Sunteți pe pagina 1din 39

ARHITECTURA

CALCULATOARELOR

Capitolul 1

COMPONENTELE DE BAZĂ ALE


SISTEMELOR DE CALCUL MODERNE
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
= unităţi funcţionale (dispozitive periferice)
care:
asigură schimbul de informaţii între SC
(memoria internă) şi mediul extern:
tastatură, mouse, monitor, imprimantă, scanner etc.
plăci de conexiune
organizează şi memorează informaţii externe:
discuri: hard-disk, compact disk, floppy disk, DVD
memory-stick
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1. Clasificări
2. Caracterizarea unor periferice – vezi curs
3. Canalul de intrare/ieşire
4. Legarea perifericelor la SC. Unităţi de interfaţă I/O
5. Transferul eficient de date
6. Magistrale
7. Conectori pentru componentele SC
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE

“Modern Computer Systems, Clusters, and Networks”


ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE

“Modern Computer Systems, Clusters, and Networks”


ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE

“Modern Computer Systems, Clusters, and Networks”


ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.1. Clasificări
d.p.v. funcţional:
periferice de schimb
periferice purtătoare de informaţii permanent
după direcţia de transfer a datelor:
p. de intrare, p. de ieşire, p. de intrare/ieşire
după tipul de transfer al informaţiei:
periferice bloc (bloc adresabil = informaţii + control)
periferice caracter (flux de octeţi, neadresabil)
după partenerul implicat în utilizare:
periferice care interacţionează cu omul
periferice care interacţionează cu maşina
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.1. Caracterizarea unor periferice
Docking station for laptop/notebook
A platform into which you can install a portable
computer. The docking station typically contains
slots for expansion cards, bays for storage
devices, and connectors for peripheral devices,
such as printers and monitors. Once inserted in a
docking station, the portable computer essentially
becomes a desktop model computer. When it is
taken out, it becomes a portable computer again.
Most importantly, the same data is accessible in
both modes because it resides on the portable
dock (engl.) = doc computer's drives. The idea behind docking
(rom.) = ansamblu de stations is to let you simultaneously enjoy the
construcții, de instalații, expansion possibilities of desktop model
de servicii tehnice și computers with the portability of notebook
computers. In addition, the docking station
administrative care enables you to use a full-size keyboard and
servesc un port monitor when you're not traveling.
[http://www.webopedia.com]
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.1. Caracterizarea unor periferice
Docking station for smartphone
There is no doubt that docking station is the
best way you can connect your
smartphone to music station, for
streaming and listening to music on
higher quality speakers, charging your
phone, and providing a place for your
smartphone to stand still, while watch a
movie or do something else on your
phone.
Docking stations can offer all these features
for you in one, compact device.

[http://www.dockingstationhq.com]
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.1. Caracterizarea unor periferice
videoconference equipment
digital pen, e-pen
pen computing
FXI Cotton Candy – the tiny
computer
Tianhe 2 (TH-2) – the 33.86
petaflop/s* supercomputer
HDD – SSH – SSD – RAM Disk Nokia Digital Pen
www.geekzone.co.nz
imprimantă 3D
smart phone
* FLOP = FLoating-point OPeration
Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa, Zetta, Yotta
ordin de multiplicare: 103
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.3. Canalul de intrare - ieşire
I/O processor = unitate de prelucrare specializată
pe operaţii I/O
realizează schimbul de date între memorie şi
periferice
poate funcţiona în paralel cu procesorul central
după numărul de periferice conectate:
canal selector – lucrează cu un singur periferic
la un moment dat
canal multiplexor – lucrează simultan cu mai
multe periferice; pentru fiecare octet schimbat,
trebuie să decidă care este destinaţia acestuia
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.4. Legarea perifericelor la SC. Unităţile de interfaţă de I/O
Interfaţă I/O
componentă hardware de legătură
constă în linii speciale de comunicare care leagă perifericele la UCP
Funcţiile interfeţelor I/O
supervizarea şi sincronizarea tuturor transferurilor I/O
conversia semnalelor specifice modului de operare pe suporturi
externe în semnale de lucru pe UCP;
sincronizarea ratelor de transfer de date de la viteza de lucru pe
periferic la viteza de lucru în UCP;
decodificarea/codificarea datelor de pe periferic în format specific în
UCP;
delimitarea semnalelor unui periferic de ale altora dintre cele
conectate la acelaşi SC
Aceste funcţii trebuie integrate în contextul conexiunilor de tip:
periferic – interfaţă – magistrală
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.4. Legarea perifericelor la SC. Unităţile de interfaţă de I/O

Clasificarea interfeţelor I/O

după numărul semnalelor şi sensul de transmitere simultană:


interfeţe seriale – transferă informaţia bi-direcţional
interfeţe paralele – transferă informaţia numai într-un sens

după tipul de transmitere a datelor:


interfeţe cu transmitere sincronă de date
viteza de transmitere a datelor depinde de frecvenţa de tact
interfeţe cu transmitere asincronă de date
comunicarea se bazează pe structura datelor transmise
(mesaj, pachet)
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.4. Legarea perifericelor la SC. Unităţile de interfaţă de I/O
Legarea perifericelor la SC
SC Interfaţţă I/O Controller Periferic

port

Controller = unitate de control proprie perifericului


Port = punctul în care se conectează fizic interfaţa la SC
= registru de date prin care se realizează schimbul de informaţii între
sistem şi exterior
= este identificat de UCP printr-o adresă; astfel, fiecare resursă
hardware din sistem trebuie să aibă o altă adresă de port I/O
Comunicarea între procesorul central şi periferice este permanentă:
- prin polling
- prin întreruperi (mai ales în configuraţiile time-critical)
I/O Bus = magistrala de conectare a perifericelor în SC
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.5. Transferul eficient de date
După gradul de implicare a procesorului în controlul
transferului de date, avem:
transfer prin program –UCP se implică total în efectuarea transferului;
transfer prin întreruperi – în care UCP poate să folosească timpul
liber dintre două transferuri consecutive pentru executarea altor
secvenţe de program (execuţie concurentă);
transfer prin acces direct la memorie (DMA, engl. Direct Memory
Access), fără intervenţia efectivă a procesorului; această metodă de
transfer necesită un circuit specializat (numit controller DMA) care are
posibilitatea de a prelua controlul magistralei sistem în vederea
efectuării transferului propriu-zis de date;
transfer prin procesor de intrare/ieşire – care conferă procesorului
cel mai mare grad de libertate: sarcinile legate de transfer sunt
preluate de către o altă unitate de tip procesor, numită procesor de
intrare / ieşire.
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.6. Magistrale
Definiţii
= (logic) mediu de comunicare între componente
= (fizic) set de linii de semnal a.î.
facilitează transferul de date
sincronizează componentele conectate
Proprietăţi
inter-conectează perifericele, procesorul şi memoriile
foloseşte pentru conexiune seturi de conductori electrici
reprezintă o cale de comunicare partajată
defineşte protocolul de comunicare între subsisteme la nivelul cel
mai de jos (lowest level)
Performanţele unei magistrale se apreciază după:
rata de transfer a datelor
numărul maxim de periferice inter-conectabile
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.6. Magistrale
Model uzual de
conectare a
componentelor
pe placa de
bază:

AGP = Accelerated Graphics Port


ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.6. Magistrale
Model uzual de conectare a perifericelor la procesor:
Intreruperi
Procesor

Cache
date, adrese, control
Magistrală sistem

Memorie Interfaţă I/O Interfaţă I/O Interfaţă I/O


principală Controller Controller Controller

Staţie grafică Network


Disk Disk
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.6. Magistrale
Clasificare după tipul componentelor interconectate:
1. magistrale procesor – memorie
scurte, rapide
de obicei sincrone (sincronizare pe frecvenţa de tact a procesorului)
monopol de firmă producătoare
2. magistrale de intrare – ieşire (I/O Bus)
suficent de lungi, pot conecta mai multe tipuri de periferice
se conectează la memorie prin 1. sau 3.
respectă standarde de magistrală
3. magistrale de extensie (backplane)
permit adăugarea în sistem a diferite plăci interschimbabile prin
inserarea acestora în conectorii de extensie ai magistralei (socluri
sau sloturi)
rezolvă atât conexiunea procesor – memorie cât şi conexiunea
periferice – memorie
respectă standarde de magistrală
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.6. Magistrale

Modele uzuale de interconectare:


Magistrală procesor - memorie
Procesor Memorie

Adaptor de Magistrală procesor - memorie


magistrală Procesor Memorie
I / O Bus
Adaptor de
magistrală
Adaptor de Adaptor de Adaptor de
Magistrală de magistrală magistrală magistrală
extensie

I / O Bus
Adaptor de
magistrală I/O I/O I/O
Bus Bus Bus

Magistrală de extensie
Procesor Memorie
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.6. Magistrale
Standardizarea magistralelor
⇒ caracterul de sistem deschis al SC moderne
⇒ două clase importante de magistrale:
• magistrale de sistem – conectează UC la
celelalte componente
• magistrale specializate – optimizează
conectarea şi comunicarea cu un anumit
periferic
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.6. Magistrale. Standarde de magistrale
SCSI (Small Computer System Interface)
specific pentru I/O Bus => interfaţă fizică către o magistrală de extensie sau către o magistrală
procesor – memorie
controller SCSI – coordonează transferurile de la periferic spre memorie
---> FireWire (standard IEEE 1394)
rapid, ieftin => conectează componente audio-video
ISA (Industrial Standard Architecture), EISA (Extended ISA)
specific pentru magistrala de extensie pentru conectarea componentelor lente
PCI (Peripheral Component Interconnect)
magistrale de mare viteză; specific pentru magistrala de extensie
recunosc facilitatea Plug&Play (autoconfigurare)
USB (Universal Serial Bus), WUSB (Wireless USB)
interfaţă serială rapidă, bidirecţională
prelucrare paralelă
SATA (Serial Advanced Technology Attachment), eSATA (external SATA)
foarte rapid, DAR cu alimentare externă (e.g. HDD extern)
Bluetooth (standard IEEE 802.15)
conectare wireless
DVI (Digital Visual Interface) vs HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

 TEMĂ pentru curs!!! – Forum eL 


ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.6. Magistrale. Standarde de magistrale
Un chipset se referă la un grup de circuite integrate, sau cipuri, fabricate
pentru a lucra împreună. În cele mai multe cazuri, acestea sunt fabricate
într-un singur produs.
În industria calculatoarelor, termenul de chipset este comun pentru a referi
un set specializat de cipuri pe microprocesorul unui calculator și o pereche
specifică de cipuri pe placa de bază.
Există două categorii de chipset-uri:
Chipset grafic. Este componenta principală a plăcii video, coordonând
activitatea plăcii. Un chipset grafic este caracterizat de frecvența de
funcționare, lățimea bus-ului de transfer către memoria grafică și abilitatea
acestuia de a executa instrucțiuni specifice. Principalii producători de chipset-
uri grafice pentru PC-uri includ NVIDIA, AMD(prin achiziționarea firmei ATi),
Intel etc.
Chipset-ul plăcii de bază. Pentru placa de bază, chipset-ul reprezintă
componenta principală, influențând foarte mult performanța plăcii de bază.
Este coordonatorul componentelor esențiale din sistem, prin urmare,
performanțele chipset-ului plăcii de bază condiționează performanța
configurației. Are două componente principale, northbridge și respectiv
southbridge, ambele îndeplinind funcții distincte.
In alegerea unui chipset, în afară de indicii de performanţă evidenţi cu care
se prezintă fiecare, mai trebuie ţinut cont şi de facilităţile suplimentare
oferite, de exemplu video sau sunet integrat, caz în care nu mai aveţi nevoie
de componente separate pentru subsistemul video sau audio.
Totuși, de reținut că soluțiile "integrate" în chipset, nu vor egala ca
performanță componentele separate, "dedicate".
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.6. Magistrale. Standarde de magistrale
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.6. Magistrale. Standarde de magistrale

RAMDAC = Random Access Memory Digital-to-Analog Converter


ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.7. Conectori pentru componentele SC
COMunicaţia serială - COM
informaţia se transmite bit cu bit, pe o
singură linie fizică, bi-direcţional; în
practică, pentru o comunicaţie serială
sunt necesare minimum 3 fire:
unul pentru transmisia într-un sens,
altul pentru transmisia în celălalt sens
şi al treilea pentru masă (pentru
întoarcerea curentului);
standardul pentru comunicaţia serială
este RS 232; uzual, porturile seriale de
uz general sunt numite COM 1 şi COM 2
şi folosesc conectori de tip mufă/cuplă
cu 9 pini/orificii de tip tată/mamă
(engl., male/female), numit DE9;

http://cursuri-pc-online.blogspot.ro/p/mainboard.html
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.7. Conectori pentru componentele SC
comunicaţia serială
tastatura şi mouse-ul sunt
conectate prin interfaţă serială;
pentru tastatură se folosesc trei
modele de conectori specifici:
DIN – cu 5 pini
mini-DIN cu 6 pini, numit şi PS/2
USB
pentru mouse se folosesc trei modele
de conectori specifici:
mini-DIN cu 6 pini, numit şi PS/2
DE9 de tip mamă al portului serial
COM1, caz în care cablul mouse-
ului este dotat cu un conector DE9
de tip tată
USB
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.7. Conectori pentru componentele SC

portul paralel - LPT (Line Print


Terminal, Local Print Terminal sau Line
PrinTer )
transmite la fiecare moment de
timp un octet, având astfel 8
linii de date, câte una pentru
fiecare bit al octetului;
transmisie paralelă, uni-
direcţională;
iniţial a fost creat pentru
conectarea imprimantei
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.7. Conectori pentru componentele SC

portul video
VGA (Video Graphics Array)
reprezintă ieşirea plăcii video
sau a adaptorului video;
conectează monitorul sau
alte periferice video, e.g.
video-proiector;
este caracterizat printr-o
cuplă de tip DE15 - mamă, cu
contacte pe 3 rânduri;
perifericul se va conecta prin
mufa DE15 - tată
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.7. Conectori pentru componentele SC

Magistrala IDE - Integrated


Device Electronics
este o parte a magistralei ISA,
care trebuie să accepte unităţi
de disc sau alte asemenea
dispozitive: unităţi de CD, DVD,
unităţi de bandă magnetică;
este cunoscută şi sub numele:
IDE/EIDE - Extented IDE
sau
ATA - Advanced Technology
Attachment
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.7. Conectori pentru componentele SC
Magistrala SATA – Serial ATA
a apărut în anul 2004,
fiind versiunea serială a
magistralei IDE, pe care tinde
să o înlocuiască;
pentru conectarea hard
discurilor - dotate cu
interfaţă IDE, pe o placă de
bază - cu conectori SATA,
există adaptoare SATA-IDE;
este disponibilă şi în varianta
e-SATA - external SATA, care
permite conectarea hard
discurilor externe.
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.7. Conectori pentru componentele SC

Magistrala SCSI -
Small Computer System Interface
este o variantă alternativă
pentru conectarea hard
discurilor în interiorul unui
calculator,
folosită iniţial pentru sistemele
Macintosh, dar apoi şi la PC-uri;
avantajele utilizării hard
discurilor SCSI:
rată de transfer mai mare
posibilitatea conectării mai
multor hard discuri la
calculator;
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.7. Conectori pentru componentele SC

Interfeţe video
DVI – Digital Visual Interface
HDMI – High-Definition Multimedia Interface
DVI este cel mai vechi dintre cele două standarde, intrând pe HDMI type A plug (male) connector

piaţă în 1999. Cei 29 de pini sunt folosiţi pentru a


transmite semnal video digital necomprimat spre un
dispozitiv de afişare.
HDMI a fost introdus în 2003 şi se diferenţiază conceptual de
DVI prin faptul că transmite şi semnal audio prin cei
19 pini ai săi.

HDMI type A receptacle (female) connector

HDMI poate transmite un conţinut cu o lăţime de bandă de 10.2 Gbps. Capacitatea sa este remarcabilă, fiind de două ori mai
mult decat este necesar pentru a transmite canale-multiple audio sau video... Deci, acest tip de cablu se pare că va fi folosit
mult timp de acum înainte.
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.7. Conectori pentru componentele SC

In evoluţia SC:
există destul de multe posibilităţi de a conecta diferitele
echipamente de intrare-ieşire la un PC;
unele dintre acestea necesită:
deconectarea SC de la reţeaua electrică;
desfacerea box-ului calculatorului şi
introducerea unei plăci de extensie într-unul din conectorii PCI sau ISA;
dacă plăcile nu sunt de tip PnP, acestea au comutatoare sau jumpere
care trebuie configurate;
apoi trebuie reconectat calculatorul;
altele pot fi conectate la una din cuplele magistralelor standard
(paralelă sau serială), însă numărul acestora este limitat şi, în plus,
nu asigură o viteză de transfer suficientă;
există nenumărate tipuri de conectori şi, respectiv, cabluri.
În concluzie, conectarea echipamentelor era dificilă.
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.7. Conectori pentru componentele SC
Magistrala USB - Universal Serial Bus
a fost introdusă pentru a înlătura toate neajunsurile anterioare.

Obiectivele acestei magistrale au fost:


1. utilizatorii nu trebuie să aibă de poziţionat comutatoare sau jumpere
pe plăci sau pe echipamente;
2. pentru a instala noi dispozitive de I/O, utilizatorii nu trebuie să
deschidă box-ul calculatorului;
3. trebuie să existe un singur tip de cablu, pentru conectarea tuturor
dispozitivelor;
4. ataşarea a până la 127 de dispozitive la un calculator;
5. dispozitivele trebuie să poată fi instalate în timp ce calculatorul
funcţionează*;
6. după instalarea unui nou dispozitiv să nu trebuiască să fie repornit
calculatorul;
*PnP = facilităţi de conectare şi configurare
hot swappable = cuplarea/decuplarea dispozitivelor în timpul funcţionării SC
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
1.2.7. Conectori pentru componentele SC

Magistrala USB - Universal Serial Bus

îndeplineşte toate aceste condiţii;


este proiectată pentru dispozitive de
viteză redusă şi medie, e.g.
tastatură, mouse, cameră video,
scanner, imprimantă etc;
au fost realizate trei variante ale
standardului care defineşte această
magistrală:

USB type Speed Bandwidth Transmit speed


USB 3.0 Super speed 5 Gbps 610 MBps
USB 2.0 Hi-speed 480 Mbps 60 MBps
USB 1.1 Full speed 12 Mbps 1,5 MBps
USB 1.0 Low speed 1,5 Mbps 187,5 KBps
The USB 3.1 specification was released on 31 July 2013. The USB 3.1
standard increases the signalling rate to 10 Gbps, double that of USB 3.0.
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE
Magistrala USB - Universal Serial Bus
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE

1.2.7. Conectori pentru componentele SC

Magistrala USB - Universal Serial Bus


ARHITECTURA CALCULATOARELOR
1.2. SISTEMUL DE INTRARE/IEŞIRE

... Ce lipseşte din această prezentare?!?

SLI
VIA
……………………