Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULAR ACORD PRELUCRARE DATE SALARIAT

S.C. ___________________________ SRL

Protectia datelor cu caracter personal conform prevederilor din Legea 677/2001

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. _______________________________ S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in localitatea


______________, Str. __________ nr.__, Sector/Judet ____________, inregistrata la Registrul
Comertului din ________________ cu nr. J___/_____/______, cod fiscal __________, in calitatea de
angajator, avand in vedere prevederile din Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal aduce la cunostinta salariatului Dl/D-na.
__________________________ urmatoarele:

Informatiile oferite de dumneavoastra ce contin date de identificare vor fi folosite in scopul intocmirii
documentelor de angajare si anumitor documente ce vizeaza relatiile de munca.

Stocarea datelor se va face numai pe durata desfasurarii activitatii in baza contractului individual de
munca incheiat.

Administrator,

______________________________

Imi exprim in mod expres consimtamantul ca SC __________________________ S.R.L. sa foloseasca


datele de identificare cu caracter personal, puse la dispozitie, numai pentru intocmirea documentelor de
angajare si anumitor documente ce vizeaza relatiile de munca.