Sunteți pe pagina 1din 12

Plan de afaceri

“FitnessPRO” S.R.L

Director general: Doina Efros

Adresa: Or.Chișinău,Banulescu Bodoni 17/3

Telefon: 022347614

1
Cuprins

1. Rezumatul planului de afacere SRL “FitnessPro”

2. Descrierea afacerii

3. Piața de desfacere și sclienți

4. Planul de marketing

5.Analiza SWOT

6. Strategii de marketing

7. Planul Operațional

8. Planul financiar

2
Rezumatul Planului de afacere S.R.L ”FitnessPRO”

Prezentul plan de afaceri este întocmit de către “FitnesPRO” S.R.L. privind analiza iniţierii
uneiactivităţi pe piaţa din Republica Moldova în domeniul sportului.“FitnessPRO” S.R.L este
iniţiată de către 2 fondatori: Doina Efros (director general -îşi asumăriscurile de antreprenor
pentru iniţierea eficientă a afacerii şi stabilirii sale pe piaţă în viitor.),Babei Nicoleta care a depus
un capital statutar pentru iniţierea acestei afaceri.
Afacerea constă în prestarea servicilor de înfrumuseţare şi menţinere a siluetei, bazate petehnici
şi aparate modern şi nu în ultimul rând asigurarea clienţilor cu bună dispoziţieşi satisfacţie. 
Deţinem un cadru profesional calificat, care este mereu în pas cu tendinţele moderne şi
care considerăcă cheia succesului este în lucrul sirguincios. Motto-ul companiei este: „The easy
day was yesterday”.Se va analiza piaţa de desfacere, concurenţii agenţiei şi strategiile de
marketing
pentru o activitate prosperă.De asemenea,vă vom oferi la atenţia Dumneavoastră planul
managementului riscului şi planul financiar pentru a caracteriza situaţia preconizată a agenţiei în 
prima perioadă a sa deactivitate. Analiza este una obiectivă şi multilaterală deoarece aceasta ne-
ar
asigura o imagine clarăa poziţiei viitoare pe piaţă şi dacă va fi ea una de succes. Sala de
fitness„FitnessPRO” S.R.L. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu: Legea privind
societăţile cu răspundere limitată; Legea Republicii Moldova cu privire la
antreprenoriat şi întreprinderi. 
Considerăm că această afacere are şanse reale de reuşită deoarece:serviciileoferite pe piaţă sunt
de calitate superioară, preţurile sunt rezonabile.

Descrierea afacerii

Ideea de afaceri pe care vrem să o propunem este deschiderea unui sediu de sală de fitness
în oraşul Chișinău. Afacerea va fi compatibilă cu scopurile noastre pentru că ne vaoferi
posibilitatea de a ajuta clienţii să se menţină în formă, să aibă moralul ridicat şi săse bucure de
ore de relaxare la sala noastră de fitness. Scopul nostru va fi să ne menţinemclienţii mulţumiţi de

3
serviciile oferite astfel încât aceştia să revină şi altă dată cu plăcere.Pentru extinderea afaceriii
noastre vom apela
la un împrumut bancar. În trei ani ne propunem să avem o afacere stabilă  şi prosperă prin 
extinderea într -un sediu mai mare, mărirea numărului de aparate şi a personalului specializat.
Obiectivele firmei “FirnessPRO” sunt stabilite pe o perioadă de trei ani şi cuprind:
1. realizarea unei cifre de afaceri de cca 35000 lei în anul 3 de funcţionare;
2. creşterea cotei de piaţă până la 15%;
3. crearea unei clientele fidele, care să fie mulţumită de serviciile oferite de firmanoastră;
4. creşterea permanentă a calităţii serviciilor oferite clienţilor.
Calitatea serviciilor: reprezintă principiul fundamental al politicii firmei pentrusatisfacrea totală a
cerinţelor clienţilor.
Oganizatia “FintessPRO” presupune:
 Folosirea celor mai noi echipamente sportive de la lideri mondiali
 Management modern si logistica avansata.
Misiunea:
Misiunea noastra este să arătăm că pentru noi calitatea serviciilor nu este un simplu
obiectiv ci chiar condiţia existenţei şi dezvoltării ei.
Obiective:
Obiectivul fimei este de a satisface pe deplin nevoile clienţilor, având în vedere că preocuparea
oamenilor pentru aspectul fizic şi sănătate este în creştere în ultimii ani.Firma noastră va oferi
consumatorilor servicii de cea mai bună calitate dindomeniul întreţinerii fizice. Serviciile oferite
sunt: gimnastică de întreţinere- fitness,gimnastică medicală pentru diverse afecţiuni, aerobic,
saună, bai cu nămol.De asemenea printer obiective se mai Numara:

1. Dobîndirea încrederii a clienților în primul an de activitate


2. Oferirea unei game largi de produse /echipamente sportive de calitate
3. Stabilirea relațiilor de parteneriat .
4. Oferirea reducerilor clienților fideli în primul an de activitate
5. Creare unei clientele fidele ,care sa fie multumita de serviciile oferite de
compania noastra.

4
Ne-am stabilit obiective pe care le putem realiza si nu încercăm să-i depășim pe concurenții
noștri - ne străduim doar să fim cei mai buni. Noi nu ne facem datoria – noi tindem să ne
realizăm visul. Nu nutrim speranța de a schimba lumea, dar credem că suntem în stare să facem
mai bună cel puțin o părticică din viața voastră. De asemenea calitatea serviciilor: reprezintă
principiul fundamental al politicii firmei pentrusatisfacrea totală a cerinţelor clienţilor. Astfel
vrem să arătăm că pentru noi calitatea serviciilor nu este un simplu obiectiv ci chiar condiţia
existenţei şi dezvoltării ei. Capitalul necesar este de 3.000.000 lei

Pret
Nr.Crt Servicii Oferite Persoane pe luna abonament/luna
1 Program Fintess 55(5/ora) 450lei
2 Program Sauna variabil 150lei
3 Program Aerobic 45(2/ora) 200lei
4 Gimnastica variabil 200lei
medicala
5 Tratament cu namol 35(1/ora) 250lei

Serviciile oferite de firma noastră vor satisface pe deplin, nevoia oamenilor de recreare, de
întreţinere fizică şi a sănătăţii într -o ambianţă plăcută, alături de oameni pregătiţi în a-i ajuta.
Toate serviciile oferite de firma noastră vor fi de cea mai bună calitate, iar clientulva fi
întotdeauna stăpânul nostru. Angajaţii vor fi aleşi dintre cei mai bine pregătiţi îndomeniu, iar sala
va fi modern utilată şi va avea aparate echipate cu cronometru şiaparate de măsurat caloriile
pierdute. Sauna va fi de asemenea echipată cu sistem deîncălzire intensivă performant şi va fi
astfel aranjată pentru a oferi o ambianţăliniştitoare. Clienţii noştri nu vor veni la sală doar să-
şi consolideze sănătatea 
fizică, cimai ales pentru a petrece plăcut timpul liber şi a se relaxa după o zi obositoare de
muncăsau şcoală. Serviciile noastre se adresează unei game largi de tipuri de consumatori.
Oricinedoreşte să aibă un corp bine întreţinut sau pur şi simplu doreşte să se relaxeze într –un
mod plăcut şi util poate fi un potenţial client al săli noastre. În general consumatorul tipical sălii
noastre poate fi o persoană care are un complex creat de kilogramele în plus saucare necesită
gimnastică specială.

5
Piața de desfacere și clienții

Conform unei cercetării de piaţă, românii cheltuiesc în medie 8% din venituri pentru a merge la 
o sală de fitness. Potrivit statisticilor oficiale, acest procent aînregistrat o evoluţie fluctuantă în
ultimii 4 ani. Aceasta tendintă este explicată de unraport întocmit de Agentia de monitorizare a
tendinţelor de consum ca fiind efectulschimbării stilului de viaţă, climatului economic şi
creşterea varietăţii ofertei existentede piaţă.
Anual în Constanţa se deschid în medie de 3 săli de fit ness, 70% fiind localizate în zone uşor
 accesibile ale municipiului. Aceste activităţi se dezvoltă în special în zonebune, în apropierea
centrelor comerciale,spaţiilor de birouri, calitatea ofertei scăzândîn general odată cu depărtarea
de zona centrală.
Piaţa se referă la timpul şi spaţiul în care toţi agenţii economici activi din societatese întâlnesc să
comunice unii cu alţii şi să schimbe între ei bunuri cu valoare de schimb; eaeste reprezentată de
toţi clienţii potenţiali având nevoi sau dorinţe similare, fiind dispuşi a se angaja într- o relaţie de
schimb pentru satisfacerea aceloraşi nevoi sau dorinţe. Îndomeniul sălilor de fitness piaţa este în
continuă creştere, deoarece tot mai multe persoane sunt preocupate de aspectul şi condiţia fizică.
Studiile de piaţă arată că în zilelenoastre din ce în ce mai multe persoane se îndreaptă spre o sală
de fitness, fie pentru ascăpa de kilogramele în plus, fie din cauza unor afecţiuni medicale, fie
pentru a petrece plăcut şi relaxant timpul liber sau de cenu pentru a fi în pas cu moda.
Motivațiie apelării la produsele noastre sunt următoarele:

 Tindem spre speranța de a schimba lumea spre bine,spre atingerea rezultatului Dvs dorit
si credem că suntem în stare să facem mai bună cel puțin o părticică din viața voastră.
 O gamă largă de echipamnte si produse sportive pentru toți
 Prețuri accesibile
 Oferirea unui raport dintre preț și calitate

Planul de Marketing

6
“FitnessPRO “ S.R.L. îşi propune creşterea cotei de piaţă deţinută, prin deschidereaunui sediu în
zona centrală a Chișinaului.În plus conducerea, societăţii va adapta serviciile la cerinţele variate
ce vin din partea noilor clienţi. Dacă acest proiect va avea succesul scontat, se va lua în calcul
deschiderea unui al doilea sediu în sectorul Botanica. Se urmăreşte oferirea de servicii de calitate
la un bun raport calitate-preţ şi fidelizarea clienţilor.Elementele cheie ale acestui obiectiv sunt 
redate prin strategia demarketing, care cuprinde mixul de produs. Ea se va axa pe trei elemente
fundamentale:promovare, preţ şi diversificare servicii.Preţul pe care îl vom aborda este cel la
nivelul concurenţei, având în vedere şi unelereduceri pentru anumite categorii de persoane cum
ar fi studenţii sau reduceri laabonamente pentru clienţii fideli. Astfel vom acorda:
 25% reduceri la abonamente fitness valabile de luni până vineri
între orele 7.30-16.00;
 10% reducere pentru elevi şi studenţi;
 program special de reduceri pentru firme, abonamente colective.
Programul de funcţionare al sălii:
 Luni - Vineri: 07:00 - 23:00
 Sâmbăta: 08:00- 22:00
 Duminica: 09.00 – 21:00
Concurentii
În limetele teritoriului capitalei Chișinău sunt prezenți o serie de întreprinderi care se impun pe
piață ca lideri in domeniul sportului: Aquaterra,Niagara City Fitness , EnergyFitness, ALEXIA
ș.a.. Aceştia s-au impus pe piaţa Chișinăului datorită serviiciilor de calitate,experienţa în
domeniu, promoţiile acordate unor anumite categorii de persoane.Concurenţa indirectă ar putea
fi reprezentată de producătorii de suplimente nutritivedestinate pierderii în greutate, producătorii
de aparate de fitness şi centrele deînfrumuseţare.

Elementele care ne aduc avantaj faţă de concurenţi atît direcţi cît şi indirecţi sunt:

 Localizare convenabilă şi vitibilă:


 gamă largă de servicii; 
 Personal calificat;
 Siguranţă;

7
 Calitate;
 Accesibilitate
Analiza SWOT

Puncte Tari:

 experienţa în domeniu
 locaţia bine amplasată; 
 profesionismul personalului;
 imagine bună pe piaţă;
 echipă de conducere experimentată şi unită;
 strategie de marketing eficientă;
 servicii variate şi de calitate;
 raport preţ/ calitate favorabil.

Puncte Slabe:

 cheltuieli mari pentru crearea imaginii


 traficul aglomerat al zonelor de amplasare;
 lipsa spaţiilor de parcare suficiente
 limitarea operaţiunilor de amenajare datorită caracteristicilor constructive ale
blocului
Oportunitati:

 diversificarea serviciilor prin încheierea de colaborări cu nutriţionişti şi antrenoricu


experienţă intenaţională
 lipsa unor astfel de organizatii in regiune
 creştere macroeconomică prognozată
Amenintari:

 deschiderea unor noi săli de fitness în apropiere;


  practicarea de către concurenţă a unor preţuri scăzute; 

8
  program de lucru încărcat pentru persoanele din segmentul ţintă.
 Prezenta competitorilor deja cunoscuti pe piata
 Migratia fortei de munca

Strategii de marketing

Strategii de produs nu este altceva decît conduita aplicată de către organizație cu privire la
produse, precum și evoluția gamei acestora. Pledăm în permanență pentru perfecțioanarea
continuă a caracteristicilor produselor; în acest scop se pune accentul pe calitatea aparatajului
sportiv, parteneriat cu firme solide, cu o notoritate și poziție bună pe piață, angajarea în cîmpul
muncii a unui personal calificat sau investirea în perfecționarea personalului deja existent.

Strategii de preț- aplicată în cadrul SRL este prețurile diferențiate pe tipuri de servicii. Pentru
început vom introduce serviciile la un preț scăzut și cu o promovare puternică ca mai apoi să
avansăm în celelalte faze,vom realiza noi strategii de preț și promovare.

Strategiile de promovare -strategiile de promovare fundamentate au ca scopul principal


majorarea volumului vînzărilor, dar pe lîngă aceasta se urmărește creșterea notorități mărcii
FitnessPRO. În cadrul campaniilor promoționale nu vom proceda asemeni competitorilor, însă
vom încerca să ne diferențiem pentru a atrage chiar și clienții loiali concurenților.

Tipuri de promovare: În ceea ce priveşte promovarea ea va fi competitivă, dorind să ne


menţinemloialitatea faţă de marcă. Astfel vom face cunoscut deschiderea noului sediu prin
reclame la principale posturi de radio din Chișinău(MUZ FM, Megapolis FM, Aquarelle FM,
Radio ZUM, ș.a.), fluturaşi şi pliante, anunţuri în ziarul local, promovarea pe site-uri web.
(Internet,Tv/Radio, Presă, Panouri publicitatre.) Diversificarea servicilor include crearea unui site pe
internet care să ţină la curentclienţii despre program, oferte, noutăţi în domeniu, introducerea
unor noi activităţi aromo-terapie, băi cu nămol, hidromasaj, sauna.

Planul operational

9
Etapele operaţionale ce vor defini implementarea planului investiţional sunt cuprinse în
numerotarea următoare:
 Proiecte,aprobari,avize
 Amenajare spatiu
 Achizitie mobilier,aparate,echipament electronic
 Transportul montarea si probele aparatelor
 Recrutare si angajare personal
 Instruire si verifiare personal
 Inaugurare a salii
Amenajările necesare vor fi realizate de firma S.C. ProImobil Construct S.R.L.,
conform devizului de cheltuieli antecalculat cu ocazia întocmirii planului de afaceri.
Societatea dispune de o experienţă de peste 9 ani în astfel de activităţi.
Activitătilede marketing şi promovare vor fi conduse de managerul de marketing alsocietăţii.
Răspândirea pliantelor şi fluturatilor va începe cu 2-3 săptămâni înainte dedeschiderea sălii,iar
reclama în presă şi radio va fi difuzată din săptamâna inaugurării.
Aparatele de fitness vor fi achiziţionate de la furnizorul S.C. Sport Equipment S.R.L, care în
urma unei selecţii de ofertă (5 ofertanţi) a produs cel mai bun raportcalitate/preţ pentru dotarea
sălii la capacitaţile planificate.
Periodic se vor organiza tombole/ concursuri pentru clienţii sălii, formularelecompletate cu acel
prilej cuprinzând şi o serie de întrebări prin care se va obţine feedback din partea acestora.
Necesarul de personal și salarizarea acestora la etapa de inițiere a afacerii:

Postul necesar Nr .de personae în post Salariul lunar,(lei)


Director general 1 8000
Director financiar 1 7000
Contabil 2 5000
Sef de sala 1 6000
Instructor aerobic 1 4000
Antrenor 5 5000
fitness&bodybuilding
Incasator -vanzator 1 4000
Instructor erobic- 1 5600
kinetoterapeut

10
Personal de curatenie 2 3000
Total 15 47600

Pentru recrutarea şi angajarea de personal cu experienţa necesară atingerii parametrilor


solicitaţi de conducere este nevoie de aproximativ 2 luni. În scopul limităriiriscurilor se va mai
aloca o lună pentru acomodare şi verificarea competenţei personalului.
Pentru realizarea amenajărilor vor fi necesare două luni. Imediat după finalizareainvenstiţiei vor
fi făcute toate demersurile necesare pentru extinderea poliţei de asigurare încheiate de societate
pentru sediul firmei.
Planul financiar

Previziunea veniturilor pentru o lună

În baza realizării obiectivului propus, firma necesită o investiţie în mărime de 400 000 lei,
ce constituie contribuţia proprie a fondatorilor întreprinderii, necesareiniţierii afacerii.
Cheltuieli de lansare a
afacerii (iniţierea afacerii)

Cheltuielile Suma totala,lei Surse proprii Surse


(denumirea) imprumutate
Computer pru 100.000 100.000 -
departamente
10x10.000
Computer pru 12.000 12.000 -
aparatul administrativ
Retea de calculatoare 6000 6000 -
si internet
Reparatie oficiu 100.000 100.000 -
Mobilier 40.000 40.000 -
Richizite birou 1500 1500 -
Salariu 50.000 50.000 -
Transport 15.000 15.000 -
Publicitate 40.000 40.000 -

11
Cheltuieli de 1500 1500 -
constituire
Emblema 500 500 -
Total 366.500 366.500 -

12