Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS ” DIN GALAŢI

FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE


Galaţi, Al. I. Cuza, 35, 800010
Tel./Fax 0236 412100
www.med.ugal.ro

COMPONENȚA COMISIILOR CONSILIULUI


FACULTĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

Comisia didactică
Preşedinte Conf. dr. Ciprian Adrian Dinu
Membri Prof. dr. Matei Mădălina
Prof. dr. Alexandru Chiriac
Prof. dr. Doina Carina Voinescu
Conf. dr. Gabriela Gurău
Şef lucrări dr. Voicu Dragoș

Comisia pentru cercetare științifică


Preşedinte Prof. dr. Dana Tutunaru
Membri Prof. Michaela Dobre
Prof. dr. Manuela Arbune
Prof. dr. Kamel Earar

Comisia pentru activitate studențească și probleme sociale


Preşedinte Prof. dr. Michaela Dobre
Membri Prof. dr. Costinela Valerica Georgescu
Şef lucrări dr. Dragoș Voicu
Şef lucrări dr. Gabriela Bălan
Iorgu Gabriel (student Medicină, anul IV)
Mihalcea Valentina (student Farmacie, anul IV)

Comisia de etică
Preşedinte Prof. dr. Aurel Nechita
Membri Prof. dr. Matei Mădălina
Prof. dr. Dorel Firescu
Conf. dr. Iuliu Fulga

Comisia pentru baza materială și management al resurselor financiare


Preşedinte Prof. dr. Costinela Valerica Georgescu
Membri Conf. dr. Mihaela Debita
Conf. dr. Ciprian Adrian Dinu
Conf. dr. Simona Claudia Ștefan

Comisia de strategie instituțională și de imagine a facultății


Preşedinte Prof. dr. Aurel Nechita
Membri Prof. dr. Matei Mădălina
Prof. dr. Dana Tutunaru
Prof. dr. Costinela Valerica Georgescu
Comisia cu managementul calității, relații instituționale și internaționale la nivelul
Facultăţii de Medicină şi Farmacie
Preşedinte Prof. dr. Michaela Dobre
Membri Prof. dr. Costinela Georgescu (Reprezentant SCIM)
Conf. dr. Dinu Ciprian
Prof. dr. Kamel Earar
Prof. dr. Doina Carina Voinescu
Conf.dr. Gabriela Gurău
Reprezentanţi Palade Jan (student Medicină, anul III)
ai studenţilor Iorgu Gabriel (student Medicină, anul IV)
Aron Cristina (student Medicină dentară, anul II)
Lungu Mădălina (student Farmacie, anul IV)
Panait Viviana Mariana (student Asistență Medicală Generală, anul III)

Aprobat în Consiliul Facultății din data de 25.03.2015.

DECAN,
Prof. dr. Mădălina Nicoleta MATEI

S-ar putea să vă placă și