Sunteți pe pagina 1din 3

Școala Gimnazială ”Dimitrie Anghel”, Cornesti

Structura Școala Primară Vorovești

Nr......./.................
Director,
Prof. ………………………………………..

,,Bunele maniere pentru copii"


DATA: 28Ianuarie 2020
UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Primară Vorovești, Școala Gimnazială „Dimitrie Anghel”,
Cornești;
GRUPUL ŢINTǍ: elevii clasei pregătitoare, I, a II-a, a III-a, a IV-a
TIPUL ACTIVITAŢII: teoretic și practic-educativă
DENUMIREA ACTIVITĂŢII: “Bunele maniere pentru copii”
LOC DESFĂŞURARE: sala de clasă
ORGANIZATORI:
- profesorul de Educație Fizică și Sport (Frai Mihaela) și învățătorii claselor:pregătitoare
(Guraliuc Alina), clasa I (Buleu Loredana), clasa a II-a ( Barbacaru Doina), clasa a III-a
(Nechifor Ionela), clasa a IV-a (Boca Elena).
SCOP: Formarea unui comportament adecvat situațiilor în care pot fi puși elevii, la

un moment dat
OBIECTIVE URMĂRITE:
- Însușirea unor reguli ce țin de comportarea civilizată;
TIMP: 45 minute pentru fiecare clasă;
FORMA DE ORGANIZARE:
- Activitate teoretică și practică
DETALIEREA ACTIVITĂȚII

 În intervalul orar de 45 minute vor fi prezentate imagini și informații privind


bunele maniere.Se va organiza, în această direcție, o scurtă dezbatere.

Oriunde ne aflăm în societate, suntem conduși de o serie de reguli și coduri de bune maniere.
Orice copil trebuie să cunoască încă din primii ani de viaţă câteva lucruri despre bunele
maniere.
Chiar dacă mai greşesc la capitolul bune maniere, ei nu-şi dau seama când fac ceva
neadecvat. De aceea, este foarte important să li se explice, din când în când, despre
comportamentul pe care trebuie să îl aibă în mediile sociale, dar și în familie.
Iată câteva lucruri pe care orice copil ar trebui să le cunoască despre bunele maniere:
 
 Când cere ceva, să spună întotdeauna “TE ROG”. Şi când primeşte ceva să spună
întotdeauna “MULŢUMESC”.
 Să nu întrerupă conversaţia unor adulţi decât dacă este o urgenţă. Altfel trebuie să aştepte
până când adulţii termină de vorbit. Iar dacă este o urgenţă, să întrerupă întotdeauna
discuţia cu “VĂ ROG SĂ MĂ IERTAŢI CĂ VĂ ÎNTRERUP…”.
 Să ceară voie înainte de a face ceva. În acest fel, nu va fi nevoit să suporte consecinţele
unor fapte greşite.
 Să nu comenteze aspectul fizic al cuiva decât dacă este vorba de un compliment.
 Când cineva îl întreabă ce mai face să răspundă şi apoi, la rândul lui, să întrebe persoana
respectivă ce mai face.
 Să ciocăne la orice uşă închisă şi să aştepte răspunsul înainte de a intra.
 Când sunt în vizită la prieteni să le mulțumească părinților acestora la plecare, pentru
buna primire și pentru timpul petrecut acolo.
 Când vorbește la telefon, să se prezinte mai întâi, abia apoi să spună motivul pentru care
sună.

Studiile de până acum au arătat că un copil învață și practică bunele maniere la masă dacă le
vede la părinții săi, prin puterea exemplului. Iată ce ar trebui să știe copilul:
 Înainte de masă este obligatoriu să ne spălăm pe mâini.
 La masă ne așezăm la locul nostru și nu începem să mâncăm decât după ce s-au așezat și
ceilalți și au fost serviți. Nu ne ridicăm până când nu au terminat toți de mâncat.
 Masa începe cu “POFTĂ BUNĂ!”
 Pe durata mesei trebuie să stăm așezați, nu ne băgăm sub masă, nu dăm din picioare, nu
balansăm scaunul.
 Folosim corect tacâmurile, nu le ținem îndreptate în sus, nu lovim cu ele în masă sau
farfurie.
 Mâncăm cu gura închisă, nu plescăim. Nu vorbim cu gura plină. Nu fredonăm, nu
eructăm, nu scoatem sunete de niciun fel.
 Dacă copiii vor un platou din celălalt capăt al mesei, învățați-i să ceară de la ceilalți,
spunând “TE ROG!” și “MULȚUMESC!” atunci când primește. Nu ne întindem peste
masă.
 Copiii pot participa la discuții în timpul cinei, dar trebuie să nu îi întrerupă pe ceilalți.
 Nu este manierat să criticăm felurile de mâncare servite.
 Dacă trebuie să se ridice de la masă, cei mici trebuie să ceară permisiunea.
 Dacă mâncăm acasă, implicați-i în strângerea mesei.
 Încheiem masa mulțumind bucătarului pentru efortul depus.
 Modul de bază de așezare a mesei se aplică și în cazul copiilor. Până la vârsta de 6 ani cei
mici ar trebui să deprindă mânuirea tacâmurilor de bază.

UN COPIL POLITICOS

Un copil politicos
E cu lumea cuviincios
El salută pe oricine
C-aşa e frumos și bine.

După ce m-am deşteptat


Şi am coborât din pat,
Merg la mama şi la tata
Şi spun “Bună dimineaţa!”

Când mă duc eu la plimbare


Şi-ntâlnesc un om în cale
Mă gândesc ce-am de făcut:
“Bună ziua” îl salut.

Cu copiii când vorbesc


Şi de ei mă despărţesc
Le dau mâna cu plăcere
Şi le spun “La revedere!”
Când e patul aşezat
Şi sunt gata de culcat
Spun atunci părinţilor
“Noapte bună, somn uşor!”