Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

Grupa: Aricilori veseli – mică (nivel I)

Educatoare:

Tema de studiu: “ Când, cum şi de ce se întâmplă?”

Subtema: “ Zâna Primăverii a intrat în satul nostru”

Tema zilei: “ Zâna Primăverii”

Activităţi pe domenii experienţiale: Domeniul estetic şi creativ

Felul: pictură

Tipul: de consolidare de priceperi şi deprinderi

Scopul: formarea deprinderii de a realiza picturi si redarea prin pictură a unor


cunostinţe dobândite despre Zâna Primăverii,stimularea expresivităţii şi a creativităţii
prin pictură ;

Obiective operaţionale :

O1 – să compună în mod original spatiul plastic

O2- să utilizeze materiale şi tehnici diverse alese de el

O3 – să utilizeze culori potrivite pentru redarea realităţii

O4 – să combine culori pentru obtinerea unei picturi originale

O5- să aibă o poziţie corporală corectă atunci când lucrează(în poziţia stând )

Metode si procedee didactice :

 Conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul


Mijloace de realizare :

 hârtie de bloc de desen , pensule , tempera , apă , serveţele, model

DESFĂSURAREA ACTIVITĂŢII

Evenimente Demers didactic Strategii didactice Evaluarea


didactice
Moment Asigurarea condiţiilor optime necesare
organizatoric
desfăşurării activităţii.
- aerisirea sălii
- aranjarea scaunelor şi a meselor
- pregătirea materialelor folosite în
timpul activităţii

Captarea Captarea atenţiei va fi realizată prin


atentiei prezentarea unor imagini cu Zâna
Primăverii.
- Se va purta o scurtă conversatie
despre primăvară......

Anuntarea Se anunta tema activităţii :“Zâna


temei şi a Primăverii” şi se prezintă succint
obiectivelor obiectivele care urmează a fi urmărite
şi care vor fi prezentate pe înteleşul
copiilor .
Se intuiesc materialele puse la
dispoziţie şi se realizează aşezarea
copiilor la mesele de lucru.
Prezentarea modelului : le voi prezenta
un model realizat de mine. Le voi
atrage atentia copiilor asupra culorilor
folosite, îmbinarea unor culori,
precizând că acestea sunt aceleaşi
culori care le vom găsi şi în natură.
Demonstrarea procedeului de lucru
Prin demonstraţie si explicatie voi
orienta atentia copiilor spre orientarea
în spaţiu de lucru,culorile folosite si
îmbinarea lor, precum şi tehnici de
lucru cu materialele puse la dispozitie.
Le voi explica copiilor şi le voi
demonstra cum trebuie să lucreze cu
materialele puse la dispoziţie pentru a
putea realiza pictura aşa încat fiecare
pictură va fi admirată la expoziţia
grădiniţei .
Înainte de a incepe munca vom face
căteva exerciţii de încălzirea muschilor
mâinii.Apoi voi da semnalul de
începere a picturii.

Dirijarea În timp ce copiii vor lucra îi voi


invatarii supreveghea şi le voi da indicaţii în caz
de nevoie.
Voi da preavizul de terminare apoi
avizul de terminare, moment în care
voi cere copiilor să-şi aşeze pictura la
marginea măsuţei şi vom trece la
evaluarea lucrărilor .
Obtinerea Fiecare copil îşi va prezenta lucrarea
performantei realizată, argumentând aşezarea
elementelor, utilizarea culorilor,
respectarea tehnica de lucru.
Evaluarea Impreuna cu copii vom face aprecieri
performantei
stimulative asupra fiecărei picturi
realizate, asezând în final toate lucrările
într-o expoziţie pentru a fi admirate şi
de alţi copii şi de părinţi.

S-ar putea să vă placă și