Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2018- 2019

Sesiunea 2019 AVIZAT IŞJ CLUJ,

Domnule Inspector Şcolar General,


Subsemnatul(a) _____________________________________________,
[numele după căsătorie (numele de naştere), iniţiala tatălui, prenumele, - cu majuscule]

_________________________ la _______________________________________,
(eduactoare/învăţător/institutor/maistru instructor/profesor ) (denumirea unităţii de învăţământ şi localitatea)

absolvent(ă) al(a) ____________________________________________________,


promoţia _______, specializarea (specializările)_____________________________,
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul naţional de definitivare în învăţământ
în anul şcolar 2018- 2019, la specializarea __________________________________.
Disciplina de examen pentru proba scrisă a examenului naţional de definitivare în
învăţământ:_________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Menţionez că am obţinut diploma de _____________în anul (sesiunea) _________,


(bacalaureat/absolvire/ licenţă, etc.) (luna,anul)

cu media _________ .
Studii de masterat: profilul______________________, specializarea ___________
_________________________________________________________, examenul de
masterat promovat în anul ______, sesiunea___________, cu media _________ .
La 31 august 2019 voi realiza o vechime efectivă în activitatea de predare de
______ ani ______ luni _____ zile, de la absolvire (de la data începerii stagiului la
catedră).
Declar că m-am prezentat la examenul de definitivare în învăţământ în sesiunile:
I sesiune(anul) _____, a II-a sesiune(anul) ______, a III-a sesiune(anul) _______.

Optez /nu optez pentru participarea la cursurile de pregătire.

Date de contact ale candidatului: telefon fix:_____________, telefon mobil:________________,


e-mail:_____________________________.
Îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere.

Data___________ Semnătura candidatului______________

Domnului Inspector Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj