Sunteți pe pagina 1din 2

www.referat.

ro

L8. Determinarea clorului și clorurilor din apă

1. Generalităţi
După contactul dintre clor şi apa de 30 minute, rămâne in apă un exces de clor care se
numeşte clor rezidual.Clorul rezidual se poate prezenta sub 2 forme şi anume: acid hipocloros
sau hipoclorit care poartă denumirea de clor liber şi cloramină care se numeşte clor legat.
Aceste 2 forme ale clorului rezidual sunt importante deoarece actiunea şi stabilirea lor
in app este diferită. Prezenţa clorului rezidual in apa supusă dezinfecţiei are o importanţă
sanitară deosebită, indicând pe de o parte că s-a introdus o cantitate de clor suficientă pentru a
asigura dezinfecţia, iar pe de altă parte indică integritatea reţelei de distribuţie a apei clorului
rezidual liber este un indicator mai valoros decât cel legat deoarece este mult mai sensibil.

2. Metoda cu metiloranj

Principiul metodei: clorul molecular decolorează soluţia de metiloranj proporţional cu


concentraţia sa.

Reactivi:
- metiloranj soluţie 0,46 ‰ . Standardizarea soluţie de metiloranj se realizează astfel
incât 1 ml metiloranj să fie decolorat de 0,1 Mg de clor;
- Metiloranj soluţia de lucru se obţine din soluţia de metiloranj amintită mai sus, diluată
de 10 ori ; 1 ml din această soluţie este decolorată de 0,01 MgCl ;
- acid sulfuric soluţie 1:3 .

Modul de lucru: intr-un flacon Erlenmayer se introduc 100 ml apă de analizat şi se adaugă
0,5 ml acid sulfuric 1:3 . Se titrează cu metiloranj soluţia de lucru până ce se obţine o
coloraţie roz persistentă timp de 2 minute. Paralel se face şi o probă martor folosind apă
bidistilată. Cantitatea de metiloranj folosită la proba martor se scade din cantitatea de
metiloranj folosită la probă.

Calcul:
ml Cl liber/dm3= N/10
N= cantitatea de metiloranj folosită la titrare.

Determinarea clorurilor din apa

Clorurile din apă provin din sol sau in urma unei poluări de origine animală sau umană când
concentraşia variază in timp.

Principiul metodei: ionul clor reacţionează cu azotul de argint in mediul neutru pentru a
forma clorura de argint, insolubilă.
Sfârşitul reacţiei este indicat de cromatul de potasiu.
Clֿ + AgNO3 → AgCl + NO3ֿ
CHIMIE, An I Laborator 8

CrO4K2 + 2AgNO3 → CrO4Ag2 + 2KNO3

Reactivi:
- azotat de argint, soluţie 0,02 N sau 0,1 N ;
- cromat de potasiu 10% .

Modul de lucru:
Se iau 100 ml apă de analizat, se introduce intr-un flacon Erlnmayer, se adauga 1 ml
cromat de potasiu şi se titrează cu azotat de argint 0,02 N ( daca conţinutul in cloruri este de
sub 50 mg / l ), sau 0,1 N ( daca conţinutul de cloruri este peste 50 de mg / dm3 ) până ce
culoarea virează de la galben-verziu la galben-brun.

Calcul:
mg Cl - / dm3=(v·f·3,55/100) ·1000
v = volumul azotatului de argint introduşi in probă la titrare ;
f = factorul soluţie de azotat de argint 3,55