Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

2 Criterii de evaluare a lucrării de licenţă de către Comisia de evaluare

FIŞA DE EVALUARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ


DE CĂTRE MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE

Evaluarea lucrării de licenţă cu titlul


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Elaborată de studentul / studenta
………………………………………………………………….. ...........................................

1. Respectarea recomandărilor de redactare a lucrării de licenţă:


Foarte bună Bună Suficientă Insuficientă

2. Capacitatea de analiză şi sinteză:


Foarte bună Bună Suficientă Insuficientă

3. Calitatea bibliografiei:
Foarte bună Bună Suficientă Insuficientă
□ □ □
4. Calitatea expunerii orale şi a materialului de prezentare:
Foarte bună Bună Suficientă Insuficientă
□ □ □
5. Încadrarea în timpul prevăzut pentru expunere:
Foarte bună Bună Suficientă Insuficientă
□ □ □

Nota acordată: .........................................

Data:

Preşedinte / Membru în Comisia ....

Semnătura

S-ar putea să vă placă și