Sunteți pe pagina 1din 1

INSTRUCȚIUNI

PLAN AFACERI

- Planul de afaceri se completeaza in chenarul disponibil fiecărei secțiuni


- NU ștergeti cerințele de redactare disponibile la fiecare subpunct
- La punctul A8 completați valori estimative
- Nu completati proiectiile financiare din fițierul excel (sunt orientative)