Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Obiectul urmăririi penale constă în:

a) strângerea probelor necesare cu privire la existența infracțiunii, pentru a se constata dacă


este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată;

b) identificarea persoanelor care au comis o infracțiune și stabilirea răspunderii penale a


acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată;

c) strângerea probelor necesare cu privire la existența infracțiunii, identificarea


persoanelor care au comis o infracțiune și stabilirea răspunderii penale a acestora, pentru a se
constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată.

2. În cursul urmăririi penale procedura este secretă?

a) da;

b) este nepublică;

c) numai anumite acte de urmărire penală nu sunt publice.

3. Modurile de sesizare sunt:

a) plângere sau denunț, actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege și
sesizarea din oficiu;

b) plângere sau denunț și actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege;

c) actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege și sesizarea din oficiu.

4. Plângerea este:

a) încunoștințarea făcută de o persoană fizică sau juridică, referitoare la o vătămare ce i s-


a cauzat prin infracțiune;

b) încunoștințarea făcută de o persoană fizică sau juridică despre comiterea unei infracțiuni;

c) încunoștințarea făcută de o persoană fizică sau juridică, care a fost victima unei infracțiuni.

5. Care este termenul de introducere a plângerii prealabile?

a) 3 luni de la data comiterii faptei;

b) 3 luni de la data sesizării faptei;

c) trei luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre comiterea faptei.
6. Cum va proceda organul de urmărire penală care după examinarea plângerii
constată că nu este competent să o soluționeze?

a) o va trimite organului competent; ???

b) o va soluționa, având în vedere faptul că este primul organ sesizat;

c) va dispune organului de cercetare penală soluționarea plângerii.

7. Ce măsuri ia procurorul atunci când constată că un act sau o măsură procesuală a


organului de cercetare penală nu este dată cu respectarea dispozițiilor legale sau este
neîntemeiată?

a) va admite actul, urmând ca instanța să se pronunțe asupra legalității acestuia în procedura de


cameră preliminară;

b) infirmă actul sau măsura motivat;

c) va solicita procurorului superior să dispună.

8. Cum va proceda procurorul atunci când constată că organul de cercetare penală nu a


îndeplinit dispozițiile date?

a) va sesiza conducătorul organului de cercetare penală, care în termen de trei zile are obligația
de a comunica măsurile dispuse;

b) va sesiza conducătorul organului de cercetare penală;

c) va sesiza procurorul ierarhic superior.

9. Cum se va proceda în situația în care un cetățean formulează un denunț verbal, în fața


organului de cercetare penală al poliției (la ofițerul de serviciu);

a) polițistul de serviciu va solicita cetățeanului în cauză să întocmească în scris plângerea;

b) polițistul de serviciu va întocmi un proces-verbal de consemnare a plângerii sau


denunțului oral;

c) polițistul de serviciu va sesiza pe șeful său.

10. Când se dispune și de către cine suspendarea urmăririi penale?

a) când se constată printr-o expertiză medico-legală că suspectul sau inculpatul suferă de o


boală gravă care îl împiedică să ia parte la procesul penal și se dispune de către procuror, la
propunerea organului de cercetare penală;

b) când se constată printr-o expertiză medico-legală că suspectul sau inculpatul suferă de o


boală gravă care îl împiedică să ia parte la procesul penal și se dispune de către procuror;
c) când se constată printr-o expertiză medico-legală că suspectul sau inculpatul suferă de o
boală gravă care îl împiedică să ia parte la procesul penal și se dispune de către organul de cercetare
penală.

11. Care sunt soluțiile de neurmărire penală

a) clasarea, când nu exercită acțiunea penală ori, după caz, stinge acțiunea penală
exercitată, întrucât există unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) C. proc. pen.;

b) renunțarea la urmărirea penală , când nu există interes public pentru continuarea


urmăririi penale;

c) neînceperea urmării penale, când nu există interes public pentru continuarea urmăririi
penale.

12. Renunțarea la urmărirea penală se poate dispune, dacă printre altele sunt îndeplinite
următoarele condiții:

a) procurorul constată că nu există un interes public în urmărirea faptei;

b) procurorul constată că inculpatul a reparat prejudiciul cauzat prin infracțiune;

c) când pentru infracțiunea comisă legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult
7 ani.

13. Cine confirmă ordonanța procurorului de caz de renunțare la urmărirea penală?

a) procurorul ierarhic superior;

b) instanța de judecată competentă a judeca acea cauză în primă instanță;

c) judecătorul de cameră preliminară de la instanța competentă a judeca acea cauză în


primă instanță.

14. Dacă se dispune renunțarea la urmărirea penală față de un minor care a împlinit
vârsta de 14 ani, poate fi dispusă față de acesta obligația prestării unei munci nerenumerate în
folosul comunității?

a) nu deoarece legea nu permite;

b) rămâne la aprecierea instanței; ??

c) se poate dispune o asemenea obligație.


15. Când se dispune reluarea urmăririi penale?

a) în caz de redeschidere a urmăririi penale;

b) în caz de încetare a cauzei de suspendare și de restituire a cauzei de către judecătorul de


cameră preliminară;

c) când este solicitată de către organul de cercetare penală.