Sunteți pe pagina 1din 1

Modulul 4.

SUBSTANȚE PURE ȘI AMESTECURI ÎN VIAȚA COTIDIANĂ

4.1. Substanţe pure și amestecuri, pag. 95


Conspe Substanţele pure
În chimie cuvântul substanţă înseamnă implicit „substanţă pură“.

Def.: Substanţa pură este alcătuită din molecule, atomi sau ioni de aceeași substanţă.

Substanţele pure manifestă proprietăţi fizice și chimice constante.

 Scrieți câteva exemple de substanțe pure : _________________________.

Amestecurile omogene și eterogene


Def: Amestecurile conţin molecule, atomi sau ioni a două sau mai multe substanţe.

AMESTECURI

OMOGENE ETEROGENE

Definiție: Definiție:

Exemple: Exemple:
1.
2.
3.
4.

 Completați schema, în baza informației din manual, pag. 96.

Importanţa amestecurilor de substanțe în viaţa omului


 Determinați Importanţa amestecurilor de substanțe în viaţa omului studiind informația din manual și
analizând Fig. 4.1. Importanța amestecurilor și a substanțelor pure în crearea produselor și
materialelor necesare omului pag. 97

Însărcinări:
1. De scris conspectul în caiet.
2. De învățat tema.
3. Ex.: 3 și 5, pag. 98.
4. Vizionați filmulețul de pe classroom și prezentarea.