Sunteți pe pagina 1din 1

Test la limba și literatura română – clasa a V-a

Citește cu atenție textul și răspunde la cerințe:

În ținutul lui Hades. Răpirea câinelui Cerber


Se spune că, de ciudă, regele Euristeu s-a dus pe urmă-n templul zeiței Hera și, plângând, îi
glăsuia astfel:
−Nu e niciun mijloc să-l răpun pe Heracle? Nu este niciun monstru să-l facă bucățele? (...)
−Trimite-l dar la Hades, să-ți aducă pe Cerber, câinele lui de pază, cel cu trei capete. (...)
Și-ndată a dat poruncă regele din Micena sclavului său, Heracle, să plece în ținutul cel negru
al lui Hades. Să-i aducă pe Cerber, teribilul dulău, cu capete de-aramă, cu inimă de piatră și șerpi
încolăciți, în gheme, pe grumaz. (...)
Și eroul Heracle a pornit iar pe cale. Și-a mers, a căutat locul, o peșteră adâncă, prin care se
putea pătrunde în Infern. Înfruntând genii, monștri, care-i stăteau în cale, ajunge până la Hades.
Umbrele din Infern, cum îl zăresc, aleargă și s-ascund prin cotloane. Pentru că și Heracle era
înfiorător, mai ales la mânie. Și ghioaga lui uriașă, și chiar pielea de leu purtată pe spinare îl făceau
mai cumplit.
Pe-o stâncă stă în lanțuri, greu osândit, Tezeu, acel care-l urmase la Pontul Euxin, în țara
amazoană, pe viteazul Heracle. Era înlănțuit pentru că încercase s-o fure pe soția regelui din Infern,
pe Cora-Persefona, pentru prietenul său, regele Piritou. Heracle-i rupe lanțul doar cu o smucitură, îl
trage de pe stâncă și îi arată calea de întoarcere acasă prietenului Tezeu.
Pe urmă se-ndreaptă către tronul lui Hades și-i glăsuiește tare:
−Venit-am pân-aici ca să ți-l iau pe Cerber, paznicul tău și-al morții. Și nu te-mpotrivi. Căci îl voi
lua oricum...
Hades a înțeles că lupta cu Heracle nu ar fi fost ușoară. N-a îndrăznit să-i stea prea tare
împotrivă, dar i-a răspuns viclean:
−Poți să mi-l iei, Heracle, dacă te simți în stare să mi-l dobori pe Cerber, fără să lupți cu arme.
−Las ghioaga la o parte, nu folosesc nici arc, nici paloș și nici lance. Cu mâna ți-l dobor! a mai
rostit Heracle.
Și s-a și repezit. L-a înșfăcat pe Cerber, temeinic, de grumazuri, și l-a strâns ca-ntr-un clește.
Șerpii șui șuierau și încercau să-l muște. Coada i se zbătea. Însă era-n zadar. L-a strâns atât pe
Cerber, atât l-a gâtuit, până ce și acest monstru s-a prăvălit ca mort.
−Lasă-l! a strigat Hades. L-ai biruit. Poți să mi-l iei, Heracle, numai nu-mi omorî pe bietu-mi câine,
Cerber.
Și-atunci eroul nostru l-a aruncat pe-un umăr pe câinele lui Hades și s-a pornit spre Micena,
spunându-i la plecare zeului din Infern:
−Nu fi mâniat, Hades, că ți-am înfrânt pe Cerber. Și moartea uneori o putem birui, dacă o înfruntăm,
dar pe un biet cățel, care-i paznicul ei!...
(Alexandru Mitru, Legendele Olimpului. Eroii. Heracle)

1. Analizează morfologic și sintactic cuvintele subliniate în fragmentul următor: Și ghioaga lui


uriașă, și chiar pielea de leu purtată pe spinare îl făceau mai cumplit. 9 p
2. Transcrie din ultima replică trei pronume personale, precizând persoana, numărul, forma și,
dacă este cazul, genul. 9 p
3. Precizează gradul de comparație al adjectivului subliniat și alcătuiește două enunțuri folosind
același adjectiv la comparativ de superioritate și, respectiv, la superlativ relativ de
inferioritate: lupta cu Heracle nu ar fi fost ușoară. 9 p
4. Ilustrează în enunțuri proprii celelalte trei forme (după gen și număr) ale articolului
demonstrativ din fragmentul: ținutul cel negru. 9 p
5. Extrage o comparație din secvența luptei lui Heracle cu Cerber și construiește alte două
comparații, una referitoare la erou și una despre monstru. 9 p
6. Realizează portretul moral al lui Heracle, într-un text de 100-150 de cuvinte. Vei avea în
vedere prezentarea trăsăturilor cu exemple / situații explicate din text, precum și opinia
personală despre erou (calități, valori, atitudini pe care le apreciezi, un mesaj desprins din
povestea lui). 45 p Din oficiu 10 p