Sunteți pe pagina 1din 4

STRUNG CU COMANDĂ NUMERICĂ

STRUNG PARALEL ORIZONTAL CNC

Strungurile paralele orizontale CNC, de precizie şi performanţă sunt


fabricate din materiale şi componente de înaltă calitate, înglobând tehnologie
de fabricaţie avansată.

1. PARTICULARITĂŢI CONSTRUCTIVE
- Duritatea ridicată de (400-450) HB a ghidajelor şi a căilor de rulare, pentru
batiu si cărucior
- Este prevăzut cu o turelă (respectiv o axă), ce poziţionează scula prin
indexare.
- Designul special al păpuşii fixe garantează: funcţionare silenţioasă, viteză de
eliminare a şpanului şi o excelentă calitate de finisare a pieselor prelucrate.

2. PARTICULARITĂŢI CINEMATICE
- Un sistem automat, avansat de schimbare a vitezei.
- Viteze ridicate de deplasare, viteză specială de eliminare a şpanului.
- Axul principal cu o mare rigiditate, cu rulmenţi unghiulari de inaltă precizie,
care sunt pretensionaţi şi gresaţi pentru buna funcţionare şi care garantează
strunjire de acurateţe ridicată.
- Mişcările de avans sunt realizate prin intermediul şuruburilor cu bile.
- Pentru fiecare sanie există un şurub cu bile.
- Duritatea şuruburilor cu bile pe ambele axe x si z garantează o durată de
viaţă ridicată şi o mare acurateţe

Şuruburi cu bile şi ghidaje

- Combinaţia dintre vitezele ridicate ale axului şi avansurilor permite


operatorului să beneficieze de avantajul ultimelor tehnici moderne în
prelucrări.
3. ACŢIONAREA

Suruburi cu bile si ghidaje


- Operarea este automată.
- Memorie cu capacitate mare de înmagazinare a programelor de utilizare.
- Deplasarea după fiecare axă este acţionată de un motor electric.
- Poziţionarea pe fiecare axă se realizează cu rigle optice sau cu bandă
magnetică.
- Lanţurile de scule (magazine cu un lanţ sau cu două lanţuri) sunt acţionate
de o comandă din sistemul hidraulic.
- Sistemul de răcire (atât cel din exteriorul broşei cât şi cel din interior) este
acţionat hidraulic (prin intermediul unor pompe).
- Modul manual, se lucrează cu roţile de mână.
- Beneficiază de un design ergonomic al roţilor de mână electronice pentru
folosirea în mod manual, ceea ce face ca maşina să fie capabilă să
funcţioneze asemănător cu un strung convenţional.
- Permite ca rezoluţia roţilor de mână electronice să fie variată.
- Viteza constantă de tăiere.

4. ANSAMBLURI SPECIFICE
-Alimentarea cu scule se face prin intermediul turelei (în loc de lanţuri de
scule), prevăzută cu 6-8 posturi , cu posibilitate de schimbare rapidă, prin
indexare.
- Scula este prevăzută cu un sistem de măsurare cu laser, în vederea
efectuării corecţiei în caz de uzură, rupere.

- Sistem de ungere automată a căilor de rulare.


- Ghidaje pătrate pentru sanie în vederea unei rigidităţi crescute
- Sistem de protecţie a operatorului la viteze ridicate de funcţionare prin
carenajul maşinii.
- Sistem automat de evacuare a şpanului din zona de lucru.

Parametrii de funcţionare:
- Sistem automat, avansat de schimbare a vitezei. Viteze ridicate
de deplasare, viteză specială de eliminare a şpanului.
- O bună calitate de finisare a pieselor prelucrate şi o precizie de
execuţie ridicată.
-

Piesa se centrează întâi cu ajutorul ceasului comparator pe platoul


magnetic.
Mişcarea piesei este de rotaţie după axa OX.
După prelucrarea piesei, aceasta se verifică cu ajutorul unor şine, apoi
se desprinde de pe platoul magnetic.
Verificarea piesei se face atât din punct de vedere dimensional
(diametrul exterior, respectiv interior), cât şi din punct de vedere al abaterilor
de formă (circularitatea).
Sculele (cuţitele de strung) se prind pe capetele revolver sau turele ( în
număr de unul sau două ), prevăzute cu 6 sau 8 locaşuri.
Cuţitele se deplasează după axa OX şi OZ.
Cuţitele pot fi cu plăcuţe din materiale ceramice sau diamantate.
După prelucrarea suprafeţelor conform programului de lucru, cuţitele se
retrag după axa OX.

Panoul de comandă pentru introducerea corecţiilor de sculă

1 2 3

4 5 6

7 8

Prin butonul 1 se introduc lungimea totală a sculei pe Ox.


Prin butonul 2 se introduce raza pastilei cuţitului, în vederea corecţiei datorate
uzurii, pe OX.
Prin butonul 3 baza de referinţă (OX).

Prin butonul 4 se introduc lungimea totală a sculei pe Oz.


Prin butonul 5 se introduce raza pastilei cuţitului, în vederea corecţiei datorate
uzurii, pe Oz.
Prin butonul 6 baza de referinţă (Oz).
Prin butonul 7 raza pastilei.
Prin butonul 8 uzura razei.

Panoul de comandă
Indică numărul sculei (1, 2,…, 6), parametrii de lucru (avansul de lucru F,
turaţia S) pentru primul şi cel de-al doilea cap revolver, cotele x, z de coborâre
ale sculei şi deplasările acesteia după axele x, z.

Panoul de comandă manuală

Cuprinde: Display-ul pe care se afişează programul de lucru, tastatura pentru


introducerea manuală, semiautomată, automată a informaţiilor şi
potenţiometre de reglare şi sisteme de semnalizare luminoasă.

Comandă manuală Comandă manuală de deplasare


semiautomată şi automată a cuţitelor pe x şi pe z
Oprire de urgenţă

Display

Reglare a avansului rapid


Tastatură

Reglare a turaţiei platoului Potenţiometre

5 6
1 2 3 4

Reglajul prinderii
Avans de magnetului platoului 2
lucru CR1 Avans de Reglajul prinderii
lucru CR2 magnetului platoului 1

Elementele notate cu 1, 2,…, 6 sunt semnalizări luminoase pentru :


1 – Avertizarea operatorului când uşile sunt deschise
2 – Întrerupere
3 – Confirmarea activării magnetului platoului 1
4 – Dezactivarea magnetului 1
5 - Confirmarea activării magnetului platoului 2
6 - Dezactivarea magnetului 2