Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea ,, Ștefan cel Mare “ din Suceava

Facultatea de Istorie și Geografie


Specializarea: Relații Internaționale și Studii Europene
Disciplina: Introducere în Studii Europene

Danemarca

Autor : Vlada Verșinin

Coordonator: lect. Univ. Dr. Ioana – Andreea Cozianu

Suceava
2019
Cuprins:

1. Prezentare generală
2. Sistem politic
3. Comerț și economie
4. Danemarca și Uniunea Europeană 
5. Bugete și finanțare
Prezentare generală
Capitala: Copenhaga
Limba oficială: daneză
Stat membru al UE de la: 1 ianuarie 1973
Moneda: coroana daneză (DKK). Danemarca a negociat o clauză de neparticipare la zona
euroCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••. Prin urmare, nu este
obligată să introducă această monedă.
Spațiul Schengen: Stat membru al spațiului Schengen de la 25 martie 2001

Sistem politic
Danemarca este o monarhie constituțională cu un sistem parlamentar reprezentativ. Țara
are un șef de guvern (primul ministru) și un șef de stat (monarhul). Acesta din urmă
păstrează oficial puterea executivă, dar îndatoririle sale sunt strict ceremoniale și de
reprezentare. Regatul include 2 țări autonome în Oceanul Atlantic, care nu sunt membre
ale UE: Insulele Feroe și Groenlanda.

Comerț și economie
În 2018, cele mai importante sectoare ale economiei Danemarcei erau: administrația
publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (21,6 %), comerțul cu ridicata și
cu amănuntul, transporturile, serviciile de cazare și alimentație publică (20,0 %) și
industria (18,0 %).
61 % din exporturile Danemarcei se efectuează în UE (Germania 16 % și Suedia 11 %).
În afara UE, 8 % din exporturi se realizează către Statele Unite și 6 % către Norvegia.
Importurile Danemarcei provin în proporție de 70 % din celelalte state membre ale UE
(Germania 22 %, Suedia 12 % și Țările de Jos 8 %). Printre importurile din afara UE, se
remarcă cele din China (7 %) și din Norvegia (6 %).

Danemarca și Uniunea Europeană


Parlamentul European
Parlamentul European are 12 membri din Danemarca. Aflați cine sunt acești deputați
europeni.
Consiliul UE
Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta
norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat,
diferiți reprezentanțiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• ai
guvernului danez participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE
Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau
Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului,
iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile
Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De
asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE i-a revenit Danemarcei în perioadele:

iulie - decembrie 1973 | ianuarie - iunie 1978 | iulie - decembrie 1982 | iulie - decembrie
1987 | ianuarie - iunie 1993 | iulie - decembrie 2002 | ianuarie - iunie 2012

Comisia Europeană
În echipa comisarilor europeni, comisarul nominalizat de Danemarca este Margrethe
VestagerCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••. Ea are ca
portofoliu concurența.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit


„reprezentanță”.

Comitetul Economic și Social European


Danemarca are 9 reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest
organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu
privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor
modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor


Danemarca are 9 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a
reprezentanților locali și regionali. Acest organism consultativ este consultat cu privire la
reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de
vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană


Comunicarea dintre Danemarca și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța
permanent din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Danemarcei –
principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul
într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare
Sumele primite/vărsate la bugetul UE
Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod
echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei
țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui
bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în
ansamblu.

Relația financiară dintre Danemarca și UE (2017):

Cheltuielile UE în Danemarca: 1,459 miliarde EUR


Cheltuielile UE în Danemarca – procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări:
0,5 %
Contribuția Danemarcei la bugetul UE: 1,927 miliarde EUR
Contribuția Danemarcei la bugetul UE ca procent din VNB-ul său: 0,65 %
Webografie:
1. Danemarca și UE, https://europa.eu/european-union/about-
eu/countries/member-countries/denmark_ro#prezentare-general
%C4%83