Sunteți pe pagina 1din 3

PERSOANE FIZICE - Lista de Dobânzi, valabilă începând cu 20 Aprilie 2021

G-69/2021.04.20–ING Bank NV Amsterdam – Sucursala Bucuresti (ING Bank Romania/Banca)

Dobanzi bonificate de ING Bank Romania clientilor persoane fizice


Conturi curente (lei si valuta) Rata anuala a dobanzii Mentiuni
Conturi in lei (Card Complet, ING Elementar, Cont de Numerar, etc.) 0% Se pot deschide doar următoarele tipuri de conturi curente: ING Card Complet, ING Elementar, Conturi de
Conturi in valuta (Euro, Usd, Cont de numerar, etc.) 0% Numerar si conturi curente în valută.
Depozite la termen (lei si valuta) Rata anuala a dobanzii Mentiuni
Termen: 1 lună 3 luni 1 an La lichidarea înainte de scadenţă a depozitelor la termen se acordă dobȃnda de cont curent deschis în valuta respectivă.
Lei* 0.10% 0,20% 1,20% *Sold cumulat pȃnă la 1.000.000 lei sau euro/client
Depozite la termen Eur* 0.01% 0,01% 0,01% **Nu se mai pot deschide Depozite la termen in USD.
Usd** 0.10% 0.10% 0,10%
Depozit Bonus (lei) 0.40% Sold cumulat pȃnă la 200.000 lei/client.
Conturi de economii (lei) Rata anuala a dobanzii Mentiuni
Sold până la 500.000 lei 0.40% La Conturile de economii pentru copii, Plusul de dobândă se aplica sumei care reprezintă diferenţa între soldul mediu al trimestrului în
Conturi de economii pentru
Sold peste 500.000 lei 0% curs şi media trimestrială maximă înregistrată pe contul de economii anterior trimestrului în curs. Plus de dobândă se acordă numai în
copii
Plus de dobândă 1.00% cazul în care diferenţa menţionată mai sus este pozitivă. În caz contrar, nu se acordă. Această dobândă se postează în prima săptamână a
Sold până la 1.000.000 lei 0.40% trimestrului următor. Indiferent de data deschiderii contului, trimestrele sunt fixe:1ian–31mar;1apr–30iun; 1iul–30sep;1oct–31dec.
Conturi de economii
Sold peste 1.000.000 lei 0%
Conform legislaţiei în vigoare, ING Bank calculează, reţine şi virează un impozit de 10% la toate dobânzile bonificate.
Dobanzi percepute de ING Bank Romania clientilor persoane fizice
1. Credite noi, acordate de ING Bank Romania începând cu 1 Aprilie 2021
Valorile indicilor de referinţă ce intra in calculul ratelor de dobandă: Pentru ExtraRol, Credite cu garantie imobiliara si Prima Casa se va aplica cotaţia IRCC.

1.1 Credite fara ipoteca


Extra'Rol IRCC Marja Rata anuala a dobanzii DAE* DAE* Mentiuni
La calculul DAE s-a avut in vedere un credit de 5.367 lei acordat pe 1 an. DAE =14.53% este valabila numai in cazul in care
Linie de credit
1,67% 10,55% 12,22% 14,53% 18,02% clientul incaseaza in contul curent un venit recurent (cel putin 3 luni consecutive) de minim 700 pe luna. In caz contrar, DAE
Extra Rol
va avea valoarea 18.02%.
Credit card Rata anuala a dobanzii DAE* Mentiuni
La calculul DAE s-a avut in vedere un credit de 5.367 lei acordat pe 1 an. A fost aplicata valoarea costurilor aferente aplicabile
mecanismului de tragere din linia de credit cel mai frecvent utilizat,respectiv plata la comercianti. Utilizarea cardului de credit pentru
Linie de credit 25,00% 29,69%
retragere numerar la ATM sau la ghiseul altei banci poate avea ca rezultat aplicarea unei dobanzi anuale efective mai mari.

ING Personal ** Rata anuala a dobanzii DAE* Mentiuni


Pentru valori acordate mai mari de 50.000 lei (inclusiv) Cu asigurare de viata 6,99% 7,37%
Pentru valori acordate mai mari de 50.000 lei (inclusiv) Fără asigurare de viata 7,99% 8,44%
Pentru clientii
Pentru valori acordate intre 20.000 - 49.999 lei (inclusiv) Cu asigurare de viata 7,75% 8,18%
care incaseaza
Pentru valori acordate intre 20.000 - 49.999 lei (inclusiv) Fără asigurare de viata 8,75% 9,26%
salariul la ING Pentru valori acordate mai mici de 20.000 lei Cu asigurare de viata 8,98%
8,49% La calculul DAE s-a avut in vedere un credit de 60.000 lei acordat pe 5 ani.
Pentru valori acordate mai mici de 20.000 lei Fără asigurare de viata 9,49% 10,07%
**Suplimentar, discount de 1% pentru clientii care isi refinanteaza la ING cel putin un
Pentru valori acordate mai mari de 50.000 lei (inclusiv) Cu asigurare de viata 8,99% 9,53%
Pentru valori acordate mai mari de 50.000 lei (inclusiv) Fără asigurare de viata 10,62% credit de la o alta banca.
9,99%
Oferta Pentru valori acordate intre 20.000 - 49.999 lei (inclusiv) Cu asigurare de viata 9,75% 10,36%
standard Pentru valori acordate intre 20.000 - 49.999 lei (inclusiv) Fără asigurare de viata 10,75% 11,46%
Pentru valori acordate mai mici de 20.000 lei Cu asigurare de viata 10,49% 11,17%
Pentru valori acordate mai mici de 20.000 lei Fără asigurare de viata 11,49% 12,28%

pagina 1/2
PERSOANE FIZICE - Lista de Dobânzi, valabilă începând cu 20 Aprilie 2021
G-69/2021.04.20–ING Bank NV Amsterdam – Sucursala Bucuresti (ING Bank Romania/Banca)

1.2 Credite cu garantie imobiliara mentiuni


Credit investiţii imobiliare cu garantie IRCC Marja Rata anuala a dobanzii DAE*
Cu asigurare de viata 1,67% 3,95% 5,62% 6,72%
Fără asigurare de viata 1,67% 4,25% 5,92% 6,66%
Rata Rata anuala
ING Ipotecar (Avantaj Plus) - Dobanda fixa in primii 7 ani, ulterior variabila IRCC Marja anuala a a dobanzii DAE*
dobanzii fixa 7 ani
Cu asigurare de viata pentru valori acordate mai mici de 400.000 lei ( avans mai mare sau egal cu 25%)** 1,67% 2,56% 4,23% 4,49% 5,12%
Cu asigurare de viata pentru valori acordate mai mici de 400.000 lei ( avans cuprins intre 15-25% ) 1,67% 3,06% 4,73% 4,99% 5,62%
Fără asigurare de viata pentru valori acordate mai mici de 400.000 lei ( avans mai mare sau egal cu 25% )** 1,67% 2,86% 4,53% 4,79% 5,07%
Fără asigurare de viata pentru valori acordate mai mici de 400.000 lei ( avans cuprins intre 15-25% ) 1,67% 3,36% 5,03% 5,29% 5,56%
Cu asigurare de viata pentru valori acordate mai mari de 400.000 lei (inclusiv) ( avans mai mare sau egal cu 25% )** 1,67% 2,26% 3,93% 4,19% 4,71% La calculul DAE s-a avut in vedere un
Cu asigurare de viata pentru valori acordate mai mari de 400.000 lei (inclusiv) ( avans cuprins intre 15-25%) 1,67% 2,76% 4,43% 4,69% 5,20% credit de 550.000 lei acordat pe 30 ani
Fără asigurare de viata pentru valori acordate mai mari de 400.000 lei (inclusiv) ( avans mai mare sau egal cu 25%)** 1,67% 2,56% 4,23% 4,49% 4,65% pentru valori mai mari de 400.000 si un
Fără asigurare de viata pentru valori acordate mai mari de 400.000 lei (inclusiv) (avans cuprins intre 15-25%) 1,67% 3,06% 4,73% 4,99% 5,14% credit de 250.000 lei pentru valori mai
ING Ipotecar (Avantaj Plus) - Dobanda Variabila intreaga perioada IRCC Marja Rata anuala a dobanzii DAE* mici de 400.000 lei acordat pe 30 de ani.
Cu asigurare de viata pentru valori acordate mai mici de 400.000 lei ( avans mai mare sau egal cu 25%)** 1,67% 2,46% 4,13% 5,12%
Cu asigurare de viata pentru valori acordate mai mici de 400.000 lei ( avans cuprins intre 15-25% ) 1,67% 2,96% 4,63% 6,01%
Fără asigurare de viata pentru valori acordate mai mici de 400.000 lei ( avans mai mare sau egal cu 25% )** 1,67% 2,76% 4,43% 5,07%
Fără asigurare de viata pentru valori acordate mai mici de 400.000 lei ( avans cuprins intre 15-25% ) 1,67% 3,26% 4,93% 5,95%
Cu asigurare de viata pentru valori acordate mai mari de 400.000 lei (inclusiv) ( avans mai mare sau egal cu 25% )** 1,67% 2,16% 3,83% 5,09%
Cu asigurare de viata pentru valori acordate mai mari de 400.000 lei (inclusiv) ( avans cuprins intre 15-25%) 1,67% 2,66% 4,33% 5,58%
Fără asigurare de viata pentru valori acordate mai mari de 400.000 lei (inclusiv) ( avans mai mare sau egal cu 25%)** 1,67% 2,46% 4,13% 5,04%
Fără asigurare de viata pentru valori acordate mai mari de 400.000 lei (inclusiv) (avans cuprins intre 15-25%) 1,67% 2,96% 4,63% 5,53%
Noua Casa IRCC Marja Rata anuala a dobanzii DAE*
Cu asigurare de viata 1,67% 2,00% 3,67% 4,28%
Fără asigurare de viata 1,67% 2,00% 3,67% 3,92%
DAE*:pentru calculul DAE a fost avuta in vedere ipoteza unui credit rambursat lunar conform contractului, iar nivelul costurilor şi al ratei dobânzii rămân fixe pe intreaga durata a contractului.
Ratele de referinta pentru creditele in derulare au urmatoarele valori:
Rata de referinţă:
Media Media Media Rata de Referinta (pentru Rata de Referinta (pentru
Robor3M Robor1Y Euribor1Y credite in lei)**** credite in euro)****
IRCC ** Robor1M Robor3M Robor1Y Media Robor1M
Valoare: 1,67 1,68 1,67 1,75 1,69 1,69 1,75 -0,49 1,95% 1,75%
Valorile indicilor de referinţă, care intră în calculul Mediei ROBOR 1M/ ROBOR 3M/ROBOR 1Y/EURIBOR 1Y, au următoarele valori:
Martie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Robor1M 1,63 1,67 1,68 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,69 1,68 1,67 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68
Robor3M 1,61 1,68 1,70 1,69 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,69 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,69 1,68 1,68 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,68
Robor1Y 1,75 1,77 1,77 1,75 1,76 1,76 1,76 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,77 1,77 1,77 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Euribor1Y -0,48 -0,49 -0,48 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,48 -0,49 -0,49 -0,49 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,49 -0,49 -0,49 -0,48 -0,48 -0,48 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,48
** Indicele de referinta pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) in moneda nationala publicat de Banca Nationala a Romaniei
2. Dobanzi penalizatoare
Tip produs Rata anuala a dobanzii Tip produs: ING Personal*** Rata anuala a dobanzii
Conturi curente în lei si conturi de economii 25.00% Pentru valori acordate mai mari de 50.000 lei (inclusiv) Cu asigurare de viata 9,99%
Conturi curente în valuta 12.00% Pentru valori acordate mai mari de 50.000 lei (inclusiv) Fără asigurare de viata 10,99%
Pentru clientii care
Extra'Rol* 15,22% Pentru valori acordate intre 20.000 - 49.999 lei (inclusiv) Cu asigurare de viata 10,75%
incaseaza salariul la
Credit card* 28,00% Pentru valori acordate intre 20.000 - 49.999 lei (inclusiv) Fără asigurare de viata 11,75%
ING
Credit investiţii imobiliare cu garantie, cu asigurare de viata* 8,62% Pentru valori acordate mai mici de 20.000 lei Cu asigurare de viata 11,49%
Credit investiţii imobiliare cu garantie, fara asigurare de viata* 8,92% Pentru valori acordate mai mici de 20.000 lei Fără asigurare de viata 12,49%
Credit de consum cu garantie imobiliara, cu asigurare de viata* 7,73% Pentru valori acordate mai mari de 50.000 lei (inclusiv) Cu asigurare de viata 11,99%
Credit de consum cu garantie imobiliara fara asigurare de viata* 7,53% Pentru valori acordate mai mari de 50.000 lei (inclusiv) Fără asigurare de viata 12,99%
ING Ipotecar cu asigurare de viata, pentru valori mai mici de 400.000 lei* 6,83% Pentru valori acordate intre 20.000 - 49.999 lei (inclusiv) Cu asigurare de viata 12,75%
Oferta standard
ING Ipotecar fara asigurare de viata, pentru valori mai mici de 400.000 lei* 7,33% Pentru valori acordate intre 20.000 - 49.999 lei (inclusiv) Fără asigurare de viata 13,75%
ING Ipotecar cu asigurare de viata, pentru valori mai mari de 400.000 lei* 7,13% Pentru valori acordate mai mici de 20.000 lei Cu asigurare de viata 13,49%
ING Ipotecar fara asigurare de viata,pentru valori mai mari de 400.000 lei* 7,63% Pentru valori acordate mai mici de 20.000 lei Fără asigurare de viata 14,49%
Tip produs: Prima Casa Rata anuala a dobanzii
Cu asigurare de viata 25,00%
Fara asigurare de viata 25,00%
***Pentru aceste credite, rata dobanzii penalizatoare este calculata prin adaugarea unui procent de 3% la valoarea Ratei anuale a dobanzii.
****Aceasta Rata de referinta este folosita exclusiv in calculul ratei dobanzii din contractele de credit acordate inainte de intrarea in vigoare a OUG 50/2010.