Sunteți pe pagina 1din 2

Apa și schimbările climatice

În ultimii ani am asistat la o creștere a temperaturilor medii globale ale aerului, precum
și a temperaturilor oceanice, așa cum este documentat de Grupul Inter-Guvernamental privind
schimbările climatice (IPCC).

Creșterea temperaturii este considerată dovadă clară a schimbărilor climatice, iar acest
lucru a început deja să aibă consecințe grave asupra resurselor de apă și ne face să credem va
avea consecințe și mai grave în viitor. Aceste consecințe vor consta în creșterea populației,
schimbările de utilizare a mijloacelor de transport și urbanizarea, creșterea cererii de apă și
energie, creșterea nivelului de trai, schimbarea obiceiurilor alimentare, schimbarea practicilor
agricole, creșterea activităților industriale, creșterea poluării și schimbarea activităților
economice. Toate acestea vor avea efecte adverse asupra resurselor de apă.

Apa este vitală pentru toate formele de viață, pentru a supraviețui. Resursele de apă
dulce sunt limitate și, prin urmare, protecția și gestionarea acestora sunt de maximă
importanță. Gestionarea durabilă a acestor resurse depinde de o înțelegere a modului în care
sunt interconectate sistemele climatice și cele de apă dulce la diferite scale spațiale: la scală de
bazin, la scală regionale și la scală globală.

Cauzele schimbărilor climatice pot fi privite ca o interacțiune complexă între Pământ,


atmosferă, ocean și sistemele terestre; deci modificările în oricare dintre aceste sisteme pot fi
atât naturale cât și antropice, bazate pe modificări ale concentrațiilor atmosferice ale gazelor
cu efect de seră, nivelurilor de aerosoli, utilizarea terenului și acoperirea pământului și radiații
solare care afectează absorbția, împrăștierea și emisia de radiații în atmosferă și la suprafața
Pământului. Impactul uman asupra climei în această perioadă îl depășește cu mult pe cel
datorat schimbărilor cunoscute în procesele naturale.

S-a înregistrat o creștere a temperaturii, așa cum s-a observat în secolul trecut, iar
modelele privind schimbările climatice prezic și ele creșterea temperaturilor. Temperaturile
mai calde pot afecta calitatea apei în mai multe moduri, inclusiv scăderea nivelului de oxigen,
creșterea încărcăturii contaminante, fluxurile reduse ale râurilor, creșterea înfloririi algelor și
o probabilitate crescută de intruziune a apei sărate în apropierea regiunilor de coastă.

Schimbările climatice reprezintă o problemă cu care umanitatea se confruntă și va


trebui să se confrunte sub toate aspectele sale, aceste schimbări fiind cauzate de acțiunea
omului. Fiecare din noi avem un rol de jucat, fie că suntem activiști sau simpli cetățeni, pentru
că acest subiect ne privește și ne afectează într-o anumita măsură pe toți.

Atunci când apa se încălzește, își mărește volumul. Încălzirea globală se află, de
asemenea, la originea topirii calotelor glaciare și a ghețarilor. Luate împreună, aceste
schimbări duc la creșterea nivelului mărilor și oceanelor și, astfel, la inundarea și erodarea
zonelor de coastă și a celor joase.

Ploile torențiale și alte fenomene meteorologice extreme devin din ce în ce mai


frecvente. Ca urmare a acestei situații, se produc, de asemenea inundații și scade calitatea
apei, iar resursele de apă devin tot mai precare în unele regiuni.

Bibliografie

Singh, Vijay & Mishra, Ashok & Chowdhary, Hemant & Khedun, C Prakash. (2014).
Climate Change and Its Impact on Water Resources.

The Economist, https://www.economist.com/graphic-detail/2019/11/20/the-worlds-climate-


goals-are-not-sufficient-they-are-also-unlikely-to-be-met.