Sunteți pe pagina 1din 1

Prof.

Magdalena Platis
Mod de lucru – 2020/2021 – MSMV an II
1. Semestrul are 10 săptămâni
2. Evaluare finală: I. A/F; II. 1 eseu + 1 oficiu = 4 (I) + 1 (II) + 1 of = 6 (plus descriere
activitate semestru)
3. Evaluare continuă: 4 puncte – activitate de seminar:

3.1. Participare activă la curs și seminarii – 1 p


3.2. Participare la curs și seminarii sub formă de Știați că…… - 1 p
Se vor identifica minimum 3 practici/descoperiri științifice și practice – articole
științifice/asociații de marketing
3.3. Analiză critică privind …… - 1 p (se alege o temă conceptuală) – activitate indviduală
1. document word - 1-2 pagini; abordare critică
2. Structura pentru temă conceptuală: Tema aleasă (ideea de bază); Argumente PRO
(minim 2); Argumente CONTRA (minim 2); Părerea personală (de ce așa și nu
altfel). Bibliografie.
3. Se vor prezenta în zilele din luna martie (maximum 10/zi)

3.4. Prezentare ppt – activitate de echipă: Strategia de preț la …. (se alege o companie dar nu
Coca Cola/Mc Donalds) – 1 p
1. Temă de echipă: 2- 3 persoane
2. PPT – 15-20 slide-uri
3. Atractivitate, originalitate, creativitate, diviziunea muncii, prezența autorilor la
susținere
4. Structură: Titlu; Date de identificare companiei (când a apărut, obiect de activitate,
scurt istoric, avantaj competitiv, indicatori relevanți); Organigramă (prezența
activității de marketing în organizare); Mixul de marketing extins (tabel cu toți
concurenții – minimum 2 concurenți); Brand positioning (schema); Descrierea
politicii de preț (se va urmări o perioadă mai mare de timp pentru aprecierea
dinamicii prețului; se va analiza prețul unui produs în raport cu concurența; se va
crea/propune o structură de preț); Cercetare privind …..(cercetare proprie maximum
10 întrebări, minimum 25 respondenți sau alte metode de cercetare în afara
chestionarului - la alegere: percepția prețului, comportamentul consumatorului,
campania de marketing etc); Propuneri de îmbunătățire a politicii de preț; Rolurile în
echipă; Bibliografie
5. Se vor prezenta în zilele din luna aprilie (maximum 6 /zi)

Examen: 26 aprilie ora 18 (Google forms)

Întrebări?