Sunteți pe pagina 1din 1

Piaţa Charles De Gaulle nr.15, et.1-2, Bucureşti, sect.

1, - Romania
Tel. : (+40) (21) 307 52 00; Fax: (+40) (21) 307 52 86
CUI: RO328750
Reg. Com.: J40/546/1991.

DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ
Nr. TR48-AAB

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: TR48-AAB – agregat grosier 4-8 mm (andezit concasat)
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): amestecuri bituminoase şi suprafeţe superficiale, utilizate la
construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi altor zone cu trafic.
3. Fabricant: CRH Ciment (Romania) S.A., Piaţa Charles De Gaulle nr.15, et.1-2, Bucureşti, sect.1.
– Punct de lucru: Cariera TAUL ROSU, - Baia Mare, jud. Maramures, tel. 0740167290, fax: 0262211046
4. Reprezentant autorizat: Nu e cazul
5. Sistemul de evaluare şi de verificare a constanţei performanţei: 2+
6a. Standard armonizat: SR EN 13043:2003; SR EN 13043:2003/AC: 2004
Organism notificat: AEROQ NB 1840
Nr. Certificat CPF emis de organismul notificat: 1840–CPR–98/598/EC/0139-07
6b. Documentul de evaluare european: NU E CAZUL
7. Performanţa (performanţe) declarată (declarate):
Lista caracteristicilor esenţiale Performanţa declarată
Clasa de granulozitate 4/8
Granulozitate Gc90/10
Forma agregatului grosier Sl25 (≤ 25%)
Densitatea aparenta (ρa) ≥ 2,600 Mg/mc
Conţinut de părţi fine (fracţia 0-0,063 mm) f 1 (≤1,0 %)
Rezistenta la fragmentare a agregatului grosier (LA) LA20 (≤ 20%)
Rezistenta la soc termic (sort 10 – 14 mm) < 0,10 %
Compozitie/continut - Cloruri % ≤ 0,0015 %
Sulfat solubil în acid < 0,2%
Sulf total ≤ 0,2 %
Coeficient de absorbţie al apei WA242 (≤ 2%)
Rezistenta la inghet-dezghet (pierdere de masa) F2 (≤ 2%)
8. Documentaţie tehnică adecvată şi/sau documentaţie tehnică specifică: NU E CAZUL

Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate.
Această declaraţie de performanţă este eliberată în conformitate cu regulamentul (UE) nr. 305 / 2011, pe
răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:

Sef sectie: Valerian MARINCAS …………………….


..................................................................

În cariera Taul Rosu, jud. Maramures, la 27.07.2017.


19.02.2020..

Cod formular DP 02/CAB