Sunteți pe pagina 1din 2

DECLARAŢIE

Subscrisa SC.ROLATURISM.SRL, cu sediul social în Suceava,


înregistrată la registru comerțului, cu număr de ordine J26./1880 /2016.,
identificator unic la nivel european: ROONRC.J08./1004./2004, CUI:
RO17379570, capital social 900.000 lei, reprezentată legal de cenzor, cetăţean
român/Cazac Lorena , născut la data de 26.06.2000, înSuceava, domiciliat în
Todirești, Str.Gării, nr483,bl.-, sc.-, et.-, ap.-, judeţ/sector Suceava, posesor al
CI/BI/Paşaport, seria XV nr. 234562 eliberat(ă) de SPCLEP, la data de26/06/2018,
CNP 6000626830291,
după caz,
prin administrator, cetăţean românCosovanu Raluca, născut la data de 24.05.2020, în
Suceava, domiciliat în Suceava, St. Bujorilor, nr.12, bl.105, sc. A,etaj 4, ap.49,
judeţ/sector Suceava, posesor al CI/BI/Paşaport, seria XV,nr. 234512 eliberat(ă)
deSPCLEP, la data de17/05/2018, CNP.6000524331234, în calitate de împuternicit prin, nr.
567, din data, 10.11.2020

2. Declar pe proprie răspundere, cunoscând dispoziţiile prevăzute de art. 326


Cod penal, că îndeplinesc condiţiile legale pentru a deţine şi a exercita
calitatea fondator; asociat/acţionar; administrator; membru al
consiliului de supraveghere; persoana împuternicită să reprezinte
sucursala; cenzor; auditor financiar al societății RolaTurism cu sediul
social în Suceava, înregistrată la registru comerțului având număr de
ordine 261880.

J08./721/2005, identificator unic la nivel european: ROONRC.J08./10004./2004,


CUI: RO17379570, capital social 800.000 lei
Dau prezenta declaraţie fiind necesară la ORC de pe lângă Tribunalul
Suceava

Societatea RolaTurism
Prin reprezentant legal/împuternicit