Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECŢIE

Clasa : a VI a
Data : 27 . 03 . 2012
Disciplina : Biologie
Unitatea Scolara : Sc. cu clasele I-VIII, Scurtesti, Vadu Pasii
Unitatea de învăţare: Clasificarea animalelor vertebrate
Tema lectiei : Grupe de pasari
Tipul lectiei : mixta
Scopul lecţiei: recunoasterea caracterelor diferitelor specii de păsări pentru
încadrarea lor în grupe sistematice

Competenţe specifice :
1.1.Identificarea unor grupe de specii de animale
1.2. Stabilirea relatiei între factorii de mediu si diversitatea animalelor
2.1.Utilizarea metodelor si a mijloacelor adecvate explorării lumii animale
2.3. Transferarea rezultatelor experimentale în activităţile de creştere şi de
îngrijire a animalelor
4.2. Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii
de comunicare

Competenţe derivate: la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să :


CD1. Sã precizeze principalele adaptãri ale pãsãrilor la mediul de
viaţã.
CD2 Sã indice grupele de pãsari .
CD3 Sã recunoascã și sã compare grupele de pãsãri pe baza
caracterelor morfologice.
CD4 Să recunoască dintre păsările prezentate pe cele care sunt păsări
ocrotite de lege.
ELEMENTE ALE STRATEGIEI

Resurse materiale: - fişe de lucru, imagini cu pasari , flip-chat,


videoproiector , creta, tabla, manual, coli mari, markere , cartoane cu pasari

Resurse procedurale: Conversaţia euristică,observaţia,învăţarea prin


descoperire,demonstrarea,comparaţia, explicatia

Forme de activitate: Frontala, pe grupe, individuală

Bibliografie :
Metodica predării biologiei ( I. Iordache, Ulpia M. Leu, Iaşi, 2001);
Manual biologie clasa a VI a ( Edit. Didactică şi Pedagogică, Buc. 2004) ,
Ornitologie practică ( I. Iordache, D. Stănescu)
Păsările din România şi din Europa- determinator ilustrat, Hamlyn Guide
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Nr. Momentele CD. Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Forme de Metode
crt lecţiei mijloace activitate de
didactice evaluare
1. Moment -asigură condiţii optime - se pregătesc pentru activitate
organizatoric necesare desfăşurării activităţii
- notează absenţii
2. Captarea atenţiei Care este dovada ca pasarile se
trag din reptile ?
3. Anunţarea titlului - scrie pe tablă titlul lecţiei - elevii notează titlul lecţiei în Conversaţia Frontal
lecţiei şi a - prezintă obiectivele lecţiei: caiete „ Grupe de pasari”.
obiectivelor - adaptarile animalelor la
mediul de viata , comparatie
intre grupele de pasari si
recunoastere a grupelor de
pasari protejate
4. Reactualizarea - adresează elevilor întrebări
noţiunilor anterior din lecţiile anterioare : - elevii răspund la întrebări
învăţate Care sunt caracterele generale -forma aerodinamica
ale pasarilor ? -invelis extern format din puf ,
pene si fulgi
-membre anterioare Conversaţia Observarea orala
transformate in aripi Explicaţia sistematică a
-membre posterioare au piele elevilor
solzoasa
-respiratia e pulmonara
-oasele pneumatice
-temperatura corpului
constanta
-se inmultesc prin oua

5. Dirijarea învăţării - împarte elevii în sase grupe; - elevii sunt împărţiţi în sase Conversaţia Observarea
şi transmiterea - distribuie elevilor fişe de grupe, primesc fişe de lucru Explicaţia Sistematică a
noilor conţinuturi CD1 lucru , coli mari de hartie , pe care le vor completa cu Învaţarea prin elevilor
markere si poze cu animale ajutorul informaţiilor din descoperie
manual.
Grupa I – descrie Pasarile de Fise de lucru Activitatea
curte si cele inrudite cu ele Realizarea individuală
Grupa II – va descrie Pasarile posterelor
inotătoare si cele inrudite cu ele
CD2 Grupa III – va descrie pasarile
CD3 picioroange
Grupa IV – va descrie Pasarile Activitatea pe
CD4 agatatoare grupe
Grupa V- descrie Pasarile
rapitoare
Grupa VI –descrie Pasarile
alergatoare

6. Asigurarea - cu ajutorul elevilor va fi - elevii îşi notează pe caiete Exerciţiul Activitatea


conexiunii inverse expusă pe tablă schema lecţiei schema realizată de profesor la Conversaţia frontală
tablă

Fixarea - va completa o plansa cu - elevii vor completa câte o Activitatea


cunoştinţelor caractere de recunoastere ale fişă asemămătoare celei pe individuală
grupelor de pasari si care o completează profesorul
reprezentanti ai acestora
7. Evaluarea - arata imagini cu diferite - elevii , numiti de profesor vor Explicaţia Activitate Orala
pasari pe care elevii trebuie sa identifica pe imagini pasarile Convesatia Frontala/
le incadreze in categoria individuala
respectiva
SCHEMA LOGICA A
LECŢIEI

GRUPE DE PĂSĂRI

PASARI DE CURTE - au corp greoi si aripi scurte; picioare musculoase, degete cu gheare groase si tocite
(gaina, prepelita, fazanul, cocosul)
PASARI INOTATOARE → corp hidrodinamic, penaj unsuros, picioare scurte , degete unite printr-o membrana
inotatoare( rata , gasca, lebada)
PASARI PICIOROANGE→ au picioare înalte, subtiri şi lipsite de pene (barza, lopatarul, egreta)
PASARI AGATATOARE → picioare terminate cu doua degete îndreptate înainte si doua înapoi( ciocanitoare ,
cuc)
PASARI RAPITOARE→ ciocul este incovoiat, ascutit si puternic, picioarele au degete groase , cu gheare
ascutite (vulturul plesuv, acvila, soimul, bufnita, cucuveaua)
PASARI ALERGATOARE → au corpul greoi, aripi scurte, picioare inalte , puternice si musculoase (strutul)
CARACTERE DE RECUNOASTERE ALE PRINCIPALELOR GRUPE DE PASARI

1)PASARILE DE CURTE(SCURMATOARE) 4)PĂSĂRILE AGĂŢĂTOARE


-au corpul greoi si aripi scurte -au picioare terminate cu doua gheare îndrepate înainte
-nu sunt bune zburatoare si doua înapoi
-au picoare musculoase -au gheare ascutite si încovoiate
-degete cu gheare groase si tocite Reprezentanti: ciocanitoarea , cucul
Reprezentanti : cocosul de munte, prepelita, fazanul
2)PĂSĂRILE INOTATOARE 5)PĂSĂRILE RĂPITOARE
-forma corpului e hidrodinamică - pasari de prada
-penaj unsuros - ciocul este încovoiat, acuţit si puternic
-picioare scurte , asezate înapoia corpului - bune zburatoare , picioarele au degte groase , gheare
-degete unite prin membrana înotătoare ascutite si încovoiate
Reprezentanti:rata, gasca, lebada Reprezentanti: soimul, acvila , vulturul plesuv, bufnita,
cucuveaua
3)PĂSĂRILE PICIOAROANGE 6)PĂSĂRI ALERGATOARE
- picioare inalte, subtiri si lipsite de pene - corp greoi
- degete unite numai la baza printr-o membrana - aripi scurte
interdigitală - picioare înalte, puternice, musculoase
Reprezentanti: egreta, lopatar, barza Reprezentant : strutul
CARACTERE DE RECUNOASTERE ALE PRINCIPALELOR GRUPE DE PASARI

1)PASARILE DE CURTE(SCURMATOARE) 4)PĂSĂRILE AGĂŢĂTOARE

Reprezentanti : cocosul de munte, prepelita, fazanul Reprezentanti: ciocanitoarea , cucul


2)PĂSĂRILE INOTATOARE 5)PĂSĂRILE RĂPITOARE

Reprezentanti: soimul, acvila , vulturul plesuv, bufnita,


Reprezentanti:rata, gasca, lebada cucuveaua
3)PĂSĂRILE PICIOAROANGE 6)PĂSĂRI ALERGATOARE

Reprezentanti: egreta, lopatar, barza Reprezentant : strutul