Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a VIII – a

ROMÂNIA SECOLELOR XX-XXI


România interbelică
- fişă de lucru -

Citeşte textul de mai jos, apoi răspunde cerinţelor.

România Mare s-a înfăptuit. Dar mai erau multe de făcut. Statul era unul cu totul nou.
Populaţia lui s-a dublat. Era nevoie de reforme grabnice în toate domeniile. Cea mai aşteptată
era cea agrară. Ţărănimea nu avea pământ suficient şi era îndreptăţită să-l primească, pentru
că cei mai mulţi ţărani luptaseră pe front şi li se promisese împroprietărirea. Visul ţăranilor s-a
îndeplinit în 1921, când mai mult de 1,4 milioane de familii ţărăneşti au fost împroprietărite. Şi
oraşele au suferit transformări importante. A crescut numărul fabricilor şi uzinelor. Mulţi
români s-au angajat ca muncitori şi au învăţat o meserie la locul de muncă. Dar era nevoie de
specialişti noi, bine pregătiţi, pentru care calificarea la locul de muncă nu mai era suficientă.
De aceea a fost nevoie de legi noi în domeniul învăţământului, pentru pregătirea muncitorilor
industriali. Alte reforme aveau menirea să întărească statul, să îl organizeze mai bine. A fost
realizată împărţirea ţării în judeţe, a fost adoptată o nouă lege electorală şi altele.

(despre România după Marea Unire)

1. Scrie într-un singur enunţ ideea principală a textului de mai sus.

............................................................................................................................................................

2. Menţionează o cauză a adoptării reformelor în diferite domenii, după 1918.

............................................................................................................................................................

3. Numeşte două clase sociale precizate în text.

............................................................................................................................................................

4. Precizează o consecinţă a reformelor adoptate după Marea Unire.

............................................................................................................................................................