Sunteți pe pagina 1din 34

CUPRINS

1. ÎMPĂRŢIREA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA


2. NUMĂRUL ŞI DENSITATEA POPULAŢIEI LA RECENSĂMINTELE DIN ANII 1959, 1970, 1979, 1989, 2004 ȘI 2014
3. POPULAŢIA LA RECENSĂMINTELE DIN ANII 1959, 1970, 1979, 1989, 2004 ŞI 2014, ÎN PROFIL TERITORIAL
4. POPULAŢIA LA RECENSĂMINTELE DIN 2004 ŞI 2014, PE MEDII ÎN PROFIL TERITORIAL
5. POPULAŢIA PE SEXE ŞI VÂRSTE ÎN 2014
6. POPULAŢIA PE MEDII ŞI GRUPE DE VÎRSTĂ ÎN ANUL 2014
7. STRUCTURA ETNICĂ A POPULAȚIEI LA RECENSĂMINTELE DIN ANII 2004 și 2014 , PE MEDII
8. STRUCTURA POPULAȚIEI DUPĂ LIMBA MATERNĂ LA RECENSĂMINTELE DIN ANII 2004 și 2014, PE MEDII
9. STRUCTURA POPULAȚIEI DUPĂ LIMBA VORBITĂ DE OBICEI LA RECENSĂMINTELE DIN ANII 2004 și 2014 , PE MEDII
10. STRUCTURA POPULAȚIEI DUPĂ LIMBA MATERNĂ ȘI LIMBA VORBITĂ DE OBICEI LA RECENSĂMÂNTUL DIN 2014
11. STRUCTURA POPULAȚIEI DUPĂ LIMBA VORBITĂ DE OBICEI PE GRUPE MAJORE DE VIRSTA LA RECENSĂMÂNTUL DIN 2014
12. STRUCTURA ETNICĂ A POPULAȚIEI, ÎN PROFIL TERITORIAL ÎN 2014
13. STRUCTURA POPULAȚIEI DUPĂ LIMBA MATERNĂ, ÎN PROFIL TERITORIAL ÎN 2014
14. STRUCTURA POPULAȚIEI DUPĂ LIMBA VORBITĂ DE OBICEI, ÎN PROFIL TERITORIAL ÎN 2014
15. POPULATIA DUPA RELIGIE, PE MEDII ÎN 2014
16. POPULAŢIA DUPĂ NIVELUL DE INSTRUIRE LA RECENSĂMINTELE DIN ANII 1959, 1970, 1979, 1989, 2004 ŞI 2014, PE MEDII
17. REPARTIZAREA POPULAȚIEI PE TIPURI DE LOCUINTE, PE MEDII ȘI ÎN PROFIL TERITORIAL ÎN 2014
18. LOCUINŢELE OCUPATE, DUPĂ TIPUL UNITĂŢII DE LOCUIT ŞI FORMA DE PROPRIETATEA LOCUINŢEI, ÎN PROFIL TERITORIAL
Recensământul populației și al locuințelor 2014

1. ÎMPĂRŢIREA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Sate din
Municipii, Sate componenţa Total
Raioane Oraşe
U.T.A. (comune) comunelor şi localităţi
oraşelor

La jumătatea anului 1959 40 4 38 678 1181 1897

La 15 ianuarie 1970 32 4 53 697 959 1709

La 17 ianuarie 1979 36 4 65 748 837 1650

La 12 ianuarie 1989 40 4 70 829 757 1656

La 5 octombrie 2004 * 32 3 54 847 629 1530

La 12 mai 2014 * 32 3 55 846 632 1533

* Fără raioanele de Est şi municipiul Bender

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

2. NUMĂRUL ŞI DENSITATEA POPULAŢIEI LA RECENSĂMINTELE DIN ANII 1959, 1970, 1979, 1989, 2004 ȘI 2014

Densitatea
În % faţă de total populaţiei,
Teritoriul Populaţia recenzată, mii persoane populaţie numărul
Data recensămîntului
mii km² locuitorilor la
1 km²
Total Urban Rural Urban Rural

La 15 ianuarie 1959 33.7 2879.4 633.9 2245.5 22.0 78.0 85.4

La 15 ianuarie 1970 33.7 3569.8 1123.5 2446.3 31.5 68.5 105.9

La 17 ianuarie 1979 33.7 3949.8 1532.9 2416.9 38.8 61.2 117.2

La 12 ianuarie 1989 33.7 4335.4 2020.1 2315.3 46.6 53.4 128.6

La 5 octombrie 2004 * 30.5 3383.3 1305.6 2077.7 38.6 61.4 110.9

La 12 mai 2014 ** 30.5 2998.2 1144.4 1853.8 38.2 61.8 98.3

* Fără raioanele de Est şi minicipiul Bender

** Populația estimată (cu includerea persoanelor care nu au fost cuprinse la RPL 2014)

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

1959, 1970, 1979, 1989, 2004 ȘI 2014

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

3. POPULAŢIA LA RECENSĂMINTELE DIN ANII 1959, 1970, 1979, 1989, 2004 ŞI 2014, ÎN PROFIL TERITORIAL *

persoane

Populaţia la recensămîntul din:


Municipiul, raionul
1959 1970 1979 1989 2004 2014 2014 **

Republica Moldova 2513483 3085080 3372051 3657665 3383332 2804801 2998235


Mun. Chişinău 258910 415956 589140 770948 712218 469402 662836
Mun. Bălţi 67666 105505 126950 161475 127561 102457 102457
Anenii Noi 55269 65908 75986 83630 81710 78996 78996
Basarabeasca 24814 27776 29889 31612 28978 23012 23012
Briceni 77846 81403 82457 85395 78027 70029 70029
Cahul 78142 100978 114381 122008 119231 105324 105324
Cantemir 46758 56466 58169 62864 60001 52115 52115
Călăraşi 75030 92023 89401 85000 75075 64401 64401
Căuşeni 73696 89073 93656 96467 90612 81185 81185
Cimişlia 49624 63048 65667 65267 60925 49299 49299
Criuleni 56982 64954 68154 71351 72254 70648 70648
Donduşeni 54386 57467 57092 53902 46442 37856 37856
Drochia 84974 93724 94915 96953 87092 74443 74443
Dubăsari 31281 31812 31141 31447 34015 29271 29271
Edineţ 78042 85542 91713 94001 81390 71849 71849
Făleşti 81270 95143 95865 94014 90320 78258 78258
Floreşti 97939 109262 104385 104680 89389 76457 76457
Glodeni 53964 61674 65555 64677 60975 51306 51306
Hînceşti 97934 120919 125451 126513 119762 103784 103784
Ialoveni 64111 76952 82861 90942 97704 93154 93154
Leova 38809 49510 53414 55354 51056 44702 44702
Nisporeni 52060 61903 65134 67447 64924 53154 53154
Ocniţa 57782 61544 62781 64485 56510 47425 47425
Orhei 103809 126204 129406 131471 116271 101502 101502
Rezina 50586 56020 55027 54817 48105 42486 42486
Rîşcani 68040 73981 76847 75527 69454 59226 59226
Sîngerei 66693 83036 88844 89929 87153 79814 79814
Soroca 89174 100938 106062 107834 94986 77656 77656
Străşeni 72592 85376 88723 92086 88900 82675 82675
Şoldăneşti 49618 51722 48160 46853 42227 36743 36743
Ştefan Vodă 63585 71435 73511 75436 70594 62072 62072
Taraclia 39113 43953 43213 47966 43154 37357 37357
Teleneşti 61794 76349 74987 74417 70126 61144 61144
Ungheni 86741 104545 110264 117364 110545 101064 101064
U.T.A. Găgăuzia 104449 142979 152850 163533 155646 134535 134535

* Populația estimată (cu includerea persoanelor care nu au fost cuprinse la RPL 2014 în or. Chișinău)

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

OFIL TERITORIAL *

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014
4. POPULAŢIA LA RECENSĂMINTELE DIN 2004 ŞI 2014, PE MEDII ÎN PROFIL TERITORIAL

2004 2014 *
Raion/municipiu
Total Urban Rural % urban Total Urban Rural % urban

Republica Moldova 3383332 1305655 2077677 38.6 2998235 1144428 1853807 38.2
Mun. Chişinău 712218 644204 68014 90.5 662836 590631 72205 89.1
Mun. Bălţi 127561 122669 4892 96.2 102457 97930 4527 95.6
Anenii Noi 81710 8358 73352 10.2 78996 8100 70896 10.3
Basarabeasca 28978 11192 17786 38.6 23012 8471 14541 36.8
Briceni 78027 14230 63797 18.2 70029 11999 58030 17.1
Cahul 119231 35488 83743 29.8 105324 28763 76561 27.3
Cantemir 60001 3872 56129 6.5 52115 3429 48686 6.6
Călăraşi 75075 14516 60559 19.3 64401 10708 53693 16.6
Căuşeni 90612 21941 68671 24.2 81185 19489 61696 24.0
Cimişlia 60925 12858 48067 21.1 49299 10479 38820 21.3
Criuleni 72254 7138 65116 9.9 70648 5672 64976 8.0
Donduşeni 46442 9801 36641 21.1 37856 7101 30755 18.8
Drochia 87092 16606 70486 19.1 74443 13150 61293 17.7
Dubăsari 34015 - 34015 - 29271 - 29271 -
Edineţ 81390 23065 58325 28.3 71849 19661 52188 27.4
Făleşti 90320 14931 75389 16.5 78258 11288 66970 14.4
Floreşti 89389 17086 72303 19.1 76457 15043 61414 19.7
Glodeni 60975 10465 50510 17.2 51306 8386 42920 16.3
Hînceşti 119762 15281 104481 12.8 103784 12491 91293 12.0
Ialoveni 97704 15041 82663 15.4 93154 12515 80639 13.4
Leova 51056 14411 36645 28.2 44702 11350 33352 25.4
Nisporeni 64924 12105 52819 18.6 53154 10063 43091 18.9
Ocniţa 56510 19270 37240 34.1 47425 14087 33338 29.7
Orhei 116271 25641 90630 22.1 101502 21065 80437 20.8
Rezina 48105 10196 37909 21.2 42486 8405 34081 19.8
Rîşcani 69454 13351 56103 19.2 59226 10481 48745 17.7
Sîngerei 87153 15760 71393 18.1 79814 14459 65355 18.1
Soroca 94986 28362 66624 29.9 77656 22196 55460 28.6
Străşeni 88900 19633 69267 22.1 82675 18934 63741 22.9
Şoldăneşti 42227 6304 35923 14.9 36743 5883 30860 16.0
Ştefan Vodă 70594 7768 62826 11.0 62072 7078 54994 11.4
Taraclia 43154 13756 29398 31.9 37357 17775 19582 47.6
Teleneşti 70126 6855 63271 9.8 61144 5852 55292 9.6

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014
Ungheni 110545 35311 75234 31.9 101064 32828 68236 32.5
U.T.A. Găgăuzia 155646 58190 97456 37.4 134535 48666 85869 36.2

* Populația estimată (cu includerea persoanelor care nu au fost cuprinse la RPL 2014)

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

5. POPULAŢIA PE SEXE ŞI VÂRSTE ÎN 2014

Total locuitori Structura, în %


Vârsta, ani ambele Bărbaţi la
ambele sexe masculin feminin masculin feminin
sexe 1000 femei

Total 2804801 1352099 1452702 100.0 100.0 100.0 931

0 34742 17769 16973 1.2 1.3 1.2 1047


1 34239 17588 16651 1.2 1.3 1.1 1056
2 33735 17315 16420 1.2 1.3 1.1 1055
3 34182 17529 16653 1.2 1.3 1.1 1053
4 35094 18110 16984 1.3 1.3 1.2 1066
0-4 171992 88311 83681 6.1 6.5 5.8 1055

5 33783 17262 16521 1.2 1.3 1.1 1045


6 33170 17041 16129 1.2 1.3 1.1 1057
7 31790 16475 15315 1.1 1.2 1.1 1076
8 30933 15805 15128 1.1 1.2 1.0 1045
9 31008 15872 15136 1.1 1.2 1.0 1049
5-9 160684 82455 78229 5.7 6.1 5.4 1054

10 29457 15070 14387 1.1 1.1 1.0 1047


11 29546 15306 14240 1.1 1.1 1.0 1075
12 29397 15146 14251 1.0 1.1 1.0 1063
13 30486 15820 14666 1.1 1.2 1.0 1079
14 31141 15933 15208 1.1 1.2 1.0 1048
10 - 14 150027 77275 72752 5.3 5.7 5.0 1062

15 32205 16523 15682 1.1 1.2 1.1 1054


16 33795 17433 16362 1.2 1.3 1.1 1065
17 36746 18619 18127 1.3 1.4 1.2 1027
18 39275 19993 19282 1.4 1.5 1.3 1037
19 41671 21159 20512 1.5 1.6 1.4 1032
15 - 19 183692 93727 89965 6.5 6.9 6.2 1042

20 44724 22686 22038 1.6 1.7 1.5 1029


21 46230 23601 22629 1.6 1.7 1.6 1043
22 45157 23049 22108 1.6 1.7 1.5 1043
23 46693 23988 22705 1.7 1.8 1.6 1057
24 48349 25052 23297 1.7 1.9 1.6 1075
20 - 24 231153 118376 112777 8.2 8.8 7.8 1050

25 50108 25799 24309 1.8 1.9 1.7 1061


26 50564 26094 24470 1.8 1.9 1.7 1066
27 52117 26965 25152 1.9 2.0 1.7 1072
28 50705 26220 24485 1.8 1.9 1.7 1071
29 47971 24693 23278 1.7 1.8 1.6 1061
25 - 29 251465 129771 121694 9.0 9.6 8.4 1066

30 47362 24276 23086 1.7 1.8 1.6 1052


31 44074 22470 21604 1.6 1.7 1.5 1040
32 41817 21167 20650 1.5 1.6 1.4 1025
33 40761 20690 20071 1.5 1.5 1.4 1031
34 40856 20598 20258 1.5 1.5 1.4 1017

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

Total locuitori Structura, în %


Vârsta, ani ambele Bărbaţi la
ambele sexe masculin feminin masculin feminin
sexe 1000 femei
30 - 34 214870 109201 105669 7.7 8.1 7.3 1033

35 38811 19430 19381 1.4 1.4 1.3 1003


36 38297 19304 18993 1.4 1.4 1.3 1016
37 38026 19024 19002 1.4 1.4 1.3 1001
38 38359 19211 19148 1.4 1.4 1.3 1003
39 37302 18606 18696 1.3 1.4 1.3 995
35 - 39 190795 95575 95220 6.8 7.1 6.6 1004

40 36678 18141 18537 1.3 1.3 1.3 979


41 36628 18000 18628 1.3 1.3 1.3 966
42 35612 17630 17982 1.3 1.3 1.2 980
43 34273 17058 17215 1.2 1.3 1.2 991
44 33715 16622 17093 1.2 1.2 1.2 972
40 - 44 176906 87451 89455 6.3 6.5 6.2 978

45 33967 16738 17229 1.2 1.2 1.2 972


46 34759 16873 17886 1.2 1.2 1.2 943
47 34975 17097 17878 1.2 1.3 1.2 956
48 34906 16746 18160 1.2 1.2 1.3 922
49 34957 16834 18123 1.2 1.2 1.2 929
45 - 49 173564 84288 89276 6.2 6.2 6.1 944

50 38316 18263 20053 1.4 1.4 1.4 911


51 39652 18762 20890 1.4 1.4 1.4 898
52 41954 19936 22018 1.5 1.5 1.5 905
53 43655 20703 22952 1.6 1.5 1.6 902
54 45097 20848 24249 1.6 1.5 1.7 860
50 - 54 208674 98512 110162 7.4 7.3 7.6 894

55 44291 20622 23669 1.6 1.5 1.6 871


56 42064 19616 22448 1.5 1.5 1.5 874
57 40784 18669 22115 1.5 1.4 1.5 844
58 38001 17279 20722 1.4 1.3 1.4 834
59 38685 17426 21259 1.4 1.3 1.5 820
55 - 59 203825 93612 110213 7.3 6.9 7.6 849

60 36599 16286 20313 1.3 1.2 1.4 802


61 34977 15475 19502 1.2 1.1 1.3 794
62 36535 16225 20310 1.3 1.2 1.4 799
63 37437 16220 21217 1.3 1.2 1.5 764
64 36142 15475 20667 1.3 1.1 1.4 749
60 - 64 181690 79681 102009 6.5 5.9 7.0 781

65 36157 15528 20629 1.3 1.1 1.4 753


66 16707 6952 9755 0.6 0.5 0.7 713
67 18689 7632 11057 0.7 0.6 0.8 690
68 11314 4548 6766 0.4 0.3 0.5 672
69 12540 4992 7548 0.4 0.4 0.5 661
65 - 69 95407 39652 55755 3.4 2.9 3.8 711

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

Total locuitori Structura, în %


Vârsta, ani ambele Bărbaţi la
ambele sexe masculin feminin masculin feminin
sexe 1000 femei

70 15434 6021 9413 0.6 0.4 0.6 640


71 16633 6506 10127 0.6 0.5 0.7 642
72 22137 8569 13568 0.8 0.6 0.9 632
73 15187 5705 9482 0.5 0.4 0.7 602
74 15879 5844 10035 0.6 0.4 0.7 582
70 - 74 85270 32645 52625 3.0 2.4 3.6 620

75 14362 5121 9241 0.5 0.4 0.6 554


76 14435 5079 9356 0.5 0.4 0.6 543
77 13252 4580 8672 0.5 0.3 0.6 528
78 12133 4236 7897 0.4 0.3 0.5 536
79 10914 3741 7173 0.4 0.3 0.5 522
75 - 79 65096 22757 42339 2.3 1.7 2.9 537

80 8907 3020 5887 0.3 0.2 0.4 513


81 8314 2738 5576 0.3 0.2 0.4 491
82 7779 2610 5169 0.3 0.2 0.4 505
83 7172 2375 4797 0.3 0.2 0.3 495
84 5808 1800 4008 0.2 0.1 0.3 449
80 - 84 37980 12543 25437 1.4 0.9 1.8 493

85 5017 1570 3447 0.2 0.1 0.2 455


86 4321 1325 2996 0.2 0.1 0.2 442
87 2933 802 2131 0.1 0.1 0.1 376
88 2370 632 1738 0.1 0.0 0.1 364
89 1861 472 1389 0.1 0.0 0.1 340
85 - 89 16502 4801 11701 0.6 0.4 0.8 410

90 1408 410 998 0.1 0.0 0.1 411


91 1125 286 839 0.0 0.0 0.1 341
92 871 215 656 0.0 0.0 0.0 328
93 540 149 391 0.0 0.0 0.0 381
94 333 88 245 0.0 0.0 0.0 359
90 - 94 4277 1148 3129 0.2 0.1 0.2 367

95 247 68 179 0.0 0.0 0.0 380


96 125 37 88 0.0 0.0 0.0 420
97 86 24 62 0.0 0.0 0.0 387
98 61 15 46 0.0 0.0 0.0 326
99 55 14 41 0.0 0.0 0.0 341
95 - 99 574 158 416 0.0 0.0 0.0 380
100 + 358 160 198 0.0 0.0 0.0 808

Din total:
sub vîrsta aptă de
muncă 514908 264564 250344 18.4 19.57 17.23 1057
în vîrsta aptă de muncă *
1770404 925751 844653 63.1 68.47 58.14 1096
peste vîrsta aptă de
muncă 519489 161784 357705 18.5 11.97 24.62 452

Vîrsta medie 37.6 35.8 39.2

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

Total locuitori Structura, în %


Vârsta, ani ambele Bărbaţi la
ambele sexe masculin feminin masculin feminin
sexe 1000 femei

* Bărbaţi în vîrstă de 16-61ani, femei în vîrstă de 16-56 ani

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

6. POPULAŢIA PE MEDII ŞI GRUPE DE VÎRSTĂ ÎN ANUL 2014

Grupe de vîrsta Total urban rural


0-4 171992 57556 114436
5-9 160684 51998 108686
10-14 150027 42183 107844
15-19 183692 57768 125924
20-24 231153 77320 153833
25-29 251465 90050 161415
30-34 214870 80739 134131
35-39 190795 68490 122305
40-44 176906 60280 116626
45-49 173564 56962 116602
50-54 208674 70891 137783
55-59 203825 71363 132462
60-64 181690 66059 115631
65-69 95407 35591 59816
70-74 85270 26949 58321
75-79 65096 20154 44942
80-84 37980 10243 27737
85 si peste 21711 6398 15313

TOTAL 2804801 950994 1853807


Din total:
sub vîrsta aptă de muncă 514908 160231 354677
în vîrsta aptă de muncă * 1770404 612365 1158039
peste vîrsta aptă de 519489 178398 341091
muncă
* Bărbaţi în vîrstă de 16-61ani, femei în vîrstă de 16-56 ani

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014
7. STRUCTURA ETNICĂ A POPULAȚIEI LA RECENSĂMINTELE DIN ANII 2004 și 2014 , PE MEDII

în % față de total
în % față de total
persoane populație care a
populație
declarat etnia
2004 2014 2004 2014 2004 2014
Total țară
Total populație 3383332 2804801 100.0 100.0 x x
Populația care a declarat
etnia 3369312 2754719 99.6 98.2 100.0 100.0
inclusiv:
Moldoveni 2564849 2068058 75.8 73.7 76.1 75.1
Ucraineni 282406 181035 8.4 6.5 8.4 6.6
Ruşi 201218 111726 5.9 4.0 6.0 4.1
Găgăuzi 147500 126010 4.4 4.5 4.4 4.6
Români 73276 192800 2.2 6.9 2.2 7.0
Bulgari 65662 51867 1.9 1.8 1.9 1.9
Roma 12271 9323 0.4 0.3 0.4 0.3
Alte etnii 22130 13900 0.7 0.5 0.7 0.5
Populația care nu a
declarat etnia 14020 50082 0.4 1.8 x x
Mediul urban
Total populație 1305655 950994 100.0 100.0 x x
Populația care a declarat
etnia 1291848 916702 98.9 96.4 100.0 100.0
inclusiv:
Moldoveni 826103 581485 63.3 61.1 63.9 63.4
Ucraineni 145890 78811 11.2 8.3 11.3 8.6
Ruşi 166395 83206 12.7 8.7 12.9 9.1
Găgăuzi 53613 43275 4.1 4.6 4.2 4.7
Români 44342 87036 3.4 9.2 3.4 9.5
Bulgari 29447 26359 2.3 2.8 2.3 2.9
Roma 8139 6463 0.6 0.7 0.6 0.7
Alte etnii 17919 10067 1.4 1.1 1.4 1.1
Populația care nu a
declarat etnia 13807 34292 1.1 3.6 x x
Mediul rural
Total populație 2077677 1853807 100.0 100.0 x x
Populația care a declarat
etnia 2077464 1838017 100.0 99.1 100.0 100.0
inclusiv:
Moldoveni 1738746 1486573 83.7 80.2 83.7 80.9
Ucraineni 136516 102224 6.6 5.5 6.6 5.6
Ruşi 34823 28520 1.7 1.5 1.7 1.6
Găgăuzi 93887 82735 4.5 4.5 4.5 4.5
Români 28934 105764 1.4 5.7 1.4 5.8
Bulgari 36215 25508 1.7 1.4 1.7 1.4
Roma 4132 2860 0.2 0.2 0.2 0.2
Alte etnii 4211 3833 0.2 0.2 0.2 0.2
Populația care nu a
declarat etnia 213 15790 0.0 0.9 x x

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014
8. STRUCTURA POPULAȚIEI DUPĂ LIMBA MATERNĂ LA RECENSĂMINTELE DIN ANII 2004 și 2014, PE MEDII

în % față de total
în % față de total
persoane populație care a
populație
declarat etnia

2004 2014 2004 2014 2004 2014


Total țară
Total populație 3383332 2804801 100.0 100.0 x x
Populația care a declarat
limba maternă 3369224 2723315 99.6 97.1 100.0 100.0
inclusiv:
Moldovenească 2029847 1544726 60.0 55.1 60.2 56.7
Ucraineană 186394 107252 5.5 3.8 5.5 3.9
Rusa 380796 263523 11.3 9.4 11.3 9.7
Găgăuza 137774 114532 4.1 4.1 4.1 4.2
Româna 558508 639339 16.5 22.8 16.6 23.5
Bulgara 54401 41756 1.6 1.5 1.6 1.5
Roma* 7574 0.3 0.3
Alte limbi 21504 4613 0.6 0.2 0.6 0.2

Populația care nu a
declarat limba maternă 14108 81486 0.4 2.9 x x
Mediul urban
Total populație 1305655 950994 100.0 100.0 x x
Populația care a declarat
limba maternă 1291769 907966 98.9 95.5 100.0 100.0
inclusiv:
Moldovenească 521323 350442 39.9 36.9 40.4 38.6
Ucraineană 65514 26715 5.0 2.8 5.1 2.9
Rusa 321547 197938 24.6 20.8 24.9 21.8
Găgăuza 46341 35902 3.5 3.8 3.6 4.0
Româna 302857 268314 23.2 28.2 23.4 29.6
Bulgara 20799 19810 1.6 2.1 1.6 2.2
Roma* 5919 0.0 0.6 0.0 0.7
Alte limbi 13388 2926 1.0 0.3 1.0 0.3
Populația care nu a
declarat limba maternă 13886 43028 1.1 4.5 x x
Mediul rural
Total populație 2077677 1853807 100.0 100.0 x x
Populația care a declarat
limba maternă 2077455 1815349 100.0 97.9 100.0 100.0
inclusiv:
Moldovenească 1508524 1194284 72.6 64.4 72.6 65.8
Ucraineană 120880 80537 5.8 4.3 5.8 4.4
Rusa 59249 65585 2.9 3.5 2.9 3.6
Găgăuza 91433 78630 4.4 4.2 4.4 4.3
Româna 255651 371025 12.3 20.0 12.3 20.4
Bulgara 33602 21946 1.6 1.2 1.6 1.2
Roma* 1655 0.0 0.1 0.0 0.1
Alte limbi 8116 1687 0.4 0.1 0.4 0.1
Populația care nu a
declarat limba maternă 222 38458 0.0 2.1 x x

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014
*-limba Roma pentru 2004 inclusă în alte limbi

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014
9. STRUCTURA POPULAȚIEI DUPĂ LIMBA VORBITĂ DE OBICEI LA RECENSĂMINTELE DIN ANII 2004 și 2014 , PE MEDII
în % față de total
în % față de total populație care a
persoane
populație
2004 2014 2004 2014 declarat etnia
2004 2014
Total țară
Total populație 3,383,332 2,804,801 100 100 x x
Populația care a declarat
limba vorbită de obicei 3,369,231 2,720,377 99.6 97.0 100.0 100
inclusiv:
Moldovenească ### 1,486,570 58.8 53.0 59.0 54.6
Ucraineană 130,114 73,802 3.8 2.6 3.9 2.7
Rusa 540,990 394,133 16.0 14.1 16.1 14.5
Găgăuza 104,890 74,167 3.1 2.6 3.1 2.7
Româna 554,814 652,394 16.4 23.3 16.5 24.0
Bulgara 38,565 26,577 1.1 0.9 1.1 1.0
Roma* 5,764 0.0 0.2 0.0 0.2
Alte limbi 11,318 6,970 0.3 0.2 0.3 0.3
Populația care nu a
declarat limba vorbită de
obicei 14,101 84,424 0.4 3.0 x x
Mediul urban
Total populație 1,305,655 950,994 100 100 x x
Populația care a declarat
limba vorbită de obicei 1,291,785 907,086 98.9 95.4 100.0 100
inclusiv:
Moldovenească 481,114 318,056 36.8 33.4 37.2 35.1
Ucraineană 20,326 6,652 1.6 0.7 1.6 0.7
Rusa 448,692 281,820 34.4 29.6 34.7 31.1
Găgăuza 22,206 9,094 1.7 1.0 1.7 1.0
Româna 299,815 271,106 23.0 28.5 23.2 29.9
Bulgara 11,354 11,257 0.9 1.2 0.9 1.2
Roma* 5,128 0.0 0.5 0.0 0.6
Alte limbi 8,278 3,973 0.6 0.4 0.6 0.4
Populația care nu a
declarat limba vorbită de
obicei 13,870 43,908 1.1 4.6 x x
Mediul rural
Total populație 2,077,677 1,853,807 100 100 x x
Populația care a declarat
limba vorbită de obicei 2,077,446 1,813,291 100.0 97.8 100.0 100
inclusiv:
Moldovenească ### 1,168,514 72.6 63.0 72.6 64.4
Ucraineană 109,788 67,150 5.3 3.6 5.3 3.7
Rusa 92,298 112,313 4.4 6.1 4.4 6.2
Găgăuza 82,684 65,073 4.0 3.5 4.0 3.6
Româna 254,999 381,288 12.3 20.6 12.3 21.0
Bulgara 27,211 15,320 1.3 0.8 1.3 0.8
Roma* 636 0.0 0.0 0.0 0.0
Alte limbi 3,040 2,997 0.1 0.2 0.1 0.2
Populația care nu a
declarat limba vorbită de
obicei 231 40,516 0.0 2.2 x x

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014
*-limba Roma pentru 2004 inclusă în alte limbi

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014
TĂ DE OBICEI LA RECENSĂMINTELE DIN ANII 2004 și 2014 , PE MEDII

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

10. STRUCTURA POPULAȚIEI DUPĂ LIMBA MATERNĂ ȘI LIMBA VORBITĂ DE OBICEI LA RECENSĂMÂNTUL DIN 2014
în %
Limba vorbită de obicei
Moldovenea Alte
Ucraineană Rusa Găgăuza Româna Bulgara Nedeclarată
Total scă limbi

Populația conform limbii


materne
inclusiv:
Moldovenească 100 94.3 0.3 3.5 0.0 1.7 0.0 0.2 0.0
Ucraineană 100 5.8 61.0 30.9 0.0 1.1 0.1 0.1 1.0
Rusa 100 3.8 1.3 92.8 0.1 1.5 0.1 0.3 0.0
Găgăuza 100 0.9 0.0 33.3 63.8 0.2 0.4 0.1 1.2
Româna 100 1.4 0.0 1.3 0.0 97.0 0.0 0.3 0.0
Bulgara 100 4.9 0.1 32.6 0.6 1.0 59.8 0.1 0.9
Roma 100 7.4 0.5 9.3 0.7 7.9 0.3 0.1 0.0
Alte limbi 100 10.0 0.6 45.2 0.9 7.4 0.2 33.9 1.8
Nedeclarată 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

11. STRUCTURA POPULAȚIEI DUPĂ LIMBA VORBITĂ DE OBICEI PE GRUPE MAJORE


DE VIRSTA LA RECENSĂMÂNTUL DIN 2014
în %
Grupe de vîrstă, ani
pînă la 15
Total 15-24 25-64 65 + ani
ani
Populația conform limbii
vorbite de obicei 100 17.2 14.8 57.1 10.9
inclusiv:
Moldovenească 100 16.7 13.8 57.6 11.8
Ucraineană 100 11.3 11.4 54.2 23.1
Rusa 100 14.2 12.0 60.2 13.6
Găgăuza 100 14.1 14.8 59.8 11.3
Româna 100 19.7 19.2 54.6 6.4
Bulgara 100 11.9 13.2 59.4 15.6
Romani 100 24.2 15.5 54.1 6.1
Alte limbi 100 20.8 19.6 56.9 2.8
Nedeclarată 100 29.4 13.3 52.1 5.2

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

12. STRUCTURA ETNICĂ A POPULAȚIEI, ÎN PROFIL TERITORIAL ÎN 2014

Populația care a declarat etnia, inclusiv în %


Populația care a
Raion/municipiu declarat etnia Moldoveni Români Ucraineni Ruși Găgăuzi Bulgari Romi Alte etnii
Republica Moldova 2754719 75.1 7.0 6.6 4.1 4.6 1.9 0.3 0.5
Mun. Chişinău 453798 67.2 14.5 5.9 9.3 0.7 1.1 0.1 1.3
Mun. Bălţi 94427 60.6 2.9 18.5 16.0 0.1 0.2 0.2 1.5
Anenii Noi 78204 82.4 5.6 6.0 4.5 0.3 0.6 0.2 0.5
Basarabeasca 22544 66.9 5.1 5.5 8.5 7.4 5.0 1.0 0.6
Briceni 69184 72.6 2.0 22.5 2.3 0.1 0.1 0.2 0.3
Cahul 100824 71.3 11.6 4.9 4.6 2.7 4.1 0.2 0.6
Cantemir 51961 83.3 7.3 1.4 1.0 0.7 6.0 0.1 0.2
Călăraşi 63585 79.8 15.5 3.3 0.8 0.1 0.1 0.3 0.2
Căuşeni 78347 87.0 5.4 2.0 3.5 0.7 1.2 0.0 0.2
Cimişlia 48980 84.7 4.0 4.9 3.7 0.4 2.0 0.1 0.2
Criuleni 70116 86.3 9.1 3.2 1.1 0.0 0.1 0.0 0.2
Donduşeni 37706 80.2 2.6 11.3 5.3 0.1 0.1 0.2 0.2
Drochia 74309 86.4 2.7 8.7 1.6 0.1 0.0 0.4 0.2
Dubăsari 29149 95.5 2.7 0.5 0.9 0.1 0.1 - 0.1
Edineţ 71509 72.0 3.8 17.5 5.4 0.1 0.1 0.9 0.3
Făleşti 77956 84.8 2.0 10.3 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2
Floreşti 75164 85.5 2.5 7.0 4.4 0.1 0.1 0.2 0.3
Glodeni 51101 77.3 2.8 16.4 2.2 0.1 0.1 0.7 0.5
Hînceşti 101043 86.4 7.8 4.1 1.1 0.1 0.2 0.3 0.2
Ialoveni 92121 85.9 11.0 0.9 0.8 0.1 0.8 0.1 0.2
Leova 44617 84.8 3.7 1.9 1.6 0.7 6.8 0.3 0.2
Nisporeni 52350 84.0 14.4 0.2 0.3 0.0 0.0 0.8 0.1
Ocniţa 47049 62.4 0.6 25.3 4.3 0.1 0.1 6.8 0.4
Orhei 101332 86.5 8.8 3.0 1.3 0.1 0.1 0.1 0.3
Rezina 41273 91.0 4.6 2.5 1.5 0.1 0.1 0.0 0.2
Rîşcani 59144 73.7 3.0 19.5 2.6 0.1 0.1 0.8 0.3
Sîngerei 79029 86.3 2.9 7.3 3.1 0.1 0.0 0.0 0.2
Soroca 75110 88.7 4.2 3.8 2.0 0.0 0.0 1.0 0.2
Străşeni 81841 86.4 11.3 0.7 1.0 0.1 0.1 0.0 0.2
Şoldăneşti 36678 93.9 3.2 1.8 0.7 0.0 0.0 0.1 0.1
Ştefan Vodă 61380 89.9 4.7 2.5 2.1 0.1 0.2 0.3 0.2

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

Taraclia 37188 14.0 0.2 5.2 4.5 9.0 66.1 0.5 0.5
Teleneşti 61011 90.7 7.7 0.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1
Ungheni 100557 87.9 4.6 5.4 1.7 0.0 0.1 0.0 0.3
U.T.A. Găgăuzia 134132 4.7 0.0 2.5 3.2 83.8 4.9 0.3 0.6

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

13. STRUCTURA POPULAȚIEI DUPĂ LIMBA MATERNĂ, ÎN PROFIL TERITORIAL ÎN 2014

Populația care a declarat limba maternă, inclusiv în %


Populația care a
Raion/municipiu declarat limba
maternă Moldovenească Româna Ucraineana Rusă Găgăuza Bulgară Romani Alte limbi

Republica Moldova 2723315 56.7 23.5 3.9 9.7 4.2 1.5 0.3 0.2
Mun. Chişinău 450267 33.0 43.4 1.7 20.8 0.3 0.4 0.0 0.4
Mun. Bălţi 93755 37.0 16.7 4.4 41.5 0.0 0.1 0.1 0.2
Anenii Noi 77034 64.2 21.7 2.4 11.0 0.2 0.2 0.1 0.2
Basarabeasca 22109 53.2 16.0 2.0 20.5 4.5 2.9 0.8 0.1
Briceni 68402 64.2 8.3 19.0 8.2 0.0 0.0 0.1 0.1
Cahul 99792 52.1 29.7 1.8 12.3 1.4 2.4 0.1 0.2
Cantemir 51517 66.9 24.7 0.9 2.0 0.4 4.9 0.1 0.1
Călăraşi 63125 59.5 36.0 1.8 2.5 0.0 0.0 0.1 0.1
Căuşeni 77296 70.7 21.2 0.8 5.8 0.5 0.8 - 0.1
Cimişlia 48684 72.9 15.8 3.8 5.7 0.2 1.4 0.1 0.1
Criuleni 69555 61.2 33.8 2.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.1
Donduşeni 37570 72.1 8.6 6.1 12.9 0.0 0.0 0.1 0.1
Drochia 73909 75.5 12.1 6.5 5.5 0.0 0.0 0.3 0.1
Dubăsari 28866 82.8 15.1 0.3 1.7 0.0 0.0 - 0.0
Edineţ 71263 60.4 13.5 13.4 11.7 0.1 0.0 0.8 0.1
Făleşti 77386 74.3 11.6 7.7 6.2 0.0 0.0 0.0 0.1
Floreşti 73822 75.1 12.2 4.7 7.7 0.0 0.0 0.1 0.1
Glodeni 50851 67.2 11.5 13.7 6.8 0.0 0.0 0.6 0.1
Hînceşti 95101 67.4 26.6 3.4 2.3 0.1 0.1 0.2 0.1
Ialoveni 89231 60.4 36.6 0.5 1.6 0.0 0.7 0.1 0.1
Leova 44294 66.3 22.7 0.9 3.8 0.4 5.7 0.1 0.1
Nisporeni 50870 63.9 34.5 0.1 0.5 0.0 0.0 0.8 0.1
Ocniţa 46636 56.9 3.6 21.3 11.2 0.1 0.0 6.8 0.1
Orhei 100916 61.5 33.2 2.3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.1
Rezina 40344 77.5 17.4 1.7 3.3 0.0 0.0 0.0 0.1
Rîşcani 59031 63.7 11.9 14.6 8.9 0.0 0.0 0.7 0.1
Sîngerei 78620 75.7 12.7 5.1 6.4 0.0 0.0 0.0 0.1
Soroca 72877 77.1 14.7 2.6 4.5 0.0 0.0 1.0 0.1
Străşeni 81353 62.8 34.6 0.3 2.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Şoldăneşti 36649 80.2 16.9 1.4 1.3 0.0 0.0 0.0 0.1
Ştefan Vodă 61330 78.5 16.0 1.8 3.5 0.0 0.1 - 0.1

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

Taraclia 37118 12.0 0.3 2.6 14.4 6.3 63.9 0.3 0.2
Teleneşti 60744 72.6 25.9 0.6 0.8 0.0 0.0 - 0.1
Ungheni 100152 67.5 23.9 3.5 4.9 0.0 0.0 0.0 0.1
U.T.A. Găgăuzia 132846 3.7 0.1 1.3 9.9 80.4 4.1 0.2 0.3

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

14. STRUCTURA POPULAȚIEI DUPĂ LIMBA VORBITĂ DE OBICEI, ÎN PROFIL TERITORIAL ÎN 2014

Populația care a Populația care a declarat limba vorbită de obicei, inclusiv în %


Raion/municipiu declarat limba
vorbită de obicei Moldovenească Româna Ucraineana Rusă Găgăuza Bulgară Romani Alte limbi
Republica Moldova 2720377 54.6 24.0 2.7 14.5 2.7 1.0 0.2 0.3
Mun. Chişinău 450197 29.5 43.8 0.2 25.6 0.0 0.1 0.0 0.7
Mun. Bălţi 93735 31.2 16.6 1.1 50.8 0.0 0.0 0.1 0.2
Anenii Noi 77028 62.0 21.8 1.0 14.9 0.0 0.0 0.1 0.2
Basarabeasca 22089 49.7 14.5 0.2 34.0 0.7 0.3 0.3 0.3
Briceni 68032 62.5 8.1 16.6 12.5 0.0 0.0 0.1 0.1
Cahul 99761 49.2 30.7 0.5 18.1 0.2 1.0 0.0 0.2
Cantemir 51494 67.1 25.4 0.3 3.5 0.0 3.4 0.0 0.2
Călăraşi 63116 58.5 36.4 2.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.3
Căuşeni 77293 69.6 21.6 0.2 7.7 0.3 0.5 0.0 0.1
Cimişlia 48664 71.4 16.4 2.9 8.4 0.0 0.6 0.0 0.2
Criuleni 69545 59.8 34.3 1.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.2
Donduşeni 37554 70.8 8.7 4.3 16.1 0.0 0.0 0.1 0.0
Drochia 73866 73.6 12.6 6.0 7.7 0.0 0.0 0.1 0.1
Dubăsari 28866 81.7 15.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.2
Edineţ 71180 58.1 13.9 9.6 17.6 0.0 0.0 0.7 0.1
Făleşti 77345 72.9 12.0 5.7 9.4 0.0 0.0 0.0 0.1
Floreşti 73786 74.1 12.5 3.6 9.5 0.0 0.0 0.1 0.1
Glodeni 50790 65.1 12.1 12.5 9.8 0.0 0.0 0.4 0.1
Hînceşti 95061 66.2 27.5 3.0 3.1 0.0 0.0 0.1 0.2
Ialoveni 89207 58.1 37.2 0.1 3.7 0.0 0.4 0.0 0.5
Leova 44273 65.5 23.3 0.2 6.7 0.0 4.0 0.1 0.2
Nisporeni 50868 62.7 36.3 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.2
Ocniţa 46545 53.8 3.6 18.3 17.8 0.0 0.0 6.5 0.1
Orhei 100897 60.3 34.0 1.7 3.9 0.0 0.0 0.0 0.1
Rezina 40334 76.2 18.3 0.9 4.4 0.0 0.0 0.0 0.1
Rîşcani 58963 61.9 12.2 11.4 13.8 0.0 0.0 0.7 0.1
Sîngerei 78581 73.7 13.9 3.5 8.8 0.0 0.0 0.0 0.1
Soroca 72864 76.2 15.1 1.8 6.0 0.0 0.0 0.8 0.1
Străşeni 81351 60.9 36.2 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.3
Şoldăneşti 36648 79.7 17.6 1.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.1
Ştefan Vodă 61324 78.0 16.2 1.3 4.4 0.0 0.0 0.0 0.1

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

Taraclia 36864 8.5 0.2 0.8 39.5 0.9 49.8 0.1 0.1
Teleneşti 60741 71.8 26.8 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Ungheni 100128 65.4 24.9 2.6 6.8 0.0 0.0 0.0 0.3
U.T.A. Găgăuzia 131387 1.0 0.1 0.1 41.3 55.6 1.7 0.0 0.2

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

15. POPULATIA DUPA RELIGIE, PE MEDII ÎN 2014

în % față de total
persoane în % față de total populație care a
populație
declarat religia
2004 2014 2004 2014 2004 2014
Total țară
Total populație 3383332 2804801 100 100 x x
Populația care a declarat religia 3307605 2611759 97.8 93.1 100 100
inclusiv:
Ortodoxa 3158015 2528152 93.3 90.1 95.5 96.8
Crestina de rit vechi 5094 2535 0.2 0.1 0.2 0.1
Catolica 5345 2745 0.2 0.1 0.2 0.1
Evanghelica de Confesiune
Augustana (Luterana) 1429 2291 0.04 0.1 0.04 0.1
Crestina Evanghelic Baptista 32754 25380 1.0 0.9 1.0 1.0
Crestina dupa Evanghelie 5075 4812 0.2 0.2 0.2 0.2
Adventista de Ziua a saptea 13503 9063 0.4 0.3 0.4 0.3
Penticostala (Biserica lui Dumnezeu
Apostolica) 9179 10049 0.3 0.4 0.3 0.4
Martorii lui Iehova* x 17341 x 0.6 x 0.7
Alte grupari religioase 31280 3449 0.9 0.12 0.9 0.13
Agnostic 33207 427 1.0 0.02 1.0 0.02
Ateu 12724 5515 0.4 0.2 0.4 0.2
Nedeclarata 75727 193042 2.2 6.9 x x

Urban
Total populație 1305655 950994 100 100 x x
Populația care a declarat religia 1247084 851869 95.5 89.6 100 100
inclusiv:
Ortodoxa 1173695 820040 89.9 86.2 94.1 96.3
Crestina de rit vechi 338 834 0.03 0.1 0.03 0.1
Catolica 4065 1877 0.3 0.2 0.3 0.2
Evanghelica de Confesiune 565
Augustana (Luterana) 1181 0.0 0.1 0.05 0.1
Crestina Evanghelic Baptista 10764 6677 0.8 0.7 0.9 0.8
Crestina dupa Evanghelie 2509 3250 0.2 0.3 0.2 0.4
Adventista de Ziua a saptea 4230 2369 0.3 0.2 0.3 0.3
Penticostala (Biserica lui Dumnezeu 2434
Apostolica) 1882 0.2 0.2 0.2 0.2
Martorii lui Iehova* x 6210 x 0.7 x 0.7
Alte grupari religioase 14033 2329 1.1 0.2 1.1 0.3
Agnostic 22151 241 1.7 0.03 1.8 0.03
Ateu 12300 4979 0.9 0.5 1.0 0.6
Nedeclarata 58571 99125 4.5 10.4 x x

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

în % față de total în % față de total


persoane populație populație care a
declarat religia
2004 2014 2004 2014 2004 2014
Rural
Total populație 2077677 1853807 100 100 X X
Populația care a declarat religia 2060521 1759890 99.2 94.9 100 100
inclusiv:
Ortodoxa 1984320 1708112 95.5 92.1 96.3 97.1
Crestina de rit vechi 4756 1701 0.2 0.1 0.2 0.1
Catolica 1280 868 0.1 0.05 0.1 0.05
Evanghelica de Confesiune 864
Augustana (Luterana) 1110 0.04 0.1 0.04 0.1
Crestina Evanghelic Baptista 21990 18703 1.1 1.0 1.1 1.1
Crestina dupa Evanghelie 2566 1562 0.1 0.1 0.1 0.1
Adventista de Ziua a saptea 9273 6694 0.4 0.4 0.5 0.4
Penticostala (Biserica lui Dumnezeu 6745
Apostolica) 8167 0.3 0.4 0.3 0.5
Martorii lui Iehova* x 11131 x 0.6 x 0.6
Alte grupari religioase 17247 1120 0.8 0.1 0.8 0.1
Agnostic 11056 186 0.5 0.01 0.5 0.01
Ateu 424 536 0.02 0.03 0.02 0.03
Nedeclarata 17156 93917 0.8 5.1 X X

* pentru 2004 este inclusă în grupa alte religii

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

16. POPULAŢIA DUPĂ NIVELUL DE INSTRUIRE LA RECENSĂMINTELE DIN ANII 1959,


1970, 1979, 1989, 2004 ŞI 2014, PE MEDII *

Nivelul de instruire 1959 1970 1979 1989 2004 ** 2014 **

Persoane în vîrstă de 10 ani şi peste


Total 2140785 2830078 3226897 3496056 3012069 2472125
din acestea cu studii:
Universitare 29531 82564 169225 271043 304091 372831
Medii de specialitate 66188 131556 264483 471467 287328 385785
Medii generale 91095 266844 644389 976725 910387 715514
Generale obligatorii 377300 641700 766881 656849 869254 642268
Primare 685030 909002 887310 764604 533111 288868

Urban 510937 946079 1276234 1652356 1188850 841440


din acestea cu studii:
Universitare 21635 62662 129308 211125 216811 227444
Medii de specialitate 34773 85109 172667 316023 152212 182340
Medii generale 60023 177621 358274 528226 430256 210519
Generale obligatorii 115830 240439 292907 278671 233102 140166
Primare 147045 226242 222282 238836 133439 63767

Rural 1629848 1883999 1950663 1843700 1823219 1630685


din acestea cu studii:
Universitare 7896 19902 39917 59918 87280 145387
Medii de specialitate 31415 46447 91816 155444 135116 203445
Medii generale 31072 89223 286115 500534 480131 504995
Generale obligatorii 261470 401261 473974 378178 636152 502102
Primare 537985 682760 665028 525768 399672 225101
Persoane în vîrstă de 15 ani şi peste
Total 1922564 2423392 2884262 3124771 2737180 2322098
din acestea cu studii:
Universitare 29531 82564 169225 271043 304091 372831
Medii de specialitate 66188 131556 264483 471467 287328 385785
Medii generale 91095 266844 644389 976725 910387 715514
Generale obligatorii 362496 639544 749605 638917 869254 642268
Primare 584518 623189 595353 446294 275274 175834

Urban 461746 844404 1178657 1499148 1098805 799257


din acestea cu studii:
Universitare 21635 62662 129308 211125 216811 227444
Medii de specialitate 34773 85109 172667 316023 152212 182340
Medii generale 60023 177621 358274 528226 430256 210519
Generale obligatorii 112864 239742 287559 270347 233102 140166
Primare 121481 153682 139387 106437 48224 32103

Rural 1460818 1578988 1705605 1625623 1638375 1522841


din acestea cu studii:
Universitare 7896 19902 39917 59918 87280 145387
Medii de specialitate 31415 46447 91816 155444 135116 203445
Medii generale 31072 89223 286115 448499 480131 504995
Generale obligatorii 249632 399802 462046 368570 636152 502102

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

Nivelul de instruire 1959 1970 1979 1989 2004 ** 2014 **

Primare 463037 469507 455966 339857 227050 143731

* În hotarele recensămintelor din anii respectivi


** Fără populaţia raioanelor de Est şi municipiul Bender

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

17. REPARTIZAREA POPULAȚIEI PE TIPURI DE LOCUINTE, PE MEDII ȘI ÎN PROFIL TERITORIAL ÎN 2014

Unități de locuit
Mediu de Locuințe
Raion/municipiu Spații colective Total
reședință case individuale și
apartamente * de locuit
case înșiruite
REPUBLICA MOLDOVA Total 2195790 575261 33750 2804801
urban 381517 542014 27463 950994
rural 1814273 33247 6287 1853807
CHISINAU Total 131729 321517 16156 469402
urban 71123 310094 15980 397197
rural 60606 11423 176 72205
BALTI Total 31635 67466 3356 102457
urban 27471 67103 3356 97930
rural 4164 363 - 4527
ANENII NOI Total 70174 8789 33 78996
urban 5386 2714 0 8100
rural 64788 6075 33 70896
BASARABEASCA Total 20161 2830 21 23012
urban 5696 2763 12 8471
rural 14465 67 9 14541
BRICENI Total 65346 4504 179 70029
urban 7337 4483 179 11999
rural 58009 21 - 58030
CAHUL Total 86384 17639 1301 105324
urban 11873 15841 1049 28763
rural 74511 1798 252 76561
CANTEMIR Total 49400 2700 15 52115
urban 1159 2270 - 3429
rural 48241 430 15 48686
CALARASI Total 60389 3591 421 64401
urban 6949 3431 328 10708
rural 53440 160 93 53693
CAUSENI Total 75136 5802 247 81185
urban 13938 5447 104 19489
rural 61198 355 143 61696
CIMISLIA Total 46748 2529 22 49299
urban 8355 2102 22 10479
rural 38393 427 - 38820
CRIULENI Total 67709 2939 - 70648
urban 3499 2173 - 5672
rural 64210 766 - 64976
DONDUSENI Total 33889 3511 456 37856
urban 3934 3147 20 7101
rural 29955 364 436 30755
DROCHIA Total 69264 5086 93 74443
urban 8104 5041 5 13150
rural 61160 45 88 61293
DUBASARI Total 28110 470 691 29271
rural 28110 470 691 29271

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

Unități de locuit
Mediu de Locuințe
Raion/municipiu Spații colective Total
reședință case individuale și
apartamente * de locuit
case înșiruite
EDINET Total 64182 7007 660 71849
urban 12715 6802 144 19661
rural 51467 205 516 52188
FALESTI Total 73942 4316 - 78258
urban 7663 3625 - 11288
rural 66279 691 - 66970
FLORESTI Total 69327 6560 570 76457
urban 8787 5870 386 15043
rural 60540 690 184 61414
GLODENI Total 48461 2812 33 51306
urban 5595 2791 - 8386
rural 42866 21 33 42920
HINCESTI Total 98433 4617 734 103784
urban 8138 4059 294 12491
rural 90295 558 440 91293
IALOVENI Total 87578 5486 90 93154
urban 8185 4297 33 12515
rural 79393 1189 57 80639
LEOVA Total 41406 2826 470 44702
urban 8625 2287 438 11350
rural 32781 539 32 33352
NISPORENI Total 51001 1897 256 53154
urban 8139 1769 155 10063
rural 42862 128 101 43091
OCNITA Total 40884 6223 318 47425
urban 8041 5963 83 14087
rural 32843 260 235 33338
ORHEI Total 89580 10364 1558 101502
urban 11390 8897 778 21065
rural 78190 1467 780 80437
REZINA Total 35611 6227 648 42486
urban 2142 6165 98 8405
rural 33469 62 550 34081
RISCANI Total 55564 3400 262 59226
urban 6922 3336 223 10481
rural 48642 64 39 48745
SINGEREI Total 75165 4457 192 79814
urban 10110 4246 103 14459
rural 65055 211 89 65355
SOROCA Total 65098 10696 1862 77656
urban 10341 10582 1273 22196
rural 54757 114 589 55460
STRASENI Total 73559 8710 406 82675
urban 11585 7051 298 18934
rural 61974 1659 108 63741

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

Unități de locuit
Mediu de Locuințe
Raion/municipiu Spații colective Total
reședință case individuale și
apartamente * de locuit
case înșiruite
SOLDANESTI Total 35497 1212 34 36743
urban 4637 1212 34 5883
rural 30860 - - 30860
STEFAN VODA Total 57512 4314 246 62072
urban 3161 3811 106 7078
rural 54351 503 140 54994
TARACLIA Total 33804 3046 507 37357
urban 14911 2416 448 17775
rural 18893 630 59 19582
TELENESTI Total 59170 1911 63 61144
urban 4149 1669 34 5852
rural 55021 242 29 55292
UNGHENI Total 81364 18965 735 101064
urban 13352 18786 690 32828
rural 68012 179 45 68236
UTA GAGAUZIA Total 122578 10842 1115 134535
urban 38105 9771 790 48666
rural 84473 1071 325 85869

* inclusiv cămine de tip familial și locuințe din spații colective de locuit, cu gospodării casnice

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017


Recensământul populației și al locuințelor 2014

18. LOCUINŢELE OCUPATE, DUPĂ TIPUL UNITĂŢII DE LOCUIT ŞI FORMA DE PROPRIETATE


A LOCUINŢEI, ÎN PROFIL TERITORIAL
Tipul locuinței
case individuale și case înșiruite apartamente *
Raion/municipiu Total din care cu forma de proprietate
de stat de stat
privata /municipala alte forme privata /municipala alte forme
Republica Moldova 996965 723886 1244 1802 262859 6098 1076
Mun. Chişinău 209676 41133 406 155 163580 3716 686
Mun. Bălţi 39315 11742 93 17 26743 590 130
Anenii Noi 24595 21465 45 54 2900 118 13
Basarabeasca 7762 6490 8 18 1164 74 8
Briceni 26780 24648 25 64 1994 31 18
Cahul 32872 25696 46 64 6955 72 39
Cantemir 15532 14530 19 50 835 90 8
Călăraşi 21504 19715 12 42 1731 3 1
Căuşeni 26047 23678 37 25 2267 34 6
Cimişlia 16107 15055 14 52 969 14 3
Criuleni 22178 21066 11 35 989 77 0
Donduşeni 15584 13955 17 29 1563 13 7
Drochia 28903 26502 8 52 2305 30 6
Dubăsari 8785 8584 5 9 182 5 0
Edineţ 27318 24279 12 40 2944 34 9
Făleşti 27765 25907 32 71 1724 24 7
Floreşti 28874 26062 26 66 2501 205 14
Glodeni 18066 16937 7 29 1042 47 4
Hînceşti 32309 30360 50 122 1707 63 7
Ialoveni 27484 25518 11 54 1865 35 1
Leova 15181 13169 35 67 1810 90 10
Nisporeni 17276 16520 8 60 685 1 2
Ocniţa 19040 16115 15 41 2721 140 8
Orhei 33226 29109 28 87 3967 23 12
Rezina 14366 11848 7 26 2428 49 8
Rîşcani 21285 19901 11 27 1317 23 6
Sîngerei 26430 24652 25 78 1634 36 5
Soroca 28931 24563 14 32 4295 19 8
Străşeni 25557 22351 54 50 3026 69 7
Şoldăneşti 13127 12595 13 56 439 24 0
Ştefan Vodă 20729 18816 26 34 1772 77 4
Taraclia 11337 10235 12 14 1049 24 3
Teleneşti 19884 19097 8 60 682 35 2
Ungheni 33000 25994 74 77 6728 101 26
U.T.A. Găgăuzia 40140 35599 30 45 4346 112 8

* inclusiv cămine de tip familial și locuințe din spații colective de locuit, cu gospodării casnice

Biroul Național de Statistică, 31 martie 2017