Sunteți pe pagina 1din 1

În atenţia domnului ___________________________

NOTIFICARE

Subsemnatul ________________________, domiciliat in


_________________________________________, avand CNP _______________________, si
subsemnata _______________________________, domiciliata in
______________________________________________ avand CNP
______________________________, în calitate de proprietari, vă solicit încetarea Contractului
de închiriere înregistrat la Administraţia financiară sub nr.________, pentru imobilul situat în
_______________________________________________, începând cu data de
______________, în conformitate cu Art. ____ din Contractul de închiriere.

Data _________ Semnătura ______________

S-ar putea să vă placă și