Sunteți pe pagina 1din 33

RUNNER

Manual de utilizare
Română
Versiunea 1.0
Felicitări pentru achiziţionarea nivelei automate produse de
Leica Geosystems.

Acest manual contine reguli importante de siguranţă, precum


şi instrucţiuni de instalare şi operare a instrumentului. Vă
rugăm să citiţi cu grijă Manualul de Utilizare pentru a folosi
instrumentul cu maximă eficienţă.

RUNNER 20/24- 2
Identificare produs

Tipul produsului este indicat pe eticheta din partea de jos a


aparatului. Seria se află pe partea din dreapta a aparatului.
Notează tipul şi seria aparatului în spaţiul de mai jos pentru a fi
disponibile când aveţi nevoie să contactaţi service-ul, sau
distribuitorul aparatului.

Tip: Seria:

RUNNER 20/24 3
Simboluri utilizate în acest manual
Simbolurile folosite in acest manual au urmtoarele
interpretări:

PERICOL:
Indica o situaţie periculoasă, care dacă nu este evitată, poate
cauza moartea sau răniri .

ATENŢIE:
Indica o situaţie potenţial periculoasă, sau o utilizare
nepermisă, care dacă nu este evitată, poate cauza moartea
sau răniri.

AVERTISMENT:
Indica o situaţie potenţial periculoasă, sau o utiliyare
nepermisă, care dacă nu este evitată, pot rezulta răniri
minore, pierderi materiale, sau poluare.

Paragraf important care trebuie pus în practică pentru a folosi


aparatul in mod corect şi eficient.

RUNNER 20/24-1.0.1 4
View of

Introducere .......................................................................... 7

Pregatirea ptr. masurare ................................................ 10

Masurarea ........................................................................... 14

Verificari si reglaje…… .................................................... 19

Protectia si depozitarea..................................................... 21

Reguli de siguranta............................................................. 24

Accesorii…… ........................................................................ 31

Date tehnice…… ................................................................... 32

RUNNER 20/24-1.0.1en
Introducere Caracteristici
RUNNER 20/24 este un
membru al noi generaţii de • Operare uşoară; Învăţare
nivele automate destinate uşoară !
constructorilor. Tehnologia sa
inovativă face ca măsurătorile • Design atractiv. Greutate
să fie mai uşor de realizat. mică
• Endless drive.
Instrumentul este ideal pentru
• Robustă şi fiabilă
toate aplicaţiile unei nivele • Permite măsurarea de
fiabile şi robustel. unghiuri cu cercul orizontal.
Operarea uşoară a
• Rezistentă la apă şi murdărie.
instrumentului poate fi uşor
învăţată, chiar şi de către
• Adaptabilă la toate tipurile de
ne-iniţiaţi.
trepiede cu surub de fixare
central de 5/8" .

7
RUNNER 20/24-
Părţi importante
1 Suruburi de miscare
orizontală Endless drive (both
sides)
11 10 9 8 7
2 Nivelă circulară
3 Inel zimţat pentru reglajul
cercului orizontal
4 Suruburi reglaj orizontal
5 Buton testare
compensator
6 Ambază
7 Obiectiv
8 Vizare optică cu
marcare punct
9 Buton focalizare
10 Ocular
1 2 3 4 5
6 11 Prismă nivelă

RUNNER 20/24- 8
Termeni tehnici şi abrevieri
Linia de vizaret

R V/S

Înclinare ax B
vertical A (ΔH)

Linia plumbului Linia plumbuilui

Linia plumbului Compensator Vizare înapoi/Vizare in faţă/ Vizare


intermedfiară
Prin centrarea nivelei circulare, Compensatorul din instrument Pentru determinarea diferenţei
instrumentul este aproape este responsabil pentru de înălţime(ΔH) între punctele
orizontalizat. Va rămâne doar o compensarea înclinaţiei axului A şi B, mai intâi se vizează
mică inclinaţie.( înclinarea axului vertical astfel incit vizarea să înapoi, (R), după care se
vertical.). fie perfect orizontală. vizează înainte (V). Se pot
viza puncte aditionale,
cunoscute ca vize
intermediare (S).
9
Pregatirea ptr. măsurare Despachetarea
Scoate RUNNER 20/24 din cutie, şi verifică dacă
este complet:

1 Nivelă
2 Cheie
3 Manual utilizare
1
4 Protecţie

RUNNER 20/24- 10
Instalarea trepiedului

1.
1.
1.
2. Mânuirea cu grijă a trepidului.
2. Când instalaîi trepiedul,
acordaţi atenţie poziţiei
2. • Verifică dacă toate
orizontale a plăcii trepiedului.
şuruburile şi bolţurile sunt la
locul lor.
1. Desfă şuruburile de la Înclinările mari ale trepidului, • În timpul transportului
piciorele trepiedului, scoate trebuie corectate cu ajutorul utilizaţi ambaljul care a fost
piciorele la lungimea dorită şuruburiulor de pe ambază. livrat. Zgârieturile şi alte
şi apoi strânge şuruburile. defecte pot genera erori de
măsură.
2. Pentru a fixa trepiedul, • Folositi trepiedul doar
împinge piciorele în pământ. la măsurători.
Când apăsaţi picioarele,
forţa aplicată trebuie să fie
în lungul lor.

RUNNER 20/24 11
11
Oriontalizarea

A B

1. Montaţi nivela pe trepied. Strânge- Centrarea nivelei circulare 2. Rotiţi surubul C până când bula
şi şurubul central de la trepied. este în centru.
2. Rotiţi şuruburile ambazei până 1. Rotiţi şuruburile A şi B simultan
în poziţia centrală. in direcţii opuse până când
3. Centraţi nivela circulara bula este centrată.
prin rotirea şuruburilor.

RUNNER 20/24- 12
Focalizarea telescopului Centrarea

1. Uită-te prin telecop către o 3. Orientează telescopul către Posibila centrare deasupra unui
suprafata albă.(de ex. o hârtie stadie folosind vizorul optic. punct de pe pământ:
albă). 4. Roteşte butonul de focalizare 1. Attasaţi firul cu plumb.
2. Roteşte ocularul până când firele până când vezi stadia clar. Daca 2. Slăbeşte şurubul central de
rticulare sunt viyibile clar. Acum priveşti în sus şi în jos prin ocular fixare şi mută instrumentul
ocularul este adptat ochilor tăi. imaginea stadiei şi a firelor paralel cu trepiedul până când
reticulare s-ar putea sa nnu se plumbul este deasupra
suprapună. punctului.
3. Strânge şurubul central de fixare.

RUNNER 20/24 13
13
Masurarea Citirea inalţimii
Inaintea inceperii muncii d
pe teren sau dupa lungi
perioade de depozitare
sau transport a
echipamentului, verifică
parametrii specificaţi în
manualul de utilizare. H
H

Reduceţi vibraţiile.

1. Instalează instrumentul, 5. Punctati cu acuratete pe stadie


orizontalizează-l si focalizează folosindu-vă de şuruburile de
Dacă partea optică a firele reticulare. mişcare orizontală.
apartului este murdară, 2. Instalează stadia vertical 6. Verifică dacă nivela circulara
măsurştorile pot fi 3. Vizează cu aproximaţie pe este centrată
afectate. Urmaţi stadie utilizând viyorul optic. 7. Citeşte inălţimea H in la
instrucţiunile de curăţare 4. Focalizează cu claritate intersectia dintre firele
ale instrumentului folosind butonul de reticulare.Exemplul de mai
epecificate în manualul focalizare. sus: H = 2.585 m
de utilzare.

RUNNER 20/24- 14
Masurarea distantelor Masurarea unghiurilor

A B

Urmaţi paşii de la 1 la 6 ca la Instrumentul este echipat cu Urmează paşii de la 1 la 6 ca la


citirea înălţimii. uncerc orizontal. Grasaţia este măsurarea înălţimii. Aliniază
de 1°. firul vertical pe centrul stadiei.
Citirea: 7. Roteşte cercul orizontal la "0".
Linia de sus: 2.670 m Cerinţă: 8. Aliniază instrumentu orizontal la
Unghiul dintre punctul A şi B şi vizeaza centrul stadiei .
Linia de jos: 2.502 m
punctul B. 9. Citeşte unghiul orizontal de pe
Diferenţa L: 0.168 m
cercul orizontal.Exemplul de
Distnaţa d: 16.8 m
mai sus:
Rezultat: Hz = 60°.
Distanţa d = 100 x L

RUNNER 20/24-1.0.1en
Drumuire de nivelment
6. Execută o vizare ţnainte ţn
punctul 3.
R V 7. Continuaţi în acelaşi mod
R V
d1 d2 R V Până când punctul B este
I1 I3 măsurat.
I2
2 B
3 Rezultat:
A Δ
ΔH = suma vizărilor înapoi-
suma vizărilor
Cerinţă 2. Instalaţi stadia vertical în inainte
Diferenţa de înălţime (ΔH) între punctul A.
Exemplu
punctele A şi B. 3. Vizeză pe stadie şi citeşte
valoarea (vizare înapoi R)
Alegeţi locul în care . Punct Vizare Vizare
Inălţime
montaţi instrumentul 4. Instalează nivela în punctul 2 No. R V
şi stadia astfel încât distanţa Vizează pe stadie şi citeşte A +2.502 650.100
până la ţintă să fie aproximativ valoarea înălţimii (vizare 2 +0.911 -1.803
aceeiaşi (d1 ≈ d2; approx. 40 înainte V).
3 +3.103 -1.930
până la 50m). 5. Instalează nivela în I2, vizează
pe stadie în punctul 2 şi B -0.981 651.902
Procedura: ΔH=
citeşte valoarea vizarii Sum +6.516 -4.714
1. Instalaţi instrumentul în I1. înapoi. +1.802

RUNNER 20/24- 16
Nivelment pe suprafata
Procedura:
Inaltimea =
1. Instalati instrumentul central, intre Inaltimea pct de statie
A 1 punctele care urmeaza sa fie masurate.. + viza inapoi (A)
R S1 Telescopul nu trebuie sa fie mai - viza intermediara
S2
2 jos de cit cel mai inalt punct
S4 masurat.
S3
2. Instaleaza stadia vertical in Examplu:
4 3 punctul de referinta A.
3. Vizeaza pe stadie si citeste Viza .
Pct.
Inaltimea (=viza inapoi la No. Interm. Inaltime
punctul cunoscut).
Cerinţă: A 592.00
Diferenta de înălţime între 4. Instaleaza stadia in punctul 1
câteva puncte de referinţă. 5. Vizeaza pe stadie si citeste inaltimea R1 +2.20
(=masurare punct intermediar

Precizia necesară nu
este foarte mare. Din 6. Repeta pasii de la 4 la 5 S1 -1.80 592.40
când în când citiţi stadia pe un pentru puncte intermediare. S2 -1.90 592.30
punct stabil intermediar. 7. Inaltimea punctelor este : S3 -2.50 591.70
(valoarea citita trebuie sa
ramina la fel) S4 -2.30 591.90

⊗ =orizont instrument

RUNNER 20/24-1.0.1en
R

A A
1

2
Checking and
Trepidul Nivela circulara
Δ
1 2
Δ/2
3.

1.
2

Legaturile dintre componente 1. Orizontalizeaza instrumentul. 4. Corecteaza eroare utilizind o


trebuie sa fie strinse. 2. Roteste instrumentul cu 180°. cheie Allen si repeta pasii 2 si
3. Daca bula nivelei este in afara 3 pina cind bula nivelei este in
1. Stringe suruburile (2) cercului atunci trebuie ajustata. centrul acesteia indiferent de
moderat directia acestuia.
2. Stringe suruburile de pe trepied
indeajuns sa tina piciorele
trepiedului deschise cind il
ridicati de pe sol

RUNNER 20/24-1.0.1en
Verificarea si reglajul liniei de vizare

actual=1.604
H=1.832 H=1.616
δ
δ δ
I1 nominal
I2 =1.388
B
A B
A
d d

4. Citeste inaltimile.
Cu nivela ciculara centrata si Inaltimea in A = 1.832 Cind diferenta dintre
reglata, linia de vizare rebuie sa Inaltimea in B = 1.616 m valoarea nominala si
fie orizontala. ΔH = A - B = 0.216 m cea citita este mai mare
5. Instaleaza nivela la 1m inaltime de 3mm, linia de vizare
Verificarea: trebuie reglata
fata de punctul A
1. Alege o distanta de aprox. 30m 1. Roteste surubul de reglaj pina
6. Citeste inaltimea in A(ex.: 1.604
pe un teren . m) cind citesti valoarea necesara.
2. Instaleaza stadia in punctele 7. Gaseste valoarea nominala din B; (eg. 1.388 m).
A si B. ex.: Reading A - ΔH = 2. Verifica din nou linia de vizare.
3. Instaleaza instrumentul in punctul 1.604 m - 0.216 m = 1.388 m
I1, la jumatatea distantei 8. Citeste inaltimea in B
intre A si B si compara valoarea
orizontalizeaza aparatul. nominala cu cea citita

RUNNER 20/24- 20
Protectia aparatului Transportul
Cind transportati
Pe teren
echipamentul folositi
cutia de transport.

Dupa o lunga perioada


de depozitare sau
transport, verificati
parametrii
instrumentului.

Cind transportati • este tinut in pozitie orizontala,


echipamentyul pe teren, tranportindu-l pe umar
asigurati-va ca:

• instrumentul este
tranportat in cutia de
tranport sau,

RUNNER 20/24-1.0.1en
Transportul cu vehicule Storag

°F C°

Fixati cutia instrumentului intr-o Pentru expedierea Cind depozitati


pozitie stabila in interiorul instrumentului pe calea ferata, instrumentul, mai ales
autovehiculului. Folositi cutia de avion sau naval, folositi cutia de vara sau in interiorul
transport livrata o data cu transport precum si cea de vehiculelor, fiti atenti la
aparatul. carton pentru a proteja aparatul limitele de temperatura.
de vibratii si lovituri. (-30°C la +55°C).

RUNNER 20/24- 22
Depozitarea Cleanin

Daca instrumentul Obiectivul, ocularul: Nu utilizati alte lichide, care pot


devine umed, lasati-l ataca componentele din
despachetat, • Indepartati praful de pe polimeri.
Curatati si uscati instrumentul lentile si prisma
la temperatura camerei. De • Nu atingeti niciodata
asemenea uscati accesoriile lentilele cu degetele
si cutia de transport a • Folositi o cirpa curata si moale
instrumentului. Impachetati pentru curatat. Daca este
instrumentul doar cind este necesar puteti folosi alcool.
perfect uscat.

RUNNER 20/24-1.0.1
Reguli de siguranta Folosirea instrumentului
Urmatoarele reguli trebuie
Utilizare permisa Utilizare interzisa
urmate de persoana
responsabila si de cea care Nivela automata este destinata • Utilizarea nivelei fara instruire
utilizeaza instrumentul, pentru a urmatoarelor aplicatii: • Utilizarea in afara olimitelor
preveni pericolele in utilizare. e permise
Persoana responsabila de • Masurari in constructii • Dezactivarea sistemelor de siguranta
instrument trebuie sa se • Nivelment pe linie sau sau ruperea etichetelor avertizoare
asigure ca toti utilizatorii suprafata • Deschiderea instrumentului utilizind
acestuia inteleg si respecta • Citirea inaltimii scule (surubelnita) daca nu este
regulile de siguranta. • Masurarea optica a distantelor specificat pentru anumite functii.
• Masurari de unghiuri sau • Modificarea sau conversia
trasari cu cercul orizontal. instrumentului.

RUNNER 20/24- 24
Utilizarea interzisa Limitari in utilizare
• Utilizarea accesoriilor de la Atentie: Limitari de mediu:
alti furnizori, in afara celor Utilizarea interzisa Aparatul va fi folosit in mediul
aprobati de Leica poate genera raniri, defecte si atmosferic propice vietii umane,
Geosystems GR LLC pierderi materiale. Este sarcina nu se va utiliza in medii
• Vizarea catre soare persoanei responsabila de agresive sau explozive.
• Reguli de siguranta neadecvate la instrument sa informeze Utilizarea in ploaie este
locul efectuarii masuratorii (ex, pe utilizatorii despre pericole si permisa pe perioade scurte
drumuir, in santiere. ) cum sa le evite. Echipamentul (protectie la picaturi de apa).
va fi folosit dupa ce utilzatorii au
fost instruiti.
Citeste sectiunea “Date
tehnice”

RUNNER 20/24-1.0.
Responsibilitati
Responsabiliotatea Responsabilităţile Persoana care este responsabila de
producatorului Leica producătorilor accesorilor instrument are urmatoarele
Geosystems AG, CH-9435 non-Leica: indatoriri:
Heerbrugg
Producatorii accesoriilor
(cunoscut ca Leica
Geosystems):
non-Leica sunt responsabili • Sa inteleaga instructiunile de
Leica Geosystems este
pentru dezvoltarea,
responsabilă de livrarea siguranta al produsului si
implementarea si comunicarea
produsului, incluzând Manualul instructiunile din manualul de
regulilor de siguranta pentru
de Utilizare si accesoriile utilizare.
produsele lor.
originale, in conditii complete de • Sa fie familiarizat cu regulile locale
siguranţă
de siguranta privitoare la prevenirea
accidentelor.
• Sa informeze Leica Geosystems
imediat ce produsul devine nesigur

RUNNER 20/24- 26 Safety


Pericole in utilizare
Atentie: Avertisment: PERICOL:
Absentainstructiunilor Fiti atenti la masuratori Datorita riscului de
sau nerespectarea lor poate eronate daca instrumentul este electrocutare este periculos sa
genera utilizare incorecta sau defect sau daca a fost lovit sau utilizati aparatul in apropierea
interzisa ceea ce poate modificat. instalatiilor si cablurilor electrice.
genera accidente sau Precautii: Precautii:
pierderi materiale. Testati periodic masuratorile si Pastrati o distanta sigura de
Precautii: reglati aparatul asa cum este instalatiile electrice. Daca este
Toti utilizatorii trebuie sa urmeze descris in manualul de utilizare, necesar sa lucrati in asemenea
regulile de siguranta ale in mode special dac aparatul a locuri mai intii contactati
producatorului si regulile stabilite fost utilizat necorespunzator autoritatle responsabile si urmati
de persoana responsabila de sau inaintea si dupa instructiunile lor.
instrument. masuratorile importante.

RUNNER 20/24-1.0.
Pericole in utilizare
ATENTIE: AVERTISMENT Atentie:
Daca masurati in Fiti atenti cind vizati Securizarea
timpul furtunii, va expuneti catre soare. Radiatia solara va inadecvata a locului in care
riscului de a fi fulgerat poate cauza orbire. masurati poate genera situatii
Precautii: Precautii: periculoase, de ex. Pe sosele,
Nu masurati in timpul furtunii. Nu vizatii catre soare. in santiere, in instalatiile
industriale.
Precautii:
Asigurati-va ca locul in care
masurati este securizat.
Respectati regulile locale de
p[rotectie a muncii.

RUNNER 20/24- 28
Pericole in utilizare
Avertisment: Precautii: AVERTISMENT:
Daca accesoriile folosite Cind instalati echipamentul Cind utilizati o stadie
cu instrumentul nu sunt asigurati-va ca accesoriile sunt verticala sprijinita pe un brat
securizate, iar echipamentul corect instalate, ecurizate, si exista rscul de a cadea, ceea
este supus socurilor mecanice, blocate pe pozitie. Nu supuneti ce poate duce la defectarea
echipamentul sau componentele echipamentul la socuri echipamentului, sau la raniri.
de siguranta se pot defecta si mecanice. Nu montati nivela pe Precautions:
genera accidente. trepied fara sa stringeti surubul Nu lasati o stadie verticala
central. sprijinita pe un brat
nesupravegheata

RUNNER 20/24-1.0.1en
Pericole in utilizare
ATENTIE: Precautii:
Daca echipamentul Aruncati echipamentul
este aruncat impropriu, se respectind normele din tara dvs.
pot intimpla urmatoarele: Astfel preveniti accesul
• Daca componentele din persoanelor neautorizate la
polimer sunt arse se pot aparat.
produce gaze toxice, care pot
afecta sanatatea.
• Prin aruncarea iresponsabila a
echipamentului poti da ocazia
persoanelor neautorizate sa-l
utilzeze nerespectind
reglementrile, ceea ce poate duce
la accidente.

RUNNER 20/24- 30
Accesorii
Manual de utilizare

Husa protectie

Cheie Allen

Plumb (optional)

Baza nivela(optional)

Stadie (optional)

Trepied(optional)

RUNNER 20/24-1.0.1en
Date Tehnice
Precizie: Nivela circulara:
• Deviatia standard pe 1 km • Sensibilitate 10' / 2 mm
dublu de nivelment
RUNNER 20 2,5 mm Cercul gradat:
RUNNER 24 2,0 mm • Gradatie 360°
• Interval de gradatie 1°
Telescop:
• Imagine clara
• Marire Domeniul de temperatura:
RUNNER 20 20 x • Depozitare - 30°C la + 55°C
RUNNER 24 24 x • Lucru - 20°C la + 50°C
• Cimpul de vedere la 100 m > 2.3 m
• Cea mai mica distantaxis 0,8 m

Masuratori de distante:
• Factor de multiplicare 100
• Constanta aditiva 0

Compensator:
• Domeniul de lucru ± 15'
• Precizia
(deviatia standard ) 0,5"

RUNNER 20/24-1.0.1en
Leica Geosystems GR LLC
is an ISO 9001
Registered Company

729541-1.0.1en
Leica Geosystems GR LLC
Printed in Switzerland - 6330 28th Street SE
Copyright Leica Geosystems GR LLC, Grand Rapids, MI 49546
Grand Rapids MI 49546 USA 2003 http://construction.leica-geosystems.com
(Original text) www.leica-geosystems.com

RUNNER 20/24-1.0.1en