Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Dupa felul subiectelor lor, raporturile civile pot fi grupate in:


2. Capacitatea de exercitiu restransa a unei persoane incepe la varsta de :
3. Nu au capacitatea de exercitiu:
4. Principiile fundamentale ale dreptului civil sunt:
5. Minori cu varsta cuprinsa intre 16-18 ani pot sa incheie acte juridice:
6. Capacitatea de folosinta are urmatoarele caractere juridice:
7. Structura raportului juridic este alcatuita din urmatoarele elemente:
8. Actul juridic este:
9. In functie de ramura de drept careia ii apartin normele juridice, raporturile juridice
pot fi de :
10. Capacitatea de folosinta incepe:
11. Regula prin care o persoana de sex feminin dobandeste deplina capacitate de
exercitiu o intalnim la implinirea varstei de :
12. Persoana de sex feminin prin casatorie dobandeste in situatii exceptionale deplina
capacitate de exercitiu la implinirea varstei de:
13. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice ia sfarsit :
14. Titlurile de valoare sunt :
15. Tertii (penitus extranei) sunt persoane:
17. Gradul de atragere a clientilor este determinat de factorii urmatori :
a)      locul de amplasare, calitatea segmentului de clientela, calitatea personalului
b)      ambient, publicitate, notorietate
c)      a si b
18. Drepturile de proprietate industriala sunt alcatuite din :
a)      drepturi de autor, brevete de inventii, know-how, desene si modele industriale,
marci de fabrica si de comert, denumiri de origine si indicatii de provenienta
b)      know-how, desene si modele industriale, marci de fabrica si de comert, brevetele
de inventii
c)      a si b
19. In ce priveste marca aceasta poate fi:
a)      marca anterioara, marca colectiva
b)      marca notorie, marca de certificare
c)      a si b
20. Societatile comerciale in functie de numarul asociatilor se clasifica in:
a)      societati de persoane, societati de capitaluri
b)      unipersonale, pluripersonale
c)      ambele variante
21. Elementele de identificare ale societatii comerciale sunt:
a)      sediul si nationalitatea, firma
b)      firma si capitalul social
c)      ambele variante
22. Organele societatii comerciale se impart in:
a)      organe de administrare, organe de conducere
b)      organe de control
c)      ambele variante
23. La societatea in nume colectiv - actul constitutiv trebuie sa contina :
a)      datele de identificare ale asociatilor, forma, denumirea, sediul si daca este cazul
emblema
b)      obiectul de activitate, capitalul social si aportul fiecarui asociat, in numerar si in
natura
c)      ambele variante
24. Contractul de leasing - obiectul contractului consta in:
a)      bunuri imobile sau mobile
b)      inregistrarile pe banda audio si video a pieselor de teatru, a manuscriselor,
brevetelor si a drepturilor de autor
c)      in ambele variante
26. Elementele de identificare ale societatii comerciale sunt:
a)      sediul si nationalitatea, firma
b)      firma si capitalul social
c)      ambele variante
27. Organele societatii comerciale se impart in:
a)      organe de administrare, organe de conducere
b)      organe de control
c)      ambele variante
28. La societatea in nume colectiv - actul constitutiv trebuie sa contina :
a)      datele de identificare ale asociatilor, forma, denumirea, sediul si daca este cazul
emblema
b)      obiectul de activitate, capitalul social si aportul fiecarui asociat, in numerar si in
natura
c)      ambele variante
29. Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii :
a)      discutarea, aprobarea, modificarea bilantului contabil, fixarea dividentului,
alegerea administratorilor si cenzorilor - stabilirea bugetului de venituri si
cheltuieli - fixarea remuneratiei administratorilor si cenzorilor
b)      mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate, prelungirea duratei,
majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social, fuziunea cu alte societati
sau divizarea, etc.
c)      ambele variante
30. Capitalul social este divizat :
a)      parti de interes, parti sociale
b)      actiuni
c)      ambele variante
31. Organele de control ale societatii sunt:
a)      asociatii, cenzorii
b)      auditorii financiari, interni, persoanele cu atributii de control financiar preventiv
c)      ambele variante
32. Dizolvarea societatii se produce prin:
a)      trecerea timpului, imposibilitatea realizarii obiectivului de activitate, declararea
nulitatii societatii
b)      falimentul societatii, alte cauze prevazute de lege sau actul constitutiv
c)      ambele variante
33. Care dintre principiile de mai jos, este principiu al dreptului comercial:
a)      raporturile juridice de drept comercial sunt raporturi de putere
b)      in contractele comerciale, in caz de dubiu se aplica regulile care favorizeaza
circulatia
c)      in comert actele juridice sunt cu titlu gratuit
34. Primii administratori pot fi numiti prin actul constitutiv, termenul mandatului
neputand fi mai mare de:
a)      3 ani
b)      4 ani
c)      5 ani
35. La adunarea generala extraordinara, la prima convocare este necesara prezenta
detinatorilor
a)      din capitalul social
b)      din capitalul social
c)      din capitalul social
36. La convocarile adunarii generale extraordinare altele decat prima trebuie sa
participe detinatorii :
a)      din capitalul social
b)      din capitalul social
c)      din capitalul social

37. Părtile raportului juridic pot fi:


a. persoane fizice
b. persoane juridice
c. persoane fizice si juridice
38. Comerciantul persoană fizică trebuie să se bucure de capacitate de folosintă
nestirbită
a. enuntul este corect
b. in anumite situatii, capacitatea de folosinta interzisa
c. enuntul este incorect
39. Comerciantul persoană fizică trebuie să protejeze:
a. interesul general al cetătenilor altor state
b. interesul altor profesiuni si functii publice
c. interesul clientilor
40. Comerciantul persoană fizică trebuie să desfăsoare acte de comert în nume propriu
si pe
a. riscul său
b. fără nici un risc
c. cu un risc diminuat
41. O societate comercială dobândeste personalitate juridică
a. din momentul constituirii sale
b. din momentul înregistrării în Registrul de stat
c. din momentul în care asociatii hotărăsc

S-ar putea să vă placă și