Sunteți pe pagina 1din 3

OFERTA-TIP PENTRU FURNIZAREA DE GAZE NATURALE

CĂTRE CLIENȚI CASNICI DIN SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE GAZ EST

Oferta de preț este dedicată clienților casnici din aria de distribuție a operatorului GAZ EST S.A. şi include
serviciul propriu de furnizare GAZ EST, precum și toate serviciile reglementate, respectiv serviciile de
transport, de distribuție şi de înmagazinare a gazelor naturale.

Preț contractual Preț propriu al Tarif de distribuție


începând cu gazului la intrare în lei/MWh*
Categorie clienți finali
01.07.2021 sistem (Ordin ANRE nr.
lei/MWh* lei/MWh* 94/2019 )
Conectați direct în sistemul de transport –
97,33 97,33 -
consum anual ≤ 28.000
C.1. – cu un consum anual mai mic de 280
134,40 97,33 37,07
MWh
C.2. – cu un consum anual între 280 MWh și
132,21 97,33 34,88
2.800 MWh
*Prețurile nu cuprind TVA

Prețul contractual se va actualiza în mod automat în urma modificărilor aduse tarifelor reglementate de
distribuție, transport și înmagazinare de către ANRE, conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru calculul consumului de gaze, se va folosi puterea calorifică superioară (PCS) aferentă lunii curente
şi comunicată de S.N.T.G.N. TRANSGAZ – Sucursala Mediaş.
Tarifele reglementate de transport și de distribuție sunt stabilite prin ordine/decizii ANRE şi pot suferi
modificări în perioada de valabilitate a ofertei, ceea ce va genera modificări de drept ale prețului contractual.
Tarifele de distribuite diferă în funcție de categoria de consum a abonatului şi de aria de distribuție a
punctului de consum. Preturile din tabelul anterior includ tarifele de distribuție ale operatorului GAZ EST.

Valabilitatea prețului și acceptarea ofertei-tip:


Valabilitatea prețului: 01.07.2021 – 31.12.2021
Oferta se consideră acceptată odată cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare.
Pe perioada de valabilitate a prețului, prețul propriu de furnizare rămâne ferm, singurele componente ale prețului
final, care pot suporta modificări în această perioadă, fiind tarifele reglementate prin ordine ANRE.
Ulterior termenului de valabilitate a prețului, prețul de furnizare se va ajusta în funcție de evoluția pieței gazelor
naturale, cu notificarea prealabilă a clientului. Noul preț va fi notificat cu cel puțin 30 de zile înainte de data
modificării, în vederea încheierii actului adițional.

1
Garanții:
În funcție de riscurile identificate, GAZ EST poate solicita clientului, înainte de semnarea contractului sau pe
durata executării acestuia, o garanție a plății consumului de gaze naturale. Tipul și cuantumul garanției vor fi
stabilite ulterior de către părțile contractante.

Modul de transmitere a facturii:


în format tipărit, prin livrare la adresa poștală;
în format electronic, factura fiind disponibilă pentru vizualizare şi/sau descărcare în contul creat de abonat
pe www.gazest.ro. Cuantumul facturii este notificat pe email şi/sau SMS, în funcție de opțiunea abonatului.

Termenele, modalitățile şi condițiile de plată a facturii:


factura de consum se emite lunar, termenul de plată fiind de 30 de zile calendaristice de la data facturii;
factura de gaze naturale se poate plăti: online, prin debit direct, internet banking, bancomate, automate de
plată, precum și numerar la terminalele PayPoint și un-doi Centru de plăți sau la casieriile Gaz Est. Conturile
furnizorului sunt menționate pe factură și publicate pe www.gazest.ro;
în cazul neîndeplinirii obligației de plată la data scadentă, se vor percepe dobânzi penalizatoare convenite
prin contract, aplicate la suma neachitata, începând cu a 31-a zi de la data facturii şi până achitarea integrală
a debitelor restante.

Documente necesare pentru întocmirea contractului de furnizare:


cerere pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale;
copie B.I./C.I.;
copia actului de proprietate;
(contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de închiriere etc.)
contractul de distribuție, după caz.

Durată contract:
Contractul de furnizare gaze naturale se încheie pe durată determinată/nedeterminată, în funcție de opțiunea
clientului.

Condiții de reînnoire/prelungire și de încetare a prestării serviciilor și a contractului:


prin acordul părților;
de drept, în baza unei hotărâri judecătorești definitive, în cazul declarării falimentului furnizorului sau în
cazul consumului fraudulos;
în urma unui caz de forță majoră, conform contractului;
prin denunțare unilaterala de către cumpărător, în baza unei notificări adresate și înregistrate la sediul
Furnizorului cu 21 de zile calendaristice înainte de momentul în care denunțarea devine efectivă, conform
procedurii ANRE de schimbare a furnizorului;
În situația schimbării furnizorului, clientul se obligă să achite furnizorului contravaloarea consumului de
gaze naturale înregistrat până la data încetării contractului.

2
ANEXĂ
DETALII OFERTĂ-TIP PENTRU FURNIZAREA DE GAZE NATURALE
CĂTRE CLIENȚI CASNICI, categorii de consum C.1. – C.2.

Tarif reglementat de
Preț final (lei/MWh)
Preț gaze Cost de distribuție (lei/MWh)
Operator de distribuție naturale transport categorie categorie categorie categorie
(lei/MWh) (lei/MWh) consum consum consum consum
C.1. C.2. C.1. C.2.
AMARAD DISTRIBUȚIE 85,80 11,53 33,92 31,48 131,25 128,81
B.E.R.G. SISTEM GAZ 85,80 11,53 34,08 30,23 131,41 127,56
C.P.L. CONCORDIA FILIALA CLUJ
85,80 11,53 32,54 29,13 129,87 126,46
ROMÂNIA
CORDUN GAZ 85,80 11,53 17,87 16,07 115,20 113,40
DELGAZ GRID 85,80 11,53 30,10 28,44 127,43 125,77
DESIGN PROIECT 85,80 11,53 33,60 29,82 130,93 127,15
DISTRIGAZ SUD REȚELE 85,80 11,53 30,24 28,49 127,57 125,82
DISTRIGAZ VEST 85,80 11,53 37,68 33,88 135,01 131,21
EURO SEVEN INDUSTRY 85,80 11,53 22,27 - 119,57 -
GAZ EST 85,80 11,53 37,07 34,88 134,40 132,21
GAZ NORD EST 85,80 11,53 37,08 35,96 134,41 133,29
GAZ VEST 85,80 11,53 32,59 29,58 129,92 126,91
GAZMIR IAȘI 85,80 11,53 48,06 47,26 145,39 144,59
HARGAZ HARGHITA GAZ 85,80 11,53 33,14 29,69 130,47 127,02
INSTANT CONSTRUCT COMPANY 85,80 11,53 37,95 - 135,28 -
M.M. DATA 85,80 11,53 30,44 27,13 127,77 124,46
MĂCIN GAZ 85,80 11,53 25,35 22,79 122,68 120,12
MEHEDINȚI GAZ 85,80 11,53 28,13 26,71 125,46 124,04
MIHOC OIL 85,80 11,53 32,91 - 130,24 -
NORD GAZ 85,80 11,53 22,87 19,17 120,20 116,50
NOVA POWER & GAZ 85,80 11,53 38,31 37,40 135,64 134,73
OLIGOPOL 85,80 11,53 48,14 44,18 145,44 141,51
PREMIER ENERGY 85,80 11,53 32,57 32,09 129,90 129,42
PRISMA SERV COMPANY IAȘI 85,80 11,53 23,19 21,48 120,52 118,81
PROGAZ P&D 85,80 11,53 33,54 30,52 130,87 127,85
ROMGAZ 85,80 11,53 52,52 46,17 149,85 143,50
SALGAZ 85,80 11,53 33,27 29,75 130,60 127,08
TEHNOLOGICA RADION 85,80 11,53 33,99 31,09 131,32 128,42
TULCEA GAZ 85,80 11,53 28,64 25,75 125,97 123,08
VEGA 93 85,80 11,53 49,63 47,64 146,96 144,97

GAZ EST S.A.