Sunteți pe pagina 1din 1

Caracterizare de personaj

Personajul este o instantä narativ esential pentru genul epic, care însuflete_te universul
imaginar creat de autor, dá un sens uman evenimentelor fictionale i transmite mesajul operei
ctre cititor. Factor structurant al oricrei naraiuni, numit de Roland Barthes fint de härtie",
personajul este un tip uman semnificativ sau o individualitate cu trästuri fizice, morale i
intelectualee distincte.

Fragmentul citat din opera...prezint o scen semnificativ pentru.... se prezint mesajul


perel, caracteristicile lumil fictionale in care personajul este plasat de ctre autor). Dup rangu
ocupat in dinamica actiunii, personaju.din secventa citat este...principal/secundar
Personajul eponim este cel care dä titlul operei.

Pe de o parte, personajul este caracterizat direct (din perspectiv naratorial, din perspectiva
altor personaje sau prin autocaracterizare). Se va avea în vedere tipul de portret (fizic, moral,
complex) si se disting si eventualele figuri de stil prezente în portretizarea personajulul. La nivel
expresiv, profilul personajului capt originalitate prin limbaj; epitetele i inversiunile nuanteaz
tr säturile personajului, prin compara ii se realizeaz analogi ale eroului cu alte personaje, iar
antiteza plaseaz personajul în contrast cu alti actani epici. Ca efect al unei atitudini
contemplative, predomin imaginile vizuale (exemple).

Pe de alt parte, un rol deosebit în conturarea profilului identitar al personajului îil are
caracterizarea indirect in sensul c trsturile actantului reies din fapte, reactii, discurs i din
relatile cu alte personaje. In textul citat este inserat o întmplare semnificativ pentru...se
prezint întämplarea i se evidentiaz caracteristicile personajului în funcie de comportamentul
adoptat, fapte, gånduri, gesturi, mimic, mediu social, vestimentatie).

în consecintä, ...este un personaj ale crui trsäturi flzice _i morale sunt evideniate in
fragmentul citat, portretul säu emblematic pentru categoria uman reprezentat fiind surprins
atat prin intermediul caracteriz rii directe (se precizeaz dac perspectiva este naratorialä, a
altor personaje sau se distinge autocaracterizarea), cât i indirect, prin aciuni, fapte, evenimente,
reactli, limbaj.

Suplimentar:
Mircea Muthu in eseul Personajul si formele lecturii vorbe_te despre functia psihologicä
personajului în sensul c actantul trimite ctre o realitate uman anume, este substituia artistic
a unui om sau a unei categorii umane care se reg seste în el.