Sunteți pe pagina 1din 1

Testul 2

Subiectul I
1. Calculaţi  (1  i)(i  1)  .
4

3 x
2. Arătaţi că funcţia f : (3,3)  , f ( x)  ln
este impară.
3 x
3. Determinaţi soluţiile întregi ale inecuaţiei x2  2 x  8  0 .
4. Câte elemente din mulţimea A  {1, 2,3,...,100} sunt divizibile cu 4 sau cu 5?
5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele M (1, 2) , N (3, 1) şi
P(1, 2) . Determinaţi coordonatele punctului Q , astfel încât MNPQ să fie
paralelogram.
6. Triunghiul ABC are AB  6 , AC  3 şi BC  5 . Calculaţi lungimea înălţimii
AD .

Subiectul al II-lea
 x  2 y  8 z  65

1. Fie sistemul  3x  y  3z  22 , x, y, z  şi matricea asociată sistemului
 x  y  z  28

 1 2 8 
 
A   3 1 3  .
1 1 1 
 
a) Arătaţi că rangul matricei A este egal cu 2.
b) Rezolvaţi sistemul în   .
c) Determinaţi numărul soluţiilor sistemului în   .

 a b  

2. Fie mulţimea de matrice A    a, b  5  .
 b a 
 

a) Determinaţi numărul elementelor mulţimii A .
 3 1 0 0
b) Arătaţi că există o matrice nenulă M  A , astfel încât  M   .
 1 3  0 0 
  
c) Rezolvaţi în mulţimea A ecuaţia X  I 2 .
2

Subiectul al III-lea
x
1. Se consideră funcţia f : \{1}  , f ( x)  arctg
.
x 1
a) Determinaţi ecuaţia asimptotei spre  la graficul funcţiei f .
b) Studiaţi monotonia funcţiei f .
c) Determinaţi punctele de inflexiune ale funcţiei f .
n 1
2x 1
2. Fie şirul ( I n )n1, I n   x
dx .
n
a) Arătaţi că şirul ( I n )n1 este strict crescător.
b) Arătaţi că şirul ( I n )n1 este mărginit.
c) Calculaţi lim n(2  I n ) .
n

S-ar putea să vă placă și