Sunteți pe pagina 1din 5

Comert international si politici com

Curs 1 -03/03/2021

Comertul international – notiuni generale


Definitie a comertului – reprezinta totatlitatea schimburilor de marfuri si servicii ce au loc intre statele
lumii .Prin acesta se realizeaza o conexiune intre pietele nationale , intre producatorii de marfuri si
servicii din diferite tari , relatii ce au aparut in contaxtul aparitiei diviziunii mondiale a muncii .
Componentele comertului international :
• Cele mai vechi fluxuri sunt cele cu marfuri , prima componenta se refera la schimburi de marfuri
sau produse
• Schimbul de servicii cu sau fara legatura cu schimbul de marfuri
• Schimbul de licente , brevete , marci , tehnologii de fabricatie , programe de calculator, aplicatii .
• Schimburile care au loc in cadrul actiunilor de cooperare intre state in domenii precum
construirea unor obiectiva agricole , social culturale ...
• Schimburile care au loc in sistemul STD
Factorii care au influientat cresterea si diversificarea comertului international :
-repartitia inegala a factorilor de productie pe tari si regiuni (materie prima , forta de munca , tehnologii ,
capital .
-Un alt factor conditiile pedoclimatice diferite ce au permis doar anumite productii si au impus nevoi de
consum diverse impunandu`se astfel schimbul intre tari si regiuni .
-Un alt factor – rolul jucat de aparitia internetului si a celorlalte decoperiri tehnico-stiintifice (in sensul
cresterii )
Alt factor- diversificarea formelor si mecanismelor operatiunilor de comert exterior
• Castigurile insemnate ce pot fi obtinute din activitatea comerciala in comparatie cu activitatea
productiilor
• Expansiunea comertului cu servicii in special in ultimele 2 /3 decenii
• Alt factor – cresterea investitiilor straine directe
• Ultimult factor se refera la implicarea statului in sprijinirea exporturilor si ocstructionarea
importurilor
Pincipalele avantaje si dezavantaje
Avantaje – cresterea numarului de locuri de munca , deoarece piata creste si atrage o nevoie de forta de
munca mai mare
-poate aduce o crestere a veniturilor nationale ca urmare a incasarilor in valuta
-reducerea sau atenuarea subdezvoltarii si saraciei in anumite zone ale lumii
• Accentuarea concurentei interne ca urmare a patrunderii pe piata a firmelor concurente straine
rezultand beneficii pentru consumator atat ca pret cat si din punt de vedere al calitatii .
• Cresterea interesului pentru dezvoltarea relatiilor de cooperare intre regiuni si state si chiar de
utilizare a unor tehnici noi pentru derularea acestor relatii

Dezavantaje- schimburile nu sunt reciproc avantajoase deoarece apar decalaje intre tarile dezvoltate ce
exporta marfuri si servicii cu valoare adaugata ridicata si tarile in dezvoltare exportatoare de materii
prime si chiar de produse slab prelucrate .
• Exploatarea irationala a unor resurse naturale uneori cu efecte nedorite asupra mediului .
• Concurenta acerba genereaza o lupta pentru piete ce ajunge sa imbrace uneori forma unor
adevarate razboaie comerciale .

Curs 2 .
-De facut rost !

Curs 3- 17/03/2021
Principiile de baza ale functionarii OMC (organizatia mondiala a comertului)
1. Nediscriminearea -se refera la aplicarea in relatiile comerciale dintre statele membre a clauzei natiunii
celei mai favorizate (articolul 1 al GAT ) si clauza tratamentului national ( art 3 al gat ),clauza natiunii celei
mai favorizate presupune ca in relatiile comerciale bilaterale tarile sa isi acorde reciproc toate avantajele
facilitatile si privilegiile pe care le acorda sau le vor acorda tertilor , a2a clauza clauza regimului national
impune si acordarea unu comercial fiscal juridic si institutional persoanelor fizice si juridice ce provin din
tarile partenere si desfasoara acte si fapte de comert pe teritoriul national , identic cu cel acordat
autohtonilor .
2. Reciprocitatea ce se manifesta in asumarea angajamentelor dar si in acordarea de concesii tarifare si
sau netarifare ,reciprocitatea perfecta nu exista deorece sunt greu de quantificat avantajele partilor
dintr-un contract de comert exterior si cu atat mai mult dintr-o negociere sau un acord multilateral de
genul celor incheiate in cadrul GAT OMC .
3. Aplicarea unui tratament mai favorabil tarilor in curs de dezvoltare .Initial prevederile GAT nu faceau
distinctie intre tarile dezvoltate si in dezvoltare , dar pe masura ce au aderat la acord tot mai multe tari in
dezvoltare sa impus aparitia unei sectiuni numita comert si dezvoltare sectiune ce promova principiul
tratamentului diferentiat , in favoarea tarilor in dezvoltare .
4.Aplicarea angajamentelor asumate este un principiu ce se impune deoarece fara respectarea sa
nediscriminarea sau reciprocitatea nu ar avea nici o valoare . Aceasta deoarece ar interveni
nerespectarea termenelor din acord a regulilor si codurilor convenite .
5. Folosirea taxelor vamale ca principal instrument de politica comerciala si interzicerea in principiu a
limitarilor si restrictiilor cantitative :
-statele membre trebuie ca prin respectarea acestui principiu sa nu mentina sau sa introduca restrictii la
import sub forma contingentelor sau licentelor de import . Au fost insa permise exceptii cand statele
demonstrau ca se confrunta cu un dezechilibru mare al balantei de plati cu conditia ca acest dezechilibru
sa fie validat de catre FMI .
6. Eliminarea progresiva a obstacolelor din calea comertului prin negocieri comerciale multilaterale ,
acesta este practic motivul infiintarii GAT si aplicarea sa este demonstrata de rezultatele obtinute in cele
8 runde de negocieri GAT derulate pe parcursul celor peste 50 de ani .
7. Valoarea la care se aplica taxele vamale sa fie o valoare reala .Acest principiu arata importanta si
necesitatea ca pretul din factura de import sa fie cel real iar transformarea sa la cursul de trecere la
moneda nationala sa se faca la un curs recunoscut de FMI . Din practica sa observat ca nu cursul de
schimb este problema ci valoarea la care se aplica taxele vamale .Pentru contracararea unor astfel de
practici se pot stabili valori minime la care sa fie aplicate taxele vamale (rezultate din pretul mediu de pe
piata internationala) .
8. Flosirea de catre tarile membre a consultarilor ca metoda fundamentala de rezolvare a diferendelor
comerciale .Pentru aceasta a fost constituit un grup de experti in cadrul OMC ce analizeaza dintr-o
pozitie neutra impreuna cu partile aflate in conflict situatia reclamata si daca se considera cererea
intemeiata recomanda masuri adegvate pentru remedierea situatiei .
9. Adoptarea deciziilor de catre tarile membre se face prin consesns adica acordul tuturor partilor si
apare votul la cererea unuia dintre membrii sau in situatia in care nu exista consesns si fiecare tara
dispune de un singur vot .Unanimitatea sa pastrat pentru problemele fundamentale dar au existat si
situatii in care doar statele interesate au semnat si ratificat un acord (de exemplu in domeniul serviciilor ,
investitiilor sau drepturilor de proprietate intelectuala ).
10. Salvgardarea insemna contracararea concurentei neloiale prin masuri antidamping ,taxe
compensatorii ,limitarea si eliminarea subventiilor la export .
11. Transparenta masurilor de politica comerciala ,reprezinta un principiu respectat prin plubicarea si
notificarea acestor masuri la GAT si ulterior la OMC .Importanta principilului demonstreaza nevoia de
transparenta care sa existe intre toate tarile iar aceasta este completata si de anumite masuri numite
supraveghere multilaterala in urma carora sunt publicate periodic rapoarte ale secretariatului OMC .

Curs 4-24/03/2021
-a prezentat grafice
Curs 5
Curs 6
Politici comerciale internationale
Politica comerciala reprezinta toatalitatea regrementarilor adobtate de stat cu caracter
juridic,finanaciar ,bancar , valutar , in scopul promovarii sau restrangerii schimburilor comerciale externe
si al protejarii economiei nationale de concurenta straina .
Obiectivele politicii comerciale :
Acestea sunt specifice fiecarei tari fiind determinate de factori de natura interna precum nivelul de
dezvoltare economica , potentialul material si uman , suprafata tarii , disponibilitatile de capital dar si
factori externi precum evolutia economiei mondiale sau alte evenimente conjuncturale ale economiei
mondiale .
-Cresterea aportului comertului exterior la dezvoltarea economica si sociala .
-Imbunatatirea structurii exporturilor si importurilor.
-Asigurarea unui echilibru dinamic al balantei comerciale
-Modificarea orientarii geografice a schimburilor comerciale
-stimularea dezvoltarii economiei nationale la adapost de concurenta externa
-impulsionarea relatiilor economice externe
-cresterea rezervelor valutare
-protejarea producatorilor nationali de concurenta straina si implicit a locurilor de munca
-impulsionarea concurentei prin deschiderea treptata a economiei spre exterior
- promovarea prograsului tehnic si tehnologic .

Grandirea economica in comertul international


Exista 2 curente mari in privinta comertului si politicilor comerciale .
Primul este identificat cu tarile dezvoltate si interesele acestora ,potrivit acestui curent relatiile
economice internationale sunt un produs spontan al orientarilor economiilor nationale spre anumite
activitati . Fiecare economie structurandu-se in functie de costurile comparative de productie si de
avantajele relative aferente .Adeptii acestei orientari sustin si politica liberului schimb iar dintre
reprezentanti amintim pe Adam Smit ,David Ricardo ,Marchal ,Samuelson
Al-2-lea curent sa format ca o reactie impotriva doctrinei liberului schimb si se refera la o viziune asupra
relatiilor economice internationale ca rezultat al dezvoltarii complexe al fiecarei economii nationale
.Adeptii acestui curent pun pe primul plan economia nationala si interesele ei ,iar politica externa
promovata este cea protectionista reprezentanti ai curentului sunt Raul Predisch ,A Hemilton , PS
Aurelian ,Mihail Manoilescu si altii .
Adam Smit - in perioada 1723-1790
A fost un ganditor englez cu preocupari multiple si cu o cultura vasta ce a scris lucrarea -Avutia
natiunilor-.Crecetare asupra naturii si cauzelor ei ,aparuta in 1776.Lucrarea numita si Biblia
liberalismului sa dovedit a fi cea mai realista sintaza a problemelor economice ale timpului . In lucrare
Smit a aprofundat tema mecanismului de desfacurare a comertului international si a politicii comerciale
externe sustinand avantajele comertului liber prin care natiunile au posibilitatea de a`si dirija resursele
spre acele bunuri pe care le pot produce mai ieftin ,beneficiind astfel de avantajele pe care le ofera
diviziunea mondiala a muncii .Smit considera ca prin aplicarea politicii externe a liberului schimb era
posibila manifestarea nestingherita a raportului dintre cererea si oferta de marfuri .
David Ricardo 1772-1823
Isi expune opinia cu privire la macanismul de desfasurare a comertului international in lucrarea aparuta
in 1817 despre principiile economiei politice si impunerii .Continua linia de gandire a lui Adam Smit si
sustine aplicarea politicii comerciale a liberului schimb ,considerand ca aceasta genereaza avantaje
reciproce si armonie in schimburile internationale .Ricardo demonstreaza in privinta specializarii
internationale ca desi o marfa poate fi optinuta cu mai putina munca intr`o tara , aceasta din urma ar
putea sa prefere sa importe marfa respectiva deoarece aceasta s`ar specializa in priducerea altor marfuri
ce iar aduce avantaje comparative mai mari