlu se
respinge ca neîntemeiat.
Se respinge pretenţia de restabilire a lui Vrînceanu Ion în funcţia de șef al
Direcției Educație, Tineret și Sport sec. Buiucani, mun. Chișinău.
Hotărârea în partea încasării unui salariu mediu se execută imediat.
Hotărârea susceptibilă de atac cu apel la Curtea de Apel Chișinău, în termen
de 30 zile de la pronunțarea dispozitivului hotărârii judecătorești, prin intermediul
Judecătoriei Chişinău (sediul Râșcani).
Președintele ședinței,
Judecător Gandrabur
Marcel