Sunteți pe pagina 1din 3

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

ESALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţământ: ŞCOALA


Anul Şcolar: 2013-2014
Cadrul didactic:
CLASA a VIII-a
Februarie
luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea de
învăţare săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
lecţia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Determinarea
frecvenţei
cardiace și
respiratorii, x x x x
înainte și după
desfășurarea
Relatia dintre efortului

VACANTĂ VACANTĂ SCOALA ALTFEL "SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN"
parametrii Timpul de

VACANTĂ VACANTĂ DE IARNA 21 DECEMBRIE 2013 - 5 IANUARIE 2014


morfologici revenire după ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

VACANTA INTERSEMESTRIALA 1 FEBRUARIE 2014 - 9 FEBRUARIE 2014


si functonali efort
Perimetrele
toracelui şi
elasticitatea
x x
acestuia
Cunoştințe
teoretice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Structuri
motrice

VACANTĂ 12-22 APRILIE 2014


adaptate, din
diferite ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
discipline
sportive
Caracteristicile
corecte ale x x
jogging-ului
Caracteristicile
activităţii într-
Compensarea
o sală de
x x
fizică şi
fitness
psihică
Caracteristicile
activității într-
o sală de x x
gimnastică
aerobică
Caracteristicile
desfăşurării
activității
x x
turistice
Cunoştințe
teoretice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Caracteristicile
echipamentu- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
lui
Securitate şi Modalităţi de
igienă verificare a
individuală funcționalității
aparaturii și ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
materialelor
didactice

1
luna Sept. Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea de săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
învăţare
lecţia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Procedee de
asigurare a
Securitate şi
igienă
condițiilor
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
igienice
individuală
specifice
activităţilor
Cunoştințe
teoretice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Criterii
echitabile de
constituire a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
grupelor/
echipelor
Rolurile de
conducere
îndeplinite de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

VACANTA INTERSEMESTRIALA 1 FEBRUARIE 2014 - 9 FEBRUARIE 2014


elevi

VACANTĂ DE IARNA 21 DECEMBRIE 2013 - 5 IANUARIE 2014


Autoorganizar
e şi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

SCOALA ALTFEL "SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN"


autoconducere
Dezvoltarea Soluții de
trăsăturilor prevenire/
de aplanare/
personalitate rezolvare a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

VACANTĂ 12-22 APRILIE 2014


situaţiilor
conflictuale
Criterii de
evaluare a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
rezultatelor
Întreceri și
concursuri cu
adversari ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
stabiliţi între
elevi
Cunoştințe
teoretice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Viteza x x x x x
Îndemânarea x x x
Calităţi Forța x x x x x x x x x
motrice Rezistența x x x x x
Calităţi
motrice x x
combinate
Deprinderi
Acţiuni
motrice de
combinate ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
bază
Deprinderi
motrice Acţiuni
utilitar- combinate
x x x
aplicative
Alergări x x x x x x x
Sărituri x x x x x x x
Atletism Aruncări
x x x x x x x
Cunoştințe
x x x x x
teoretice
Gimnastică
acrobatică
x x x x x x
Gimnastică Sărituri la
aparate
x x x
Cunoştințe x
2
teoretice

luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea de săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
învăţare
lecţia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
Baschet 3

SCOALA ALTFEL
VACANTĂ
Fotbal 3

VACANTĂ

VACANTĂ
Jocuri x
sportive Handbal 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Oină 3

Volei 3

EVALUARE ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Legenda:
X: temă principală
~ : temă cu caracter permanent
▲ : evaluare sumativă