Sunteți pe pagina 1din 2

Test formativ la tema pronumele, clasa a VII

I. Completează spaţiile libere, conform cerinţelor din paranteze:

a. Eleva din ……………… banca este premianta clasei. (adjectiv


pron. demonstrativ de identitate)

b. Din camera ...................... se auzea muzica. (pron. posesiv,


pers. a II-a, pl., G.)

c). Am citit amândoi ………………… revistă. (adj. pron.


demonstrativ de identitate ).

II. Încercuieşte formele corecte din enunţurile următoare:

Îi dau băiatului acesta/acestuia o carte bună.

Am aceeaşi/aceiaşi părere ca tine.

Mie/Mi-e mi se pare ca ţie/ţi-e sete.

La/L-a văzut la/l-a cinematograf.

III. În propoziţia El este Andrei. , cuvântul subliniat ţine locul:

a. unui verb

b. unui substantiv

c. unui adjectiv

şi este: a. pronume personal

b. verb

c. substantiv

IV. Pune în locul punctelor, pronumele solicitat:


● Mie…………(pron. de întărire, g. fem.) mi-a solicitat actele.
● ……………(pron. de politețe, pers.3, pl.) sunt niște actori notorii.
● Pixul este ……………..(pron. posesiv, pers. 2, pl.)
● …………….(pron.interogativ) este actorul tău preferat?

V. Alcătuiește câte un enunț cu „ți”, ca să fie, pe rând, pronume


diferite ( 2 enunțuri în total)